Organisation

fremtiden er din

Ledelsesstruktur

Direktøren har det overordnede ansvar for såvel det faglige, pædagogiske og organisatoriske plan.


Ud over direktøren omfatter VUC Syds direktion tre sidestillede vicedirektører: En med ansvar for uddannelsesstyring, en med ansvar for økonomi og administration og en med ansvar for udvikling.


VUC Syds ledelse består derudover af stabsfunktionen Vejledning, Kommunikation & læs-e, seks uddannelsesledere, to udviklingsledere, en ressourceleder samt tre driftsledere for hhv. it & bygninger, studieadministration samt Kulturcafé.