Digitale undervisningsmaterialer

fremtiden er din

Dit vigtigste arbejdsredskab

Ud over de nyskabende bygninger er vi overbevist om, at fokus på it som det primære arbejdsredskab er vigtigt at holde fast i.

Vi har valgt at være en 1:1 skole, så der er lighed blandt vores kursister, som således har det samme it udstyr.

Valget faldt på iPads, fordi vi insisterer på, at vores kursister skal ud af klasseværelserne og være aktive vidensproducenter. Så i stedet for at sidde i et klasseværelse og tage noter fra tavleundervisning, skal kursisterne stilles en opgave, som de så løser ved at “gå ud i verden” og finde svar, og disse svar skal formidles i et digitalt produkt i form af film, billedfortællinger, keynote præsentationer mm.

It i undervisningen er en del af en moderne dannelse. Vi søger informationer og deler viden på nettet, vi samarbejder med mennesker fra andre områder og miljøer. Samtidig skal lære at formidler og dele vores arbejde digitalt.

Derfor får alle udleveret en iPad, når de går på VUC Syd.

iPad’en indeholder desuden programmer, der muliggør, at kursister med svage skriftsproglige kompetencer samt ordblinde kan gøre brug af at få tekst læst op.

Sandie Teigen, hf

Med min iPad kan jeg arbejde meget mere kreativt med opgaverne, for eksempel med film og billeder

Sandie Teigen, hf

Louise Marcussen, hf

Jeg kan rigtig godt lide, at jeg med min iPad kan arbejde anderledes og kreativt med både tekster, billeder og video. Det er også hurtigt at dele det hele med andre og få det op på skærmen. Og så slipper jeg for tunge bøger i min taske, for ALT er på min iPad.

Louise Marcussen, hf

Værd at vide om iPads på VUC Syd

Alle kursister på VUC Syd kan låne en iPad - undtaget kursister i fjernundervisning.

 • iPad'en - skal jeg købe eller låne?

  iPad’en er dit vigtigste arbejdsredskab under uddannelsen. Vores undervisning er digital og helt tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. 
  Du kan købe iPad’en på meget gode vilkår, eller du kan vælge at låne den.


  Køb
  Hvis du ønsker at købe iPad’en kan du nu gøre det til en god pris hos Atea og deres koncept “Students Dream”. Købet inkluderer 1 stk. iPad 128 GB wifi.


  For at kunne købe iPad’en til de gode priser skal du være kursist ved VUC Syd, være studieaktiv, og du skal gå til eksamen i mindst ét (1) fag for at få den til den oplyste pris. Du kan læse om alle vilkårene for køb her.


  Ønsker du som kursist på VUC Syd at købe en iPad, skal du sende en mail med dit navn og fødselsdato til: adresseoplysningok@mitvuc.dk, hvor du giver tilladelse til, at vi må videresende dine oplysninger (navn, adresse, e-mail og kursistnummer) til Atea.


  Lån
  Hvis du vælger at låne en iPad, skal du aflevere den igen, når du er færdig med dit uddannelsesforløb, og du skal betale et depositum på 300 kr. pr. semester. Går du på VUC Syd et helt år, skal du således betale i alt 600 kr. for at låne udstyret. Beløbet opkræves på en gang, når du bliver tilmeldt.
  Du kan få dit depositum retur, når du har afsluttet dit uddannelsesforløb ved VUC Syd og afleveret din iPad.

 • Er der egenbetaling ved skader - ved lån af iPad?

  Ved hændelige uheld kan du få ombyttet/repareret defekt udstyr mod betaling af en egenbetaling på 750 kr. Dette gælder, uanset om du vælger at købe eller låne udstyret.


  Der kan ikke udleveres låneudstyr, før egenbetalingen er betalt.


  Derudover gælder en række forskellige regler ved eksempelvis tyveri. Disse regler fremgår af den blanket, som du skal underskrive i forbindelse med lån eller køb af iPad.

 • Hvordan får jeg udleveret min iPad - ved lån?

  Når depositum er betalt, vil der være en speciel udleveringsdag, hvor du får iPad udleveret. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge din iPad.

 • Hvor afleverer jeg min iPad - ved lån af iPad?

  iPad'en skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.

 • Hvad hæfter jeg for ved iPad'en - ved lån af iPad?

  Du hæfter for en forsvarlig brug af iPad'en, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.


  Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at iPad'en er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på iPad'en.

iBooks textbooks

Vores undervisere udvikler undervisningsmateriale til iPads, der er med til at motivere kursister til at finde deres egen måde at lære og løse opgaver på.

Det kan ses på denne film, hvor man følger VUC Syd-kursist Timm Nørgaard i faget innovation og design, hvor han researcher, fotograferer, skitserer og præsenterer en større designopgave ved hjælp af sin iPad. Han udvikler sig og trives i VUC Syds fleksible uddannelsesmiljø, hvor undervisning er centreret om iPads. Kig med her.

Alle iBooks textbooks fra VUC Syd er udviklet på baggrund af vores erfaringer fra undervisningen med iPad’en som primært arbejdsredskab.

Resultatet er korte temabøger, der fungerer som byggesten, du kan bruge enkeltvis eller som led i længere forløb. Bøgerne dækker alle fag og er målrettet undervisningen i folkeskolens overbygning samt på gymnasialt niveau.

Du finder alle iBooks textbooks fra VUC Syd under navnet VUC LighthousePublish i iBooks Store.

iBooks på VUC Syd

Alle iBooks textbooks fra VUC Syd er udviklet på baggrund af vores erfaringer fra undervisningen med iPad’en som primært arbejdsredskab.