FlowFactory hf

fremtiden er din

En kreativ hf

BEMÆRK, at vi fra kursusåret 2018/19 ikke optager kursister på FlowFactory.

***

FlowFactory er en unik, 2-årig hf-uddannelse til nysgerrige unge, der tør udfordre hverdagen og være med til at forme fremtidens digitale samfund.

Vi har base i et kreativt læringsmiljø på Haderslev havn. Her lærer vi ved at løse rigtige problemer fra den virkelige verden. 

Målet er, at du opnår unikke kompetencer inden for digitalt iværksætteri og kreativ problemløsning.

Obligatoriske fag

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik C 

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C) 

Design og arkitektur C 

FlowFactory fagpakke

Design og arkitektur B

Informatik C 

Obligatorisk valgfag

Innovation C

Værd at vide om hf

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb.

 • Hvad kan jeg bruge en fuld hf-eksamen til?

  En fuld hf-eksamen uden overbygning kvalificerer til optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser (University College, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademier).


  Det er muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne) med en fuld hf-eksamen, hvis man gennemfører  • en fuld hf-eksamen med overbygning eller

  • efterfølgende en fuld hf-eksamen uden overbygning supplerer med en overbygning


  En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau.
  Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A.


  Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2018/19)


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2019 er: 20. maj-26. juni 2019. 
  10. maj 2019 offentliggøres eksamener der afholdes 20.- 24.maj 2019.
  16. maj 2019 offentliggøres resterende eksamener.


  Prøveperioden for hf for vintereksamen 2019/20 er: 2. december-19. december 2019 og 6. januar-17. januar 2020.
  22. november 2019 offentligøres eksamener der afholdes 2.-6. dec 2019.
  29. november 2019 offentliggøres resterende eksamener.


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2019 er: 20. maj-26. juni 2019. Eksamensplanen offentliggøres i uge 18.
  Prøveperioden på avu for vintereksamen 2019 er: 4. december-19. december 2019.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)


  For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:  • Tilmeldingsfrist: 22. august 2018.

  • Skriveuge sso: 5.-12. oktober 2018

  • Aflevering af sso: 12. oktober 2018 klokken 14. 


  For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2018.

  • Skriveuge sso: 1.-8. februar 2019

  • Aflevering af sso: 8. februar 2019 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2019:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 7. september 2018.

  • Skrivedage: 5.-9. november 2018

  • Frist for aflevering: 9. november 2018 klokken 12.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2019:  • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. februar 2019.

  • Skrivedage: 11.-17. april 2019

  • Frist for aflevering: 17. april 2019 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


   

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.
 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årig hf - én på første år og én på andet år.
  VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Er der læreplaner for hf?

  Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


  Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:


  Hf - læreplaner 2017


  Hf-enkeltfag læreplaner 2017 


  Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.