Corona - info om undervisning og Corona

OBS - husk gyldigt coronapas, når du møder ind på VUC Syd.

På denne side finder du information om, hvordan du skal forholde dig til din undervisning på VUC Syd, så vi sammen minimerer risikoen for smitte med Corona/COVID-19.

Siden vil blive opdateret løbende, når/hvis der kommer nye retningslinjer. Se dato ud for hvert punkt på listen. 

VUC Syd følger myndighedernes anbefalinger - læs dem her.

Hvis du vil følge med i myndighedernes oplysninger om COVID-19, så klik dig ind om coronasmitte.dk

Du kan også selv være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19 - download smitte|stop-appen her.

Generel info til alle elever og kursister om COVID-19

Det er vigtigt, at du læser alle punkterne nedenfor grundigt.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv? Opdateret 25. januar 2022.

  Hvis din test er positiv, skal du - uanset om du har symptomer eller ej: 

  1. Straks gå i selvisolation (dette gælder alle typer af tests) 
  2. Være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring 
  3. Sørge for opsporing af dine nære og øvrige kontakter (læs nærmere i boksen nedenfor) 

  Er du smittet med COVID-19, skal du sende dokumentation til VUC Syd, hvis du bliver bedt om det. 

  Læs mere om anbefalingerne ved positiv test her: Hvis din test er positiv 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nærkontakt til en smittet? Opdateret d. 25. januar 2022

  Der skelnes mellem nære kontakter og øvrige kontakter. 

  Nær kontakt
  Hvis du er nær kontakt og du ikke er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger: 
   

  • Du anbefales at blive testet med en hurtigtest eller PCR-test 3 døgn efter, at den smittede person er blev testet positiv for covid-19. Du behøver ikke at gå i selvisolation.  
  • Hvis du får symptomer på covid-19, anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. 

  Anbefalingerne gælder også, selvom at du ikke kan holde afstand til den smittede person i hjemmet. Vær dog særligt opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte. 

  Hvis du er nær kontakt, og du er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger:  

  • Du anbefales ikke at blive testet eller gå i selvisolation.  
  • Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. 

  Dette gælder også, selvom du ikke kan holde afstand til den smittede person i hjemmet. Vær dog særligt opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte 

  Øvrig kontakt
  Hvis du er øvrig kontakt og du ikke er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger:  

  • Du anbefales at blive testet med en hurtigtest eller selvtest 3 døgn efter, at den smittede person er blev testet positiv for covid-19.   
  • Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. 

  Vær særlig opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte. 
   
  Hvis du øvrig kontakt, og du er tidligere smittet inden for de seneste 12 uger:  

  • Du anbefales ikke at blive testet eller gå i selvisolation. 
  • Hvis du får symptomer på covid-19 anbefales du at gå i selvisolation og blive testet med en PCR-test hurtigst muligt. 

  Vær særlig opmærksom på at huske de gode råd til at forebygge smitte. 

  Læs mere her: Opsporing og håndtering af kontakter til personer med COVID-19 

  Skal du gå i selvisolation som nær kontakt eller smittet, skal du huske at give dine lærere besked. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg/får symptomer? Opdateret 25. januar 2022

  Hvis du får symptomer på COVID-19 anbefales PCR-test hurtigst muligt – dette gælder både ved lette symptomer og betydelige symptomer.  
   
  Hvis du får betydelige symptomer på COVID-19, anbefales du at gå i selvisolation. 
   
  Hvis du kun har lette symptomer på COVID-19, behøver du ikke at gå i selvisolation medmindre, at du er nær kontakt eller øvrig kontakt til en person, der er smittet med COVID-19.   

  Læs mere her: Hvis du får symptomer 

  Symptomer på COVID-19 omfatter typisk:

  • feber
  • tør hoste
  • tab af smags- og lugtesans
  • vejrtrækningsbesvær
  • træthed
  • muskelsmerter
  • ondt i halsen

  Nogle kan også opleve andre symptomer som fx kvalme, diarré og opkast.

