Organisation

fremtiden er din

Ledelsesstruktur

Direktøren har det overordnede ansvar for såvel det faglige, pædagogiske og organisatoriske plan.


Ud over direktøren omfatter VUC Syds direktion tre sidestillede vicedirektører: En med ansvar for uddannelsesstyring, en med ansvar for økonomi og administration og en med ansvar for udvikling (der pr. 20.6.2017 er konstitueret direktør).


VUC Syds ledelse består derudover af stabsfunktionerne Vejledning samt Kommunikation, seks uddannelsesledere, to udviklingsledere, en ressourceleder samt tre driftsledere for hhv. it & bygninger, studieadministration samt Kulturcafé.