Vores syn på læring

fremtiden er din

Hvorfor er det lige, at et moderne uddannelsessted skal blive ved med at ligne noget fra forrige århundrede?
Det, synes vi ikke, at VUC Syd skal - så vi gjorde noget ved det.

iPads og læring på VUC Syd

VUC Syd begyndte i 2009 at kigge det traditionelle klasseværelse efter i sømmene. For hvorfor kommer kursisterne? Og hvad skal de egentlig lave?

Vi tror på, at kursisterne kommer for at præstere et stykke arbejde. Ikke blot være tilhørere eller tilskuere. Nej, kursisterne kommer for at lave noget. Som på en arbejdsplads.

Det kræver forskellige arbejdsrum - steder til fælles diskussioner og steder til fordybelse. Vi kom frem til GODS-principperne - hvor gruppezoner, oplægsrum, dialogbokse og stillezoner sætter kursisten i centrum og skaber et langt mere fleksibelt studiemiljø end på en traditionel skole.

Lisa Stigsgaard Nielsen

VUC Syds opgave er at finde måder at tilrettelægge undervisningen, så vi får mest muligt ud af det – og det virker!

Jon Theodor Brodersen

At flytte lokale og bevæge os efter, hvad vi skal arbejde med gav mig en idé om, hvad jeg kan forvente i fremtiden på en arbejdsplads.

Jon Theodor Brodersen

Satsning på it

Ud over de nyskabende bygninger er vi overbevist om, at fokus på it som det primære arbejdsredskab er vigtigt at holde fast i. Derfor får alle udleveret en iPad, når de går på VUC Syd.

Vores undervisere udvikler undervisningsmateriale til iPads, der er med til at motivere kursister til at finde deres egen måde at lære og løse opgaver på, så de kan skabe og fastholde deres ideer samtidig med, at de udvikler kreative evner - og deres evner til problemløsning fx i designprocessen. 

Det kan ses på denne film, hvor man følger VUC Syd-kursist Timm Nørgaard i faget innovation og design, hvor han researcher, fotograferer, skitserer og præsenterer en større designopgave ved hjælp af sin iPad. Han udvikler sig og trives i VUC Syds fleksible uddannelsesmiljø, hvor undervisning er centreret om iPads. Kig med her.

Og via vores forlag, VUC LighthousePublish, producerer vi iBooks Textbooks, der passer lige til iPad-undervisningen, hvor kursisterne bliver aktive producenter. Her skriver kursisterne ikke en stil på tre sider om et emne - nej, de laver en lille produktion, som de har researchet til, og præsenterer den med små videoer eller lydfiler på en kreativ måde. Det giver kompetencer, som også erhvervslivet efterspørger. 

Virker det?

Vi tror på det. Og undersøgelser viser, at 16% flere har gennemført en uddannelse på VUC Syd i 2014 i forhold til 2011.

Og for de kursister, der blev færdige på VUC Syd i 2013 og uddannede sig videre i 2014 viser tallene, at 70% flere er i uddannelse et år efter, de sluttede ved VUC Syd - i forhold til tal fra 2011.

hus i nattne.jpg Sønderborg 3.jpg visu1.jpg VUC_SYD_DSC_4401.jpg Atrium.jpg grupperum sønderborg.JPG _MG_8386.jpg _MG_7235.jpg