2-årig hf

fremtiden er din

2-årig hf på VUC Syd er en almen gymnasial uddannelse med digital fokus. En 2-årig hf er sammensat af fag på niveau C, B og A og giver dig adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.


Hf er for alle. Du kan søge ind fra 9. eller 10. klasse. Har du været ude at arbejde, rejse eller andet, så er hf også noget for dig.


På 2-årig hf går du i en fast stamklasse, hvor du har en række obligatoriske fag. Derudover kan du vælge valgfag efter din interesse, og på andet år målretter du din hf-uddannelse mod en videregående uddannelse via valgfag.


Det er gratis at gå på 2-årig hf, og du kan få SU, mens du studerer.


VUC Syd tilbyder 2-årig hf i Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.
FlowFactory kun i Haderslev.

June Straarup

Mød June, som har læst 2-årig hf på VUC Syd, og hør hvordan vores digitale tilgang til undervisningen har været en hjælp.

Jacob Mørch, hf

VUC Syd er meget inkluderende. Der er simpelthen plads til, at man kan komme med det, man nu har med af udfordringer, og man bliver mødt og set, der hvor man er.

Jacob Mørch, hf

Eva Madsen, hf

- Alene er det altid svært at blive hørt. Derfor er det godt, at vi på VUC Syd har en struktur med organiserede kontaktudvalg og medindflydelse.

Eva Madsen, hf

Vand på skemaet

Der bliver lavet masser af forsøg både til lands og til vands, så klasserne hf klasserne får styr på Haderslev Fjords saltindhold, pH, mikroorganismer i vandet, Møllestrømmens vanddybde og meget mere.

Ansøgning til 2-årig hf

 • Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk.

  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu. Ansøgningsfristen er her 15. marts.

  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

obligatoriske fag på 2-årig hf

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C)

Et af følgende fag: Idræt C, design C, dramatik C, mediefag C eller musik C 

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse.

Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.

For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.

Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

iPad - dit vigtigste arbejdsredskab

Når du begynder på uddannelsen, låner eller køber du en iPad, som kommer til at følge dig hele vejen gennem studiet.
Undervisningen er helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. Du kan altså ikke anvende andre typer af computere, medmindre du tager fjernundervisning.

Værd at vide om 2-årig hf

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

  Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk


  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en almen gymnasial uddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller en af vores fagpakker.

 • Hvad kan jeg bruge en hf til?

  Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser  samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.


   

 • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

  Hf enkeltfag
  Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


  Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


  Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


  Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


  2-årigt hf
  Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


  Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


  Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.

 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årigt hf - én på første år og én på andet år. VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Hvordan er undervisningsbeskrivelserne for hf?

  Du kan læse undervisningsbeskrivelser for hf her.

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave på hf?

  Alle hf-kursister (enkelfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

 • Hvad er eksamensprojekt på hf?

  For at få en samlet hf eksamen, skal du lave et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et flerfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen.


  Eksamensprojektet skal omfatte mindst to, højst tre fag.


  Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på MitVUC. 

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2016/17) - skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades her.

  Prøveperiode på hf for kursister, der afslutter i juni, er fra 17.5.-21.6. 2017. 
  Skriftlige hf eksamener i maj/juni 2017 på VUC Syd (kan blive ændret):


  18.5.2016 kl. 9.00-14.00: Matematik A
  19.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
  22.5.2017 kl. 9.00-14.00: Tysk A (fort.)
  23.5.2017 kl. 9.00-15.00: Dansk A 
  23.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
  24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk A
  24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk B
  29.5.2017 kl. 9.00-13.00: Matematik B
  29.5.2017 kl. 9.00-12.00: Matematik C
  31.5.2017 kl. 9.00-14.00: Kinesisk A (beg.)


   


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperiode på avu for sommer-terminen 2017 er fra 15.5-21.6. 2017. 


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. 


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. Eksamensplanen for sommeren 2017 finder du her.


  Større skriftlig opgave hf (SSO)  • Tilmeldingsfrist: 14.10.2016.

  • Udlevering af sso-opgaver: 13.1.2017 klokken 14.

  • Skriveuge sso: 16.1.2017 til 20.1.2017 klokken 14.

  • Aflevering af sso: 20.1.2017 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2017:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 9.9.2016.

  • Skrivedage: 14.-18.11. 2016

  • Frist for aflevering: 18.11. 2016 klokken 14.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2017:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 23.02.2017.

  • Skrivedage: 24.4-28.4. 2017

  • Frist for aflevering: 28.4. 2017 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC.