Samarbejde og fornyelse skal sikre, at flere voksne tager uddannelse i Sønderjylland

VUC Syd har i dag offentliggjort afrapportering på fase 1 af den genopretningsplan, som institutionen iværksatte i sommeren 2019. Den viser, at VUC Syd hurtigere end forventet er nået i mål med effektiviseringer og bygningsfrasalg. Men samtidig slår den også en tyk streg under, at aktiviteten fortsat er under pres. Derfor vil VUC Syd gentænke sit uddannelsestilbud, så det bliver relevant for endnu flere sønderjyder. Det fortæller formand for VUC Syds midlertidige styre Laust Joen Jakobsen.

- Vi er kommet rigtig fint fra start med genopretningsplanen, men befolkningsudviklingen i Sønderjylland udfordrer os. Samtidig tror vi, at behovet for at kunne uddanne sig hele livet vil stige i de kommende år. Derfor skal vi bruge de næste to år på at vise, at vi kan nå nye målgrupper, siger Laust Joen Jakobsen.

Han peger på, at kravene til kompetencer på arbejdsmarkedet er stigende, at de senere års pensionsreformer forventes at øge behovet for voksenuddannelse, samt at der de kommende år bliver brug for flere hænder på en række velfærdsområder. Derfor skal VUC Syd i højere grad kunne motivere de lidt ældre voksne sønderjyder til at tage uddannelse. Samtidig skal tilbuddene indrettes, så de i endnu højere grad bliver tilgængelige for folk, der er i gang med at tage anden uddannelse eller vil uddanne sig ved siden af fuldtidsarbejde.

Otte indsatser skal løfte aktiviteten

Planen indeholder to spor med i alt otte indsatser, som skal styrke sammenhæng og samarbejde med andre uddannelsesaktører i Sønderjylland og som skal øge kvalitet og derigennem sikre, at endnu flere gennemfører deres uddannelse på VUC Syd. Formanden fremhæver VUC Syds, fleksible online-tilbud, som et af de områder, der skal arbejde med.

- Netop onlineundervisning er noget, som VUC Syd har været stærk på i en lang årrække. Vi har nogle knalddygtige undervisere, der arbejder hjemmevant med digital undervisning. Det har vist sin værdi under Corona-epidemien og givet os blod på tanden i forhold til, at vi kan gøre det endnu bedre og nå endnu flere med uddannelse, hvis vi justerer på vores model, siger formanden.

Han understreger samtidig, at VUC Syd ikke alene kan løfte opgaven, men fortsat er helt afhængig af et fortsat nært samarbejde med blandt andet de sønderjyske kommuner. 

Læs hele afrapporteringen her.

Yderligere information

Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre: 4189 7007.

Otte indsatser fordelt på to spor i fase to af genopretningsplanen

 • Tiltrækning og relationer

  • Flere FGU-elever starter på hf
  • Flere kursister supplerer med SOF og GSK
  • Hf-enkeltfagspakker målrettet velfærdsuddannelser udvides fra Tønder til hele dækningsområdet
  • Flere EUD-elever supplerer deres uddannelse med hf-fag
  • Det studieforberedende forløb Succes med uddannelse udvides til flere kommuner
 • Gennemførelse og kvalitet

  • Videreudvikling af VUC Syds fjernundervisning
  • Enklere administration og IT
  • Involvering og medejerskab