FlowFactory hf

fremtiden er din

En visionær hf

FlowFactory er en unik, 2-årig hf-uddannelse til nysgerrige unge, der tør udfordre hverdagen og være med til at forme fremtidens digitale samfund.

Vi har base i et kreativt læringsmiljø på Haderslev havn. Her lærer vi ved at løse rigtige problemer fra den virkelige verden. En række partnervirksomheder stiller opgaverne - fra højteknologiske Danfoss til økologiske Gram Slot.

Målet er, at du opnår unikke kompetencer inden for digitalt iværksætteri og kreativ problemløsning.

FlowFactory har fokus på digital teknologi, men du behøver ikke at være kode-nørd for at starte hos os. Det vigtigste er, at du er nysgerrig, ambitiøs og har lyst til at udfordre virkeligheden samtidig med, at du tager en gymnasial uddannelse på to år.

Verden har brug for kreative mennesker der kan skabe fremtidens digitale løsninger! FlowFactory er Danmarks første projektorganiserede 2-årige hf med fokus på innovation, digital teknologi og app-udviklingMød Troels og Jakob, der står i spidsen for vores sidste nye tiltag. FlowFactory arbejder med rigtige problemstillinger og opgaver direkte fra vores partnervirksomheder. Det bliver super konkret, ekstremt udfordrende og vildt sjovt!

Obligatoriske fag

Dansk A 

Engelsk B 

Matematik C 

Naturvidenskabelig faggruppe 
(biologi C, geografi C og kemi C)

Kultur- og samfundsfaggruppe 
(historie B, samfundsfag C og religion C) 

Design og arkitektur C 

FlowFactory fagpakke

Design og arkitektur B

Informatik C 

Obligatorisk valgfag

Innovation C

Emilie Jensen, FlowFactory

- Man står meget selv for ens læring. Hvis man ikke gider, kan man jo bare sætte sig i en krog, men hvad får man ud af det? Vi har det socialt rigtig godt på holdet, og så er modenhed og ansvarlighed et par nøgleord til denne hf-uddannelse.

Emilie Jensen, FlowFactory

Sagad Al-Sarjawi, kommende FlowFactory

- Jeg er tiltalt af den måde, uddannelsen er bygget op på med projektorienteret undervisning. Det med at få kroppen med i arbejde, så det ikke er så bogligt det hele. Jeg kan lide tanken om at skulle arbejde med virkelige virksomheders problemstillinger.

Sagad Al-Sarjawi, kommende FlowFactory

Markus Beenfeldt, FlowFactory

- Jeg tror, at det er vigtigt at være nysgerrig på FlowFactory. Og det kan jeg vist roligt sige, at jeg er.

Markus Beenfeldt, FlowFactory

Emil Lyck, FlowFactory

- Vi må også være lidt skøre, for det er jo skolearbejde, og vi skal prøve grænser af. Udfordre os selv. Det er der også plads til, at sprudle indenfor rammerne og huske, at vi er her for at lære noget. Vi har et stærkt lærerteam, en stærk skole, hvor vi kender hinanden og respekterer hinanden.

Emil Lyck, FlowFactory

Valdemar Hejl Jensen, kommende FlowFactory

- Jeg tror, at FlowFactorys form for uddannelsesmåde er noget for mig. Jeg kan lide den innovative tankegang, de lægger for dagen, med at vi som kursister får mulighed for at prøve tingene af i praksis.

Valdemar Hejl Jensen, kommende FlowFactory

Korte fakta om FlowFactory

Værd at vide om hf

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller en af vores fagpakker.

 • Hvad kan jeg bruge en hf til?

  Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Vil du læse videre på universitetet skal du udvide din hf-eksamen med ekstra fag. Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser  samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.


   

 • Eksamensdatoer, -regler og frister

  Eksamensdatoer (kursusår 2017/18)


  Skriftlige prøver


  Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

  Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades her.
  Prøveperioden på hf for sommereksamen 2018 er: 24. maj-27. juni 2018. Eksamensplanen offentliggøres 23. maj.


  Prøvekalenderen for avu kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra
  Prøveperioden på avu for sommereksamen 2018 er: 22. maj-27. juni 2018.


  Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. 


  Mundtlige prøver


  De mundtlige prøveplaner placeres på MitVUC. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og administration før din eksamen. 


  Større skriftlig opgave hf (SSO)  • Tilmeldingsfrist: 13. oktober 2017.

  • Udlevering af sso-opgaver: 12. januar 2018 klokken 14.

  • Skriveuge sso: 15.-19. januar 2018 klokken 14.

  • Aflevering af sso: 19. januar 2018 klokken 14. 


  Eksamensprojekt hf (EP)


  For kursister, der afslutter fuld hf til januar 2018:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. september 2017.

  • Skrivedage: 13.-17. november 2017

  • Frist for aflevering: 17. november 2017 klokken 12.


  For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2018:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 8. februar 2018.

  • Skrivedage: 22.-26. april 2018

  • Frist for aflevering: 26. april 2018 klokken 12.


  Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
  avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
  fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


  Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

  Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


   

 • Hvad er eksamensprojekt på hf enkeltfag?

  For at få en samlet hf eksamen af hf enkeltfag, skal du lave et eksamensprojekt. Eksamensprojektet er et projektarbejde inden for et flerfagligt emne, der afsluttes med en mundtlig eksamen.


  Eksamensprojektet skal omfatte mindst to, højst tre fag.


  Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på MitVUC. 

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkelfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et til tre fag. Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på mindst B-niveau. Skrives opgaven i flere fag, skal du følge eller have aflagt prøve i fagene, hvoraf mindst ét skal være på mindst B-niveau. Du skal udarbejde opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller har fulgt fagene.

 • Er der studieture på hf?

  VUC Syd planlægger to studierejser for kursisterne på 2-årig hf - én på første år og én på andet år.
  VUC Syd yder tilskud til studierejserne.

 • Er der læreplaner for hf?

  Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


  Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:


  Hf - læreplaner 2017


  Hf-enkeltfag læreplaner 2017 


  Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

Ansøgning og tilmelding

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk.

Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu. Ansøgningsfristen er her 15. marts.

Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

Har du ikke har fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

Optagelseskrav

Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse.

Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.

For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.

Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.