Forældrematematik

De fleste forældre vil gerne hjælpe børnene med lektierne, men for nogle forældre kan det være svært. Måske fordi tallene driller lidt, eller fordi børnene i dag lærer matematik på en lidt anden måde end i din barndom.

I samarbejde med en række skoler i Sønderjylland tilbyder VUC Syd et målrettet forløb i forældrematematik. I løbet af XXX uger bliver du klædt på til at hjælpe dine børn med matematiklektierne. Undervisningen tager udgangspunkt i den undervisning, som dine børn modtager på deres skole, og undervisningen foregår som udgangspunkt også på dine børns skole.

Er dine børns skole med i samarbejdet, vil du blive informeret om tilbuddet og måske inviteret til et kort infomøde. Du er også velkommen til at ringe til VUC Syd for at høre nærmere om tilbuddet. Ring til uddannelsesleder Thierry Tramoni på 12345678.

Forældrematematik er gratis og tilrettelagt efter forberedende voksenundervisning (FVU). Du skal gennemgå en screening for at deltage.