Hf enkeltfag

fremtiden er din

Tag de fag, du har brug for

Hf enkeltfag er den fleksible vej til at komme videre. Her kan du selv sammensætte din uddannelse efter det, du har brug for.

 • tag en hel hf via enkeltfag både på hold og i fjernundervisning
 • tag det eller de fag, du mangler for at komme videre
 • tag en samlet hf fagpakke, der kan give adgang til uddannelserne som sygeplejerske, pædagog, finansøkonom eller socialrådgiver.

Vi udbyder hf enkeltfag i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa samt på vores fjernundervisning.

Søren Dau

Som professionel ishockeyspiller for SønderjyskE havde Søren Dau brug for en fleksibel måde at kombinere elitesport og uddannelse på, og fandt det på VUC Syd.

Lisa Stigsgaard Nielsen

VUC Syds opgave er at finde måder at tilrettelægge undervisningen, så vi får mest muligt ud af det – og det virker!

Skemaer for 2017-2018

LE-VUC18_banner-web-640x300.jpg
LE VUC3besk.jpg
B57O9277.jpg
B57O6875.jpg

Korte fakta om hf enkeltfag

 • Optagelseskrav

  Som udgangspunkt en afsluttet 10. klasse eller lign.

 • Varighed

  Et halvt eller et helt år alt efter hvilket fag, du vælger

 • Mulighed for SU

  Ja - når du har mindst 23 timer om ugen (har du børn under 7 år, er det mindst 17 timer om ugen). Spørg på kontoret.
 • Pris

  Deltagergebyr - enten 450 eller 1100 kroner pr. fag. Læs mere om deltagerbetaling 

 • Tilmelding

  Kontakt en vejleder hos VUC Syd

 • Hvor

  Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa
 • Studiestart

  Løbende optag.

Værd at vide om hf

 • Hvad er hf - højere forberedelseseksamen?

  Hf er en almen gymnasial uddannelse. Undervisningen har både et studieforberedende, et almendannende og anvendelsesorienteret formål.
  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.
  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.
  Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en bestemt linje eller en af vores fagpakker.

 • Hvad kan jeg bruge en hf til?

  Med en hf kan du søge ind på de korte og mellemlange videregående uddannelser (lærer, sygeplejerske, pædagog, finansøkonom osv.). Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


  Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


  Se også Lov om gymnasiale uddannelser 


   

 • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

  Hf enkeltfag
  Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


  Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


  Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


  Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


  2-årigt hf
  Uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


  Uddannelsen til højere forberedelseseksamen tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videregående uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


  Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


  Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.

 • Er der læreplaner for hf?

  Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


  Læreplanerne findes i flere forskellige bekendtgørelser: hf2-bekendtgørelsen, hf-enkeltfagsbekendtgørelsen,valgfagsbekendtgørelsen, stx-bekendtgørelsen og hhx-bekendtgørelsen.


  Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

 • Hvordan er undervisningsbeskrivelserne for hf?

  Du kan læse undervisningsbeskrivelser for hf her.

Ansøgning og tilmelding

Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

Du kan tidligst optages 1 år efter, du har forladt folkeskolens 9. - eller 10. klasse.

Du skal kontakte en studievejleder for nærmere information. Vejlederen vil vurdere om du opfylder kravene til at blive optaget. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.