Uddannelsesudvalget for VUC Syd

fremtiden er din

Uddannelsesudvalget repræsenterer det geografiske område, hvor VUC Syd har ansvaret for uddannelsesudbuddet, nemlig de fire sønderjyske kommuner: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.


Uddannelsesudvalget er rådgivende overfor VUC Syd i uddannelsesspørgsmål og én af opgaverne er at afgive udtalelse til institutionens bestyrelse, inden der indgås driftsoverenskomster vedrørende Forberedende Voksenundervisning og Ordblindeundervisning for voksne.

Medlemssammensætning

Dansk Arbejdsgiverforening: 2 medlemmer
LO: 2 medlemmer.
Kommunerne: 2 medlemmer.
UC Syddanmark: 1 medlem.
Dansk Ordblindeforening: 1 medlem.
Repræsentanter for driftsoverenskomstparter: 1 medlem pr. overenskomstpart.

Nuværende medlemmer

Christian Bock, Ordblindeforeningen (formand)
Jan Thomsen, LO
Jens Egon Jørgensen, LO
Vakant, DA virksomhedsrepræsentant
Vakant, DA 
Henrik Mehlsen, Kommunerne
Bo Morthorst Rasmussen, Kommunerne
Jacob Buris Andersen, UC Syddanmark
Peder Thode Loft, Driftsoverenskomstpart.

Uddannelsesudvalgets sekretariat VUC Syd:
Konstitueret direktør Vinnie Lerche Freudendahl, vlf@vucsyd.dk
Vicedirektør Susanne Fricke, sfr@vucsyd.dk
Udviklingskonsulent Margit Viig, mvk@vucsyd.dk
 

VUC_SYD_DSC_4468.jpg
VUC_SYD_DSC_3976.jpg
Skærmbillede 2014-02-28 kl. 08.51.32.png