Corona - info om undervisning og Corona

OBS: Alle resterende prøver/eksamener i vinterterminen er aflyst. Læs mere på Ludus Web.

OBS: Al undervisning foregår virtuelt til og med 7. februar 2021 (virtuel nødundervisning).

 

Vi skal passe på hinanden og undgå smitte med Corona-virus/COVID-19.

På denne side finder du information om, hvordan du skal forholde dig til din undervisning på VUC Syd, så vi sammen minimerer risikoen for smitte med Corona/COVID-19.

Siden vil blive opdateret løbende, når/hvis der kommer nye retningslinjer. Se dato ud for hvert punkt på listen. 

VUC Syd følger myndighedernes anbefalinger - læs dem her.

Hvis du vil følge med i myndighedernes oplysninger om COVID-19, så klik dig ind om coronasmitte.dk

Du kan også selv være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19 - download smitte|stop-appen her.

Fra 29. oktober er der krav om brug af mundbind på VUC Syd - det gælder også, hvis du skal ind på VUC Syd til en vejledningssamtale. Læs mere om mundbind og regler længere nede.

Generel info til alle elever og kursister om COVID-19

Det er vigtigt, at du læser alle punkterne nedenfor grundigt.

 • Hvornår er der virtuel nødundervisning? Opdateret 14. januar 2021

  Der er indført nye restriktioner i forbindelse med COVID-19. De betyder, at undervisningen fra 4. januar og til og med 7. februar 2021 foregår virtuelt/online. 


  Dine lærere kontakter dig med information om, hvordan den virtuelle nødundervisning foregår.


  Er du ny kursist på en afdeling i Haderslev, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa, så bedes du følge vejledningen til login og Google Meet, som du har modtaget på mail og i LudusWeb.

 • Hvornår starter fjernundervisning? Opdateret 4. januar 2021

  Fjernundervisningen starter 8. januar 2021. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Opdateret 11. august 2020

  Hvis du får symptomer, der er forenelige med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning 48 timer efter ophør af symptomer, og efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.


  Typiske symptomer er:  • tør hoste

  • feber

  • vejrtrækningsbesvær

  • muskelsmerter

  • ondt i halsen

  • hovedpine


  Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.


  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Hvordan holder jeg afstand for at undgå smitte? Opdateret 5. januar 2021

  At holde afstand er en god måde til at undgå spredning af smitte. Derfor er det vigtigt, at du:  • undgår at give håndtryk, high fives, kindkys eller kram

  • holder afstand til andre, når det er muligt - gerne to meter eller mere

  • så vidt muligt undgår større forsamlinger og arrangementer

  • går udenfor i pauserne, og husker ikke at stå for tæt på dine venner 

  • ikke deler din mad med andre og lader være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag.

  • sørger for, at der er rent, der hvor du spiser


  Borde og stole i undervisningslokaler er placeret, så der er afstand mellem hver elev.


  Elever, som er tæt sammen privat, kan færdes tættere på hinanden.

 • Hvordan sørger jeg for god rengøring? Opdateret 11. august 2020

  Rengøring gør en forskel. På VUC Syd sørger vi dagligt for ekstra rengøring efter myndighedernes anbefalinger, men du kan også gøre en forskel.  • Husk at rengøre din elektronik hver dag - telefon, tablet, computer.

  • Brug ikke andres elektronik

  • Sørg for, at der er rent, hvor du spiser

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret 11. august 2020

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,   • når du møder i skole om morgenen

  • efter hver 2. lektion

  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

  • efter du har været på toilettet

  • når du har været udenfor

  • før og efter spisning

  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

 • Udlandsrejser - hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i udlandet? Opdateret 11. august 2020

  Har du været i udlandet på ferie, kan der vær krav om karantæne/selvisolation i en periode, inden du må møde til undervisning på VUC Syd. 


  Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om myndighedernes retningslinjer og rejseanbefalinger. Dem kan du finde her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


  VUC Syd kan af sundhedsmæssige grunde afvise elever, der har været på ophold i lande, som myndighederne fraråder rejser til. Eleven vil i denne periode blive registreret som fraværende.


  Har du været i et eller flere lande, hvor myndighederne stiller krav om efterfølgende karantæne/selvisolation, opfordrer vi til, at du bliver testet for smitte med COVID-19, inden du møder på VUC Syd.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en smittet? Opdateret 24. september.

  Hvis du har været nær kontakt til en, som er konstateret smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning, efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.


  Nær kontakt er, hvis du har været mindre end 1 meter fra den smittede i minimum 15 minutter.

 • Mundbind/visir: Hvordan er reglerne? Opdateret 19/11

  Fra torsdag d. 29. oktober 2020 skal du bære mundbind eller visit i alle fællesarealer på VUC Syd (i kantine, på gange, øvrige fællesarealer el.lign.).


