Organisation

VUC Syd er en selvejende institution etableret i 2007 efter Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Jf. VUC Syds vedtægt er det institutionens formål at levere voksenundervisning inden for områderne almen voksenuddannelse, hf, ordblinde og FVU i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner.

VUC Syds øverste myndighed er bestyrelsen. Den daglige ledelse varetages af direktøren.

Bestyrelsen og ledelsen bliver rådgivet af uddannelsesudvalget, kursistrådet og pædagogisk råds udvalg.