Corona - info om undervisning og eksamen

På denne side finder du svar på mange spørgsmål omkring undervisning og eksamen i forbindelse med Corona og opstart for fremmøde på VUC Syd.

Rul ned til de spørgsmål, som er relevante for din uddannelse. De første spørgsmål og svar gælder for de fleste elever på VUC Syd. Længere nede er de opdelt efter uddannelse.

Siden opdateres løbende - se dato ud for hvert enkelt punkt. 

Seneste opdatering 4. juni 2020. 

Generel info til alle elever og kursister

 • Skal elever/ kursister deltage i virtuel undervisning? Opdateret 27. maj.

  Fra 27/5 2020 begynder en gradvis genåbning af undervisning med fysisk fremmøde. Alle elever bliver informeret om startdato for fysisk fremmøde.

 • Hvordan er elever/kursister studieaktive? Opdateret 6. maj.

  Elever / kursister er studieaktive, når de følger den arbejdsplan og laver de opgaver/afleveringer, som underviseren har planlagt.


  Du kan se de gældende regler for studieaktivitet her:


  Hf og AVU - fremmødeundervisning
  Hf og AVU - fjernundervisning
  FVU og OBU

 • Kan kursister/ elever fortsat få SU? Opdateret 14. april.

  Ja, hvis kursister / elever fortsat er studieaktive, dvs. følger arbejdsplaner og laver de opgaver/afleveringer, som underviseren har planlagt.

 • Kan elever/kursister træffe en mentor? Opdateret 14. april.

  Ja, det er muligt at træffe en mentor virtuelt ved enten at ringe eller skrive til følgende mentorer:


 • Kan elever/kursister få It hjælp? Opdateret 14. april.

  Ja, det er muligt at ringe til mentorerne på 7361 3363 eller skrive til mentor@vucsyd.dk.


  Mentorerne kan besvare dine IT spørgsmål i samarbejde med vores IT Helpdesk.

 • Selvstuderende - skal jeg til prøver? Opdateret 11. maj.

  Der afvikles eksamener for selvstuderende med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt eksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Prøverne vil foregå med fysisk fremmøde på en af VUC Syds afdelinger. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Bliver der afviklet sygeeksamen for de kursister, som var syge ved vintereksamen? Opdateret 6. maj.

  Der afvikles sygeeksamen med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt sygeeksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Prøverne vil foregå med fysisk fremmøde på en af VUC Syds afdelinger. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Kan jeg komme i kontakt med studievejledningen og andre?

  Det kan du godt. Du kan ikke møde op personligt, men både studievejledningen og SU kan nås på mail og telefonen. Du kan finde kontaktinformationer på vores hjemmeside: Find medarbejder


  Du kan også booke et telefonsamtale med en studievejleder via dette link.


  Går du på VUC Syd kan du også komme i kontakt med vores mentorer. Læs mere her: Mentorer på VUC Syd

 • Hvordan får jeg fat på min lærer?

  Du kan kontakte din underviser på vedkommendes e-mailadresse – den finder du i holdrummet på MitVUC. Du kan også finde kontaktinformationer på vores hjemmeside: Find medarbejder

 • Hvordan modtager jeg undervisning og beskeder fra VUC Syd?

  Du skal flere gange om dagen holde dig opdateret på MitVUC og tjekke din kursistmail.


  Dine lærere informerer om, hvordan undervisningen foregår online, mens skolen er lukket.

 • Får jeg fravær? Opdateret 15. april 2020

  Du får fravær, hvis du ikke er studieaktiv, eller hvis du ikke afleverer de opgaver, som dine lærere beder dig om at aflevere. Du bliver med andre ord fraværsregistreret af lærerne ud fra din deltagelse og studieaktivitet.


  Er du blandt de elever, som skal møde op til undervisning, føres der fravær som normalt.

 • Studieaktivitet for kursister og elever på hf og AVU på VUC Syd. Opdateret 1. maj 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst. Vores lærere, vejledere og mentorer står klar til at hjælpe dig bedst muligt. Til gengæld forventer vi, at du også tager din uddannelse seriøst.


  Det betyder, at du skal være studieaktiv, når du går på VUC Syd. Studieaktiv betyder, at du:  • møder til tiden 

  • deltager aktivt i undervisningen og er forberedt

  • afleverer dine opgaver til tiden


  Grundet situationen med COVID-19, der har medført aflysning af prøver/eksamen, er reglerne om studieaktivitet udvidet. Se nedenfor for din uddannelse:


  Følgende er gældende for AVU, hfe, 2-årig hf 1. årgang   • Du skal deltage i nødundervisningen som bl.a. indeholder de faglige vurderingssamtaler. Nødundervisningen og samtalerne foregår i maj/juni 2020, fordi der ikke kan afvikles eksamener på grund af COVID-19. Samtalerne er vigtige, når dine lærere skal give dig standpunktskarakterer. Dine lærere indkalder dig til og informerer dig nærmere om vurderingssamtalerne. 


  Følgende er til sommerterminen 2020 kun gældende for 2-årig hf 2. årgang i de fag, som afsluttes med eksamen:  • Du skal gå til prøver og eksamen

  • Du skal deltage i de faglige vurderingssamtaler i de fag, som afsluttes med standpunktskarakter. De foregår i maj/juni 2020, fordi der ikke kan afvikles eksamener på grund af COVID-19. Samtalerne er vigtige, når dine lærere skal give dig standpunktskarakterer. Dine lærere indkalder dig til og informerer dig nærmere om vurderingssamtalerne. 


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Det kan få betydning for din ret til SU.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver. Det er dit ansvar at være studieaktiv.  Hvis du ikke er studieaktiv i henhold til ovenstående regler, kan du blive udmeldt af holdene. Hvis du ikke deltager i nødundervisningen, herunder den faglige vurderingssamtale, kan du blive udmeldt uden yderligere varsel. Din SU vil blive afbrudt, hvis du bliver udmeldt.


  På samme måde er det vigtigt, at du kontakter dine lærere, hvis du er forhindret i at komme eller aflevere dine opgaver. Så kan de nemlig hjælpe med at lægge en plan for, hvordan du kan forblive studieaktiv. Du kan også få hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


  Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at din studieaktivitet falder, f.eks. sygdom. Hvis du er fraværende i længere tid, kan vi bede dig om en lægeerklæring. Du vil selv skulle betale for lægeerklæringen.


  Hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan det betyde, at du bliver udmeldt af din uddannelse, og at du mister retten til SU. Hvis du bliver udmeldt på grund af manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt igen til næste studiestart.


  Hvis du har spørgsmål til fravær eller studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lærer eller vejledningen.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 1. maj 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst. Vores lærere, vejledere og mentorer står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


  Til gengæld forventer vi, at du også tager din uddannelse seriøst.


  Det betyder, at du skal være studieaktiv, når du går på fjernundervisning ved VUC Syd/VUC.nu. Studieaktiv betyder, at du:  • afleverer dine opgaver til tiden.

  • er i løbende kontakt med dine lærere.

  • skal deltage i nødundervisningen som bl.a. indeholder de faglige vurderingssamtaler. Nødundervisningen og samtalerne foregår i maj/juni 2020, fordi der ikke kan afvikles eksamener på grund af COVID-19. Samtalerne er vigtige, når dine lærere skal give dig standpunktskarakterer. 

  • særligt for hf: det er obligatorisk at deltage i den virtuelle undervisning, som erstatter laboratorieweekender, hvis du tager fag som idræt, fysik, biologi, geografi og kemi.


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Det kan også få betydning for din ret til SU.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver. Det er dit ansvar at være studieaktiv. Hvis du ikke er studieaktiv i henhold til ovenstående regler, kan du blive udmeldt af holdene. Hvis du ikke deltager i nødundervisningen, herunder den faglige vurderingssamtale, kan du blive udmeldt uden yderligere varsel. Din SU vil blive afbrudt, hvis du bliver udmeldt.


  På samme måde er det vigtigt, at du kontakter dine lærere, hvis du i en periode er forhindret i at følge fjernundervisningen eller aflevere dine opgaver. Så kan de nemlig hjælpe med at lægge en plan for, hvordan du forbliver studieaktiv. Du kan også få hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


  Der kan selvfølgelig være gode grunde til, at du ikke får afleveret en opgave eller ikke får kontaktet dine undervisere. Det kan f.eks. være sygdom. Hvis du er fraværende i længere tid, kan vi bede dig om en lægeerklæring. Du skal i så fald selv betale for lægeerklæringen.


  Hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv, kan det betyde, at du bliver udmeldt af din uddannelse, og at du mister retten til SU. Hvis du bliver udmeldt på grund af manglende studieaktivitet, kan du først blive tilmeldt igen til næste studiestart. Hvis du har spørgsmål til fravær eller studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lærer eller vejledningen.

 • Studieaktivitet for kursister og elever på FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 5. maj 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst. Vores lærere, vejledere og mentorer står klar til at hjælpe dig bedst muligt. Til gengæld forventer vi, at du også tager din uddannelse seriøst.


  Det betyder, at du skal være studieaktiv, når du går på VUC Syd.


  Under nødundervisningen i forbindelse med COVID-19 betyder det, at du:  • har kontakt med din lærer

  • deltager aktivt i undervisningen 

  • deltager i faglig vurderingssamtale

  • ved fravær giver besked til din lærer, med begrundelse for fraværet


  Hvis vi vurderer, at du ikke er studieaktiv jf. ovenstående, kan det betyde, at du bliver udmeldt af din uddannelse. 


