Skolestart - fjernundervisning

Inden du starter undervisning, er det vigtigt, at du har læst dit velkomstbrev, som du fik i E-boks, og de informationer, som står på siden her.

Få svar om din skolestart på VUC Syd

Har du flere spørgsmål, så fang os på chatten på hjemmesiden.

 • It i undervisningen

  It indgår som en helt naturlig del af undervisningen på VUC Syd. Alle elever/kursister på VUC Syd skal derfor medbringe en tablet eller computer, som de kan bruge i undervisningen.

  Du kan læse mere om krav til udstyr på denne side: It i undervisningen.

 • Hvordan logger jeg ind på it-systemer? Hvordan finder jeg mit skema?

  Vi har lavet en lille hjemmeside, hvor det bliver forklaret, hvordan du logger på vores it-systemer. Find den her: Sådan logger du på VUC Syds systemer. 

 • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

  Der er deltagerbetaling på nogle uddannelsestilbud, mens der ikke er på andre - find ud af det her: Deltagerbetaling VUC Syd

 • Kan jeg få SU? Frister for ansøgning.
  Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu
  Vores studiesekretærer står for den daglige administration af SU. Kontakt os gerne på chat, hvis du har spørgsmål til din SU. 
  Du kan tidligst søge SU én måned før uddannelsens start, og du kan først søge SU fem dage efter, du har betalt og indsendt din uddannelsesblanket. Du skal selv søge online på www.su.dk under Min SU og vælge skemaet for VUC Syd.
  Er du ny kursist og skal have SU fra august, kan du tidligst søge SU én måned før uddannelsens start. For at få SU i slutningen af juli, skal vi have modtaget din betaling og uddannelsesblanket senest d. 6. juli. Vi kan dog ikke garantere udbetaling i slutningen af juli. Kommer SU'en ikke til udbetaling slut juli, vil du få SU udbetalt i løbet af august. Du kan følge din SU på www.su.dk under Min SU.

  Modtager vi din betaling og/eller uddannelsesblanket senere end d. 6. juli, kan du først forvente at få din SU udbetalt medio/slut august.
  Søger du SU i slutningen af et kalenderår, skal du søge SENEST 5. december.
  Du kan læse mere om frister for ansøgning på SU-hjemmesiden her: Frister for SU.
  Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.
  Generelt
  For at modtage SU skal du være studieaktiv - læs mere om studieaktivitet her. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:
  • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
  • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.
  • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)
  • Du skal være optaget på VUC Syd
  • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig
  • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk
  Hvis du har barn
  Har du barn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.
  E-boks
  Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk

Retningslinjer COVID-19/Corona

 • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? Opdateret 11. august 2020

  Hvis du får symptomer, der er forenelige med COVID-19, skal du blive hjemme og først møde til undervisning 48 timer efter ophør af symptomer, og efter en COVID-19 test er negativ. Husk at give din lærer besked om dit fravær.

  Typiske symptomer er:

  • tør hoste
  • feber
  • vejrtrækningsbesvær
  • muskelsmerter
  • ondt i halsen
  • hovedpine

  Nogle kan også opleve andre symptomer, som fx kvalme, diarré og mistet smags- og lugtesans. Det er forskelligt, hvilke symptomer man får, og hvor syg man bliver.

  Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

 • Hvordan holder jeg afstand for at undgå smitte? Opdateret 5. januar 2021

  At holde afstand er en god måde til at undgå spredning af smitte. Derfor er det vigtigt, at du:

  • undgår at give håndtryk, high fives, kindkys eller kram
  • holder afstand til andre, når det er muligt - gerne to meter eller mere
  • så vidt muligt undgår større forsamlinger og arrangementer
  • går udenfor i pauserne, og husker ikke at stå for tæt på dine venner 
  • ikke deler din mad med andre og lader være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag.
  • sørger for, at der er rent, der hvor du spiser

  Borde og stole i undervisningslokaler er placeret, så der er afstand mellem hver elev.

  Elever, som er tæt sammen privat, kan færdes tættere på hinanden.

 • Hvordan sørger jeg for god rengøring? Opdateret 11. marts 2021

  Rengøring gør en forskel. På VUC Syd sørger vi dagligt for ekstra rengøring efter myndighedernes anbefalinger, men du kan også gøre en forskel.

  • Rengør din elektronik hver dag (telefon, tablet og computer). Brug ikke hinandens elektronik. Brug desinfektionswipes, IKKE håndsprit. 
  • Del ikke din mad med andre og lad være med at dele ud. Heller ikke hvis du har fødselsdag. Sørg for at der er rent, der hvor du spiser. 
  • Der står pakker med desinfektionswipes, som du skal bruge, hvis du skifter plads og når du forlader den igen
 • Udlandsrejser - hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg har været i udlandet? Opdateret 11. marts 2021

  Har du været i udlandet på ferie, kan der være krav om karantæne/selvisolation i en periode, inden du må møde til undervisning på VUC Syd. 

  Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret om myndighedernes retningslinjer og rejseanbefalinger. Dem kan du finde her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

  VUC Syd kan af sundhedsmæssige grunde afvise elever, der har været på ophold i lande, som myndighederne fraråder rejser til. Eleven vil i denne periode blive registreret som fraværende.

