Fjernundervisning

fremtiden er din

Fjernundervisning er uddannelse, når og hvor det passer dig

VUC Syds online undervisning hedder VUC.nu. Det er fjernundervisning til dig, der ønsker fleksibilitet og frihed til uddannelse på dine præmisser.

Du kan tage fjernundervisning ved VUC Syd året rundt. Der er løbende optag på fagene og ingen krav om fremmøde på bestemte tidspunkter af dagen.

VUC.nu er fleksibel, online uddannelse, hvor du i samarbejde med din lærer lægger en plan, der passer til din hverdag. Du har altid mulighed for at aftale personligt fremmøde i din lærers ugentlige træffetider.

Du kan tage en lang række fag som fjernstudie - fra grundlæggende almen voksenuddannelse til fag på højeste gymnasiale niveau. Du kan se dem under VUC.nu/fag.

Når du har besluttet at læse fag som fjernstudie, skal du gå ind på VUC.nu og tilmelde dig. Her kan du også læse mere om selve fjernundervisningen.