Succes - alle på hf-pædagogpakke gennemførte uddannelsen

Det første hold af elever på HF-pakken målrettet pædagoguddannelsen blev i denne uge færdige med deres sidste eksamener. Og holdet står tilbage med et flot resultat. Alle de 14 studerende, der sidste år begyndte på det nye uddannelsestilbud, får på fredag deres eksamensbevis. Seks af dimittenderne har valgt at søge direkte videre på pædagogstudiet.

Tønder Kommune står – ligesom en lang række andre kommuner – med den store udfordring, at der om få år bliver mangel på kvalificeret arbejdskraft på flere af de store velfærdsområder. Derfor er det også en glad borgmester, der på fredag møder op på VUC på Tønder Campus for at sige tillykke til dimittenderne.

”Jo flere muligheder vi giver vores unge mennesker for at uddanne sig her i Tønder, des større er mulighederne for, at de også bliver boende og finder sig et arbejde her i kommunen. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kan give vores unge så mange muligheder her i kommunen som overhovedet muligt – for der bliver brug for dem i de kommende år”, fortæller Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen.

Arbejdet med at rekruttere til næste hold af studerende på HF-pakken er i fuld gang, og indtil videre er tilbagemeldingerne fra VUC Syd, at det ser rigtig godt ud, og interessen for HF-pakken er stigende blandt de unge. Det glæder man sig over på VUC Syd og udtrykker stor tilfredshed med det første forløb.

”Vi var spændte på at se, hvordan opbakningen til det nye tilbud ville være. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan sige tillykke til vores første hold af dimittender, og at vi er godt i gang med at få de næste hold gjort klar. Jeg vil gerne kvittere for det gode samarbejde, vi har haft med Tønder Kommune. Vi tror på, at VUC Syd og Tønder Kommune sammen kan få skabt endnu flere tilbud til kommunens unge fremadrettet”, fortæller Bente Lyck-Damgaard, der er direktør for VUC Syd.

Mange unge fra Tønder Kommune er i dag tvunget til at tage en velfærdsuddannelse i andre kommuner, da de ikke har mulighed for den i deres hjemkommune. Det betyder samtidig, at mange af de unge ikke vender tilbage efter endt uddannelse.

Det vil man i Tønder Kommune gerne have ændret på. Attraktive studiemuligheder skal gøre det attraktivt at blive boende i Tønder Kommune under uddannelsen og derefter besætte et af de velfærdsjobs, som kommunen kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft til.

Ambitionen for Tønder Kommune er derfor, at man kan få lov at tage skridtet videre, og i samarbejde med UC Syd etablere en forsøgsuddannelse indenfor det socialpædagogiske specialområde i Tønder by . En ambition som giver god mening for Poul Flack-Jensen, der er næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund, Kreds Sydjylland.

”Vi er positive overfor ideen om en forsøgsuddannelse, som er tilpasset mere specialiserede opgaver for vores medlemmer. Tønder Kommune vil være et oplagt bud, fordi der allerede findes et stort antal arbejdspladser og dermed den nødvendige faglige ekspertise i kommunen i forhold til uddannelsen. Det er også rigtig positivt, man allerede på HF-niveau forbereder eleverne på et kommende pædagogstudie. Det er et godt eksempel på at tænke ud af boksen med henblik på at rekruttere til uddannelsen”, siger Poul Flack-Jensen.

En rapport fra analysefirmaet Damvad vurderer, at Sydjylland i 2030 – altså om bare ni år - vil mangle i alt 1400 pædagoger i arbejdsstyrken.

For yderligere information:
Henrik Frandsen, borgmester, Tønder Kommune: Mob.: 2124 4089
Bente Lyck-Damgaard, direktør,  VUC Syd: Mob.: 2999 6066
Poul Flack-Jensen, næstformand, Kreds Sydjylland, SL: Mob.: 2085 8828