Kurser for virksomheder

fremtiden er din

Få nem adgang til efteruddannelse

Uddannelse og opkvalificering af alle medarbejdere er vigtigere end nogensinde.
VUC Syd kan hjælpe med at give medarbejderne nye, relevante kompetencer.

Fleksibel tilrettelæggelse

Vi sørger for, at undervisningen kommer til at forløbe efter jeres ønsker, hvad enten I har brug for efteruddannelse i korte, koncentrerede forløb eller ønsker at få undervisning én eller to dage om ugen i en længere periode.

Hurtig start

Vi arbejder altid for, at der går meget kort tid fra beslutningen om efteruddannelse er truffet, til I er i gang. Vi sørger for alt det praktiske omkring uddannelse og hjælper med at søge om lønkompensation.

Tysk på grænsen

TYSK på grænsen er et tilbud til alle danske virksomheder, der sigter mod syd. Det er et intensivt kursus, hvor du i nærmest bogstavelig forstand bliver ”badet” i det tyske sprog.

Kurset består af et mix af tre internatophold og fjernundervisning. Der er altså tale om blended learning, hvor vi blander forskellige læringsmetoder og -materialer.

Vi underviser gennem moderne og digitale undervisningsmaterialer og –metoder, hvor du selv er aktivt medskabende. Du låner en iPad, hvor vi på forhånd har installeret relevante programmer og app’s.

Bliv klogere på, hvordan kurset kan hjælpe din virksomhed til at klare sig bedre på det tyske marked på hjemmesiden www.tyskpaagraensen.dk 

Projektet er støttet af Interreg.

Kom indenfor i Ordmobilen

Vi kommer gerne ud til jer med et undervisningslokale. For eksempel vores Ordmobil.

Korte fakta om kurser for virksomheder

 • Optagelseskrav

  Ingen

 • Varighed

  Afhængig af kurset

 • Mulighed for SU

  Nej. Der kan søges løntabsrefusion, SVU. Se www.svu.dk/

 • Tilmelding

  Via VUC Syds vejledning

 • Hvor

  Hos jer, i vores undervisningstrailere eller hos VUC Syd.

 • Pris

  Forberedende Voksenundervisning samt ordblindeundervisning er gratis. Der kan forekomme deltagerbetaling ved andre typer forløb

Værd at vide om kurser for virksomheder

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er for voksne over 18 år.


  Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


  Du kan læse bekendtgørelsen for FVU her.


   


   

 • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist på læs-e.dk har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt eksamen sender vi dit eksamensbevis til dig. Du kan se mere på læs-e.dk

 • Hvad er ordblindeundervisning?

  VUC Syd tilbyder gratis undervisning målrettet voksne ordblinde.


  Vi underviser i dansk på alle niveauer – fra grundniveau til avancerede og specifikke behov - samt i matematik og engelsk.


  Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os er det iPads.

 • Kan jeg søge SVU?

  Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at kontakte vores vejledere for hjælp.


   

Ansøgning og tilmelding

Kontakt vores vejledning i den by, du ønsker. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere. Tilmelding sker via vejlederne.