  Har du været i et eller flere lande, hvor myndighederne stiller krav om efterfølgende karantæne/selvisolation, opfordrer vi til, at du fire dage efter hjemkomst bliver testet for smitte med COVID-19, inden du møder på VUC Syd.

 • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret 11. august 2020

  Du skal vaske hænder eller spritte hænder af, 

  • når du møder i skole om morgenen
  • efter hver 2. lektion
  • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem
  • efter du har været på toilettet
  • når du har været udenfor
  • før og efter spisning
  • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

Studieaktivitetsregler

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

  For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:

  • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.
  • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.
  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.
  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.
  • deltager i eksaminer.
  • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).
  • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)

  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.

  Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.

  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.

  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 

  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.

  Hvis du bliver syg

  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.

  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona

  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

Værd at vide

 • Hvem er mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende. Alle kursister er velkomne til at tage kontakt til en mentor på deres afdeling.

  Haderslev
  Nina Udby Granlie, nug@vucsyd.dk, 2485 0941

  Janni Holst Jespersen, jbr@vucsyd.dk
  2044 5881

  Sønderborg:
  Lone Koed, lk@vucsyd.dk, 7361 3451

  Aabenraa
  Henrik Berthelsen Trans, hbt@vucsyd.dk, 2346 4345
  Stine Due Jensen, sdj@vucsyd.dk, 2485 3376

  Tønder:
  Vanja Fuglsig Peles Rosenfeldt, vr@vucsyd.dk, 2974 4675

  Mentorer på fjernundervisning:
  Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.

  Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

  Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

  • er ordblind
  • har psykiske vanskeligheder
  • har fysiske vanskeligheder
  • er døv eller hørehæmmet
  • er blind eller svagsynet 

  Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. 

  Læs mere her: SPS - specialpædagogisk støtte

 • Hvad er kontaktudvalg og kursistråd ved VUC Syd?

  Ved hvert nyt kursusårs begyndelse afholdes der valg, hvor hver afdeling sammensætter et kontaktudvalg, der så hver især vælger repræsentanter til VUC Syds kursistråd. Følg med på infoskærmene og Ludus Web om, hvornår der afholdes informationsmøder.

  Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag, idræt og socialt samvær.

  Kontaktudvalgene består indtil dimissionen efterfølgende år. Du kan læse mere om rådene her.

  Kursistrådet mødes mindst to gange årligt. 

Ordensregler

 • Vi passer godt på tingene...

  Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i kantinen etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

 • Trivsel og kommunikation

  Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.

  Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).

  Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.

  I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

 • Rygning, alkohol og stoffer

  Alkohol

  • Du må ikke indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på eller udenfor VUC Syds afdelinger. Du må for eksempel ikke forlade VUC Syd i pauserne for at drikke alkohol
  • Vi forventer, at du møder op til undervisning i ædru tilstand.
  • Til fester eller eftermiddagscafé på VUC Syd må du indtage alkohol i afstemte mængder; men altid under ansvar for egen adfærd. Hvis du bliver stærkt beruset forbeholder vi os retten til at bortvise dig fra arrangementet.

  Illegale stoffer

  • Nul-tolerance
  • Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af nogen former for illegale stoffer i undervisningstiden eller under andre aktiviteter i VUC Syds regi; for eksempel på studieture, ekskursioner eller til fester.

  Konsekvenser

  • Hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden, kan du uden yderligere grund sendes hjem af undervisere og øvrigt personale
  • Forbrug eller besiddelse af stoffer i forbindelse med undervisning eller andre aktiviteter kan føre til bortvisning og politianmeldelse
  • Salg af stoffer i VUC Syds regi vil som hovedregel føre til bortvisning og politianmeldelse
  • Vi forbeholder os retten til, i samarbejde med politiet, at foretage uanmeldte undersøgelser, hvis der er begrundet mistanke om besiddelse af illegale rusmidler på VUC Syd.

  Få hjælp
  Vi tilbyder hjælp, hvis du har problemer med misbrug af rusmidler. Du kan trygt henvende dig til dine undervisere, mentorer eller vejledere, der naturligvis har tavshedspligt. De vil sætte gang i en proces, som skal sikre, at du får hjælp til at komme i gang med de offentlige tilbud der findes i forbindelse med misbrug.

  Rygning

  I Tønder Campus og på afdelingen i Haderslev er der røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Det gælder også for snus og e-cigaretter. På afdelingerne i Sønderborg og Aabenraa bliver der fra 1. august 2021 også indført røgfri skoletid.

  Derudover gælder der følgende regler for rygning, hvor der ikke er indført røgfri skoletid:

  Rygning foregår udelukkende i rygezonerne udenfor. Dette gælder også e-cigaretter - og alle rygere sørger naturligvis for, at skodderne smides i askebægeret og ikke lander på jorden.

 • Religion og politiske holdninger

  Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

 • Brug af it-udstyr/telefon og internet

  Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.

  Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.

  Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

 • Brud på reglerne

  Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:

  • Samtale med uddannelsesleder:
   Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.
  • Skriftlig advarsel:
   Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.
  • Udelukkelse:
   Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.