Avu - al­men voksen­ud­dan­nelse (avu)

fremtiden er din

Almen Voksenuddannelse (avu) er til dig, der har brug for en eksamen for at komme videre i job, med en erhvervsuddannelse eller en hf. Du kan vælge at tage avu som enkeltfag eller på fuld tid - og du kan begynde, når du ønsker det.

Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. Fagene er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

Et avu-kernefag koster 120 kroner (pr. 11. marts 2016). Kernefagene er: Dansk, dansk som andetsprog, engelsk, fransk, historie, matematik, naturvidenskab, samfundsfag og tysk.

Et avu-tilbudsfag koster 1200 kroner (pr. 11. marts 2016). Tilbudsfagene er: Billedkunst, formidling, grundlæggende it, idræt, latin, livsanskuelse, psykologi samt samarbejde og kommunikation.
Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er. Klik her for at udregne prisen for et fag.


Vi udbyder almen voksenuddannelse i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa


Du kan se skemaer for kursusåret 2017/2018 her.

Avu - bliv klar til uddannelse