  Hvis du har spørgsmål til fravær eller studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lærer eller vejledningen. 

 • Hvordan finder jeg mine karakterer? Opdateret 4. juni.

  I løbet af uge 24 får du via MitVUC og din kursistemail besked om, hvordan du finder dine standpunktskarakterer og eventuelle eksamenskarakterer.

 • Klagevejledning vedr. afsluttende standpunktskarakterer sommer 2020. Opdateret 4. juni.

  Du har mulighed for at klage over din standpunktskarakter.


  Du skal lægge mærke til, at der er to trin i forhold til at klage over standpunktskarakterer afgivet i sommeren 2020. 


  I det første trin kan man klage over selve standpunktskarakteren, først til underviser, herefter til ledelsen.

  I det andet trin kan man klage over den afgørelse, som ledelsen træffer. Læs mere nedenfor:


  Første trin: klage over standpunktskarakter


  Tidsfrist: hvor lang tid har jeg til at klage over en standpunktskarakter?  • Du skal klage senest 10 dage hverdage efter, at din karakter er blevet offentliggjort. Hvis du klager efter denne frist, vil din klage blive afvist.


  Hvem skal jeg klage til?  • Du skal først klage til din underviser og forklare, hvorfor du mener, at din karakter er forkert.

  • Hvis du ikke kan nå til en forståelse med din lærer, skal du klage til VUC Syds ledelse  Hvad skal du have med i klagen til ledelsen?  • I din klage skal du skrive


   • hvilket fag, du vil klage over

   • hvilken underviser, du har haft

   • hvilken karakter, du har fået

   • dine argumenter for, at du har fået en forkert karakter  Hvad sker der, efter du har sendt en klage til ledelsen ?  • Når ledelsen har modtaget din klage vil ledelsen tage stilling til din klage, og hvis der er brug for at indhente en faglig udtalelse fra din underviser, vil du få mulighed for at læse denne faglige udtalelse.

  • Du har herefter fem hverdage til at komme med din kommentar til den faglige udtalelse

  • På baggrund af de oplysninger, der ligger i sagen, træffer ledelsen en afgørelse.


  Andet trin: klage over ledelsens afgørelse


  Hvad gør du, hvis du vil klage over ledelsens afgørelse?


  Du skal sende din klage til skolen - brug vores sikker mail post@vucsyd.dk


  Tidsfrist: Hvor lang tid har du til at klage over ledelsens afgørelse?


  Du skal sende din klage, så den er modtaget af skolen senest fem kalenderdage efter du har modtaget ledelsens afgørelse


  Hvad kan du klage over?


  Du kan klage over såkaldt retlige spørgsmål. Det vil sige, at du kan klage, hvis du mener, at ledelsen har overset eller set bort fra, at en underviser ikke har overholdt bestemte regler i forbindelse med afgivelse af standpunktskarakter. 


  Det er vigtigt at slå fast, at du IKKE kan klage over selve standpunktskarakteren men kun den proces, der ligger til grund for standpunktskarakteren. 


  Hvad sker der, når du har klaget over afgørelsen?


  Hvis skolen ikke giver dig ret i din klage, skal skolen lave en udtalelse, som vil blive sendt til dig. Du har herefter fem kalenderdage til at komme med dine kommentarer til udtalelsen.


  Herefter sendes sagen til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som vil træffe en endelig afgørelse i sagen. 

Hf 2 - 2. årgang

 • Hvordan skal undervisningen foregå efter 13. april? Opdateret 14. april.

  Undervisningen foregår virtuelt tirsdag den 14. april og onsdag den 15. april. Fra torsdag den 16. april vil undervisningen blive tilrettelagt med fremmøde. Der vil blive informeret yderligere herom i brev til eleverne.

 • Er der krav om, at eleverne møder til den undervisningen på skolen? Opdateret 14. april.

  Det er udgangspunktet, at alle elever på hf2 2. årgang, der er omfattet af genåbningen, møder op til undervisning.


  Elever, der efter en konkret individuel vurdering skal blive hjemme, skal modtage virtuel undervisning. Skolerne registrerer fortsat fravær, både fra undervisning med fremmøde og fjernundervisning.

 • Hvordan kan elever der er bosat i Tyskland krydse grænsen for at komme til undervisning? Opdateret 14. april.

  Elever, som bor i Tyskland, vil modtage et brev fra VUC Syd, hvori der står at man skal til undervisning. Brevet skal sammen med passet vises ved grænsen.

 • Hvis en elev ikke kan møde op til undervisningen, kan eleven så ikke få undervisning? Opdateret 14. april.

  Hvis en elev grundet sygdom eller er tilhørende risikogruppen, vil eleven skulle arbejde virtuelt hjemmefra.

 • Hvor syg skal man være for ikke at komme på skolen? Opdateret 14. april.

