Info til leverandører

VUC Syd er underlagt udbudsloven og tilbudsloven, som sætter nogle rammer for indkøbene. Det anbefales, at mulige leverandører sætter sig ind i reglerne. På konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmesides findes vejledninger til udbudsreglerne:

Regler på konkurrenceområdet

Sociale klausuler

VUC Syd anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler som beskrevet i §38 a i lovbekendtgørelse om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v