Kom godt i gang

fremtiden er din

VUC Syd fra A-Å

Her kan du finde oplysninger om en lang række emner, som det kan være godt at have kendskab til under dit uddannelsesforløb hos os. For eksempel om eksamen, om vores iPad ordning, deltagerbetaling, SU, undervisningsprincipper og ordensregler.

 • Kursist på VUC Syd
  • iPad'en - dit vigtigste arbejdsredskab

   iPad’en er dit vigtigste arbejdsredskab under uddannelsen. Vores undervisning er digital og helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os.


   Du kan købe iPad’en på meget favorable vilkår, eller du kan vælge at låne den. Du kan se priserne her.


   Din lærer hjælper dig i gang med iPad og viser dig, hvordan den bliver brugt i undervisningen.


   Du er altid velkommen til at spørge studiesekretærerne for yderligere informationer.

  • Hvor finder jeg mit kursistnummer?

   Som kursist på VUC Syd får du dit eget kursistnummer. Dit kursistnummer står på dit velkomstbrev og dit studiekort.

  • Får jeg studiekort på VUC Syd?

   Når du begynder på VUC Syd kan du hente dit studiekort hos studiesekretærerne / i receptionen mellem kl. 7.30 og 15. Ud over at være et studiekort, giver det dig god rabat i Kulturcaféen, når du har tanket det op.
   Du tanker dit studiekort op på http://kulturcafe.vucsyd.dk/ (kræver dankort). Koden er den samme som til MitVUC. Den får du, når du starter på VUC Syd.

  • Hvad er MitVUC?

   I MitVUC finder du det meste, som du skal bruge i din hverdag på VUC Syd - skema, email, kalender, genveje til praktiske informationer, kontakt til dine lærere, nyheder og meget mere. Din lærer giver dig en introduktion til MitVUC, så du kommer godt i gang.


   Vi forventer, at du dagligt tjekker ind på MitVUC, for her får du mange informationer, som er vigtige for din hverdag på VUC Syd.


   Det er Google Apps for Education, vi bruger til læringsaktiviteter. Du finder MitVUC på adressen: http://start.mitvuc.dk. Men kun kursister og ansatte kan tilgå den.


   Platformen kræver Google Chrome, for at kunne installere fx AppWriter til læse-/skrivestøtte m.fl.


   ​HUSK: Din login til MitVUC ophører 30 dage efter undervisningens afslutning eller sidste eksamen. Udmelder du dig helt, ophører det med det samme.

  • Har VUC Syd trådløst netværk?

   På VUC Syds afdelinger kan du anvende det trådløse netværk VUC-OPEN.

  • Studieaktivitet på VUC Syd

   Ved VUC Syd registreres fremmøde og studieaktivitet i undervisningen, samt om man afleverer de opgaver, man skal. Studieaktivitetsregistreringen er en del af "MitVUC" ("Mit VUC" er en læringsplatform, hvor man kan udveksler informationer, dokumenter, chatter med lærere og medkursister mv.).


   Gældende pr. 1. januar 2016:


   Holdundervisning


   Som kursist ved VUC Syd skal du være studieaktiv. Det indebærer:   • et fremmøde til undervisningen på mindst 85%

   • at du er aktiv i undervisningen

   • at du afleverer alle stillede opgaver

   • at du er tilmeldt eksamen og går op til eksamen.


   Din studieaktivitet bliver vurderet hver måned for hvert fag, du går til. Hvis du opfylder ovennævnte kriterier, vil din status i MITVUC være grøn.


   Hvis du har et fremmøde, der er mindre end 70%, ikke afleverer stillede opgaver, framelder dig eksamen eller ikke går til eksamen i et eller flere fag, får du i MitVUC rød status. Hvis du i et fag i to på hinanden følgende måneder har rød status, bliver du automatisk meldt ud af holdet.


   Hvis du har et fremmøde mellem 70 og 84% får du gul status. Har man i et fag gul status en måned og i den efterfølgende måned fortsat kun har et fremmøde mellem 70 og 84%, får denne måned status af rød. Fremmøde mellem 70 og 84% i fire på hinanden følgende måneder medfører udmelding i det pågældende fag.


   Er du kursist på SU, skal du som minimum have  23 timer om ugen og være studieaktiv i samtlige fag. Rød status i et eller flere fag i en måned, udløser automatisk en SU-advarsel. Hvis du i den efterfølgende måned fortsat i et eller flere fag har rød status, udløses anden advarsel og du indberettes  til SU-styrelsen som værende studie-inaktiv, og SU-udbetaling stoppes.


   Fjernundervisning


   Som kursist ved VUC Syd skal du være studieaktiv. Det indebærer:   • at du hver måned afleverer minimum 85% af alle opgaver, som følger af din arbejdsplan

   • at du er tilmeldt eksamen og går op til eksamen.


   Din studieaktivitet bliver vurderet hver måned for hvert fag, du går til. Hvis du opfylder ovennævnte kriterier, vil din status i MitVUC være grøn.


