Corona - info om undervisning og Corona

OBS: 22/3 kom der nyt om yderligere genåbning af Danmark. Vi opdaterer snart siden med nye informationer.

Vi skal passe på hinanden og undgå smitte med Corona-virus/COVID-19.

På denne side finder du information om, hvordan du skal forholde dig til din undervisning på VUC Syd, så vi sammen minimerer risikoen for smitte med Corona/COVID-19.

Siden vil blive opdateret løbende, når/hvis der kommer nye retningslinjer. Se dato ud for hvert punkt på listen. 

VUC Syd følger myndighedernes anbefalinger - læs dem her.

Hvis du vil følge med i myndighedernes oplysninger om COVID-19, så klik dig ind om coronasmitte.dk

Du kan også selv være med til at stoppe udbredelsen af COVID-19 - download smitte|stop-appen her.

Nye retningslinjer og genåbning

Læs mere om genåbning, test og andet

 • Hvordan foregår genåbning/undervisning for elever på den 2-årige hf? Opdateret 13. april 2021.

  Elever på den 2-årige hf skal møde til undervisning 50% af tiden, i praksis hver anden uge. 


  Det vil sige, at når du har været i skole i en uge, så har du online nødundervisning ugen efter. Nærmere informationer om mødetider og skema får du fra dine lærere via LudusWeb.


  Alle kursister, der møder frem til undervisning, skal tests jævnligt. Læs mere om test her


  Der er tilbud om superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere om selvtest her.


  Foretrækker du andre testløsninger, så kan du her finde teststeder i Region Syddanmark.

 • Hvordan foregår genåbning/undervisning for elever på hf-enkeltfag? Opdateret 13. april 2021.

  Elever på hf-enkeltfag skal møde til undervisning 50% af tiden, i praksis hver anden uge. 


  Det vil sige, at når du har været i skole i en uge, så har du online nødundervisning ugen efter. Nærmere informationer om mødetider og skema får du fra dine lærere via LudusWeb.


  Alle kursister, der møder frem til undervisning, skal tests jævnligt. Læs mere om test her


  Der er tilbud om superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere om selvtest her.


  Foretrækker du andre testløsninger, så kan du her finde teststeder i Region Syddanmark.


  Hvis du er på hold, der skal til eksamen til vinter 2021/22, så fortsætter du med online nødundervisning.

 • Hvordan foregår genåbning/undervisning for elever på avu (9./10.-klasse)? Opdateret 13. april 2021.

  Elever på avu skal møde til undervisning 50% af tiden, i praksis hver anden uge. Det vil sige, at du skal i skole fra den 6. april, og har online nødundervisning ugen efter. Nærmere informationer om mødetider og skema får du fra dine lærere og LudusWeb.


  Alle kursister, der møder frem til undervisning, skal tests jævnligt. Læs mere om test her


  Der er tilbud om superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere om selvtest her.


  Foretrækker du andre testløsninger, så kan du her finde teststeder i Region Syddanmark.


  AVU-kursister, der IKKE er omfattet af genåbningen, fortsætter med online nødundervisning.

 • Hvordan foregår genåbning/undervisning for elever på FVU og OBU? Opdateret 13. april 2021.

  Nogle elever på FVU/OBU skal møde til undervisning 50% af tiden, i praksis hver anden uge.


  Hvis du er blandt dem, skal du i skole fra den 6. april, og har online nødundervisning ugen efter. Nærmere informationer om mødetider og skema får du fra dine lærere og LudusWeb.


  Skal du ikke møde til undervisning, fortsætter du med online nødundervisning.


  Alle kursister, der møder frem til undervisning, skal tests jævnligt. Læs mere om test her


  Der er tilbud om superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere om selvtest her.


  Foretrækker du andre testløsninger, så kan du her finde teststeder i Region Syddanmark.

 • Hvordan foregår genåbning efter d. 15. marts for fjernkursister? Opdateret 26. marts 2021.

  Fjernundervisning fortsætter som hidtil. Værkstedsundervisning foregår indtil videre som nødundervisning. Det betyder, at du ikke kan møde op på VUC Syd som fjernkursist.

 • Skal jeg testes for COVID-19, når jeg møder til undervisning? Opdateret 13. april 2021

  Ja, det er et krav, at du kan fremvise et negativt testsvar for COVID-19, som er højst 72 timer gammelt. Dog kan du om mandagen møde til selvtest og undervisning uden aktuel, negativ test, hvis du inden for de seneste syv dage har to negative tests taget med passende mellemrum.


  Er din test for gammel, så beder vi dig skynde dig at tage en hurtigtest og vende tilbage til undervisningen, når du har fået et negativt svar.


