Fjernundervisning på VUC

Online-uddannelse - når og hvor det passer dig

Har du ikke mulighed for at følge undervisning efter et skema, så er fjernundervisning det rette for dig. Online-undervisning på VUC giver dig nemlig fleksibilitet og frihed til uddannelse på dine præmisser. 

Du kan vælge mellem hf og almen voksenuddannelse, når du tager fjernundervisning. 

OBS: Vælger du fjernundervisning på almen voksenuddannelse, er der tale om en kombination af e-læring og almindelig undervisning. Op til 80 % af din undervisning foregår online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk op til undervisningen.

NYT TILBUD! BLIV HF-STUDENT PÅ TRE ÅR

Har du brug for tid, ro og struktur i uddannelsen, og har du en funktionsnedsættelse, så kan en fuld hf fordelt over tre år være noget for dig - som noget nyt kan du nemlig også tage den helt eller delvist som fjernundervisning. Læs mere her: Bliv hf-student på tre år.

Jenny Rabuska, hf fjernundervisning

Jeg har kun mødt engagerede og motiverende lærere, der altid gerne ville hjælpe mig. Både med det faglige og med at finde rundt i nye systemer på VUC.

Jenny Rabuska, hf fjernundervisning

David Jespersen, hf, fjernundervisning

David valgte at tage hf-enkeltfag som fjernundervisning, fordi han har brug for fleksibilitet i hverdagen. Med fjernundervisning kan han tage sig af sine studier, når det passer ham.

Fjernundervisning giver tid til familien

- Fjernundervisning er en fantastisk måde at komme videre på, når man har børn. Jeg har meget bedre tid til børn og arbejde, for jeg kan lave mine opgaver til skolen, når det passer mig, siger Anna, der er 34 år og startede på hf for godt to år siden.

Fjernundervisning giver tid til familien

Søs Hansen, hf fjernundervisning

- Jeg har haft en lang række forskellige jobs, siden jeg i 2002 blev uddannet som autolakerer. Dengang havde jeg ikke ro i kroppen til at tage en hf eller lignende. Nu har jeg så behov for at få en studentereksamen, så jeg kan blive endnu bedre til mit nuværende job. Det er nemlig kravet til den efteruddannelse, jeg gerne vil på, siger Søs.

Anna Cecilie Olsen, hf fjernundervisning

- Mine lærere på fjernundervisning har valgt nogle virkeligt spændende tekster og øvelser, og så er de rigtigt gode til at forklare, så det hele er inspirerende og nemt at gå til. Derfor er jeg rigtig glad for at tage fjernundervisning!

Mere info om fjernundervisning

Her kan du læse mere om fjernundervisning på VUC Syd

 • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

  Først skal du have en samtale med en vejleder. Sammen laver I en uddannelsesforløb, som passer til dine faglige forudsætninger og dine uddannelsesdrømme. Det er en god ide, at du gør dig nogle tanker om dit mål med uddannelsen.

  Du booker en samtale her - vælg fjernundervisning: Book vejledersamtale. Vejlederen ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Inden samtalen bedes du uploade dine tidligere eksamensbeviser via den profil, som bliver oprettet under booking af vejledersamtale.

  Når du er optaget og har betalt for dine fag på fjernundervisning, så modtager du kort efter en mail fra din lærer. Sammen udarbejder I en arbejdsplan, som du skal godkende og følge.

 • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret januar 2022.

  At være studieaktiv som fjernkursist betyder, at: 

  • du skal følge din arbejdsplan i hvert fag. 
  • du skal overholde dine aftaler med din lærer, om f.eks. mundtlige samtaler, webinarer og lignende. 
  • du skal aflevere din skriftlige opgaver til tiden.  
  • du ikke må snyde med eller plagiere dine afleveringer. 
  • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringsfrister, beskeder fra din lærer mm. 
  • du skal deltage i prøver og eksaminer. 
  • du skal deltage i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf). 
  • du skal deltage i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag). 
 • Kan eksamen finde steder andre steder end på VUC Syds afdelinger?

  For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet.

  Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd.

  Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

  Hvordan ansøger du?
  Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder.

  Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning.

  Hvad skal du selv gøre, før du kan sende din ansøgning?
  Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler.

  I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader).

  VUC Syd skal godkende institutionen

  Skal du selv betale for ekstra udgifter?
  Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud.

  Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid.

  Hvornår er der ansøgningsfrist?
  Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest

  • 15. marts ved sommereksamen
  • 15. oktober ved vintereksamen

  Bliver en ansøgning altid godkendt?
  Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler.

 • Hvornår er der laboratorieweekend for fjernkursister? Opdateret 21. maj 2024

  For fjernkursister foregår en del af undervisningen i biologi, fysik, geografi, idræt og kemi på en af VUC Syds afdelinger i form af laboratorieweekender, der går fra lørdag til søndag.

  Du bliver tilmeldt laboratorieweekend af vejlederen, når du tilmelder dig fjernundervisning. Vejlederen oplyser dig om, hvilken weekend du er tilmeldt.

  Det er dit ansvar at finde et sted at overnatte, hvis du har behov for det. Du kan for eksempel orientere dig om overnatningsmulighederne i området ved VisitAabenraa eller VisitSønderborg.

  Bemærk: Du skal deltage i laboratorieweekender for at kunne gå til eksamen i fag nedenfor. Ved 0-B-forløb skal du deltage i 2 weekender - en C-weekend og en B-weekend, for at du kan gå til eksamen. Ved idræt skal du deltage i både del 1 og del 2 for at kunne gå til eksamen.
  Du bliver som udgangspunkt altid tilmeldt den først mulige laboratorieweekend, som passer til dig, dit fag/niveau og eksamenstidspunkt - der er ikke frit valg.

  Der tages forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.

  Laboratorieweekender i 2024

  Biologi C: 28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-17.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B:
  28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi C: 9. og 10. november 2024, begge dage kl. 9.00-17.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Biologi B: 9. og 10. november 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Fysik C: 28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik C: 26. og 27. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.
  Fysik B: 16. og 17. november 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
  Løkken 1, 6400 Sønderborg.

  Geografi C: 21. og 22. september 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Geografi C: 26. og 27. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Idræt 0-B: 2. og 3. november 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

  Kemi C: 5. og 6. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
  Kemi B: 12. og 13. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
  Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

   

Undervisningen foregår online via din computer, så du selv kan tilrettelægge din dag. Du kan nemlig selv bestemme, hvornår du løser dine opgaver. Sammen med dine lærere lægger du en plan, der passer til din hverdag. Du har altid mulighed for at aftale personligt fremmøde i din lærers ugentlige træffetider. 

Du kan tage en lang række fag som fjernstudie - fra grundlæggende almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) til hf-fag på højeste gymnasiale niveau. Du kan se dem alle på uddannelsessiderne.

Du tilmelder dig på linket her: Tilmelding til fjernundervisning

Er du tilmeldt biologi, fysik, geografi, idræt eller kemi på fjernundervisning, skal du også deltage i laboratoriekurser. De aktuelle datoer finder du på i FAQ ovenfor eller her laboratoriekurser.

Skal du sende noget på sikker mail til vores fjernundervisningsafdeling, så send venligst til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk