Hf overbygning på 2-årig hf-eksamen

fremtiden er din

Hvis du vil bruge din hf-eksamen til at søge ind på en af de lange videregående uddannelser, har du mulighed for at tage de nødvendige overbygningsfag. Du skal hurtigst muligt lave en uddannelsesplan med en studievejleder ved VUC Syd, hvoraf det fremgår hvilke fag og niveau, du har brug for.

Hf overbygning tilbydes i både i foråret (kun på fjernundervisning) og efteråret på VUC Syd. Der er nogle få regler for forløbet:

  • Det skal aftales med en vejleder ved VUC Syd
  • Det skal være målrettet en bestemt videregående uddannelse
  • Du skal tage 2-3 løft af fag, mindst 1 løft til A-niveau

Du skal begynde på dine overbygningsfag efter, du har afsluttet din hf-eksamen, og du skal have gennemført fagene to år efter, du har afsluttet din hf-eksamen. Undervisningen på det supplerende overbygningsforløb er gratis.

Overbygningen er SU-berettiget, når fagene tages inden for et halvt år. Og husk: Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på.

Hvilke fag kan jeg tage?

Du kan tage fagene

Alt efter antal tilmeldte er fagene tilrettelagt som blended learning, der er en blanding af holdundervisning med tilstedeværelse eller fjernundervisning, hvor du kan sidde derhjemme og have kontakt til en underviser. VUC Syd vil etablere et studiemiljø, hvor du møder andre, der lige som dig supplerer med fag.

Vi må dog tage forbehold for tilstrækkelig antal tilmeldinger for, at forløbet kan laves som blended learning.

Holdundervisningen forventes at finde sted i Aabenraa.

Overbygningen omfatter mellem 250 og 375 timer samt tid til skriftligt arbejde (det kaldes fordybelsestid). Det ene fag skal være et løft til A-niveau.

Kan jeg få SU?

Du kan få SU efter regler om gymnasial supplering (GS). Dette gælder dog kun, hvis fagene tages inden for et halvt år. Du kan kun få SU i måneder med undervisning.

Har jeg andre muligheder?

Du kan vælge at tage de fag, du mangler, som supplering med et fag ad gangen, men så er der ikke mulighed for at få SU. Dette forløb skal også aftale med en vejleder og målrettes en bestemt videregående uddannelse. Der vil være deltagerbetaling.