Corona - info om undervisning og Corona

OBS: Der kommer løbende nye retningslinjer. Vi opdaterer jævnligt siden - se dato ud for hvert punkt. 

Vi skal passe på hinanden og undgå smitte med Corona-virus/COVID-19.

På denne side finder du information om, hvordan du skal forholde dig til din undervisning på VUC Syd, så vi sammen minimerer risikoen for smitte med Corona/COVID-19.

Siden vil blive opdateret løbende, når/hvis der kommer nye retningslinjer. Se dato ud for hvert punkt på listen. 

VUC Syd følger myndighedernes anbefalinger - læs dem her.

Hvis du vil følge med i myndighedernes oplysninger om COVID-19, så klik dig ind om coronasmitte.dk

Du kan også selv være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19 - download smitte|stop-appen her.

Generel info til alle elever og kursister om COVID-19

Det er vigtigt, at du læser alle punkterne nedenfor grundigt.

 • Skal jeg stadig holde afstand? Opdateret 14. juni 2021

  Det er stadig en god ide at passe på dig selv og andre, men myndighederne har ikke længere anbefalinger om at holde en særlig afstand, når du er på eksempelvis VUC Syd.

  OBS: Det er stadig vigtigt, at du er opmærksom på god hygiejne (vask hænder og sprit af ofte), hosteetikette (host og nys i et papirlommetørklæde/i dit ærme og vask hænder bagefter).

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret 14. juni 2021

  Du gør en forskel i kampen mod COVID-19, når du har fokus på god hygiejne.

  Husk derfor at vaske dine hænder og spritte dem af jævnligt og grundigt.

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,

  • når du møder i skole om morgenen
  • efter hver 2. lektion
  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem
  • efter du har været på toilettet
  • når du har været udenfor
  • før og efter spisning
  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden
 • Mundbind/visir: Hvordan er reglerne? Opdateret 14. juni 2021

  Der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir, når du er på VUC Syd.

  Er du mere tryg ved at bære mundbind eller visir, så må du gerne det.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en smittet? Opdateret 11. marts 2021

  Hvis du har været nær kontakt til en, som er konstateret smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning, efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.

  Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder: 

  • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 
  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.

  Nær kontakt er, hvis du har været mindre end 2 meter fra den smittede i minimum 15 minutter.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Opdateret 11. august 2020

  Hvis du får symptomer, der er forenelige med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning 48 timer efter ophør af symptomer, og efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.

  Typiske symptomer er:

  • tør hoste
  • feber
  • vejrtrækningsbesvær
  • muskelsmerter
  • ondt i halsen
  • hovedpine

  Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.

  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Hvordan sørger jeg for god rengøring? Opdateret 11. marts 2021

  Rengøring gør en forskel. På VUC Syd sørger vi dagligt for ekstra rengøring efter myndighedernes anbefalinger, men du kan også gøre en forskel.

  • Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet og computer). Brug ikke hinandens elektronik. Brug desinfektionswipes, IKKE håndsprit. 
  • Del ikke din mad med andre og lad være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag. Sørg for at der er rent, der hvor du spiser. 
  • Der står pakker med desinfektionswipes, som du skal bruge, hvis du skifter plads og når du forlader den igen
 • Udlandsrejser - hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i udlandet? Opdateret 11. marts 2021

  Har du været i udlandet på ferie, kan der være krav om karantæne/selvisolation i en periode, inden du må møde til undervisning på VUC Syd. 

  Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om myndighedernes retningslinjer og rejseanbefalinger. Dem kan du finde her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

  VUC Syd kan af sundhedsmæssige grunde afvise elever, der har været på ophold i lande, som myndighederne fraråder rejser til. Eleven vil i denne periode blive registreret som fraværende.

  Har du været i et eller flere lande, hvor myndighederne stiller krav om efterfølgende karantæne/selvisolation, opfordrer vi til, at du fire dage efter hjemkomst bliver testet for smitte med COVID-19, inden du møder på VUC Syd.

 • Skal jeg testes for COVID-19, når jeg møder til undervisning? Opdateret 2. juli 2021

  Ja, det er et krav, at du kan fremvise et negativt testsvar for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt ved en hurtigtest og op til 96 timer gammelt, hvis der er tale om en PCR-test. Dog kan du om mandagen møde til selvtest og undervisning uden aktuel, negativ test, hvis du inden for de seneste syv dage har to negative tests taget med passende mellemrum.

  Er din test for gammel, så beder vi dig skynde dig at tage en hurtigtest og vende tilbage til undervisningen, når du har fået et negativt svar.

  Du må ikke opholde dig på skolen uden en gyldig, negativ test. Det er dit eget ansvar at medbringe bevis for en gyldig, negativ test for COVID-19.

  Deltager du ikke i undervisningen grundet manglende test, kan du få fravær. Det kan have betydning for din studieaktivitet. Du har heller ikke krav om at modtage nødundervisning, hvis du ikke kan møde op til undervisningen på grund af manglende test. 

  Selvtest
  Der er mulighed for superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere herom på LudusWeb og plakater med info om tid og sted for tests, som hænger på vores afdelinger.

  Her kan du finde teststeder i Region Syddanmark.

  Kan jeg komme ind på skolen uden test?
  Der er flere muligheder:

  • Du har lægeattest, der bekræfter, at du har udfordringer, som betyder, at du ikke kan tåle at blive testet. Kontakt studieadministrationen. De hjælper dig med at udfylde en blanket.
  • Du har været smittet med COVID-19. Din positive test skal mindst være 10 dage gammel og højst otte måneder gammel.
  • Du kan fremvise dokumentation for, at du har første første vaccinestik for mindst 14 dage siden. 

  OBS: Reglerne ændres løbende af myndighederne, læs mere her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1253 

  Det forventes, at testkravet bortfalder d. 1. august 2021.

Sådan afholdes prøver i sommeren 2021

Find din uddannelse nedenfor og få info om sommerens prøver og slut på undervisning

 • Hvordan og fra hvornår finder jeg mine karakterer? Opdateret 16. juni 2021

  Du finder dine karakterer i Ludus Web. 

  Log først på Ludus Web og vælg så menupunktet kursist. 

  Vælg protokol.

  For eksamensperioden sommer 2021 vil alle resultater være tastet i Ludus Web d. 23. juni kl. 16.00.

 • Hvordan klager jeg over min standpunktskarakter fra sommereksamen 2021? Opdateret 15. juni 2021

  Du har mulighed for at klage over din standpunktskarakter

  Du skal lægge mærke til, at der er to trin i forhold til at klage over standpunktskarakterer afgivet i sommerterminen 2021.

  I det første trin kan man klage over selve standpunktskarakteren, først til underviser, herefter til ledelse.

  I det andet trin kan man klage over den afgørelse, som ledelsen træffer.

  Du kan læse mere om fremgangsmåden i dette dokument: Klagevejledning

Indrapportering af nødundervisning

Når der konstateres smittetilfælde med COVID-19, kan undervisningen omlægges til virtuel undervisning (nødundervisning) for kursister, der er sendt i selvisolation.

Nødundervisning er indført følgende gange:

23. og 24. september 2020

26. september 2020