   Hvis du har en opgaveaflevering, der er mindre end 70%, framelder dig eksamen eller ikke går til eksamen i et eller flere fag, får du i MitVUC rød status. Hvis man i et fag i to på hinanden følgende måneder har rød status, bliver man automatisk meldt ud af holdet.


   Hvis du har en opgaveaflevering mellem 70 og 84%, får du gul status. Har du i et fag gul status en måned og i den efterfølgende måned fortsat kun har en opgaveaflevering mellem 70 og 84%, får denne måned status af rød. Opgaveaflevering mellem 70 og 84% i fire på hinanden følgende måneder medfører udmelding i det pågældende fag.


   På avu er undervisningen tilrettelagt, så 20% af undervisningen foregår som samtidig tilstedeværelse af kursist og lærer. Du aftaler tilrettelæggelsen heraf sammen med din lærer.


   Klage


   Du kan klage over VUC Syds afgørelse. Klageinstansen er Undervisningsministeriet. Evt. ændring af afgørelsen kan først ske efter svar fra ministeriet.


   Klagen indgives inden to uger efter afgørelsen og stiles til direktøren.

  • Hvordan melder jeg afbud til undervisningen?

   Du bruger vores SMS-system, hvis du bliver syg.

   Du tilmelder dig systemet ved at sende dit kursistnummer (og KUN dit kursistnummer - uden mellemrum, punktum eller andre tegn) til

   Sønderborg: 42437364
   Aabenraa: 42437362
   Haderslev: 42437360
   Tønder: 42424335

   Hvis du bliver syg sender du (efter du har tilmeldt dig) en sms til et af ovenstående numre med beskeden “syg” (og KUN ordet SYG - anførselstegn skrives heller ikke).

   Du skal altså IKKE skrive andet i beskeden. Denne besked vil registrere dig som sygemeldt på den dato, hvor beskeden modtages af systemet.


    


    

  • Hvor får jeg besked om aflyst undervisning?

   Aflyser din lærer undervisningen, får du besked på MitVUC under "Beskeder".

  • Hvad er VUC Syds Kulturcafé?

   Kulturcaféen er en del af det åbne kulturhus hos VUC Syd i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg, hvor alle er velkommen, og hvor der både serveres noget godt for maven og for sjælen. Vores koncept er kort fortalt grønt, groft og lokalt.

   Kulturcafé giver dig en energifuld start på dagen og en frokost med et sundt twist. Du kan også købe frugt, snacks og drikkevarer.

   Husk at bruge dit studiekort til betaling - så får du rabat. Kortet skal være “tanket” op, inden du går til kassen.

   Kulturcafé er åben hver dag fra kl. 7.30-15.00 og på andre tidspunkter ved arrangementer.

  • Hvordan er ordensreglerne på VUC Syd?

   For at sikre at alle kan være her, er der en række almindelige regler for god opførsel, som man skal efterleve. Der er regler som at rydde op efter sig, møde til tiden, slukke mobiltelefonen i undervisningen, komme med sin iPad opladt samt at spise sin mad i Kulturcafé.
   Derudover skal man opføre sig ordentligt over for kursister, ansatte og gæster på skolen.


   Det er en selvfølge, at skolens materialer, inventar og udstyr behandles ordentligt, og at man arbejder med iPad og internet på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre eller kan skade VUC Syds omdømme.


   Rygning ved VUC Syd kan ske i anviste udendørs arealer.


   Det er ikke tilladt at møde påvirket frem eller indtage rusmidler og alkohol på VUC Syd eller ved omlagt undervisning udenfor skolen. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.


   Afskrift fra medkursister, kammerater, internettet mv. er plagiat/snyderi og betragtes derfor som overtrædelse af skolens ordensregler.

  • Må man ryge på VUC Syd?

   Rygning (også e-cigaretter) ved VUC Syd skal ske i anviste udendørs arealer. Og lad lige være med at smide skodderne på jorden :-)

  • Hvad er kontaktudvalg og kursistråd ved VUC Syd?

   Ved hvert nyt kursusårs begyndelse afholdes der valg, hvor hver afdeling sammensætter et kontaktudvalg, der så hver især vælger repræsentanter til VUC Syds kursistråd og miljøråd. Følg med på infoskærmene og MitVUC om, hvornår der afholdes informationsmøder.

   Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag, idræt og socialt samvær.

   Kontaktudvalgene består indtil dimissionen efterfølgende år. Du kan se sammensætningen på rådene her.

   Kursistrådet mødes mindst to gange årligt med vicedirektør Susanne Fricke. 

  • Er VUC Syd på sociale medier?

   Ja da :-)
   Du kan finde os på her:   Vores nye hf FlowFactory har egne profiler under:    

  • Hvad er mentorer på VUC Syd?

   Vi har siden 2016 haft syv mentorer tilknyttet VUC Syd. De har til opgave at tage hånd om den gruppe kursister, der gerne vil tage en uddannelse, men af forskellige årsager endnu ikke er lykkedes med det. Alle kursister er velkomne til at tage kontakt til en mentor på deres afdeling.


   Sønderborg: Karina Johanssen, kjo@vucsyd.dk og Henrik Vendelbo, hv@vucsyd.dk
   Aabenraa: Jens Unger-Schmidt, jus@vucsyd.dk  og Stine Due Jensen, sdj@vucsyd.dk
   Haderslev: Sofie Borchers Pedersen, sbp@vucsyd.dk og Henrik Bertelsen Trans, hbt@vucsyd.dk
   Tønder: Ulla Appel, ua@vucsyd.dk

 • Ferier og prøveperioder
  • Ferier, fridage og prøveperioder?

   Ferier og fridage for kursusåret 2016/2017


   Efterårsferie: 17.-21. oktober (begge dage inkl.)
   Juleferie (VUC er lukket): 22. december - 30. december (begge dage inkl.)
   Vinterferie: 13.-17. februar (begge dage inkl.)
   Påskeferie: 13.-17. april (begge dage inkl.)
   St. Bededag: 12. maj
   Kristi Himmelfartsdag: 25. maj
   2. pinsedag: 5. juni
   Sommerferie: 3. juli-21. juli (VUC er lukket).


   Der er dimission onsdag den 28. juni 2017.


   Prøveperioder


   Vinter 2016-2017:
   Avu: 5.-21. december og 2.-6. januar.
   Hf: 1. december-21. december og 2. januar-13. januar.


   Sommer 2017:
   Avu: 15. maj-21. juni
   Hf: 17. maj-21. juni.


   Sidste undervisningsdag VSU og FVU/OBU (ordinære hold) 23. juni 2017.


   Der er dimission onsdag den 28. juni 2017.


   Hvis der er ændringer, der har med din undervisning at gøre, får du en besked på MitVUC.


    

 • Deltagerbetaling og økonomi (SU)
  • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

   FVU - Forberedende Voksenundervisning (læs-e)
   FVU er gratis.


   Avu - Almen Voksenuddannelse
   Kernefag koster pr. 11. marts 2016 120 kroner pr. fag: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Matematik, Naturvidenskab, Historie, Samfundsfag og Tysk.
   Øvrige fag koster pr. 11. marts 2016 1200 kroner pr. fag. 


   Hf enkeltfag
   Kernefag koster 450 kroner pr. fag: Biologi, Dansk, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Kemi, Matematik, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk, Den naturvidenskabelige faggruppe, Kultur- og Samfundsfaggruppen.
   Øvrige fag koster 1.100 kroner pr. fag.
   Tager du hf enkeltfag, der tilsammen giver en fuld hf, kan du få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom.


   Ordblindeundervisning (læs-e)
   Ordblindeundervisning er gratis.


   Personer med videregående uddannelse
   Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er.


   Klik her for at udregne prisen for et fag.

   Det vil for personer med videregående uddannelse ikke være muligt at få  tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
   Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.


   BEMÆRK
   For alderspensionister og efterlønnere uden videregående uddannelse opkræves desuden yderligere 750 kr.


    


    

  • Kan jeg få SU?

   Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu


   Generelt


   For at modtage SU skal du være studieaktiv. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:   • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

   • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.

   • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)

   • Du skal være optaget på VUC Syd

   • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig

   • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk   E-boks


   Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk

  • Kan jeg søge SVU?

   Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at kontakte vores vejledere for hjælp.


    

 • iPad ordningen hos VUC Syd
  • Hvordan får jeg udleveret min iPad?

   Når depositum er betalt, vil der være en speciel udleveringsdag, hvor du får iPad udleveret. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge din iPad.


    


    

  • iPad'en - skal jeg købe eller låne?

   iPad’en er dit vigtigste arbejdsredskab under uddannelsen. Vores undervisning er digital og helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. 
   Fra august 2016 udleverer vi iPad Air II med 64 GB. Den har en værdi af 4.299 kr.
   Du kan købe iPad’en på meget favorable vilkår, eller du kan vælge at låne den.


   Køb
   Hvis du ønsker at købe iPad’en skal du betale et administrationsgebyr på 300 kr., samt 700 kr. i forskud, når du får iPad’en udleveret.


   Går du på VUC i to år, og betaler restbeløbet ved afslutning af dit uddannelsesforløb, betaler du i alt 1.875 kr. for iPad’en, og har dermed sparet næsten 2.500 kr.  Til sammenligning betaler du i alt 1.200 kr. for at låne den i samme periode, så du kan altså købe den ved blot at betale 675 kr. ekstra.


   Du kan nedenfor se priserne pr. 1. august 2016 på restbetaling efter   • 6 måneder: 2.250 kroner

   • 12 måneder: 1.625 kroner

   • 18 måneder: 1.250 kroner

   • 24 måneder: 875 kroner


   For at kunne købe iPad’en til de gode priser skal du dog have været kursist ved VUC Syd i henholdsvis 6, 12, 18 eller 24 måneder. Og du skal også have været studieaktiv så længe ...


