Avu - al­men voksen­ud­dan­nelse (avu)

fremtiden er din

Almen Voksenuddannelse (avu) er til dig, der har brug for en eksamen for at komme videre i job, med en erhvervsuddannelse eller en hf. Du kan vælge at tage avu som enkeltfag eller på fuld tid.


Du tilmelder dig her: TILMELDING

Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. Fagene er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

Et avu-kernefag koster 120 kroner (pr. 14. september 2017). Kernefagene er: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk.

Et avu-tilbudsfag koster 1230 kroner (pr. 14. september 2017). Tilbudsfagene er: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation.
Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består af. Klik her for at udregne prisen for et fag.


Vi udbyder almen voksenuddannelse i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa


Du kan se skemaer for kursusåret 2019/2020 her.

Avu - bliv klar til uddannelse