Det handler om at lære at lære

fremtiden er din

På VUC Syd handler alt om at lære. Både at lære at lære – men også at lære, hvordan du bruger din viden i verden omkring dig.

I undervisningen arbejder du med:

Virkelige problemstillinger, hvor gæstelærere fra fx virksomheder, kommuner og organisationer er med til at pege på relevante problemstillinger fra verden uden for skolen, og får dig til at undres og stille de gode spørgsmål. Du kommer ud af boblen, samler viden og bruger den i praksis - og på den måde finder du svarene sammen med de andre kursister.

Samarbejde, fordi du ikke kan løse udfordringerne alene. Det skal ske i samspil med andre, hvor I udveksler ideer, viden og nye tanker i et trygt og åbent miljø.

Kritisk sans og kreativitet. I en moderne verden er du nødt til at forholde dig kritisk til svar og løsninger. Du skal vende tingene lidt på hovedet og se på, hvad der fungerer, og hvad der ikke gør - måske skal det gøres på en anden måde?

Kommunikation og formidling. Du arbejder ikke på at løse en udfordring uden, at du også fortæller om den til dem, der har interesse i svaret. Du arbejder aktivt og digitalt med formidling gennem oplæg, blogs, film på youtube eller andre medier.

Vi har hele verden som klasselokale! Næsten. I vores bygninger er der forskellige arbejdsrum - steder til fælles diskussioner og steder til fordybelse. Men vi har også undervisning i skov og ved vandløb… i lokale virksomheder… på byernes torve…

Vi bruger iPads og vores egne iBooks, hvor vi tager fat i de gode spørgsmål og hvor flere fag kan være med til at finde løsningerne.

I samarbejde med vores dygtige undervisere binder du det hele sammen, så fremtiden bliver din!