Deltagerbetaling

fremtiden er din

FVU - Forberedende Voksenundervisning (læs-e)
FVU er gratis.

Avu - Almen Voksenuddannelse
Kernefag koster pr. 14. september 2017 120 kroner pr. fag: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Matematik, Naturvidenskab, Historie, Samfundsfag og Tysk.
Øvrige fag koster pr. 14. september 2017 1230 kroner pr. fag. 

Hf enkeltfag
Kernefag koster 450 kroner (pr. 1. april 2018 550 kroner) pr. fag: Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design & Arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.
Øvrige fag koster 1.100 kroner (pr. 1. april 2018 1.400 kroner) pr. fag.
Tager du hf enkeltfag, der tilsammen giver en fuld hf, kan du få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom.

Ordblindeundervisning (læs-e)
Ordblindeundervisning er gratis.

Personer med videregående uddannelse
Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er.

Klik her for at udregne prisen for et fag.

Det vil for personer med videregående uddannelse ikke være muligt at få  tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.

BEMÆRK
For alderspensionister og efterlønnere uden videregående uddannelse opkræves desuden yderligere 750 kr.