Nu starter hf-undervisningen op på VUC Syd i Tønder

Ny hf-satsning i Tønder starter den 17. august med undervisning i fagene dansk, matematik, engelsk og samfundsfag. I alt 20 Tøndringer har indtil videre meldt sig til hf-undervisning, og der er plads til flere.

I maj annoncerede VUC Syd sammen med Tønder Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium en ny hf-fagpakke, som på sigt skal sikre fødekæden til flere velfærdsområder i Tønder Kommune. Samarbejdet kom i stand, fordi Tønder Kommune inden for få år kommer til at mangle f.eks. pædagoger. Første skridt er at sikre, at flere tøndringer tager en adgangsgivende hf-pakke, så de kan videreuddanne sig til pædagog, socialrådgiver og lignende.

Til trods for et kort tilløb er det, i tæt samarbejde mellem projektets deltagere, lykkedes at tiltrække tilstrækkeligt med kursister. VUC Syd har efteroptag på hf frem til omkring den 1. september, så der er fortsat mulighed for, at flere kan optages. Indtil videre er der 9-11 tilmeldte på hver af de fem hf-fag, som VUC Syd har oprettet.

- ”Det er rigtig glædeligt, at der er så god tilslutning til den nye HF-linje, så den allerede kan starte  nu. Vi ved, at vi kommer til at mange pædagoger indenfor en årrække, så det er særdeles positivt, at der er interesse for målrettet at uddanne sig indenfor dette område. Det kommer også kommunens borgere til gode. Jeg har også stor ros til alle de aktører, der har været på banen for at få dette tiltag sat i gang, hvor et bredt samarbejde har bidraget til en fælles løsning”, siger Henrik Frandsen, borgmester i Tønder.

Plads til endnu flere hf-kursister

På VUC Syd er direktør Bente Lyck-Damgaard tilfreds med, at det på ganske kort tid er lykkedes at få stablet det nye tilbud på benene. Samtidig glæder hun sig også over en pæn tilgang af kursister på VUC Syds avu- og fvu-tilbud i Tønder, hvor i alt 35 Tøndringer er optaget.

”Vi er meget glade for, at samarbejdet med Tønder Kommune, UC Syd og Tønder Gymnasium nu bærer frugt. Vi vil selvfølgelig gerne have endnu flere kursister, men vi optager stadig elever til holdene, og vi har tilstrækkeligt til at kunne starte op. Vi vil bruge det første år på at vise, hvad vi kan levere af god og inspirerende undervisning, så det forhåbentlig kan være med til at tiltrække og inspirere endnu flere til hf fra næste år”, siger Bente Lyck-Damgaard.

Opstarten er samtidig gjort mulig, fordi VUC Syd har ansøgt om og fået tildelt et ekstraordinært tilskud på i alt én mio kr. fra Undervisningsministeriet, der netop skal fastholde uddannelsestilbud i hele Danmark.

 

Yderligere information:
Bente Lyck-Damgaard, Direktør: 2999 6066