Book møde med en vejleder

fremtiden er din

Du bestemmer selv, hvor du gerne vil snakke med en vejleder.
Vi har vejledere på alle vores uddannelsessteder.

Ofte stillede spørgsmål

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

  Går du i 10. klasse skal du inden 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via www.optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning.
  Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.
  De fag, du skal bestå, er: Dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.
  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.
  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.
  Har du ikke har fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

  Det formelle optagelseskrav til hf enkeltfag er, at du som minimum har dansk på et niveau, der svarer til folkeskolens 10. klasses udvidede niveau. Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået en danskprøve, mindst dansk som 2.sprog eller studieprøven/danskprøve 2. Derudover skal du have gennemført 10. klasse i matematik og engelsk eller have tilsvarende kvalifikationer og et andet fremmedsprog (tysk eller fransk) samt fysik/kemi på 9. 


  Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, og optagelse sker efter en konkret, individuel vurdering.
  Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

  Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
  Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.
  Den dag, du starter, får du udleveret en iPad og får vejledning i brug af denne.

 • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

  Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker hos os og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
  Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.
  VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Kontakt vejleder for et møde.

 • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

  Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
  Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Kontakt vejleder for et møde.

 • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

  Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på gsdanmark.dk og på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.


  Ansøgningsfristen er
  5. juli for sommerkurser
  15. august for kursusstart efterår
  1. december for kursusstart forår


   

 • Hvordan melder jeg mig til en kompetencevurdering?

  Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
  Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
  Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
  I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.


   

 • Hvordan tilmelder jeg mine medarbejdere til et kursus?

  Kontakt en af vores vejledere. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere.  

 • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

  Book tid til en samtale med en af vores vejledere på vores fjernundervisning VUC.nu, så ringer vi dig op. Sammen finder vi så ud af, hvilke fag og niveauer, du skal tilmeldes, så det passer med de mål, du har for uddannelse. Du booker en tid hér.
  Inden ansøgning om optagelse er det en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvad dit mål med uddannelsen er. Ligesom det også kan være en god idé at tage en eller flere af testene på VUC.nu.


  Du kan begynde, så snart du er oprettet og har betalt deltagergebyret.