Bestyrelsen for VUC Syd

fremtiden er din

VUC Syd er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet. VUC Syd ledes af en bestyrelse på ti medlemmer.


Bestyrelsen har det overordnede ansvar for uddannelsesinstitutionen, mens den daglige ledelse varetages af institutionens direktion.


Vedtægten fastlægger bestyrelsens opgaver, som omhandler tilsyn med institutionen, budget og regnskab, målsætning, kvalitetssikring og en række yderligere forhold af strategisk betydning for institutionens virke, herunder institutionens udbud af uddannelser, samarbejde med andre institutioner m.v.

Formand

Bestyrelsens formand er Hans Peter Geil, der er borgmester i Haderslev Kommune.
Formanden modtager et årligt vederlag på 69.280 kroner (pr. 1/1 2018) jævnfør Bekendtgørelse om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde i VUC Syds bestyrelse.

Bestyrelsens sammensætning

Tage Petersen - udpeget af Region Syddanmark
John Lauridsen - udpeget af Landsorganisationen
Kim Anker Hansen - udpeget af Dansk Arbejdsgiverforening
Thomas Andresen - udpeget af bestyrelsen
Hans Peter Geil (formand) - udpeget af kommunerne
Marita Geinitz - udpeget af bestyrelsen
Christian Herløv Skjøth - kursistrepræsentant med stemmeret
Liv Zachariasen I Gong - kursistrepræsentant uden stemmeret
Dorthe Madsen - medarbejderrepræsentant uden stemmeret
Elisabeth Simonsen Thomsen - medarbejderrepræsentant med stemmeret

20131023-IMG_9996.jpg
Sønderborg 13.jpg
Tønder2.jpg