VUC Syd leverer 2019-regnskab i balance

Kursist- og aktivitetsprognosen holdt stik og driften balancerede, men ekstraordinære poster, herunder tab på AOF Syds konkurs, betyder, at VUC Syd kommer ud af 2019 med et lille minus på én million kroner. Sammenholdt med 2018, hvor VUC Syd indkasserede et underskud på lige over 30 mio. kr. er det ifølge bestyrelsesformand Laust Joen Jakobsen en tilfredsstillende udvikling.

”Vi er inden for skiven med årets resultat. Vi har ramt prognoserne og vi har fået taget vigtige skridt i den rigtige retning med vores genopretningsplan. Vi er ikke i mål endnu, men vi har fået taget godt hul på en ny start for VUC Syd og vores medarbejdere kan med god grund være stolte over indsatsen og resultatet,” siger Laust Joen Jakobsen.

Laust Joen Jakobsen fremhæver blandt andet, at VUC Syd er kommet på plads med administrativt og IT fællesskab, og at det er lykkedes at frasælge tre af institutionens bygninger på bare et halvt år. Men han understreger samtidig, at den økonomiske situation fortsat er skrøbelig, og at det derfor stadig er afgørende at få stabiliseret tilmeldingstallet og frasolgt overskydende bygningsmasse. COVID19 og nedlukningen af samfundet har øget usikkerheden for 2020, og derfor er det ifølge formanden helt afgørende at sætte endnu mere fokus på tiltrækning og gennemførelse.

”Vi har fået etableret vores Taskforce, som arbejder målrettet med især fastholdelse på vores fjernundervisningstilbud. Samtidig har vi styrket vores nære og gode samarbejde med blandt andet kommunerne. Vi håber på den baggrund snart at kunne løfte sløret for nye uddannelsestilbud, der kan gøre voksenuddannelse attraktiv og relevant for endnu flere Sønderjyder”, siger Laust Joen Jakobsen.

Læs hele årsregnskabet for 2019 her - Årsregnskab 2019.

  

Yderligere information:
Laust Joen Jakobsen, formand for VUC Syds midlertidige styre, telefon: 4189 7007.