Pædagogisk råds udvalg

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd omfatter institutionens leder, eventuelle afdelingsledere samt alle de lærere, der underviser på institutionen.

Pædagogisk råds udvalg

På VUC Syd har vi nedsat et Pædagogisk Råds-udvalg (PRU), der repræsenterer skolens forskellige lærergrupper. PRU har en rådgivende funktion.

Her orienteres om og diskuteres pædagogiske initiativer samt planlægges fælles-pædagogiske aktiviteter, primært i forbindelse med pædagogiske dage.

Bekendtgørelsen om pædagogisk råd, BEK nr. 76 af 23/01/2007.