   Går du på FlowFactory, er priserne lidt anderledes. Spørg i vejledningen.


   Lån
   Hvis du vælger at låne en iPad og aflevere den igen, når du er færdig med dit uddannelsesforløb, skal du betale et depositum på 300 kr. pr. semester. Går du på VUC Syd et helt år, skal du således betale i alt 600 kr. for at låne udstyret. Beløbet opkræves på en gang, når du bliver tilmeldt.
   Du kan få dit depositum retur, når du har afsluttet dit uddannelsesforløb ved VUC Syd og afleveret din iPad.


    

  • Hvordan kommer jeg i gang med min iPad?

   Du finder hjælp og guider på MitVUC - Support Center.


    

  • Er der egenbetaling ved skader?

    


   Ved hændelige uheld kan du få ombyttet/repareret defekt udstyr mod betaling af en egenbetaling på 750 kr. Dette gælder, uanset om du vælger at købe eller låne udstyret.


   Der kan ikke udleveres låneudstyr, før egenbetalingen er betalt.


   Derudover gælder en række forskellige regler ved eksempelvis tyveri. Disse regler fremgår af den blanket, som du skal underskrive i forbindelse med lån eller køb af iPad.

  • Hvad hæfter jeg for ved iPad'en?

   Du hæfter for en forsvarlig brug af iPad'en, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.


   Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at iPad'en er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på iPad'en.

  • Hvor afleverer jeg min iPad?

   iPad'en skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


    


    

 • Eksamen og prøver
  • Eksamensdatoer, -regler og frister

   Eksamensdatoer (kursusår 2016/17) - skriftlige prøver


   Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

   Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades her.

   Prøveperiode på hf for kursister, der afslutter i juni, er fra 17.5.-21.6. 2017. 
   Skriftlige hf eksamener i maj/juni 2017 på VUC Syd (kan blive ændret):


   18.5.2016 kl. 9.00-14.00: Matematik A
   19.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
   22.5.2017 kl. 9.00-14.00: Tysk A (fort.)
   23.5.2017 kl. 9.00-15.00: Dansk A 
   23.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
   24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk A
   24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk B
   29.5.2017 kl. 9.00-13.00: Matematik B
   29.5.2017 kl. 9.00-12.00: Matematik C
   31.5.2017 kl. 9.00-14.00: Kinesisk A (beg.)


    


   Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


   Prøveperiode på avu for sommer-terminen 2017 er fra 15.5-21.6. 2017. 


   Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. 


   Mundtlige prøver


   De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. Eksamensplanen for sommeren 2017 offentliggøres 16.5.2017.


   Større skriftlig opgave hf (SSO)   • Tilmeldingsfrist: 14.10.2016.

   • Udlevering af sso-opgaver: 13.1.2017 klokken 14.

   • Skriveuge sso: 16.1.2017 til 20.1.2017 klokken 14.

   • Aflevering af sso: 20.1.2017 klokken 14. 


   Eksamensprojekt hf (EP)


   For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2017:    • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 9.9.2016.

   • Skrivedage: 14.-18.11. 2016

   • Frist for aflevering: 18.11. 2016 klokken 14.


   For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2017:    • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 23.02.2017.

   • Skrivedage: 24.4-28.4. 2017

   • Frist for aflevering: 28.4. 2017 klokken 12.


   Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
   avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
   fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


   Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

   Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 

  • Om eksamen hf

   Tilmelding og framelding


   Du skal aktivt tilmelde dig til eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Eksamensdatoer og -lokaler


   Kan ses på MitVUC.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til kontoret, ikke til underviseren.


   Lægeerklæringer ang. skriftlig sommereksamen skal være aflevere senest 8. juni 2016.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.


   Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. 


   Fuldt hf-eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf. Fristen er for sommereksamen 15. maj 2015. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.  


   Eksamensbeviser


   Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode i juni/juli - har du lånt din iPad, skal du aflevere denne først.


   Eksamensprojekt


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt. Du finder vejledningen til eksamensprojektet under Genveje på MitVUC.


   Større skriftlig opgave - SSO


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Selv om du ikke ønsker en hel hf-eksamen, kan du skrive en SSO. Se vejledning til Større Skriftlig Opgave under Genveje på MitVUC.


   Skriftlig eksamen


   Datoer og tidspunktet fremgår af MitVUC. Du kan også se dem under FAQ "Eksamensdatoer, -regler og frister". Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC.

   • Karaktererne for de skriftlige prøver offentliggøres. 


   Brug af egen computer


   Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer og din printer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven.


   Hvis der er tekniske vanskeligheder med med din iPad undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.


   Hjælpemidler til skriftlig eksamen


   Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.


   Mundtlig eksamen


   Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC. Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
   Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuet bruger-login.)


   VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så bedst er at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. Det gælder i alle forhold din egen sikkerhed. 


