VUC Syd forbereder sig på færre elever

VUC Syd har i dag bebudet kapacitetstilpasninger og effektiviseringer, der vil betyde nedlæggelse af ca. 45 stillinger på skolen.

VUC Syd skal finde driftsbesparelser for ca. 5 mio. kr. i år og ca. 27 mio. kr. i 2020 for at få sin økonomi til at hænge sammen og nå i mål med den genopretningsplan, som skolen blev pålagt at udarbejde tidligere i år, da Undervisningsministeren besluttede at bevare skolen.

Ifølge formand for VUC Syds midlertidige styre Laust Joen Jakobsen kan det ikke lade sig gøre at få balance i driften uden gennemføre væsentlige organisatoriske tilpasninger.

”Vi har brugt de forløbne to måneder på at afsøge alle muligheder for at bringe balance i VUC Syds drift. Vi har fra starten vidst, at det ville blive udfordrende, og vi må konstatere, det ikke er muligt uden, at vi hurtigt får tilpasset kapaciteten og effektiviseret driften. Derfor har vi i dag orienteret medarbejderne om, at vi påtænker at nedlægge ca. 45 stillinger”, siger Laust Joen Jakobsen.

Ifølge Laust Joen Jakobsen skal tilpasningen ses i lyset af et betydeligt fald i skolens elevtal, som fra 2017 til næste år forventes at blive mere end halveret som følge af bl.a. faldende demografi og høj beskæftigelse. Stillingsnedlæggelserne forventes både at ske i administration og blandt undervisere. For at kunne fastholde et tilstrækkeligt bredt og attraktivt fagudbud vil styret samtidig opprioritere andelen af tid, der bruges sammen med kursisterne og reducere tidsforbruget til andre opgaver.

”Det er helt afgørende for os, at vi holder fokus på kerneopgaven og kursisterne. Det betyder, at vores undervisere skal bruge lidt mere af deres arbejdstid på undervisning. Det er netop vigtigt, at vi prioriterer tiden med kursisterne”, uddyber Laust Joen Jakobsen.

Hvis reduktionerne gennemføres i deres helhed, vil VUC Syd gå fra at have 168 medarbejdere til ca. 123 medarbejdere. VUC Syd har indledt forhandlinger med sine medarbejderrepræsentanter med henblik på såvidt muligt at reducere omfang og konsekvenser af tilpasningerne.

Laust Joen Jakobsen forventer at kunne aflevere en samlet genopretningsplan til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet senere på ugen, som også adresserer spørgsmålet om blandt andet VUC Syds alt for store og dyre bygningsmasse.

Yderligere information:
Laust Joen Jakobsen, formand for VUC Syds midlertidige styre, telefon: 4189 7007.