Kurser for virksomheder

fremtiden er din

Få nem adgang til efteruddannelse

Uddannelse og opkvalificering af alle medarbejdere er vigtigere end nogensinde.
VUC Syd kan hjælpe med at give medarbejderne nye, relevante kompetencer.

Vi underviser i alt fra grundlæggende læsning, skrivning og regning til fag på højeste gymnasiale niveau samt ordblindeundervisning. Det kan være fag som fx tysk, engelsk eller samarbejde & kommunikation. Alle vores fag tilbydes i dialog med jer.

Hurtig start

Vi arbejder for, at der går kort tid fra, beslutningen om efteruddannelse er truffet, til I er i gang, og vi sørger for den praktiske planlægning og hjælper med at søge om lønkompensation og eventuel SVU.

Fleksibel tilrettelæggelse

Undervisningen på FVU-niveau samt ordblindeundervisning sker via Læs-e.dk og er individuel. Den kan derfor tilrettelægges ud fra den enkelte medarbejders arbejdstider. Vi tilbyder dog også undervisning for flere medarbejdere ad gangen.

 

Fordele for både medarbejdere og virksomheder

 • ... for medarbejderne

  • overblik over styrker og svagheder ved læsning, stavning og regning
  • øget kendskab til muligheder for opkvalificering
  • at få forbedret ens almene færdigheder i arbejdsliv og privatliv
  • lyst til uddannelse, nye udfordringer m.m.
  • rigtig gode it-kompetencer, da undervisningen sker via en iPad
 • ... for virksomheden

  • medarbejderne får et godt fundament for efterfølgende/sideløbende at modtage faglig undervisning
  • ud over at medarbejderne bliver bedre til dansk og/eller regning, bliver de ofte også mere motiverede for videre uddannelse
  • medarbejdere kan bedre klare hverdagens skriftlige kommunikation
  • mulighed for at fastholde medarbejdere i stille perioder
  • der kan ydes løntabsrefusion, SVU - se www.svu.dk

Kom indenfor i Ordmobilen

Vi kommer gerne ud til jer med et undervisningslokale. For eksempel vores Ordmobil.

Korte fakta om kurser for virksomheder

 • Optagelseskrav

  Ingen

 • Varighed

  Afhængig af kurset

 • Mulighed for SU

  Nej. Der kan søges løntabsrefusion, SVU. Se www.svu.dk/

 • Tilmelding

  Via VUC Syds vejledning

 • Hvor

  Individuelt, hos jer eller hos VUC Syd.

 • Pris

  Forberedende Voksenundervisning samt ordblindeundervisning er gratis. Der kan forekomme deltagerbetaling ved andre typer forløb

Værd at vide om kurser for virksomheder

 • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

  Forberedende voksenundervisning - FVU - er for voksne over 18 år.


  VUC Syd tilbyder Forberedende voksenundervisning via læs-e.dk.


  Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


  Du kan læse bekendtgørelsen for FVU her.

 • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

  Som FVU-kursist på læs-e.dk har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt eksamen sender vi dit eksamensbevis til dig. Du kan se mere på læs-e.dk

 • Hvad er ordblindeundervisning?

  VUC Syd tilbyder via læs-e.dk gratis undervisning målrettet voksne ordblinde.


  Du kan tage forløb på læs-e.dk, når du ønsker det. Om du ønsker at møde fysisk frem til undervisning, eller om du ønsker et tilbud med online tilstedeværelse. Du kan også vælge en kombination, helt som det passer dig.


  Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os bruger vi iPads og de nyeste apps, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at læse, skrive, stave - og regne.

 • Kan jeg søge SVU?

  Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at kontakte vores vejledere for hjælp.


   

Ansøgning og tilmelding

Kontakt vores vejledning i den by, du ønsker. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere. Tilmelding sker via vejlederne.