Dit overblik

Velkommen til din startside!

Studiestart for kursister og elever på vores afdelinger i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa er d. 10. august kl. 8.05.
Dagen starter med fælles velkomst. Derefter er der undervisning efter skema - tjek dit skema i Ludus Web op til studiestart. 
Elever på andet år af den to-årige hf starter direkte med undervisning efter deres skema d. 10. august.

Ny kursist? 

Følg denne vejledning for at logge på VUC Syds IT-systemer:

 

Vi opfordrer alle nye kursister til at afprøve login til VUC Syds IT-systemer i god tid inden studiestart.

Kontakt IT Helpdesk, hvis du oplever udfordringer med at logge på - se kontaktinfo længere nede.

COVID-19 og undervisning

For opdaterede informationer om regler og retningslinjer bedes du tjekke denne side inden studiestart: Corona.

Dine genveje

Her finder du en række vigtige links til de systemer, du skal bruge som kursist på en af VUC Syds afdelinger i Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa eller på fjernundervisning.

Systemerne kræver login. Er du i tvivl om dit login, kan du benytte vejledningen ovenfor.

Som kursist kan du få hjælp til til at installere og logge på de IT-systemer, som du bruger i undervisningen.

Ring til IT Helpdesk mandag til fredag kl. 8.00-15.30 på tlf. 7361 3370.

Nyttige genveje

Tilmelding EP/eksamensprojekt

Efterår 2021

Information
Tilmelding - kopier dokument!

Forår 2022

Information
Tilmelding - kopier dokument!

Tilmelding SSO

Efterår 2021

Information
Tilmelding - kopier dokument!

Forår 2022

Information
Tilmelding - kopier dokument!

Praktiske informationer

Her finder du vigtige informationer om livet som kursist på VUC Syd.

 • Hvordan logger jeg på LudusWeb?
  Gå til https://ludusweb.vucsyd.dk/ og tryk på knappen 'AD Login'.

  Angiv dit brugernavn til UNI-Login og din adgangskode. 
   
  Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få hjælp til at nulstille det ved at kontakte studieadministrationen eller din lærer.
 • Hvordan logger jeg på Systime?
  Gå til hjemmesiden https://systime.dk/. Vælg "log på med Google-konto" og bruge dit Uni-login efterfulgt af '@edu.mitvuc.dk'.
  Er du fjernkursist skal du også redigere din profil og opdatere "Mit uddannelsessted" til "MitVUC 2020/2021".
 • Hvordan får jeg IT-hjælp? IT Helpdesk

  Som kursist kan du få hjælp til til at installere og logge de systemer, som du bruger i undervisningen.

  Ring til IT Helpdesk mandag til fredag kl. 8.00-15.30 på tlf. 7361 3370.

   

 • Hvordan får jeg hjælp af mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende.

  Tag fat i din lærer eller vejleder, hvis du har brug for at tale med en af vores mentorer.

  Mentorer på fjernundervisning:
  Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.

  Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

  Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

  Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

  • er ordblind
  • har psykiske vanskeligheder
  • har fysiske vanskeligheder
  • er døv eller hørehæmmet
  • er blind eller svagsynet 

  Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. 

  Læs mere her: SPS - specialpædagogisk støtte

 • Studieaktivitet for kursister og elever på hf, AVU, FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

  For at være studieaktiv i undervisningen er det dit ansvar, at du:

  • deltager aktivt i undervisningen, og følger din arbejdsplan i hvert fag.
  • afleverer dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.
  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.
  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.
  • giver besked i ludusweb, hvis du er fraværende pga. sygdom
  • deltager i eksaminer.

  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du møder til undervisningen, er aktiv og afleverer opgaver i de fag, du er tilmeldt.

  Har du svært ved at følge dine fag, så kontakt din underviser. Du kan også søge hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.

  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.

  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 

  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.

  Hvis du bliver syg

  Hvis du ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web. Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.

  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona

  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.

  For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:

  • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.
  • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.
  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.
  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.
  • deltager i eksaminer.
  • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).
  • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)

  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.

  Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.

  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.

  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.

  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 

  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.

  Hvis du bliver syg

  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.

