Internationalisering på VUC Syd

fremtiden er din

VUC Syd ligger i grænselandet. Vores kursister er hver dag i berøring med andre sprog og kulturer - både i skole, hjem og gennem sociale medier. De virksomheder og arbejdspladser, der ligger i vores region, er i høj grad globaliserede og har brug for medarbejdere med tværkulturelle kompetencer.

Det gør det altsammen ekstra relevant at indtænke kulturmøder og mangfoldighed i undervisningen på VUC Syd. 

VUC Syds mål er, at vores kursister, som en integreret del af deres uddannelse, får de rette forudsætninger til at udfolde deres potentiale i en stadig mere globaliseret verden og lære gennem at arbejde med løsning af globale problemstillinger og på tværs af grænser.

I 2018-2020 har VUC Syd defineret tre fokusområder, som danner rammen om internationaliseringsarbejdet: 

Sprogcertificering på VUC Syd

I 2018-2020 vil vi gøre vores uddannelser endnu mere anerkendte og anvendelige, så vores kursister får forbedret deres chancer for uddannelse, job og karriere.
Som et første skridt bliver det muligt for vores kursister at modtage undervisning i tysk efter tyske standarder fra januar 2019 og derved opnå et internationalt anerkendt bevis på deres kompetencer.
Som led i planen certificeres 12 af vores tyskundervisere gennem Goethe Instituttet i efteråret 2018, og fra 2019-2020 vil vi arbejde mod at blive certificeret som Cambridge Preparation Centre og herved kunne udbyde Cambridge English.

FN's verdensmål i undervisningen

FNs verdensmål udgør en anerkendt rammesætning om en række af de helt store udfordringer, verden står over for.
VUC Syd har en målsætning om at give kursisterne indsigt i globale problemstillinger samt opnå kulturforståelse gennem undervisningen. I forvejen er der årlige studierejser for kursister, der baner vejen for ægte kulturmøder. Ligeledes har vi på såvel avu som hf en årlig bæredygtighedsuge, hvor der i 2018 har været fokus på FNs verdensmål.
VUC Syd ønsker i løbet af 2019-2020 at udvide dette arbejde således, at verdensmålene indarbejdes som en naturlig bestanddel i fagene og på studierejserne.

Frivillighed i en global kontekst

VUC Syd har en målsætning om at skærpe kursisters bevidsthed og refleksion om deres egen rolle og ansvar som medborgere, der kan gøre en forskel i en global verden. Dette ved at skabe muligheder for at lade kursisterne bidrage gennem frivilligt arbejde i globale projekter og samarbejder, VUC Syd tilvejebringer.

Viden og inspiration udefra