VUC Syd styrker sin administration og IT

fremtiden er din

Som led i genopretningsplanen har VUC Syd indgået aftaler om at indtræde i it-fællesskabet ESIS og i administrativt fællesskab med Rybners fra 1. januar 2020.

VUC Syds serverdrift og IT infrastruktur vil fremover blive håndteret af ESIS, der i forvejen løser it-opgaver for mere end 13 uddannelsesinstitutioner. Samtidig skal løn-, bogholderi- og personaleadministrative opgaver håndteres i administrativt fællesskab med Rybners.

Dermed tager VUC Syd et vigtigt skridt mod at sikre stabilitet og kvalitet i sin administration efter en periode, hvor aktiviteten er halveret og medarbejderstaben kraftigt reduceret.

”Med fællesskaberne frigør vi tid til vores kerneopgave, som må og skal være uddannelse. Vi får samtidig adgang til stærke kompetencer, som vi ikke ville kunne fastholde på egen hånd med vores nuværende størrelse”, siger kst. direktør for VUC Syd John Egebjerg-Johansen.

Han vurderer samtidig, at VUC Syd vil få adgang til processer og systemer, som også vil give både direkte og indirekte besparelser på driften, når fællesskaberne er fuldt indfaset. Overgangen betyder bl.a., at VUC Syd nedlægger stillingen som it-chef. VUC Syd beholder derudover sine nuværende it-medarbejdere, som fremadrettet skal bemande VUC Syds it-helpdesk, der hjælper kursister og medarbejdere med it-spørgsmål og bistår ved digitale eksamener. På det administrative område nedlægges én ledig stilling, mens to medarbejdere bliver tilbudt virksomhedsoverdragelse til Rybners.

Peter Topp Jensen fra ESIS glæder sig over samarbejdet. ”Vi har i forvejen en række VUC’er og flere andre sønderjyske skoler med i ESIS. Med VUC Syd får vi endnu mere skala og sammenhæng i vores fællesskab, og det bliver en styrke for alle”, siger Peter Topp Jensen.

Også Rybners økonomidirektør Annalise Schmidt glæder sig over, at det administrative samarbejde er kommet i stand, og at fællesskabet dermed bliver endnu større.

”Det er et stort og velfortjent skulderklap til vores dygtige medarbejdere, at endnu en skole har valgt at samarbejde med Rybners. Vi har i forvejen en længerevarende erfaring med at udføre økonomi- og lønopgaver for andre skoler, herunder bl.a. Niels Brock i København samt Erhvervsakademi SydVest i Esbjerg, ligesom vi løser opgaver for 55 andre erhvervsskoler vedr. et digitalt blanketflow system og digitale robotter. Så jeg har stor tillid til, at vi også kan løfte opgaven for VUC Syd på en professionel og effektiv måde.”

Hun fremhæver, at der er en række fordele ved det administrative fællesskab, såsom bedre udnyttelse af teknologi og et endnu større fagligt miljø, hvor medarbejderne kan trække på hinandens kompetencer, opbygge specialviden og udvikle sig fagligt, og være være mindre sårbar ved eksempelvis sygdom.

Yderligere information:
John Egebjerg-Johansen, Kst. Direktør VUC Syd, telefon: 2513 1370

Annalise Schmitt, direktør for økonomi og administration, Rybners, telefon: 79134518

Peter Topp Jensen, IKT Chef ESIS, telefon: 4073 6561

Fakta

  • Det administrative fællesskab forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.

    VUC Syd har ca. 1.300 årskursister og ca. 120 ansatte. Institutionen har afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder og udbyder Hf, Hf enkeltfag, almen voksenuddannelse, Forberedende Voksen Uddannelse samt Ordblindeundervisning.

  • ESIS er et IT fællesskab med Syddansk Erhvervsskole som værtsinstitution. Fællesskabet tæller ca. 30.000 elever og 4.000 ansatte.

    Rybners har omkring 450 ansatte. Rybners tilbyder erhvervsuddannelser, 4 gymnasieretninger og kurser.