Sociale klausuler

fremtiden er din

VUC Syd anvender ved udbud og efterfølgende kontraktindgåelser klausuler om uddannelses- og praktikaftaler som beskrevet i §38 a i lovbekendtgørelse om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.