Åbent hus 26. januar 2019

Beskrivelse

Vi åbner dørene på alle afdelinger lørdag den 26. januar 2019 fra klokken 10-13. Her kan du høre nærmere om vores 2-årige hf uddannelse og alle vores andre tilbud som ordblindeundervisning på læs-e.dk, almen voksenuddannelse og hf enkeltfag. 


2-årig hf-eksamen
En 2-årig hf-eksamen på VUC Syd giver dig en gymnasial uddannelse og adgang til et hav af korte og mellemlange videregående uddannelser, som fx lærer, fysioterapeut, maskinmester, multimediedesigner, jordemoder eller politibetjent.


Dit første år på den 2-årige hf består af en række obligatoriske fag samt idræt eller et kunstnerisk fag. På andet år fortsætter nogle af de obligatoriske fag, og du målretter din hf med fagpakker sammensat af fag, der er relevante for den uddannelse eller karriere, du drømmer om.


På begge år af din hf-uddannelse hos os vil der være indlagt forskellige projekt- og studiepraktikforløb, hvor du deltager i aktiviteter, der hjælper dig med at blive afklaret om dine uddannelses- og karrierevalg.


Hf er for alle. Du kan søge ind fra 9. eller 10. klasse. Har du været ude at arbejde, rejse eller andet, så er hf også noget for dig. Det er gratis at gå på 2-årig hf, og du kan få SU, mens du studerer.


Hf-enkeltfag - og målrettede hf-forløb
Hos VUC Syd tilbyder vi også en stribe hf-enkeltfag samt målrettede hf-forløb, hvis du drømmer om at komme hurtigt videre med en uddannelse som fx sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver, læse EUX eller arbejde med ernæring og sundhed. Vi hjælper dig kort sagt med at knytte hf-enkeltfagene sammen til en pakke, der efter et år hos os kan give adgang til det studie, du ønsker at læse videre på bagefter.


Almen voksenuddannelse
Bliv klar til uddannelse - vi tilbyder 9.-10. klasses niveau, så du kan blive klar til hf eller en erhvervsuddannelse.


Er du ordblind eller har du svært ved at læse, skrive eller regne, så har vi også et fleksibelt tilbud til dig. Både hvis du er studerende eller hvis du er i arbejde. 


Kom og få en snak med en vejleder og se vores spændende uddannelsesmiijø.


Alle er velkomne!

Detaljer

fremtiden er din