Skolestart - fjernundervisning

Inden du starter undervisning, er det vigtigt, at du har læst dit velkomstbrev, som du fik i E-boks, og de informationer, som står på siden her.

Få svar om din skolestart på VUC Syd

Har du flere spørgsmål, så fang os på chatten på hjemmesiden.

 • It i undervisningen

  It indgår som en helt naturlig del af undervisningen på VUC Syd. Alle elever/kursister på VUC Syd skal derfor medbringe en tablet eller computer, som de kan bruge i undervisningen.


  Du kan læse mere om krav til udstyr på denne side: It i undervisningen.

 • Hvordan logger jeg ind på it-systemer? Hvordan finder jeg mit skema?

  Vi har lavet en lille hjemmeside, hvor det bliver forklaret, hvordan du logger på vores it-systemer. Find den her: Sådan logger du på VUC Syds systemer. 

 • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

  Hvis du tager hf-enkeltfag eller almen voksenuddannelse (9./10.-klasse), skal du betale, før du kan starte på din uddannelse. 


  FVU - Forberedende Voksenundervisning
  FVU er gratis.


  Avu - Almen Voksenuddannelse
  Kernefag koster pr. 1. august 2019 130 kroner pr. fag: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Matematik, Naturvidenskab, Historie, Samfundsfag og Tysk.
  Øvrige fag koster pr. 1. august 2019 1250 kroner pr. fag. 


  Hf enkeltfag
  Kernefag koster pr. 1. april 2018 550 kroner pr. fag: Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design & Arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.
  Øvrige fag koster pr. 1. april 2018 1.400 kroner pr. fag.
  Tager du hf enkeltfag, der tilsammen giver en fuld hf, kan du få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom.


  Ordblindeundervisning 
  Ordblindeundervisning er gratis.


  Personer med videregående uddannelse
  Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er.


  Klik her for at udregne prisen for et fag.

  Det vil for personer med videregående uddannelse ikke være muligt at få  tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
  Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.


  BEMÆRK
  For alderspensionister og efterlønnere uden videregående uddannelse opkræves desuden yderligere 750 kr.

 • Kan jeg få SU? Frister for ansøgning.

  Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu


  Vores studiesekretærer står for den daglige administration af SU. Kontakt os gerne på chat, hvis du har spørgsmål til din SU. 


  Du kan tidligst søge SU én måned før uddannelsens start, og du kan først søge SU fem dage efter, du har betalt og indsendt din uddannelsesblanket. Du skal selv søge online på www.su.dk under Min SU og vælge skemaet for VUC Syd.


  Er du ny kursist og skal have SU fra august, kan du tidligst søge SU én måned før uddannelsens start. For at få SU i slutningen af juli, skal vi have modtaget din betaling og uddannelsesblanket senest d. 6. juli. Vi kan dog ikke garantere udbetaling i slutningen af juli. Kommer SU'en ikke til udbetaling slut juli, vil du få SU udbetalt i løbet af august. Du kan følge din SU på www.su.dk under Min SU.


  Modtager vi din betaling og/eller uddannelsesblanket senere end d. 6. juli, kan du først forvente at få din SU udbetalt medio/slut august.


  Søger du SU i slutningen af et kalenderår, skal du søge SENEST 5. december.


  Du kan læse mere om frister for ansøgning på SU-hjemmesiden her: Frister for SU.


  Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.


  Generelt
  For at modtage SU skal du være studieaktiv - læs mere om studieaktivitet her. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:


  • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

  • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.

  • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)

  • Du skal være optaget på VUC Syd

  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig

  • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk


  Hvis du har barn
  Har du barn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.


  E-boks
  Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk

 • Får jeg studiekort på VUC Syd?

  Ja, du kan godt få et studiekort. Husk at bestille det først. Det gør du ved at sende en email til den afdeling, som du går på.   • Haderslev: admhaderslev@vucsyd.dk

  • Sønderborg: admsoenderborg@vucsyd.dk

  • Aabenraa: admaabenraa@vucsyd.dk

  • Tønder: admtoender@vucsyd.dk

  • Fjernundervisning: admfjern@vucsyd.dk


  ​Du får så en besked, når kortet er færdigt, og kan hente dit studiekort hos studiesekretærerne / i receptionen mellem kl. 7.30 og 15. 