  Hvis man har symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme, indtil man er rask. I forhold til COVID-19 betragtes man som rask, når der er gået 48 timer, efter symptomerne er ophørt. Herefter må man komme i skole igen.

 • Hvor ofte skal man vaske hænder? Opdateret 14. april.


  • Når du møder i skole om morgenen

  • Efter hver 2. lektion

  • Inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

  • Efter du har været på toilettet

  • Når du har været udenfor

  • Før og efter spisning

  • Når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden


  Se også Sundhedsstyrelsens anvisning til korrekt håndvask.

 • Skal hf2 2. årgang til eksamen? Opdateret 13. maj.

  Ja, i nogle fag. Hf2 2. årgang skal til prøve i skriftlig og mundtlig dansk. Desuden skal de elever, der har faget matematik B, også til skriftlig matematik B prøve/eksamen. Derudover skal hf2 2. årgang til mundtlig prøve i det fag, der er placeret senest i prøveplanen.  Alle har modtaget mail om, hvilket fag der er udtrukket til den anden mundtlige eksamen.


  I øvrige fag skal hf2 2. årgang ikke til prøve/eksamen, eleverne skal i stedet have standpunktskarakterer i de fag, som ikke afsluttes med en prøve til  sommer 2020. Standpunktskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer.

 • På valgfagshold med både HF2- og HFe-kursister: Skal alle deltage i den fysiske undervisning? Opdateret 14. april.

  Nej, kun hf2 2. årgang skal møde til undervisning på skolen.

 • Hvornår slutter undervisningen for hf2 2. årgang? Opdateret 13. maj.

  Undervisningen i dansk afsluttes den 15. maj 2020


  Der vil frem til den 12. juni 2020 være undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i de fag, hvor du skal have standpunktskarakter. Denne undervisning foregår med fysisk fremmøde.

 • Bliver der afviklet sygeeksamen for de kursister, som var syge ved vintereksamen? Opdateret 13. maj.

  Der afvikles sygeeksamen med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt sygeeksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Prøverne vil foregå med fysisk fremmøde på en af VUC Syds afdelinger. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Hvordan sker afgivelse af standpunktskarakterer? Opdateret 24. april.

  Der vil senest den 7. maj komme besked i holdets rum, på MitVUC og på mail om grundlaget for afgivelse af standpunktskarakterer i det pågældende fag/niveau.


  Der afgives i hvert fag, det samme antal standpunktskarakterer, som der normalt ville blive afviklet prøver.   1. Hvis der normalt skulle have været en skriftlig og mundtlig prøve, afgives der to standpunktskarakterer. 

  2. Hvis der normalt skulle have været én mundtlig prøve, afgives der én standpunktskarakter.


  Standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer.


  Standpunktskarakterer vil du senest få den 26. juni 2020.

 • Hvordan foregår en faglig vurderingssamtale? Opdateret 27. april.

  Den faglige vurderingssamtale vil vare ca. 15-20 min.  


  Du vil på mail af din underviser få et tidspunkt for den faglige vurderingssamtale, senest fem dage før samtalen.


  Den faglige vurderingssamtale indgår som en del af helhedsvurderingen, når din underviser skal afgive standpunktskarakter.


  Du har pligt til at deltage i den faglige vurderingssamtale.

 • Studieaktivitetsregler - er de anderledes i forbindelse med COVID-19? Opdateret 1. maj 2020

  Ja. På grund af situationen med COVID-19, der har betydet aflysning af eksamen/prøver, er reglerne for studieaktivitet udvidet. Du kan læse de opdaterede regler for kursister med fremmøde og fjernkursister her:
  Studieaktivitetsregler for elever med fremmøde - hf og avu.

Hf 2 - 1. årgang

 • Hvordan skal undervisningen foregå efter 13. april? Opdateret 27. maj 2020.

  Nødundervisningen foregår virtuelt til og med 29. maj 2020. Fra den 2. juni foregår nødundervisningen på skolen. Dvs. du skal møde op på skole til de planlagte tidspunkter.

 • Skal hf2 1. årgang til eksamen? Opdateret 14. april.

  Nej, hf2 1. årgang skal ikke til sommereksamen 2020. Eleverne skal i stedet have standpunktskarakterer i de fag, som afsluttes til sommer 2020 efter 1. år på hf2. Standpunktskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer.

 • Skal hf2 1. årgang til den interne eksamen i den naturvidenskabelige faggruppe? Opdateret 16. april.

  Nej, i stedet for den interne nf-eksamen, skal eleverne have standpunktskarakter i hvert af de tre fag biologi, geografi og kemi. Gennemsnit af de enkeltfaglige afsluttende standpunktskarakterer i biologi, geografi og kemi ophøjes til prøvekarakter.
  Gennemsnit af de tre afsluttende standpunktskarakterer beregnes og karakteren bliver den karakter (fra skalaen), gennemsnittet ligger tættest på.