  Der er ikke krav om mundbind i undervisningen, eller når du sidder ned, men du har ret til at bære det alle steder, hvis du har lyst.


  Som kursist er det dig eget ansvar og udgift at sørge for at have mundbind med til undervisningen på VUC Syd. Har du ikke råd til mundbind, kan du henvende dig hos din kommune.


  Kravet gælder foreløbig indtil 2. januar 2021.

 • Mundbind - hvordan benytter jeg det korrekt? Opdateret 26/10

  Myndighederne har lavet en video, der forklarer, hvordan du benytter mundbind korrekt.


  Den kan du finde her: Sådan bruger du mundbind

Om eksamen og COVID-19

 • Hvornår får jeg min standpunktskarakter? Vintereksamen 20/21. Opdateret 11/1 2021

  Senest d. 19. januar 2021 vil du kunne se dine standpunktskarakterer i Ludus Web.


  Sådan finder du dine karakterer:


  Vælg menupunktet "kursist"

  Vælg fanebladet "protokol"


  Har du i øvrigt spørgsmål, kan du kontakte studieadministrationen.

 • Hvordan klager jeg over min standpunktskarakter? Klagevejledning til vintereksamen 20/21. Opdateret 11/1 2021

  Du har mulighed for at klage over din standpunktskarakter.


  Du skal lægge mærke til, at der er to trin i forhold til at klage over standpunktskarakterer afgivet i vinteren 2021.


  I det første trin kan man klage over selve standpunktskarakteren, først til underviser, herefter til ledelse.

  I det andet trin kan man klage over den afgørelse, som ledelsen træffer.


  Læs mere i dokumentet her - HUSK AT VÆRE LOGGET PÅ MED DIN KURSISTPROFIL FØRST: Klagevejledning

 • Er eksamen aflyst? Opdateret 21. december 2020

  Ja, grundet situationen med COVID-19 er alle eksamener og prøver aflyst fra 21/12 2020 til og med 31/1 2021. 


  Læs mere om, hvad det betyder for dig i dokumentet, som der er linket til i Ludus Web.

 • Kan en prøve aflyses på grund af COVID-19? Vintereksamen 20/21

  Ja, VUC Syds leder må aflyse en eller flere konkrete prøver, hvis COVID-19-situationen gør det nødvendigt. Det gælder både for hele prøver og for enkelte elever og kursister.


  Beslutningen om aflysning træffes på baggrund af de sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer, vi VUC Syd orienterer sig efter.


  VUC Syd kan aflyse prøver for en enkelt eller grupper af kursister. 


  Det er også muligt, at prøver aflyses af undervisningsministeren, hvis forholdene omkring COVID-19 er sådan, at ministeren vurderer det nødvendigt.

 • Hvornår kan en prøve aflyses grundet COVID-19? Vintereksamen 20/21

  En prøve kan aflyses:  • hvis en prøve grundet COVID-19-forholdsregler ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt


  • hvis elever eller kursister ikke har haft mulighed for at gennemføre forberedelsen til en gruppeprøve eller relevant værksteds- eller laboratoriearbejde, der forudsætter tilstedeværelse på VUC Syds afdelinger

 • Kan en mundtlig prøve flyttes? Vintereksamen 20/21

  Ja. Bekendtgørelsen giver VUC Syd mulighed for at flytte en aflyst prøve til et andet tidspunkt, medmindre VUC Syd vurderer, at prøven ikke kan afholdes på et senere tidspunkt i vinterterminen 20/21.

 • Hvad erstatter eksamenskarakter, hvis prøver aflyses? Vintereksamen 20/21

  Ligesom ved sommereksamen bliver der givet standpunktskarakter som erstatning for aflyst prøve.

 • Er der prøver, som ikke kan aflyses? Vintereksamen 20/21

  Ja. Der er en række undtagelser, der medfører, at en aflyst prøve udsættes til næste prøvetermin (sommeren 2021)  1. Hvis en elev har merit for en del af et fag, som har betydet, at kursisten eller eleven ikke har deltaget i undervisningen i en sådan grad, at der kan gives en standpunktskarakter 

  2. Prøver for selvstuderende

  3. Sygeprøver og omprøver på grund af klager

  4. Prøver for elever og kursister, der er blevet bortvist fra en prøve, og som skulle til omprøve i vinterterminen

  5. Mundtlig prøve i EP 

Indrapportering af nødundervisning

Når der konstateres smittetilfælde med COVID-19, kan undervisningen omlægges til virtuel undervisning (nødundervisning) for kursister, der er sendt i selvisolation.

Nødundervisning er indført følgende gange:

23. og 24. september 2020

26. september 2020