Digitale undervisningsmaterialer

fremtiden er din

Dit vigtigste arbejdsredskab

Ud over de nyskabende bygninger er vi overbevist om, at fokus på it som det primære arbejdsredskab er vigtigt at holde fast i.

Vi har valgt at være en 1:1 skole, så der er lighed blandt vores kursister, som således har det samme it udstyr.

Valget faldt på iPads, fordi vi insisterer på, at vores kursister skal ud af klasseværelserne og være aktive vidensproducenter. Så i stedet for at sidde i et klasseværelse og tage noter fra tavleundervisning, skal kursisterne stilles en opgave, som de så løser ved at “gå ud i verden” og finde svar, og disse svar skal formidles i et digitalt produkt i form af film, billedfortællinger, keynote præsentationer mm.

It i undervisningen er en del af en moderne dannelse. Vi søger informationer og deler viden på nettet, vi samarbejder med mennesker fra andre områder og miljøer. Samtidig skal vi lære at formidle og dele vores arbejde digitalt.

Derfor får alle udleveret en iPad, når de går på VUC Syd.

iPad’en indeholder desuden programmer, der muliggør, at kursister med svage skriftsproglige kompetencer samt ordblinde kan gøre brug af at få tekst læst op.

Sandie Teigen, hf

Med min iPad kan jeg arbejde meget mere kreativt med opgaverne, for eksempel med film og billeder

Sandie Teigen, hf

Louise Marcussen, hf

Jeg kan rigtig godt lide, at jeg med min iPad kan arbejde anderledes og kreativt med både tekster, billeder og video. Det er også hurtigt at dele det hele med andre og få det op på skærmen. Og så slipper jeg for tunge bøger i min taske, for ALT er på min iPad.

Louise Marcussen, hf

Værd at vide om iPads på VUC Syd

Alle kursister på VUC Syd kan låne en iPad - undtaget kursister i fjernundervisning.

 • iPad'en - dit vigtigste arbejdsredskab

  iPad’en er et vigtigt arbejdsredskab under din uddannelse. Vores undervisning er digital og tilrettelagt til iPad, så du skal bruge den, mens du tager din uddannelse hos os. 

  Du kan vælge at låne en iPad, som du skal aflevere igen, når du er færdig med dit uddannelsesforløb, og du skal betale et depositum på 300 kr. pr. semester. Går du på VUC Syd et helt år, skal du således betale i alt 600 kr. for at låne udstyret. Beløbet opkræves på en gang, når du bliver tilmeldt.
  Du kan få dit depositum retur, når du har afsluttet dit uddannelsesforløb ved VUC Syd og afleveret din iPad.

 • Er der egenbetaling ved skader - ved lån af iPad?

  Ved hændelige uheld kan du få ombyttet/repareret defekt udstyr mod betaling af en egenbetaling på 750 kr.


  Der kan ikke udleveres en ny låne-iPad, før egenbetalingen er betalt.


  Derudover gælder en række forskellige regler ved eksempelvis tyveri. Disse regler fremgår af den blanket, som du skal underskrive i forbindelse med lån eller køb af iPad.

 • Hvordan får jeg udleveret min iPad - ved lån?

  Når depositum er betalt, vil der være en speciel udleveringsdag, hvor du får iPad udleveret. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge din iPad.

 • Hvor afleverer jeg min iPad - ved lån af iPad?

  iPad'en skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.

 • Hvad hæfter jeg for ved iPad'en - ved lån af iPad?

  Du hæfter for en forsvarlig brug af iPad'en, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.


  Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at iPad'en er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på iPad'en.

iBooks textbooks

Vores undervisere udvikler undervisningsmateriale til iPads, der er med til at motivere kursister til at finde deres egen måde at lære og løse opgaver på.

Alle iBooks textbooks fra VUC Syd er udviklet på baggrund af vores erfaringer fra undervisningen med iPad’en som primært arbejdsredskab.

Resultatet er korte temabøger, der fungerer som byggesten, du kan bruge enkeltvis eller som led i længere forløb. Bøgerne dækker alle fag og er målrettet undervisningen i folkeskolens overbygning samt på gymnasialt niveau.

Du finder alle iBooks textbooks fra VUC Syd under navnet VUC LighthousePublish i iBooks Store.