Ny direktør og bestyrelse igangsætter omfattende oprydning

fremtiden er din

VUC Syds nye direktør, Asbjørn Nielsen, har i dag offentliggjort en tre-punktsplan, der skal sikre et fremadrettet stærkt voksenundervisningstilbud i det sønderjyske.

VUC Syd skal fremadrettet koncentrere kræfterne om den fysiske undervisning i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder, mens fjernundervisning og udviklingsaktiviteter påtænkes neddroslet. Samtidig skal bestyrelsesarbejdet, gennemsigtigheden og de interne kontroller styrkes markant. Det er i korte træk den plan, som VUC Syds nye direktør og den nye bestyrelse idag har fremlagt.

”Jeg blev ansat af bestyrelsen til at bringe VUC Syd tilbage på sporet. Jeg har de forløbne uger haft en række drøftelser med bestyrelsen, tillidsfolk, medarbejderne, den nye revisor og ikke mindst Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Jeg har på den baggrund - i tæt samråd med bestyrelsesformanden - vurderet, at der er en række strukturelle og styringsmæssige forhold, som skal gribes markant anderledes an. Samtidig har vi fået en bunden opgave fra styrelsen om at sikre, at alle hf-undervisere inden for ét år har fuld undervisnings- og pædagogisk kompetence, og det påbud agter vi at leve fuldt ud op til”, siger Asbjørn Nielsen.

Påbuddet betyder konkret, at VUC Syd påtænker at afskedige et større antal hf-undervisere, som ikke vurderes at kunne opnå fuld kompetence indenfor den fastsatte frist. I tillæg hertil påtænkes en reduktion på det administrative område.

 “Vi har et ansvar for at fastholde et stærkt hf-tilbud i det sønderjyske, og det ønsker jeg at prioritere skarpt. Derfor påtænker jeg en re-fokusering af VUC Syd, hvor vores brede hf-udbud i byerne styrkes, og vi samtidig skruer ned for udviklingsaktiviteter og fjernundervisning. Jeg påtænker ligeledes at udfase FlowFactory-hf-linjen i Haderslev, som ikke har opnået et tilstrækkelig solidt elevgrundlag”, uddyber Asbjørn Nielsen, der samtidig understreger, at der nu vil blive indkaldt til forhandlinger, inden der træffes nogen endelig beslutning.

“Der er ikke nogen tvivl om, at vi står med en alvorlig situation på hænderne, som i min optik bunder i en række kontrol- og ledelsessvigt. Det kræver et alvorligt modsvar, og derfor har jeg i dag meddelt bestyrelsen, at jeg har suspenderet de tre vicedirektører med henblik på at indlede en tjenstlig undersøgelse. Samtidig vil jeg på foranledning af bestyrelsen igangsætte en advokatundersøgelse af den tidligere ledelse samt af, om VUC Syds tidligere revisor skal indbringes for revisornævnet”, siger Asbjørn Nielsen.

Derudover indeholder tre-punktsplanen en styrkelse af bestyrelsen med muligheden for udnævnelse af en næstformand. Samtidig etableres der en whistleblower-ordning, hvor medarbejdere anonymt kan rapportere mistanker om lovovertrædelser og uetisk adfærd. Det skal modvirke risikoen for eventuelle fremtidige sager.

De påtænkte ændringer forventes ikke at komme til at berøre de igangværende eksamener, der vil blive gennemført som planlagt. Så snart en endelig plan foreligger, vil nuværende og kommende hf-kursister blive nærmere orienteret.

Yderligere informationer:

Direktør Asbjørn Nielsen, tlf. 2485 1151

Bestyrelsesformand Signe Knappe, tlf. 4022 5787