  Standpunktskarakteren i det udtrukne prøvefag af de tre (et af fagene kemi, biologi, geografi) ophøjes også til prøvekarakter.

 • Hvornår slutter undervisningen for hf2 1. årgang? Opdateret 27. maj

  Der kan være undervisning, faglige vurderingssamtaler og opgaveafleveringer frem til d. 24/6-2020. Til og med 29. maj 2020 er det virtuelt, fra 2. juni foregår alt dette med fysisk fremmøde på VUC Syd.

 • Skal hf2 1. årgang fortsat skrive dansk/historieopgave? Opdateret 24. april 2020.

  Ja, der er planlagt med dansk/historieopgave i dagene den 18.-20. maj 2020. Dette er fortsat gældende. 


  Opgaven skal afleveres mandag den 25. maj 2020 kl 9. Du vil fra din underviser få nærmere information om, hvordan afleveringen skal ske.

 • Hvad sker der i fagene dansk A, engelsk B, historie B, religion C, samfundsfag C? Opdateret 5. maj 2020.

  Dansk A og historie B har ikke undervisning efter den 20. maj 2020.


  Engelsk B, religion C og samfundsfag C har ikke undervisning efter den 15. maj 2020.


  Der vil være en prøveforberedende skriftlig opgave i hvert af de fem fag. De skal laves i uge 25 (15.-19. juni). Din lærer informerer dig om opgaven.

 • Hvad sker der i fagene Matematik C, geografi C, biologi C, kemi C? Opdateret 24. april 2020.

  Der vil være undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i disse fag fra 25. maj 2020 til 12. juni. Der skal afgives standpunktskarakterer i disse fag. Standpunktskarakter ophøjes til prøvekarakter.

 • Hvis jeg har valgt matematik på B-niveau i det kommende skoleår, skal jeg så have standpunktskarakterer i matematik C? Opdateret 13. maj 2020.

  Nej, hvis du har valgt at løfte matematik til B-niveau i det kommende skoleår, så skal du ikke deltage i undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i matematik C i perioden 25. maj til 12. juni 2020


  Har du valgt at fortsætte på matematik B, skal du lave en prøveforberedende opgave, som placeres i perioden 25. maj til 12. juni 2020. Din lærer informerer dig.

 • Hvis jeg har valgt Biologi på B-niveau i det kommende skoleår, skal jeg så have standpunktskarakterer i biologi C? Opdateret 24. april 2020.

  Ja, standpunktskarakteren i biologi C indgår i standpunktskarakteren for den tværfaglige Nf-standpunktskarakter.


  Du skal fortsat deltage i undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i fagene geografi, biologi og kemi.

 • Hvordan sker afgivelse af standpunktskarakterer? Opdateret 13. maj 2020.

  Der vil senest den 7. maj komme besked i holdets rum, på MitVUC og på mail om grundlaget for afgivelse af standpunktskarakterer i det pågældende fag/niveau.


  Der afgives i hvert fag, det samme antal standpunktskarakterer, som der normalt ville blive afviklet prøver.   • Hvis der normalt skulle have været en skriftlig og mundtlig prøve, afgives der to standpunktskarakterer. 

  • Hvis der normalt skulle have været én mundtlig prøve, afgives der én standpunktskarakter.


  Standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer.


  Standpunktskarakterer vil du senest få den 24. juni 2020.

 • Hvordan foregår en faglig vurderingssamtale? Opdateret 27. maj 2020.

  Den faglige vurderingssamtale vil vare ca. 15-20 min.  


  Du vil senest fem dage før samtalen få oplyst et tidspunkt og sted for den faglige vurderingssamtale på mail af din underviser.


  Den faglige vurderingssamtale indgår som en del af helhedsvurderingen, når din underviser skal afgive standpunktskarakter.


  Du har pligt til at deltage i den faglige vurderingssamtale. 


  Samtalen foregår fra 2. juni 2020 på VUC Syds afdeling, samtaler afviklet før 1. juni bliver afviklet virtuelt.

 • Bliver der afviklet sygeeksamen for de kursister, som var syge ved vintereksamen? Opdateret 11. maj 2020.

  Der afvikles sygeeksamen med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt sygeeksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Prøverne vil foregå med fysisk fremmøde på en af VUC Syds afdelinger. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Studieaktivitetsregler - er de anderledes i forbindelse med COVID-19? Opdateret 1. maj 2020.

  Ja. På grund af situationen med COVID-19, der har betydet aflysning af eksamen/prøver, er reglerne for studieaktivitet udvidet. Du kan læse de opdaterede regler for kursister med fremmøde og fjernkursister her:
  Studieaktivitetsregler for elever med fremmøde - hf og avu.