  Du må ikke opholde dig på skolen uden en gyldig, negativ test. Det er dit eget ansvar at medbringe bevis for en gyldig, negativ test for COVID-19.


  Deltager du ikke i undervisningen grundet manglende test, kan du få fravær. Det kan have betydning for din studieaktivitet. Du har heller ikke krav om at modtage nødundervisning, hvis du ikke kan møde op til undervisningen på grund af manglende test. 


  Selvtest
  Der er mulighed for superviseret selvtest på VUC Syd. Læs mere herom på LudusWeb og plakater med info om tid og sted for tests, som hænger på vores afdelinger.


  Her kan du finde teststeder i Region Syddanmark.


  Kan jeg slippe for test?
  Du kan kun komme ind på skolen uden gyldig, negativ test, hvis du har en lægeattest, der bekræfter, at du har udfordringer, som betyder, at du ikke kan tåle at blive testet. Kontakt studieadministrationen. De hjælper dig med at udfylde en blanket.

 • Jeg bor i grænseregionen (Schleswig-Holstein) og skal over grænsen for at deltage i undervisningen på VUC Syd. Hvad skal jeg være opmærksom på? Opdateret 11. marts 2021.

  Hvis du er dansk statsborger, kan du uhindret passere grænsen. Du skal som alle andre kunne forevise en aktuel og negativ test (ikke ældre end 72 timer), hvis du skal deltage i undervisningen på VUC Syd.


  Hvis du er tysk statsborger, så skal du for at passere grænsen kunne fremvise en aktuel og negativ test (ikke ældre end 72 timer). Den samme test kan du benytte, når du skal ind på VUC Syd til din undervisning. 


  Du skal som tysk statsborger også medbringe et dokument fra VUC Syd, som bekræfter, at du er tilmeldt undervisning på VUC Syd. Kontakt studieadministrationen på din afdeling for dette dokument.


  Reglerne kan du læse mere om her: https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-into-denmark/grenzregionen

Sådan afholdes prøver i sommeren 2021

Find din uddannelse nedenfor og få info om sommerens prøver

 • Hvordan afholdes prøver på FVU i sommeren 2021? Opdateret 26. februar 2021.

  På FVU afholdes løbende prøver i dansk trin 4 og matematik trin 2.


  Øvrige prøver er aflyst.


  Hvis en prøve på dansk trin 4 eller matematik trin 2 på grund af COVID-19 ikke kan afholdes på det planlagte tidspunkt, vælger deltageren, om prøven aflyses eller udskydes.

 • Hvordan afholdes prøver på AVU i sommeren 2021? Opdateret 9. april 2021.

  Der afholdes ikke prøver på AVU i sommeren 2021.


  I stedet forlænges undervisningen til 15. juni 2021, og der gives standpunktskarakter. Standpunktskarakterer ophøjes til eksamenskarakterer, som overføres til eksamensbeviser. Standpunktskaraktererne gives tidligst d. 10. juni og senest d. 15. juni.


  Kriterierne for tildeling af standpunktskarakterer informeres der om senere.

 • Hvordan afholdes prøver på 2-årig hf i sommeren 2021? Opdateret 8. februar 2021.


  • På hf 1 afholdes der to mundtlige prøver i naturvidenskabelig faggruppe.

  • På hf 2 afholdes der fire prøver. Skriftlig dansk og tre mundtlige prøver.

  • Alle øvrige prøver på hf 1 og hf2 aflyses. Der gives i stedet afsluttende standpunktskarakterer for de aflyste prøver.

  • Undervisningen fortsætter frem til sommerferien i et endnu ukendt omfang.

  • Den skriftlige prøve i matematik A gennemføres, alle øvrige prøver i matematik aflyses. Dog er der mulighed for en frivillig, skriftlig prøve i matematik B, som indikerer, om der er behov for at indhente et fagligt efterslæb.

  • I forbindelse med udarbejdelse af mundtlige prøvespørgsmål, er der mulighed for at se bort fra visse dele af undervisningen, der er foregået som nødundervisning. 

  • Prøveudtrækket offentliggøres primo maj.

  • Der gives mulighed for at prioritere kernestoffet i læreplaner på bekostning af det supplerende stof i undervisningen i de fag, der afsluttes i indeværende skoleår.


  Der kan komme ændringer afhængigt af situationen med COVID-19 under prøveperioden.

 • Hvordan afholdes prøver på hf-enkeltfag/GSK/SOF i sommeren 2021? Opdateret 18. marts 2021.


  • Der afholdes op til fire prøver, herunder EP-forsvar.

  • Der er endnu ikke besluttet nærmere om, hvilke fag der afholdes prøver i. Vi forventer afklaring fra Undervisningsministeriet i starten af maj.

  • Undervisningen fortsætter frem til sommerferien i et endnu ukendt omfang.