   Eksamensafvikling ved storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


    


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på MitVUC samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


    


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om eksamen avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

   Tilmelding og framelding


   Du skal selv tilmelde dig til eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
   Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.
   Fristen for tilmelding er 1. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
   Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Dispensationer


   Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


   Eksamensbeviser


   Der oplyses på MitVUC, hvordan du får dit eksamensbevis eller spørg i vejledningen.


   Eksamensdatoer og -lokaler


   Datoer for de skriftlige prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her 


   Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via MitVUC.


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


   Fuldt avu-eksamensbevis - Almen Forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


   Sygeeksamen


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


   Udeblivelse fra prøve


   Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


   Skriftlig eksamen


   De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af MitVUC.
   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


   Mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i december og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC.
   Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
   Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
   Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler til eksamen


   Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


   Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
   Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


   Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


   Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


   Hjælpemidler til fvu-prøver


   FVU læsning:


   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
   Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


   FVU matematik:


   Alle hjælpemidler er tilladte.


   For alle fag gælder:   • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

   • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


   Eksamensafvikling i storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om eksamen - fjernkursist hf

   Tilmelding til eksamen


   Du skal tilmelde dig eksamen via link på forsiden af MitVUC. Linket bliver lagt ud i løbet af september måned for vintereksamen og i løbet af februar måned for sommereksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.


   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk


   Husk også at orientere din lærer med det samme.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.


   Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.


   Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.


   Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema fjern@vucsyd.dk


   Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand tiladmfjern@vucsyd.dk


   Eksamensdatoer


   Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via MitVUC.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på MitVUC i god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.


   Eksamen i udlandet


   Læs mere om eksamen i udlandet her.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.


   Vejledningen på VUC.nu skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til admfjern@vucsyd.dk. 

   Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.


   Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.


   Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: fjern@vucsyd.dk 


   Fuld hf - eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Eksamensbeviser


   Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. Derudover oploades eksamensbeviser iwww.eksamensdatabasen.dk (gælder kun for HF)


   Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.


   Du finder vejledning i genveje på MitVUC. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig eksamen


   Hvis du ønsker at bruge computer, skal du medbringe din egen computer og printer. Du skal selv kunne installere hele dit udstyr, og du kan selv sætte dit udstyr op fra kl. 8.15 (eksamen begynder 9.00). Vi tilbyder kun elstik, så det er dit ansvar at medbringe forlængerledninger og tilslutningskabler.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.

   • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.   Brug af egen computer


   Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.


   Særligt vedrørende mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.


   Særlige forhold


   Skriftlige prøver   • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.

   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Mundtlige prøver


   1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Om eksamen - fjernkursist avu

   Tilmelding og framelding


   Som fjernkursist ved VUC Syd skal du tilmelde dig eksamen via link på forsiden af MITVuc. Linket bliver lagt ud i løbet af september måned for vintereksamen og februar for sommereksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.


   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk


   Husk også at orientere din lærer med det samme.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander.Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vintereksamen d. 15. oktober og for sommereksamen d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema fjern@vucsyd.dk Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til admfjern@vucsyd.dk


   Eksamensdatoer


   Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister".


   Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc i god tid inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.


   Eksamen i udlandet


   Læs mere om eksamen i udlandet her.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 


   Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.


   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.


   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til:  fjern@vucsyd.dk


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).


   Sygeeksamen


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


   Vejledningen på VUC.nu skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til admfjern@vucsyd.dk

   Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Skriftlig eksamen


   De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af eksamensplanen, der ligger klar i uge 46. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.


   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail fjern@vucsyd.dk


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig eksamen


   Hvis du ønsker at bruge computer, skal du medbringe din egen computer og printer. Du skal selv kunne installere hele dit udstyr, og du kan selv sætte dit udstyr op fra kl. 8.15 (eksamen begynder 9.00). Vi tilbyder kun elstik, så forlængerledninger og tilslutningskabler bliver dit ansvar.


   Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


    


   Særligt vedrørende mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser


   Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler og netadgang til mundtlig eksamen


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.


   Her kan du se, hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.


   Hjælpemidler til skriftlig Avu-eksamen


   Her kan du se, hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-eksamen Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer


   Hjælpemidler til Fvu-prøver


   FVU læsning:


   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.


   Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


   FVU matematik: 


   Alle hjælpemidler er tilladte.


   For alle fag gælder:
   • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.   • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

   Som FVU-kursist på læs-e.dk har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt eksamen sender vi dit eksamensbevis til dig. Du kan se mere på læs-e.dk

  • Hvad er eksamensprojekt på hf?

   For at få en samlet hf eksamen, skal du lave et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et flerfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen.


   Eksamensprojektet skal omfatte mindst to, højst tre fag.


   Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på MitVUC. 

  • Kan jeg gå til sygeeksamen?

   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret, og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   På avu og fvu holdes ikke sygeeksamen.


   På hf skal du, for at kunne komme til sygeeksamen, have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til kontoret, ikke til underviseren.

  • Kan jeg gå til eksamen som selvstuderende?

   Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober
   Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts


   KAPITEL 3 (UDDRAG AF EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN)


   Adgang til prøve


   § 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.


   Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.


   Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse

  • Kan jeg opnå dispensation fra eksamen?

   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til hf-eksamen og avu-prøver


   Prøveterminen december: 15. oktober.
   Prøveterminen maj/juni: 15. marts.


   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til fvu-prøver


   Senest 2 uger før prøvens afholdelse. 


   Visse dispensationsansøgninger skal sendes ind til ministeriet, så tal med en studievejleder så hurtigt som muligt.

  • Vil du klage over eksamen / prøve?
 • Avu - almen voksenuddannelse
  • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

   Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

  • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

   Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.


   Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.


   Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

  • Er der prøver eller evalueringer?

   Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 


   På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

  • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannlse?

   Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

  • Hvad er AF - Almen Forberedelseseksamen?

   Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.
   En hel forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.


   For at tage en almen forberedelseseksamen, der skal bruges til at gå videre på hf, skal du bestå prøver i fem fag. De fire af fagene er altid:   1. dansk D eller dansk som andetsprog D

   2. matematik D

   3. engelsk D

   4. naturvidenskab G eller D


   Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk.

  • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

   Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid - og du kan begynde, når du ønsker det.


   Spørg i vejledningen.

  • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

   Du kan se læreplanerne i denne bekendtgørelse: avu-bekendtgørelsen.

 • Ordblindeundervisning
  • Hvad er ordblindeundervisning?

   VUC Syd tilbyder gratis undervisning målrettet voksne ordblinde.


   Vi underviser i dansk på alle niveauer – fra grundniveau til avancerede og specifikke behov - samt i matematik og engelsk.


   Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os er det iPads.

  • Hvad koster ordblindeundervisning?

   Undervisningen er gratis.

  • Er der eksamener på ordblindeundervisning?

   Nej. 

  • Hvordan ved jeg, om jeg er ordblind?

   Du får lavet en test af, hvordan du læser og skriver. Det sørger VUC Syd for. Herefter finder vi ud af, hvilken undervisning du har brug for.

  • Hvad er uddannelsesmålene for ordblindeundervisning?

   Formålet med ordblindeundervisning for voksne er, at voksne med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget kan modtage undervisning, der afhjælper eller begrænser vanskelighederne, og som ikke ydes i henhold til anden lovgivning.


   Læs mere om uddannelsesmål for OBU her.

 • FVU - Forberedende voksenundervisning
  • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

   Forberedende voksenundervisning - FVU - er for voksne over 18 år.


   Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


   Du kan læse bekendtgørelsen for FVU her.


    


    

  • Hvad er FVU læsning?

   FVU-læsning er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU-læsning er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en test. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


    

  • Hvad er FVU matematik?

   FVU-matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU-matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en test. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

  • Hvad er uddannelsesmålene for fvu - forberedende voksenundervisning?

   Formålet med forberedende voksenundervisning (FVU) er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet. 


   Undervisningen i FVU-læsning har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at forstå, anvende og producere skrevne tekster.


   Undervisningen niveaudeles i 4 trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


   Undervisningen i FVU-matematik har til formål at sikre deltagerne mulighed for at afklare, forbedre og supplere deres funktionelle regne- og matematikfærdigheder. Undervisningen skal give deltagerne øgede muligheder for at kunne overskue, behandle og producere matematikholdige informationer og materialer.


   Læs mere om uddannelsesmål for FVU her.

 • Hf - højere forberedelseseksamen
  • Hvad er hf - højere forberedelseseksamen?

   Hf er en almen gymnasial uddannelse. Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål.
   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.
   Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.
   Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en bestemt linje eller en af vores fagpakker.

  • Hvad kan jeg bruge en hf til?

   Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


   Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


   Se også Lov om gymnasiale uddannelser 


    

  • Er der læreplaner for hf?

   Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


   Læreplanerne findes i flere forskellige bekendtgørelser: hf2-bekendtgørelsen, hf-enkeltfagsbekendtgørelsen,valgfagsbekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen og hhx-bekendtgørelsen.


   Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

  • Er der studieture på hf?

   VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årigt hf - én på første år og én på andet år. VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

  • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave på hf?

   Alle hf-kursister (enkelfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


   Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

  • Hvordan er undervisningsbeskrivelserne for hf?

   Du kan læse undervisningsbeskrivelser for hf her.

  • Hvordan ser studiebogen for hf ud?

   DETTE PUNKT AFVENTER DEN ENDELIGE HF-BEKENDTGØRELSE FRA UNDERVISNINGSMINISTRIET.


   Se Studiebog VUC Syd.

  • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

   Hf enkeltfag
   Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


   Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


   Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


   Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


   2-årigt hf
   Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


   Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


   Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


   Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.

 • Målrettede fagpakker
  • Hvordan bliver jeg pædagog?

   Med hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C, Psykologi C eller Religion C opfylder du adgangskravene til pædagoguddannelsen.

  • Hvordan bliver jeg sygeplejerske?