Hf-enkeltfag

Gælder for hf-undervisning på afdelinger og på fjernundervisning, hvis der ikke står andet.

 • Hvordan skal undervisningen foregå efter 13. april? Opdateret 27. maj.

  For matrikelhold gælder det, at nødundervisningen foregår virtuelt til og med 29. maj 2020. Fra den 2. juni foregår nødundervisningen på skolen. Dvs. du skal møde op på skole til de planlagte tidspunkter.


  For fjernundervisningshold vil nødundervisningen foregå virtuelt indtil den 12/6-2020.

 • Skal hf enkeltfag til prøve sommer 2020? (Se undtagelser under sygeeksamener, selvstuderende og EP)? Opdateret 24. april.

  Nej, kursister på hf-enkeltfag skal ikke til eksamen/prøver. Kursisterne skal i stedet have standpunktskarakterer i de fag, som afsluttes til sommer 2020. Standpunktskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer.


  Der vil være undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i disse fag frem til den 12. juni 2020.

 • Skal der afvikles prøve i eksamensprojektet (EP)? Opdateret 29. april.

  Der afvikles ikke mundtlig prøve i eksamensprojektet


  Efter anmodning kan du, hvis du rettidigt har afleveret eksamensprojektet fredag den 24. april 2020, anmode om at få det fulde hf bevis afsluttet uden en karakter for eksamensprojektet. Du skal have afsluttet alle andre fag og prøver, der kræves for at opnå en fuld forberedelseseksamen samt anmode om at lukke en eksamen uden et eksamensprojekt senest den 1. februar 2021. Såfremt du først anmoder om at lukke en højere forberedelseseksamen efter 1. februar 2021, skal der aflægges prøve i et eksamensprojekt.

 • Vil der være laboratorieweekender med fysisk fremmøde i fjernundervisningsfagene: biologi, geografi, kemi, fysik, idræt? Opdateret 24. april.

  Nej, undervisningen vil blive tilrettelagt virtuelt.


  Din underviser giver besked direkte til dig om, hvordan den virtuelle undervisning tilrettelægges.


  For at få karakter i faget skal du deltage i den virtuelle afvikling, ligesom der oprindelig var mødepligt til de planlagte laboratorieweekender.

 • Skal hfe-kursister deltage i den fysiske undervisning på valgfagshold, hvor både HF2- og HFe-kursister deltager? Opdateret 27. maj.

  Der kan være undervisning, faglige vurderingssamtaler og opgaveafleveringer frem til d. 12/6-2020. 


  Nødundervisningen vil til og med 29. maj 2020 være virtuelt, fra 2. juni 2020 foregår nødundervisningen med fysisk fremmøde på VUC Syd.


  Du vil få en mere detaljeret plan i starten af maj fra din underviser for perioden 15. maj til 12. juni 2020.

 • Hvornår slutter undervisningen for hf-enkeltfag? Opdateret 24. april.

  For hold/fag, der oprindelig skulle afsluttes med eksamen til sommer 2020, vil der være undervisning/opgaver/faglige vurderingssamtaler frem til den 12. juni 2020.


  Du vil få en mere detaljeret plan i starten af maj for perioden 15. maj til 12. juni 2020.

 • Skal selvstuderende til eksamen/prøver? Opdateret 13. maj.

  Der afvikles eksamener for selvstuderende med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt eksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Primo maj vil du få en plan for afviklingen af mundtlige prøver.


  De skriftlige prøver afvikles på de allerede planlagte dage & tidspunkter. 


  Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Bliver der afviklet sygeeksamen for de kursister, som var syge ved vintereksamen? Opdateret 13. maj.

  Der afvikles sygeeksamen med fysisk fremmøde. Kursister tilmeldt sygeeksamener har fået besked i e-boks og skal senest 13. maj melde retur, om de fortsat ønsker at gå til eksamen.


  Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om afstand og hygiejne følges.

 • Fjernundervisningshold, som afslutter med eksamen til vinter 2020/2021 - hvor lang tid fortsætter holdene undervisning inden sommerferien? Opdateret 24. april.

  Holdene fortsætter undervisning indtil 26. juni 2020, hvor efter der er sommerferien. Holdene begynder igen den 10. august 2020.


  Der afgives ikke standpunktskarakterer til hold med eksamen til vinter 2020/2021

 • Matrikelhold med start januar 2020 og eksamen til vinter 2020/21 - hvordan afvikles eksamen? Opdateret 27. maj 2020

  Undervisningen slutter den 15. maj 2020. Undervisningen begynder igen tirsdag 11. august 2020 og stopper den 30. november 2020. Der afholdes normal eksamen december 2020/januar 2021. 


  Der afgives ikke standpunktskarakterer til hold med eksamen til vinter 2020/2021.