  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona

  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

 • Hvornår er der laboratorieweekend for fjernkursister? Opdateret 3. juni 2021

  For fjernkursister foregår en del af undervisningen i biologi, fysik, geografi, idræt og kemi på en af VUC Syds afdelinger i form af laboratorieweekender, der typisk starter en fredag og slutter om søndagen.

  Du bliver tilmeldt laboratorieweekend af vejlederen, når du tilmelder dig fjernundervisning. Vejlederen oplyser dig om, hvilken weekend du er tilmeldt.

  Det er dit ansvar at finde et sted at overnatte, hvis du har behov for det. Du kan eksempelvis orientere dig om overnatningsmulighederne i området ved VisitAabenraa eller VisitSønderborg.

  Bemærk: Du skal deltage i en laboratorieweekend pr. fag. Ved 0-B forløb skal der deltages i 2 weekender - en C weekend og en B weekend, for at du kan gå til eksamen. Ved idræt skal du deltage i både del 1 og del 2 for at kunne gå til eksamen.

  OBS: Der tages forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.

  Laboratorieweekender i 2021/2022

  Biologi B: 1.-3. oktober 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 12.-14. november 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 11.-13. marts 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 2. og 3. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 13. og 14. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 12. og 13. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C:
  23. og 24. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Geografi C: 25. og 26. september 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Geografi C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Geografi C: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Geografi C: 30. og 31. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Kemi C: 9. og 10. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi C: 19. og 20. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi C: 2. og 3. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi C: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi B: 15.-17. oktober 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi B: 8.-10. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Idræt 0-B: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Idræt 0-B: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Fysik C: 30. og 31. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik C: 9. og 10. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 19.-21. november 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.

 • Om eksamen på hf

  Tilmelding og framelding

  Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Eksamensvilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Eksamensdatoer og -lokaler

  Kan ses på Ludus Web.

  Eksamenssammenfald

  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.

  Sygeeksamen

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.

  Bemærk, at VUC Syd kontrollerer brug af internet!

  Eksamensklager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. 

  Fuldt hf-eksamensbevis

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.  

  Eksamensbeviser

  Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode i juni/juli - har du lånt it-udstyr, skal du aflevere dette først.

  Eksamensprojekt

  Ønsker du en hel hf-eksamen af hf enkeltfag, skal du skrive eksamensprojekt. Du finder vejledningen til eksamensprojektet på VUCSyd.dk/start

  Større skriftlig opgave - SSO

  Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Se vejledning og tilmelding til Større Skriftlig Opgave under Genveje på VUCSyd.dk/start.

  SKRIFTLIG EKSAMEN

  Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web. Du kan også se dem under FAQ "Eksamensdatoer, -regler og frister". Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. 

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver.
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet!

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
  Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre.
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.

  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Hjælpemidler til skriftlig eksamen

  Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.

  MUNDTLIG EKSAMEN

  Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web. Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
  Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Kommunikation under prøven

  Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
  Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
  Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
  VUC Syd kontrollerer brugen af internet!

  Høretelefoner

  Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
  Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.

  Netadgang

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuet bruger-login.)

  VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så bedst er at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. Det gælder i alle forhold din egen sikkerhed. 

  Eksamensafvikling ved storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Om eksamen - fjernkursist hf

  Tilmelding til eksamen

  Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.

  Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.

  For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.

  Eksamensvilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.

  Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.

  Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.

  Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Eksamensdatoer

  Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via Ludus Web.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Webi god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.

  Eksamenssammenfald

  Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd, og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).

  Sygeeksamen

  For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.

  Vejledningen på VUC Syd skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest fem dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.

  Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

  Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.

  Eksamensklager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Fuld hf - eksamensbevis

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Eksamensbeviser

  Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. 

  Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)

  Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.

  Du finder vejledning i genveje på VUCSyd.dk/start. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.

  Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.
  • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.


  Brug af egen computer

  Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.

  Særligt vedrørende mundtlig eksamen

  De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.

  Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Netadgang

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.

  Særlige forhold

  Skriftlige prøver

  • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.
  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.

  Mundtlige prøver

  1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.

  Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
  Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Vilkår for prøver

  Du er selv ansvarlig for at kende reglerne i de fag, som du skal til prøve i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om prøvegrundlag mv.

  Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.

  Dispensationer

  Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til prøve, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC Syd opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vinterprøve og 15. marts for sommerprøver, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!

  Prøvebevis

  Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit prøve-/eksamensbevis.

