Design og arkitektur

fremtiden er din

Hf enkeltfag niveau C

Design og arkitektur er både et praktisk og teoretisk fag. Du vil blandt andet komme til at arbejde med produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur.


I Uddannelsesguiden kan du læse mere om design:



Du kan tage design og arkitektur som fjernundervisning og som en del af den 2-årige hf.