Privatlivspolitik for besøgende og ansøgere

fremtiden er din

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan VUC Syd indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmesider og anvender de forskellige services og funktioner, vi tilbyder på og via hjemmesiden vucsyd.dk.

Dataansvarlig
VUC Syd
Lavgade 30
6200 Aabenraa

Telefon: 73613333

Mail: post@vucsyd.dk

CVR-nummer: 29556431

Databeskyttelsesrådgiver (DPO):
E-mail: dpo@esis.dk

Indsamling af personoplysninger

Via vores Onboardingsystem til booking af vejledersamtaler, indsamler vi navn, e‐mail og telefonnummer og du har mulighed for at skrive en bemærkning.

Via ’Chat’ indsamler vi navn, e‐mailadresse og de informationer, du selv oplyser i fritekstfelt (besked).

VUC Syd modtager kun elektroniske jobansøgninger, der sendes via vores hjemmeside. I forbindelse med jobansøgninger indsamler vi navn, adresse, e-mail og øvrige kontaktoplysninger samt din ansøgning, CV og eventuelt andre relevante dokumenter.    

Bemærk, at visse personoplysninger er nødvendige at indsamle, for at du kan anvende hjemmesidens funktioner. Det vil fremgå af de relevante formularer, om afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk eller valgfri. Hvis afgivelse af personoplysningerne er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*). Hvis du vælger ikke at afgive de pågældende personoplysninger, kan du muligvis ikke benytte den ønskede funktion. For eksempel har vi brug for dine kontaktoplysninger for at kunne besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, opfordrer vi dig til først at indhente samtykke fra disse personer til afgivelse af oplysningerne.

Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen.

  • Bookingsystemet Onboarding anvendes af vores studievejledere i forbindelse med booking af samtaler.
  • Formålet med chat er at give dig mulighed for hurtigere service på specifikke henvendelser.
  • ”Job hos os” bruges når du vil søge job hos VUC Syd. Dine kontaktinformationer og ansøgning anvendes af vores lønmedarbejdere og de ledere, som indgår i ansættelsesudvalget for den enkelte stilling.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

Samtykke

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Vær opmærksom på, at du til enhver tid kan trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside.

Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

Links til andre hjemmesider mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for de procedurer sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

Dine rettigheder

Ifølge loven har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. VUC Syd har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelse. Har VUC Syd ikke mulighed herfor, skal VUC Syd oplyse dig om grunden hertil og om, hvornår en afgørelse forventes. Vær opmærksom på, at VUC Syd ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning, da loven indeholder en række undtagelser. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger og du ret til at berigtige dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Efter anmodning fra dig vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig, uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig eller hvis behandlingen er nødvendig i henhold til den gældende lovgivning.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor eller du utilfreds med VUC Syds behandling af oplysningerne og ønsker at klage, kan du kontakte os VUC Syd, Lavgade 30, 6200 Aabenraa, post@vucsyd.dk eller via digital post til VUC Syd. Indeholder din henvendelse personoplysninger anbefaler VUC Syd, at du sender din anmodning via digital post, eksempelvis via borger.dk.

Imødekommer VUC Syd ikke din klage eller er du utilfreds med VUC Syds besvarelse af din klage, kan du efterfølgende klage til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.

Venlig hilsen

VUC Syd

 

Version 1.1