  Der vil medio juni blive arrangeret møde for disse matrikelhold på afdelingerne.

 • Hvordan sker afgivelse af standpunktskarakterer? Opdateret 13. maj 2020.

  Der vil senest den 7. maj komme besked i holdets rum, på MitVUC og på mail om grundlaget for afgivelse af standpunktskarakterer i det pågældende fag/niveau.


  Der afgives i hvert fag, det samme antal standpunktskarakterer, som der normalt ville blive afviklet prøver.   • Hvis der normalt skulle have været en skriftlig og mundtlig prøve, afgives der to standpunktskarakterer. 

  • Hvis der normalt skulle have været én mundtlig prøve, afgives der én standpunktskarakter.


  Standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer.


  Standpunktskarakterer vil du senest få den 24. juni 2020.

 • Hvordan foregår en faglig vurderingssamtale? Opdateret 27. maj 2020.

  Den faglige vurderingssamtale vil vare ca. 15-20 min.  


  Du vil senest fem dage før samtalen få oplyst et tidspunkt og sted for den faglige vurderingssamtale på mail af din underviser.


  Den faglige vurderingssamtale indgår som en del af helhedsvurderingen, når din underviser skal afgive standpunktskarakter.


  Du har pligt til at deltage i den faglige vurderingssamtale. 


  Samtalen foregår fra 2. juni 2020 på VUC Syds afdeling for matrikelhold, samtaler afviklet før 1. juni bliver afviklet virtuelt. 


  Samtalen foregår virtuelt på fjernundervisningshold.


  Fjernundervisningskursister skal vise billedlegitimation og have kamera tændt.

 • Studieaktivitetsregler - er de anderledes i forbindelse med COVID-19? Opdateret 1. maj 2020.

  Ja. På grund af situationen med COVID-19, der har betydet aflysning af eksamen/prøver, er reglerne for studieaktivitet ændret. Du kan læse de opdaterede regler for kursister med fremmøde og fjernkursister her:
  Studieaktivitetsregler for elever med fremmøde - hf og avu.
  Studieaktivitetsregler for elever på fjernundervisning.

AVU - almen voksenuddannelse

Gælder for avu-undervisning på afdelinger og på fjernundervisning

 • Hvordan skal undervisningen foregå efter 13. april? Opdateret 27. maj.

  For matrikelhold gælder det, at nødundervisningen foregår virtuelt til og med 29. maj 2020. Fra den 2. juni foregår nødundervisningen på skolen. Dvs. du skal møde op på skole til de planlagte tidspunkter.


  For fjernundervisningshold vil nødundervisningen foregå virtuelt.

 • Skal AVU til eksamen/prøver? (Se undtagelser under selvstuderende) Opdateret 13. maj.

  Nej, AVU-kursister skal ikke til prøver/eksamen. Kursisterne skal i stedet have standpunktskarakterer i de fag, som afsluttes til sommer 2020. Standpunktskaraktererne ophøjes til eksamenskarakterer.


  Der vil være undervisning/opgaver/faglig vurderingssamtale i AVU-fagene frem til den 24. juni 2020.

 • Vil der være fremmødedage på fjernundervisning? Opdateret 14. april.

  Nej, al undervisning vil blive tilrettelagt virtuelt.

 • Hvornår slutter undervisningen for AVU G & D niveau? Opdateret 27. maj.

  Der kan være undervisning, faglige vurderingssamtaler og opgaveafleveringer frem til d. 12/6-2020. 


  Fjernundervisningshold vil foregå virtuelt. 


  På matrikelhold vil nødundervisningen til og med 29. maj 2020 være virtuelt. Fra 2. juni 2020 foregår nødundervisningen med fysisk fremmøde på VUC Syd.


  Du vil få en mere detaljeret plan i starten af maj fra din underviser for perioden 15. maj til 12. juni 2020.

 • Skal selvstuderende til eksamen/prøver? Opdateret 24. april.

  Ja, selvstuderende skal til eksamen/prøver.


  I starten af maj vil du få en plan for afviklingen af mundtlige prøver.


  De skriftlige prøver afvikles på de allerede planlagte dage & tidspunkter. Se dem her: Eksamensdatoer.


  Prøverne vil foregå med fysisk fremmøde på en af VUC Syds afdelinger. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer følges med afstand og hygiejne.

 • Hvornår slutter undervisningen på matrikelhold i fag på basis, F og E niveau? Opdateret 27. maj 2020.

  Der kan være undervisning, faglige vurderingssamtaler og opgaveafleveringer frem til d. 24/6. Samtalen foregår fra 2. juni 2020 på VUC Syds afdeling for matrikelhold, samtaler afviklet før 1. juni bliver afviklet virtuelt. 


  Fag/niveaer, der normalt afsluttes med faglig dokumentation følger fortsat de almindelige regler.