   Pakken hjælper dig på vej til sygeplejerskeuddannelsen. Du skal have hf-enkeltfagene Dansk A og Engelsk B. Derudover skal du have et af fagene: Matematik B, Biologi B, Fysik B eller Kemi B samt et af fagene Samfundsfag C eller Psykologi C.
   Desuden kræves der 9 måneders erhvervserfaring.

  • Hvordan bliver jeg socialrådgiver?

   For at blive optaget på socialrådgiverstudiet skal du have hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Psykologi C og Samfundsfag B.

  • Hvordan kommer jeg ind på ernæring- og sundhed?

   Du skal bestå hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk C og Kemi C samt enten Matematik CBiologi C eller Samfundsfag C. Derudover skal du have en relevant erhvervsuddannelse.

  • Hvordan kommer jeg ind på eux?

   Drømmer du om at tage en eux - hvor du kombinerer din erhvervsuddannelse med en gymnasial uddannelse - udbyder vi en pakke af fag på C-niveau, der klæder dig på til at starte på eux. Grundlæggende fag i pakken er dansk, matematik, engelsk og samfundsfag, men vi sammensætter gerne øvrige fag på C-niveau alt efter dine ønsker og dit behov. Det hjælper vores vejledere med.


   Eux-forløb indeholder grundfag på C-niveau på både 1. og 2. del af grundforløbet. Hvis du ikke har adgang til til grundforløbets 1. del (fordi det er mere end et år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse) kan du opkvalificere dig forud for eller samtidig med grundforløbets 2. del.

  • Hvordan kommer jeg videre med en erhvervsakademi-uddannelse?

   Vil du videre med en erhvervsakademi-uddannelse? Måske som finansøkonom, byggetekniker eller markedsføringsøkomom? 
   Med hf-enkeltfag i  tysk C, matematik C eller matematik B, erhvervsøkonomi C, innovation C og engelsk C kan du kvalificere dig til optagelse på erhvervsakademi-uddannelser fx hos Erhvervsakademi Sydvest eller IBA erhvervsakademi.
 • Tilmelding
  • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

   Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dkDu kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


   Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


   Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


   Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

  • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

   Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.


   Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

   Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
   Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.
   Den dag, du starter, får du udleveret en iPad og får vejledning i brug af denne.

  • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

   Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker hos os på vores læs-e centre og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
   Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.


   VUC Syds læs-e vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en læs-e vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

   Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds læs-e vejledere dig med.
   Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en læs-e vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

   Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på gsdanmark.dk og på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.


   Ansøgningsfristen er
   5. juli for sommerkurser
   15. august for kursusstart efterår
   1. december for kursusstart forår


    

  • Hvordan melder jeg mig til en kompetencevurdering?

   Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
   Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
   Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
   I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

   Book tid til en samtale med en af vores vejledere på vores fjernundervisning VUC.nu, så ringer vi dig op. Sammen finder vi så ud af, hvilke fag og niveauer, du skal tilmeldes, så det passer med de mål, du har for uddannelse. Du booker en tid hér.
   Inden ansøgning om optagelse er det en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvad dit mål med uddannelsen er. Ligesom det også kan være en god idé at tage en eller flere af testene på VUC.nu.


   Du kan begynde, så snart du er oprettet og har betalt deltagergebyret.

  • Hvordan tilmelder jeg mine medarbejdere til et kursus?

   Kontakt en af vores vejledere. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere.  

  • Tilmelding for tredje - eller mere - gang

   Vil du tilmeldes VUC Syd for trejde eller mere gang - og har du endnu ikke gennemført forløb, sker der følgende:


   1. Du får en vejledningssamtale og gøres opmærksom på, at når du ikke har gennemført noget ved de første 2 eller 3 tilmeldinger til VUC Syd, så kan man ikke direkte blive optaget af en vejleder.


   2. Du får udleveret skema, som vejlederen har medsendt, og bliver bedt om at udfylde det elektronisk.


   3. Når du afleverer et udfyldt skema, tager lederen af vejledningen stilling til, om du kan optages. 


   4. Hvis det vurderes, at du kan optages, er det under skærpede studieaktivitetsregler. Det indebærer, at du bliver meldt ud første gang, der konstateres rød status i din studieaktivitet. De skærpede vilkår gælder indtil, du som minimum har afsluttet et fag med eksamen.

   Ordningen gælder både for hold og FU.

 • Generelt VUC Syd
  • Hvad er pædagogisk råd?

   Pædagogisk Råd består af direktøren og alle lærere, ansat ved VUC Syd.


   Du kan læse bekendtgørelsen om pædagogiske råd her.

  • Hvilke niveauer underviser VUC Syd på?

   VUC dækker niveauerne fra Basis-G-F-E-D som almen forberedelseseksamen.


   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  • Hvad betyder de forskellige forkortelser?

