Organisation

fremtiden er din

Ledelsesstruktur

Direktøren har det overordnede ansvar for såvel det faglige, pædagogiske og organisatoriske plan.


Pr. 1. maj 2018 er Asbjørn Nielsen VUC Syds direktør. Se Asbjørn Nielsens ansættelseskontrakt her.


Ud over direktøren omfatter VUC Syds direktion tre sidestillede vicedirektører: En med ansvar for uddannelsesstyring, en med ansvar for økonomi og administration og en med ansvar for udvikling.


VUC Syds ledelse består derudover af en kommunikationschef, seks uddannelsesledere, en udviklingsleder, en leder af digitale læremidler, en ressourceleder samt tre driftsledere for hhv. vejledning og studieadministration, it & bygninger samt Kulturcafé.