Pædagogisk råds udvalg

fremtiden er din

Pædagogisk Råd

Pædagogisk Råd omfatter institutionens leder, eventuelle afdelingsledere samt alle de lærere, der underviser på institutionen.

Pædagogisk råds udvalg

På VUC Syd har vi nedsat et Pædagogisk Råds-udvalg (PRU), der repræsenterer skolens forskellige lærergrupper. PRU har en rådgivende funktion.

Her orienteres om og diskuteres pædagogiske initiativer samt planlægges fælles-pædagogiske aktiviteter, primært i forbindelse med Pædagogiske Dage.

I skoleåret 2021/2022 er pædagogisk råds udvalg sammensat således:

Hf

Jannik Gorm Hansen (formand, HF)
Nina Maria Balmer (HF)

Nina Udby Granlie (HF)
Zascha Meier Watz (HF)
Lone Møllgaard (HF)

AVU / FVU/OBU

Birgit Brammer (AVU)
Kasper Svendåge Hemmingsen (AVU)
Rasmus Hamer (AVU)

Ledelse

Bente Lyck-Damgaard (Direktør)
Anita Lundgren Fischer (Uddannelseschef)
Lasse Lehmann Saatterup (Uddannelsesleder)
Thierry Vestergaard Tramoni (Uddannelsesleder)​

Bekendtgørelse for pædagogisk råd

Bekendtgørelsen om pædagogisk råd, BEK nr. 76 af 23/01/2007.