FlowFactory hf

fremtiden er din

En visionær hf

Er du vild med apps, robotter og digitale medier? 
Så er FlowFactory hf-uddannelsen for dig.

Vores mål er at uddanne mennesker, der kan navigere i en verden i konstant forandring. Vi vil skabe kreative og entreprenante unge, som vil designe fremtidens digitale udvikling.

FlowFactory er Danmarks første projektorganiserede hf-uddannelse med fokus på innovation, digital teknologi og app-udvikling.

Vi dyrker digitale trends og undersøger, hvordan vi kan være med til at forme fremtidens digitale samfund. På FlowFactory er vi vilde med nysgerrighed, kreativitet og selvstændighed og vores mål er at give dig unikke kompetencer inden for digitalt iværksætteri og kreativ problemløsning.

I samarbejde med udvalgte partnervirksomheder bygger vi bro mellem uddannelse og erhvervsliv. 

Verden har brug for kreative mennesker der kan skabe fremtidens digitale løsninger! FlowFactory er Danmarks første projektorganiserede 2-årige hf med fokus på innovation, digital teknologi og app-udviklingMød Troels og Jakob, der står i spidsen for vores sidste nye tiltag. FlowFactory arbejder med rigtige problemstillinger og opgaver direkte fra vores partnervirksomheder. Det bliver super konkret, ekstremt udfordrende og vildt sjovt!

Obligatoriske fag

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik C 

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C) 

Design og arkitektur C 

Obligatorisk valgfag

 

Informatik C 

Markus Beenfeldt - FlowFactory

Jeg tror, det bliver fedt at være sammen med andre ligesindede, der også går og gør sig tanker om at sætte ting i gang. Og måske endda komme til at tjene penge på det ...
- Jeg tror, at det er vigtigt at være nysgerrig på FlowFactory. Og det kan jeg vist roligt sige, at jeg er.

Markus Beenfeldt - FlowFactory

Værd at vide om hf

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en almen gymnasial uddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller en af vores fagpakker.

 • Hvad kan jeg bruge en hf til?

  Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser  samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.


   

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2016/17) - skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades her.

  Prøveperiode på hf for kursister, der afslutter i juni, er fra 17.5.-21.6. 2017. 
  Skriftlige hf eksamener i maj/juni 2017 på VUC Syd (kan blive ændret):


  18.5.2016 kl. 9.00-14.00: Matematik A
  19.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
  22.5.2017 kl. 9.00-14.00: Tysk A (fort.)
  23.5.2017 kl. 9.00-15.00: Dansk A 
  23.5.2017 kl. 9.00-13.00: Spansk A
  24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk A
  24.5.2017 kl. 9.00-14.00: Engelsk B
  29.5.2017 kl. 9.00-13.00: Matematik B
  29.5.2017 kl. 9.00-12.00: Matematik C
  31.5.2017 kl. 9.00-14.00: Kinesisk A (beg.)


   


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperiode på avu for sommer-terminen 2017 er fra 15.5-21.6. 2017. 


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. 


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. Eksamensplanen for sommeren 2017 finder du her.


  Større skriftlig opgave hf (SSO)  • Tilmeldingsfrist: 14.10.2016.

  • Udlevering af sso-opgaver: 13.1.2017 klokken 14.

  • Skriveuge sso: 16.1.2017 til 20.1.2017 klokken 14.

  • Aflevering af sso: 20.1.2017 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2017:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 9.9.2016.

  • Skrivedage: 14.-18.11. 2016

  • Frist for aflevering: 18.11. 2016 klokken 14.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2017:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 23.02.2017.

  • Skrivedage: 24.4-28.4. 2017

  • Frist for aflevering: 28.4. 2017 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 

 • Hvad er eksamensprojekt på hf?

  For at få en samlet hf eksamen, skal du lave et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et flerfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen.


  Eksamensprojektet skal omfatte mindst to, højst tre fag.


  Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på MitVUC. 

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave på hf?

  Alle hf-kursister (enkelfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årigt hf - én på første år og én på andet år. VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Er der læreplaner for hf?

  Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


  Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:


  Hf - læreplaner 2017


  Hf-enkeltfag læreplaner 2017 


  Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

Korte fakta om FlowFactory

Ansøgning og tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk.

Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu. Ansøgningsfristen er her 15. marts.

Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

Har du ikke har fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse.

Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.

For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.

Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.