  Datoer og -lokaler

  Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.

  Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.

  Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøver (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.

  Fuldt avu-prøvebevis - Almen Forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).

  Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.

  Sygeeksamen

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøve.

  Udeblivelse fra prøve

  Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og prøvenummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Mundtlig prøve

  De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
  Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
  I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår prøven er færdig.
  Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
  Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler til prøve

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden prøven

  Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 

  Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.

  Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.

  Hjælpemidler til fvu-prøver

  FVU dansk:

  På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.

  FVU matematik:

  Alle hjælpemidler er tilladte.

  For alle fag gælder:

  • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
  • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 

  Prøveafvikling i storm og snevejr 

  Skriftlige prøver

  Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.
  • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.

  Mundtlige prøver  

  1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!

  • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.
  • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.
  • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).
  • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.

  2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

 • Om prøver - fjernkursist avu

  Tilmelding og framelding

  Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
  Under særlige omstændigheder er det muligt at ansøge om fritagelse fra prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer dette.

  Fristen for ansøgning om fritagelse fra prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister

  Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.

  Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.

  Prøvevilkår

  Du er selv ansvarlig for at kende prøvereglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.

  Dispensation

  Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse. Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vinterprøver d. 15. oktober og for sommerprøver d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Prøvedatoer

  Datoer for de skriftlige prøver kan du se på siden Eksamen og prøver.

  Hvis du kommer for sent til skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web i god tid inden prøveperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.

  Prøvesammenfald

  Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk

  Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen

  Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:

  • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)
  • Engelsk (niveau D)
  • Matematik (niveau D)
  • Naturvidenskab (niveau G eller højere)
  • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 

  Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.

  Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.

  Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  Billedlegitimation

  Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.

  Snyd

  Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.

  Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

  Klager

  Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøve(bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Sygdom

  Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven.

  Sygeprøve

  På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøver.

  Vejledningen på VUC Syd skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk

  Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.

  Udeblivelse fra prøve

  Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag.

  Skriftlig prøve

  De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af prøveplanen. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.

  Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

  Brug af computer og printning ved skriftlig prøve

  Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.
  Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til prøve. Du skal derfor komme i god tid inden prøve, dvs. fra kl. 8.30, når prøve starter kl. 9.00.

  Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.

  Ved prøverne gælder følgende:

  • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation
  • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.
  • Arkene skal nummereres.
  • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.
  • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.
  • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.
  • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.
  • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.
  • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).
  • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.
  • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".

  Særligt vedrørende mundtlig prøve

  Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser.

  Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres.

  Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.

  Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til prøve.

  Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.

  En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.

  Hjælpemidler og netadgang til mundtlig prøve

  Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)

  Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.

  Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  På denne side kan du finde flere informationer om mundtlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.

  Hjælpemidler til skriftlig prøve

  På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøveog hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer

  For alle fag gælder:

  • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.

  • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.

  Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.

  VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

 • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

  Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.

  Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

  Eksamensdatoer

  OBS: COVID-19 kan have indflydelse på afholdelse af prøver. Følg med på vores side om COVID-19 for seneste nyt: COVID-19.

  Skriftlige prøver

  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.

  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2021 er: 20. maj 2021 - 23. juni 2021. 

  Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra

  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2021 for selvstuderende er: 17. maj 2021 - 23. juni 2021.
  Prøver for andre avu-kursister er aflyst grundet COVID-19 - læs mere på vores infoside om COVID-19. 

  Eksamensplanen på avu for vintereksamen 2021 offentliggøres senere.

  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.

  Mundtlige prøver

  De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 

  Større skriftlig opgave hf (SSO)

  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.
  • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.
  • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 

  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2021.
  • Skriveuge sso: 4. februar - 11. februar 2022.
  • Aflevering af sso: 11. februar 2022 klokken 14. 

  Du finder nærmere info om tilmelding til SSO på vores Startside: VUCSyd.dk/start

  Eksamensprojekt hf (EP)

  For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.
  • Skrivedage: 8.-12. november 2021
  • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.

  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:

  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 28. januar 2022.
  • Skrivedage: 25.-29. april 2022
  • Frist for aflevering: 29. april 2022 klokken 12.

  Du finder nærmere info om tilmelding til EP på vores Startside: VUCSyd.dk/start

  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen) avu-prøver (almen voksenuddannelse) og fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)

  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen