Dit overblik

Ny kursist? 

Så tjek vejledningen her: Få en god start på VUC Syd

Problemer med at logge på systemer?

Se vejledninger nederst på siden.

Dine genveje

Her finder du en række vigtige links til de systemer, du skal bruge som kursist på en af VUC Syds afdelinger i Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa eller på fjernundervisning.

Systemerne kræver login. Er du i tvivl om dit login, kan du benytte vejledningen ovenfor.

Praktiske informationer

Her finder du vigtige informationer om livet som kursist på VUC Syd.

 • Hvordan logger jeg på MitVUC?

  Login til MitVUC
  For at logge på MitVUC, LUDUS Web og andre systemer på VUC Syd, bør du starte med at logge ind på https://start.mitvuc.dk med dit UNI-Login brugernavn efterfulgt af '@edu.mitvuc.dk' og din selvvalgte adgangskode.

 • Hvordan logger jeg på Systime?

  Gå til hjemmesiden https://systime.dk/. Vælg "log på med Google-konto" og bruge dit Uni-login efterfualgt af '@edu.mitvuc.dk'.


  Er du fjernkursist skal du også redigere din profil og opdatere "Mit uddannelsessted" til "MitVUC 2020/2021".

 • Hvordan logger jeg på LudusWeb?

  Gå til https://ludusweb.vucsyd.dk/ og tryk på knappen 'AD Login'.


  Hvis de er logget ind på MitVUC, logges du automatisk ind på LUDUS Web.

  Hvis du ikke er logget ind på MitVUC, angiver du dit UNI-Login brugernavn og din selvvalgte adgangskode.
   
  Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få hjælp til at nulstille det ved at kontakte studieadministrationen eller din lærer.


  Du kan også følge denne guide: Sådan logger du på MitVUC og Ludusweb

 • Hvad er mentorer på VUC Syd?

  Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende. Alle kursister er velkomne til at tage kontakt til en mentor på deres afdeling.


  Haderslev
  Nina Udby Granlie, nug@vucsyd.dk, 2485 0941

  Janni Holst Jespersen, jbr@vucsyd.dk
  2044 5881

  Sønderborg:
  Lone Koed, lk@vucsyd.dk, 7361 3451

  Aabenraa
  Henrik Berthelsen Trans, hbt@vucsyd.dk, 2346 4345
  Stine Due Jensen, sdj@vucsyd.dk, 2485 3376

  Tønder:
  Ingebjørg Bang, iba@vucsyd.dk, 73 61 32 09


  Går du på fjernundervisning, er det også muligt at få mentorhjælp. Klik her og læs mere om mentorerne på vuc.nu

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

  Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.


  Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:  • er ordblind

  • har psykiske vanskeligheder

  • har fysiske vanskeligheder

  • er døv eller hørehæmmet

  • er blind eller svagsynet 


  Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:  • it-hjælpemidler

  • studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur)

  • medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, word, lydbog))

  • personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende)

  • ergonomiske møbler


  Sådan søger du


  Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte SPS-vejledningen, på den afdeling hvor du går og finde tid til en samtale:  Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er kursist på den pågældende uddannelse, og at du har behov for støtte. Desuden skal du fremvise dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen.
  Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed. Vi kan hjælpe med en test. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.


  Forberedelse til samtalen


  SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.
  Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:  • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen

  • hvorfor du tror, at du ikke kan det

  • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne


  Hvornår kan du søge?


  Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
  Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til seks uger.


  Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen


  Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
  Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
  Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.


  Områder SPS ikke dækker


  Der gives ikke SPS til:  • specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen

  • sygeundervisning eller undervisning pga. fravær

  • bygningsmæssige ændringer

  • befordring til og fra uddannelsesstedet.


  Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 • Studieaktivitet for kursister og elever på hf, AVU, FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


  For at være studieaktiv i undervisningen er det dit ansvar, at du:  • deltager aktivt i undervisningen, og følger din arbejdsplan i hvert fag.

  • afleverer dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

  • giver besked i ludusweb, hvis du er fraværende pga. sygdom

  • deltager i eksaminer.


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du møder til undervisningen, er aktiv og afleverer opgaver i de fag, du er tilmeldt.


  Har du svært ved at følge dine fag, så kontakt din underviser. Du kan også søge hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


  Hvis du bliver syg


  Hvis du ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web. Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

  På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


  For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:  • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.

  • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

  • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

  • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

  • deltager i eksaminer.

  • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).

  • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)


  Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.


  Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.


  Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


  Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


  Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


  Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


  Hvis du bliver syg


  Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


  For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


  Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.