VUC Syd på sporet med genop­retnings­planen

fremtiden er din

VUC Syd kom ud af 1. halvår med et lille overskud. Samtidig har VUC Syd nået de første milepæle i sin genopretningsplan med blandt andet frasalg af den første af skolens bygninger.

Kursist- og aktivitetsprognosen holdt stik med en mindre forskydning i retning af en lidt højere andel af fjernundervisning. Samtidig har mange af de afskedigede medarbejdere hurtigt fundet nye jobs. Det er hovedforklaringerne på, at VUC Syd kommer ud af første halvår med et resultat på 1,1 mio. kr. mod et forventet underskud på 2,4 mio. kr. Det viser den statusredegørelse, som VUC Syd netop har afleveret til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

”Vi har fået taget vigtige skridt på vej tilbage mod at normalisere institutionen. Vi har blandt andet fået en stærkere struktur og organisering på plads, vi har solgt den første bygning og vi har fået rammen omkring it-fællesskab og administrativt fællesskab på plads”, fortæller Ulla Koch, næstformand for det midlertidige styre.

Det midlertidige styre er på den baggrund tilfreds med udviklingen men understreger også, at det fortsat er afgørende at få stabiliseret tilmeldingstallet og frasolgt overskydende bygningsmasse. 

”Vi er fortsat udfordret af bl.a. den lave ledighed, og vi forventer faktisk et lidt større aktivitetsfald i 2. halvår end oprindeligt forudsat. Derudover har vi i 2019 ekstraudgifter til opsigelser, der slår igennem i slutningen af året, og vi har også omkostninger til låneomlægning. Det gør, at vi samlet set forventer et underskud for hele året i niveauet 2,5 mio. kr.”, siger Ulla Koch. 

Selvom VUC Syd herudover risikerer et tab på op til 1,7 mio. kr. som følge af AOF Syds konkurs tidligere på året, er det ifølge næstformanden en markant forbedring i forhold til 2018, hvor driften gav et underskud på omkring 30 mio. kr. 

Læs hele statusredegørelsen for 1. halvår her: Statusredegørelse.

Yderligere information:

Ulla Koch, næstformand for det midlertidige styre, telefon: 2974 1051