Retningslinjer COVID-19/Corona

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Opdateret 11. august 2020

  Hvis du får symptomer, der er forenelige med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning 48 timer efter ophør af symptomer, og efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.


  Typiske symptomer er:  • tør hoste

  • feber

  • vejrtrækningsbesvær

  • muskelsmerter

  • ondt i halsen

  • hovedpine


  Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.


  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Hvordan holder jeg afstand for at undgå smitte? Opdateret 5. januar 2021

  At holde afstand er en god måde til at undgå spredning af smitte. Derfor er det vigtigt, at du:  • undgår at give håndtryk, high fives, kindkys eller kram

  • holder afstand til andre, når det er muligt - gerne to meter eller mere

  • så vidt muligt undgår større forsamlinger og arrangementer

  • går udenfor i pauserne, og husker ikke at stå for tæt på dine venner 

  • ikke deler din mad med andre og lader være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag.

  • sørger for, at der er rent, der hvor du spiser


  Borde og stole i undervisningslokaler er placeret, så der er afstand mellem hver elev.


  Elever, som er tæt sammen privat, kan færdes tættere på hinanden.

 • Hvordan sørger jeg for god rengøring? Opdateret 11. august 2020

  Rengøring gør en forskel. På VUC Syd sørger vi dagligt for ekstra rengøring efter myndighedernes anbefalinger, men du kan også gøre en forskel.  • Husk at rengøre din elektronik hver dag - telefon, tablet, computer.

  • Brug ikke andres elektronik

  • Sørg for, at der er rent, hvor du spiser

 • Udlandsrejser - hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i udlandet? Opdateret 11. august 2020

  Har du været i udlandet på ferie, kan der være krav om karantæne/selvisolation i en periode, inden du må møde til undervisning på VUC Syd. 


  Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om myndighedernes retningslinjer og rejseanbefalinger. Dem kan du finde her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/


  VUC Syd kan af sundhedsmæssige grunde afvise elever, der har været på ophold i lande, som myndighederne fraråder rejser til. Eleven vil i denne periode blive registreret som fraværende.


  Har du været i et eller flere lande, hvor myndighederne stiller krav om efterfølgende karantæne/selvisolation, opfordrer vi til, at du bliver testet for smitte med COVID-19, inden du møder på VUC Syd.

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret 11. august 2020

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,   • når du møder i skole om morgenen

  • efter hver 2. lektion

  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

  • efter du har været på toilettet

  • når du har været udenfor

  • før og efter spisning

  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

Studieaktivitetsregler

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


  For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:  • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.

  • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

  • deltager i eksaminer.

  • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).

  • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.


  Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


  Hvis du bliver syg


  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

Værd at vide

 • Hvem er mentorer på VUC Syd?

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende. Alle kursister er velkomne til at tage kontakt til en mentor på deres afdeling.


  Haderslev
  Nina Udby Granlie, nug@vucsyd.dk, 2485 0941

  Janni Holst Jespersen, jbr@vucsyd.dk
  2044 5881

  Sønderborg:
  Lone Koed, lk@vucsyd.dk, 7361 3451

  Aabenraa
  Henrik Berthelsen Trans, hbt@vucsyd.dk, 2346 4345
  Stine Due Jensen, sdj@vucsyd.dk, 2485 3376

  Tønder:
  Vanja Fuglsig Peles Rosenfeldt, vr@vucsyd.dk, 2974 4675


  Går du på fjernundervisning, er det også muligt at få mentorhjælp. Klik her og læs mere om mentorerne på vuc.nu

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

  Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.


  Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:  • er ordblind

  • har psykiske vanskeligheder

  • har fysiske vanskeligheder

  • er døv eller hørehæmmet

  • er blind eller svagsynet 


  Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:  • it-hjælpemidler

  • studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur)

  • medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, word, lydbog))

  • personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende)

  • ergonomiske møbler


  Sådan søger du


  Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte SPS-vejledningen, på den afdeling hvor du går og finde tid til en samtale:  Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er kursist på den pågældende uddannelse, og at du har behov for støtte. Desuden skal du fremvise dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen.
  Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed. Vi kan hjælpe med en test. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.


  Forberedelse til samtalen


  SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.
  Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen

  • hvorfor du tror, at du ikke kan det

  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne


  Hvornår kan du søge?


  Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
  Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til seks uger.


  Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen


  Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
  Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
  Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.


  Områder SPS ikke dækker


  Der gives ikke SPS til:  • specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen

  • sygeundervisning eller undervisning pga. fravær

  • bygningsmæssige ændringer

  • befordring til og fra uddannelsesstedet.


  Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 • Hvad er kontaktudvalg og kursistråd ved VUC Syd?

  Ved hvert nyt kursusårs begyndelse afholdes der valg, hvor hver afdeling sammensætter et kontaktudvalg, der så hver især vælger repræsentanter til VUC Syds kursistråd. Følg med på infoskærmene og Ludus Web om, hvornår der afholdes informationsmøder.

  Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag, idræt og socialt samvær.

  Kontaktudvalgene består indtil dimissionen efterfølgende år. Du kan læse mere om rådene her.

  Kursistrådet mødes mindst to gange årligt. 

Ordensregler

 • Vi passer godt på tingene...

  Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i kantinen etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

 • Trivsel og kommunikation

  Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.


  Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).


  Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.


  I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

 • Rygning, alkohol og stoffer

  Alkohol  • Du må ikke indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på eller udenfor VUC Syds afdelinger. Du må for eksempel ikke forlade VUC Syd i pauserne for at drikke alkohol

  • Vi forventer, at du møder op til undervisning i ædru tilstand.

  • Til fester eller eftermiddagscafé på VUC Syd må du indtage alkohol i afstemte mængder; men altid under ansvar for egen adfærd. Hvis du bliver stærkt beruset forbeholder vi os retten til at bortvise dig fra arrangementet.


  Illegale stoffer  • Nul-tolerance

  • Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af nogen former for illegale stoffer i undervisningstiden eller under andre aktiviteter i VUC Syds regi; for eksempel på studieture, ekskursioner eller til fester.


  Konsekvenser  • Hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden, kan du uden yderligere grund sendes hjem af undervisere og øvrigt personale

  • Forbrug eller besiddelse af stoffer i forbindelse med undervisning eller andre aktiviteter kan føre til bortvisning og politianmeldelse

  • Salg af stoffer i VUC Syds regi vil som hovedregel føre til bortvisning og politianmeldelse

  • Vi forbeholder os retten til, i samarbejde med politiet, at foretage uanmeldte undersøgelser, hvis der er begrundet mistanke om besiddelse af illegale rusmidler på VUC Syd.


  Få hjælp
  Vi tilbyder hjælp, hvis du har problemer med misbrug af rusmidler. Du kan trygt henvende dig til dine undervisere, mentorer eller vejledere, der naturligvis har tavshedspligt. De vil sætte gang i en proces, som skal sikre, at du får hjælp til at komme i gang med de offentlige tilbud der findes i forbindelse med misbrug.


  Rygning


  I Tønder Campus er der fra 1. august 2020 røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Det gælder også for snus og e-cigaretter. På afdelingen i Haderslev bliver der fra 1. jaunuar 2021 også indført røgfri skoletid.


  Derudover gælder der følgende regler for rygning:


  Rygning foregår udelukkende i rygezonerne udenfor. Dette gælder også e-cigaretter - og alle rygere sørger naturligvis for, at skodderne smides i askebægeret og ikke lander på jorden.

 • Religion og politiske holdninger

  Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

 • Brug af it-udstyr/telefon og internet

  Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.


  Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.


  Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

 • Brud på reglerne

  Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:  • Samtale med uddannelsesleder:
   Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.

  • Skriftlig advarsel:
   Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.

  • Udelukkelse:
   Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.