  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte dine lærere med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Opfordring til at tage to ugentlige test for COVID-19. Opdateret 25. januar 2022

  Myndighederne opfordrer alle elever, kursister og deltagere samt ansatte på ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner til at blive testet for COVID-19 to gange om ugen. Opfordringen gælder fra 3. januar 2022 og omfatter også vaccinerede og tidligere smittede, der har et gyldigt coronapas.

  Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister, deltagere og ansatte, der har været smittet inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes. 

  Ansatte og elever, der går på VUC Syds afdelinger, kan få udleveret gratis selvtest. Følg med på Ludus Web for nærmere informationer.

 • Mundbind/visir: Hvordan er reglerne? Opdateret 3. januar 2022

  Der er krav om brug af mundbind eller visir, når du er på VUC Syd. 

  Kravet om mundbind/visir er gældende, når du bevæger dig rundt på institutionen og opholder dig på fællesarealer. Kravet gælder ikke i undervisningen eller til eksamen/prøve, ligesom der kan være undtagelser fra kravet, hvis der er en anerkendelsesværdig årsag.

 • Krav om gyldigt coronapas - opdateret 28. november 2021

  Fra mandag den 29. november 2021 skal du fremvise gyldigt coronapas, når du møder ind på VUC Syd til undervisning, eksamen, vejledningssamtaler eller andet.  

  Du må ikke være på skolen uden et gyldigt coronapas, og du bliver registreret som fraværende. 

  VUC Syd er forpligtet til at føre kontroller af coronapas med jævne mellemrum. 

  Undtagelser fra kravet om forevisning af gyldigt coronapas omfatter: 

  • Elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) samt personer, som er henvist til undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. 
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en COVID-19-test. 
  • Personer under 15 år. 
  • Personer, der af skolen eller institutionen ikke vurderes at være omfattet af sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede, selvom personen har et positivt testresultat af en PCR-test, der er mindre end 14 dage gammelt. 

  Læs mere her: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2021/nov/211126-coronapas-indfoeres-paa-ungdoms--og-voksenuddannelser  

 • Hvad er et gyldigt coronapas? Opdateret 29. november 2021

  Du skal have et gyldigt coronapas, hvis du skal til undervisning, vejledningssamtaler, eksamen eller andet. 

  Ved et coronapas forstås:

  1. et negativt resultat af en COVID-19-test, der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel og ved en antigentest er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet, hvor testen er foretaget,
  2. et positivt resultat af en PCR-test, der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
  3. et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb for COVID-19 anses for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis, såfremt vaccinationsforløbet kræver to eller flere doser, eller 14 dage efter første dosis, såfremt vaccinationsforløbet alene kræver én dosis,
  4. et påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19, hvor et vaccinationsforløb for COVID-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis, eller
  5. fremvisning af sundhedsmyndighedernes app ”Coronapas”, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark” kombineret med bevægelige elementer og aktuelt klokkeslæt på skærmen eller ved verifikation i form af scanning af QR-koden i appen, hvor skærmen viser ”Gyldigt i Danmark”.

  Dokumentation efter pkt. 1-4 kan foreligge både i papirformat og elektronisk. Af dokumentationen skal fremgå navnet på indehaveren af coronapasset svarende til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.

 • Skal jeg stadig holde afstand? Opdateret august 2021

  Det er stadig en god ide at passe på dig selv og andre, men myndighederne har ikke længere anbefalinger om at holde en særlig afstand, når du er på eksempelvis VUC Syd.

  OBS: Det er stadig vigtigt, at du er opmærksom på god hygiejne (vask hænder og sprit af ofte), hosteetikette (host og nys i et papirlommetørklæde/i dit ærme og vask hænder bagefter).

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret august 2021

  Du gør en forskel i kampen mod COVID-19, når du har fokus på god hygiejne.

  Husk derfor at vaske dine hænder og spritte dem af jævnligt og grundigt.

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,

  • når du møder i skole om morgenen
  • efter hver 2. lektion
  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem
  • efter du har været på toilettet
  • når du har været udenfor
  • før og efter spisning
  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

Indrapportering af nødundervisning

Når der konstateres smittetilfælde med COVID-19, kan undervisningen omlægges til virtuel undervisning (nødundervisning) for kursister, der er sendt i selvisolation.

Nødundervisning er indført følgende gange:

23. og 24. september 2020

26. september 2020