  Der kan komme ændringer afhængigt af situationen med COVID-19 under prøveperioden.

 • Hvordan afholdes prøver/eksamen for selvstuderende i sommeren 2021? Opdateret 9. april 2021.

  Selvstuderende skal til prøve i alle fag, de afslutter, da de ikke har en standpunktskarakter, der kan ophøjes, og det ej heller er muligt at tildele dem en afsluttende standpunktskarakter. De mundtlige prøver for selvstuderende kan afholdes med intern censur.

Generel info til alle elever og kursister om COVID-19

Det er vigtigt, at du læser alle punkterne nedenfor grundigt.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Opdateret 11. august 2020

  Hvis du får symptomer, der er forenelige med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning 48 timer efter ophør af symptomer, og efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.


  Typiske symptomer er:  • tør hoste

  • feber

  • vejrtrækningsbesvær

  • muskelsmerter

  • ondt i halsen

  • hovedpine


  Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.


  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Hvordan holder jeg afstand for at undgå smitte? Opdateret 5. januar 2021

  At holde afstand er en god måde til at undgå spredning af smitte. Derfor er det vigtigt, at du:  • undgår at give håndtryk, high fives, kindkys eller kram

  • holder afstand til andre, når det er muligt - gerne to meter eller mere

  • så vidt muligt undgår større forsamlinger og arrangementer

  • går udenfor i pauserne, og husker ikke at stå for tæt på dine venner 

  • ikke deler din mad med andre og lader være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag.

  • sørger for, at der er rent, der hvor du spiser


  Borde og stole i undervisningslokaler er placeret, så der er afstand mellem hver elev.


  Elever, som er tæt sammen privat, kan færdes tættere på hinanden.

 • Hvordan sørger jeg for god rengøring? Opdateret 11. marts 2021

  Rengøring gør en forskel. På VUC Syd sørger vi dagligt for ekstra rengøring efter myndighedernes anbefalinger, men du kan også gøre en forskel.  • Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet og computer). Brug ikke hinandens elektronik. Brug desinfektionswipes, IKKE håndsprit. 

  • Del ikke din mad med andre og lad være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag. Sørg for at der er rent, der hvor du spiser. 

  • Der står pakker med desinfektionswipes, som du skal bruge, hvis du skifter plads og når du forlader den igen

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret 11. august 2020

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,   • når du møder i skole om morgenen

  • efter hver 2. lektion

  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

  • efter du har været på toilettet

  • når du har været udenfor

  • før og efter spisning

  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

 • Udlandsrejser - hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i udlandet? Opdateret 11. marts 2021

  Har du været i udlandet på ferie, kan der være krav om karantæne/selvisolation i en periode, inden du må møde til undervisning på VUC Syd. 


  Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om myndighedernes retningslinjer og rejseanbefalinger. Dem kan du finde her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


  VUC Syd kan af sundhedsmæssige grunde afvise elever, der har været på ophold i lande, som myndighederne fraråder rejser til. Eleven vil i denne periode blive registreret som fraværende.


  Har du været i et eller flere lande, hvor myndighederne stiller krav om efterfølgende karantæne/selvisolation, opfordrer vi til, at du fire dage efter hjemkomst bliver testet for smitte med COVID-19, inden du møder på VUC Syd.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en smittet? Opdateret 11. marts 2021

  Hvis du har været nær kontakt til en, som er konstateret smittet med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning, efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.


  Du er nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person, i en af følgende perioder:   • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer stoppede. 

  • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik taget testen til 7 dage efter.


  Nær kontakt er, hvis du har været mindre end 2 meter fra den smittede i minimum 15 minutter.

 • Mundbind/visir: Hvordan er reglerne? Opdateret 11. marts 2021

  Du skal bære mundbind eller visir i alle fællesarealer på VUC Syd (i kantine, på gange, øvrige fællesarealer el.lign.).


  Der er ikke krav om mundbind i undervisningen, eller når du sidder ned, men du har ret til at bære det alle steder, hvis du har lyst.


  Som kursist er det dig eget ansvar og udgift at sørge for at have mundbind med til undervisningen på VUC Syd. Har du ikke råd til mundbind, kan du henvende dig hos din kommune.

 • Mundbind - hvordan benytter jeg det korrekt? Opdateret 26/10

  Myndighederne har lavet en video, der forklarer, hvordan du benytter mundbind korrekt.


  Den kan du finde her: Sådan bruger du mundbind

Indrapportering af nødundervisning

Når der konstateres smittetilfælde med COVID-19, kan undervisningen omlægges til virtuel undervisning (nødundervisning) for kursister, der er sendt i selvisolation.

Nødundervisning er indført følgende gange:

23. og 24. september 2020

26. september 2020