   AVU = Almen Voksenuddannelse
   AF = Almen Forberedelseseksamen
   OBU = Ordblindeundervisning
   FVU = Forberedende Voksenundervisning
   GS = Gymnasial Supplering
   GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
   HF = Højere Forberedelseseksamen
   RKV = Real Kompetencevurdering
   SU = Statens Uddannelsesstøtte
   SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
   VSU = Voksen specialundervisning
   VUC = Voksenuddannelsescenter

  • Hvor finder jeg beredskabsplanen?

   Der hænger beredskabsplaner på alle etager.

  • Hvor gammel skal jeg være for at gå på VUC Syd?

   Hf: Du behøver ikke være fyldt 18 år, men der skal være gået et år, siden du forlod folkeskolen.


   På avu og FVU skal du som udgangspunkt være fyldt 18 år for at deltage, men der er undtagelser:


   Avu - almen voksenuddannelse: Er du under 18 år kan optagelse kun ske i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, hvorfra der skal foreligge en udfyldt og underskrevet handlingsplan.


   FVU - forberedende voksenundervisning: Hvis du er under 18, kan du deltage, hvis du er i gang med en AMU-uddannelse - hvis du er i job eller i lære og deltager via din arbejdsplads - eller hvis du er under Kriminalforsorgen.


    


    

  • Hvilke adgangskrav er der til VUC Syd?

   Dansk som andetsprog
   For at starte på basis bør du have danskprøve 3, modul 5, men du kan indstille dig til en test.


   FVU - forberedende voksenundervisning
   Du skal igennem en test, som klarlægger dine sproglige problemer. Det klarer vejlederne på læs-e.


   avu - almen voksenuddannelse
   Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.


   Hf enkeltfag
   Du kan tidligst blive optaget på hf, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasses udvidet niveau (FSU) i dansk, engelsk og matematik. Hf-fag kan kombineres med fag på avu (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse.).


   Hf 2-årigt
   Som udgangspunkt skal du have afsluttet 10. klasse i dansk, matematik og engelsk. Desuden skal du have afsluttet 9. klasse i fysik/kemi og et af fagene tysk eller fransk - eller have tilsvarende kvalifikationer.
   Hvis du kun opfylder nogle af kravene, har du mulighed for at søge optagelse efter konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du søger optagelse på, der afgør, om du kan optages.
   Du tilmelder dig på et særligt skema, som du kan hente på www.optagelse.dk.
   Når du tilmelder dig, bliver du indkaldt til en samtale i vejledningscentret på den afdeling, du ønsker at gå på.


    


    

  • Hvor finder jeg glemte sager?

   Hvis du har mistet nogle af dine ting, så prøv at henvende dig hos studiesekretærerne.
   Og finder du noget, andre har glemt - så aflever det gerne samme sted :-)

  • Hvordan melder jeg mig ud?

   Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du henvende dig til en vejleder og melde dig ud. Du bliver altså ikke automatisk meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.


   Du skal aflevere din iPad ved udmeldelse. iPad'en skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


   Din login til MitVUC ophører 30 dage efter din udmeldelse eller sidste eksamen.

  • Kan jeg få Ungdomskort, når jeg går på VUC Syd?

   Er du kursist på VUC Syd, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus.


   Det kræver, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.


   Det betyder: Hf, avu, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år, når du starter på din uddannelse.


   Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU berettiget.


   Læs mere på ungdomskort.dk

  • Hvor giver jeg besked, hvis jeg flytter?

   Hvis du skifter adresse, bedes du hurtigst muligt give besked hos studiesekretærerne på den VUC Syd-afdeling, hvor du læser.

  • SPS - Specialpædagogisk støtte

   Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)


   Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.


   Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:   • er ordblind

   • har psykiske vanskeligheder

   • har fysiske vanskeligheder

   • er døv eller hørehæmmet

   • er blind eller svagsynet 


   Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:   • it-hjælpemidler

   • studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur)

   • medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, word, lydbog))

   • personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende)

   • ergonomiske møbler


   Sådan søger du


   Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte SPS-vejledningen, på den afdeling hvor du går og finde tid til en samtale:
   Haderslev: Randi Jakobsen, RJ@vucsyd.dk

   Sønderborg: Pernille Smith Frederiksen, pfr@vucsyd.dk

   Aabenraa: Axel Lindberg, al@vucsyd.dk
   Tønder: Søren Sørensen, sks@vucsyd.dk
   Fjernundervisning: Brit Pastwa, BPA@vucsyd.dk


   Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er kursist på den pågældende uddannelse, og at du har behov for støtte. Desuden skal du fremvise dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen.
   Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed. Vi kan hjælpe med en test. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.

   Forberedelse til samtalen


   SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.
   Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:   • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen

   • hvorfor du tror, at du ikke kan det

   • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne


   Hvornår kan du søge?


   Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
   Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til seks uger.


   Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen


   Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
   Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
   Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.


   Områder SPS ikke dækker


   Der gives ikke SPS til:   • specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen

   • sygeundervisning eller undervisning pga. fravær

   • bygningsmæssige ændringer

   • befordring til og fra uddannelsesstedet.


   Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Brug for hjælp?