COVID-19 - undervisning på VUC Syd ændret til online undervisning

Myndighederne har valgt at lukke alle offentlige uddannelsesinstitutioner midlertidigt.

VUC Syd følger naturligvis myndighedernes anbefaling og aflyser indtil videre undervisning på alle afdelinger fra og med torsdag d. 12. marts 2020

Undtaget fra lukningen er elever på 2. år af den toårige hf. De starter undervisning på VUC Syds afdelinger fra torsdag d. 16. april 2020. Alle berørte elever får besked i E-boks med informationer om opstart på undervisningen.

For alle andre elever/kursister på VUC Syd vil undervisningen fortsat foregå virtuelt. Elever og kursister skal fortsat holde kontakten til deres undervisere og løse de opgaver, som de får stillet.

Elever og kursister - med undtagelse af elever på 2. år af den toårige hf - må ikke møde ind på VUC Syd foreløbig.

Information om eksamen og undervisning

Er du kursist/elev på VUC Syd henviser vi også til siden VUCSyd.dk/Corona for yderligere informationer om din undervisning og eksamen.

Det er stadig muligt at tilmelde sig og få vejledning/mentorhjælp

Vores vejledere er fortsat på arbejde. Du kan træffe dem på telefonen. Husk at angive dit telefonnummer, når du booker en tid på siden her: Tilmelding.

Vores mentorer kan du også fortsat få fat i. Du finder kontaktinfo på vores mentorer her: Mentorer på VUC Syd.

Fjernundervisning

Udgangspunktet er, at fjernundervisningen fortsætter som normalt, dog afvikles laboratorieweekender og fremmødedage virtuelt indtil videre. Læs mere på VUCSyd.dk/Corona.

 

Siden er opdateret d. 15. april 2020.