VUC Syd får overskud på driften trods turbulent år

VUC Syd kom ud af 2020 med et overskud på 2,4 mio. kr. på driften. Det er bedre end forventet, men samtidig trækker bygningssalg ned i det samlede resultat, som lander på -12,7 mio. kr.

Formand for det midlertidige styre, Laust Joen Jakobsen er samlet set tilfreds med resultatet:

”Vi holder planen til trods for, at corona og nedlukninger gjorde året meget uforudsigeligt. Vi er kommet i mål med første fase af vores genopretningsplan og vi har fået tilpasset omkostningerne markant. Så vi er på vej i den rigtige retning, men vi er fortsat udfordret på aktiviteten, som vi arbejder målrettet på at få til at vokse.”

Regnskabet viser således, at VUC Syd har sænket sine omkostninger til blandt andet bygninger, administration og ledelse, mens det er lykkedes at fastholde antallet af undervisningsårsværk per 100 årselever. Som forklaring peger formanden på, at VUC Syd i 2020 er gået ind i administrativt og it-fællesskab, har omlagt en række it-systemer og samtidig er lykkedes med at sælge sine to bygninger på Haderslev havn.

Men netop bygningsfrasalgene påvirker også årets samlede resultat med et ekstraordinært tab på 15 mio. kr. Det skyldes en regnskabsmæssig nedskrivning på VUC Syds tidligere hovedsæde, Lighthouse, til salgsprisen. Bygningsfrasalgene har dog også samtidig reduceret VUC Syds samlede realkreditgæld med ca. 77 mio. kr., så realkreditgælden nu er nedbragt til 108 mio. kr.

VUC Syd offentliggjorde i december en indsatsplan for de kommende to år, hvor institutionen vil fokusere på at styrke samarbejde med andre uddannelsesaktører i Sønderjylland og styrke kvaliteten i sine uddannelsestilbud.

Læs årsrapporten her: Årsrapport 2020

Yderligere information

Laust Joen Jakobsen, formand for det midlertidige styre: 4189 7007.