Uddannelser går sammen om at skaffe flere pædagoger til Tønder

fremtiden er din

Tønder Kommune og tre uddannelser går sammen om uddannelsesinitiativ, der blandt andet skal sikre flere pædagoger i Tønder i de kommende år.

Om få år risikerer Tønder Kommune at mangle blandt andet pædagoger. Der er nemlig for mange unge, der enten forlader Tønder og ikke kommer tilbage igen – eller slet ikke får en uddannelse. Men det vil Tønder Kommune i samarbejde med UC Syd, Tønder Gymnasium og VUC Syd nu lave om på. Målsætningen er, at det på sigt skal blive muligt for flere Tøndringer at tage en professionsbachelor. Det vil kommunen og uddannelsesinstitutionerne i fællesskab sikre ved at tænke på tværs af uddannelsesgrænser og binde forløbene mere sammen fra de første forberedende kurser over uddannelse og praktik og til eleverne til slut gerne skulle stå med et job på hånden i Tønder Kommune.

”Med den nye uddannelse får vi endnu bedre mulighed for at uddanne og rekruttere nye pædagoger til Tønder Kommune, og det er utroligt vigtigt, når vi skal sikre fremtidens velfærdstilbud til borgerne. Derfor håber jeg også, at rigtig mange vil benytte sig af det tilbud, man nu får her i Tønder”, fortæller Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen.

Målrettet ét-årigt hf-tilbud er første skridt

Som det første skridt i projektet tilbyder VUC Syd en ny målrettet enkeltfagspakke fra august, som gør elever klar til optagelse på en professionsbachelor på bare ét år, så flere hurtigere kan komme i gang med professionsbacheloren. VUC Syd har også udviklet et forberedende forløb, som skal sikre, at flere, der starter på den nye hf-pakke, får succes og gennemfører.

På VUC har vi de pædagogiske redskaber til at forberede flere til en professionsbachelor. Med det her målrettede ét-årige tilbud kan vi samtidig gøre det meget hurtigt, så flere hurtigt kan komme videre. Vi er rigtig glade for det her tiltag, som også er med til at understrege relevansen af et stærkt lokalt VUC tilbud, siger direktør på VUC Syd, Bente Lyck-Damgaard.

Lokal vejledning og flere praktikpladser skal lokke flere til at blive pædagoger

Målsætningen er i første omgang, at 20 kursister starter på hf-enkeltfagspakken på VUC Syd til august, så de kan nå at blive klar til at påbegynde en professionsbachelor i 2021. VUC Syds midlertidige styre har taget en meget aktiv rolle i at få etableret samarbejdet, og projektets succes bliver afgørende pejlemærke for, om der kan skabes et levedygtigt hf enkeltfagstilbud i Tønder.

Som en del af det tætte samarbejde skal Tønder Gymnasium også vejlede elever på den to-årige hf i retning af velfærdsuddannelserne, og de to hf-udbydere styrker deres indbyrdes koordinering i forhold til for eksempel at dele lærerkræfter. På længere sigt er planen også, at UC Syd vil kunne oprette deciderede hold på campus i Tønder, hvis tilbuddet opnår tilstrækkelig tilslutning. Som en del af aftalen, vil VUC Syd stille lokaler til rådighed for UC Syd i Campus Tønder, i første omgang i forhold til at sikre vejledning og støtte i overgangen fra hf til professionsbachelor. Samtidig vil Tønder Kommune arbejde for at oprette flere praktikpladser, så de studerende også kan tage deres praktik lokalt i Tønder.

”Vi ser ind i store udfordringer i de kommende år med stærkt stigende efterspørgsel efter pædagoger og faldende antal ansøgere. Det er et landsdækkende problem, som vi i fællesskab skal finde gode løsninger på. Derfor er vi i UC SYD meget positive overfor Tønder-projektet og forventningsfulde i forhold til styrkelsen af vores optagegrundlag. Vi glæder os til samarbejdet, og håber det kan danne grundlag for flere spændende samarbejder i fremtiden,” siger Rektor på UC SYD Birthe Friis Mortensen.

 

Yderligere information:

Borgmester i Tønder, Henrik Frandsen, telefon: 2124 4089

Direktør for VUC Syd, Bente Lyck-Damgaard, telefon: 2999 6066

Rektor for UC SYD, Birthe Friis Mortensen, telefon: 7266 2024