 • Hvornår slutter undervisningen på fjernundervisningshold i fag på basis, F og E niveau? Opdateret 24. april 2020.

  Undervisningen fortsætter som planlagt til oprindelig planlagt dato, er du i tvivl, så spørg din underviser.


  Fag/niveauer, der normalt afsluttes med faglig dokumentation følger fortsat de almindelige regler.

 • Hvordan sker afgivelse af standpunktskarakterer? Opdateret 24. april 2020.

  Der vil senest den 7. maj komme besked i holdets rum på MitVUC og på mail om grundlaget for afgivelse af standpunktskarakterer i det pågældende fag/niveau.


  Der afgives i hvert fag, det samme antal standpunktskarakterer, som der normalt ville blive afviklet prøver.   • Hvis der normalt skulle have været en skriftlig og mundtlig prøve, afgives der to standpunktskarakterer. 

  • Hvis der normalt skulle have været én mundtlig prøve, afgives der én standpunktskarakter.


  Standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer.


  Standpunktskarakterer vil du senest få den 26. juni 2020.

 • Hvordan foregår en faglig vurderingssamtale? Opdateret 27. maj 2020.

  Den faglige vurderingssamtale vil vare ca. 15-20 min.  


  Du vil senest fem dage før samtalen få oplyst et tidspunkt og sted for den faglige vurderingssamtale på mail af din underviser.


  Den faglige vurderingssamtale indgår som en del af helhedsvurderingen, når din underviser skal afgive standpunktskarakter.


  Du har pligt til at deltage i den faglige vurderingssamtale. 


  Samtalen foregår fra 2. juni 2020 på VUC Syds afdeling for matrikelhold, samtaler afviklet før 1. juni bliver afviklet virtuelt. 


  Samtalen foregår virtuelt på fjernundervisningshold.


  Fjernundervisningskursister skal vise billedlegitimation og have kamera tændt.

 • Studieaktivitetsregler - er de anderledes i forbindelse med COVID-19? Opdateret 1. maj 2020.

  Ja. På grund af situationen med COVID-19, der har betydet aflysning af eksamen/prøver, er reglerne for studieaktivitet udvidet. Du kan læse de opdaterede regler for kursister med fremmøde og fjernkursister her:
  Studieaktivitetsregler for elever med fremmøde - hf og avu.
  Studieaktivitetsregler for elever på fjernundervisning.

FVU og OBU

 • Hvordan skal undervisningen foregå efter 13. april for FVU-kursister? Opdateret 27. maj.

  Nødundervisningen foregår virtuelt til og med 27. maj 2020. Fra 28. maj 2020 er der fysisk fremmøde på VUC Syd. Dine lærere informerer dig.

 • Skal FVU-kursister til prøver? Opdateret 16. april.

  FVU prøver er indtil videre aflyst. 


  I stedet skal der afgives standpunktskarakter “bestået” eller “ikke bestået” umiddelbart inden undervisningens afslutning i FVU læsning trin 4 og FVU matematik trin 2.


  Deltagere på øvrige trin og fag, der ønsker bevis for at have gennemført et trin, kan få udstedt et deltagerbevis (normalt betinget af 85% deltagelse i undervisningen).


  Såfremt en deltager ønsker at fortsætte på et højere trin, skal deltageren kontakte sin underviser.

 • Hvornår slutter undervisningen for FVU? Opdateret 14. april.

  FVU-forløb afsluttes som planlagt for den enkelte kursist.

 • Kan man fortsat begynde på FVU? Opdateret 14. april.

  Ja, kursister kan fortsat optages på FVU. Kontakt vejledningen.


  Vejleder vil vurdere, om man er i målgruppen til FVU.

 • Hvordan skal undervisningen på OBU-kursister foregå efter 13. april? Opdateret 27. maj.

  Nødundervisningen foregår virtuelt til og med 27. maj. Fra 28. maj 2020 er der fysisk fremmøde på VUC Syd. Dine lærere informerer dig.

 • Kan en kursist blive testet for ordblindhed? Opdateret 27. maj.

  Ja, kursister kan fortsat blive testet for ordblindhed. Fra 27. maj 2020 kan vi gennemføre tests på VUC Syds afdelinger igen.

 • Kan man fortsat begynde på ordblindeundervisning? Opdateret 14. april.

  Ja, hvis man er i målgruppen til ordblindeundervisning, kan man godt begynde. Kontakt vejledningen.

 • Studieaktivitetsregler - er de anderledes i forbindelse med COVID-19? Opdateret 5. maj 2020

  Ja. På grund af situationen med COVID-19, der har betydet aflysning af eksamen/prøver, er reglerne for studieaktivitet udvidet. Du kan læse de opdaterede regler for kursister med fremmøde og fjernkursister her:
  Studieaktivitetsregler for elever med fremmøde - fvu og obu.