Bliv hf-student på 3 år

Ro, tid og støtte til uddannelse på hf

Har du en funktionsnedsættelse?

Lad det ikke stoppe dig fra at tage en uddannelse!

VUC Syd har tre særlige hf-tilbud til dig, som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse. Fælles for alle tre er, at vi gør os ekstra umage med sørge for struktur, tid og med at finde den rette støtte til dig. Dine muligheder er:

 • 2-årig hf på tre år 
 • Online: Fuld hf på tre år  
 • Blended: Fuld hf på tre år med undervisning online og på én af vores fire afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Sønderborg eller Tønder 

Eksamensbeviset og dine muligheder for at læse videre bagefter er de samme, som hvis du tog en hf på to år. Du skal tage de samme fag og gå til eksamen i de samme fag – du har bare et ekstra år med mulighed for ekstra støtte, tid, ro og struktur. 

Du kan søge SU efter gældende regler på alle tre tilbud. Læs mere om SU her.

Læs mere om de tre tilbud herunder - og ring til os på 7361 3333, hvis du har spørgsmål!

2-ÅRIG HF PÅ TRE ÅR

I Aabenraa, Haderslev og Sønderborg tilbyder vi den to-årige hf som en tre-årig uddannelse til elever med en funktionsnedsættelse. Du kan få SU, hvis du er SU-berettiget. 

Du får en klassementor, som er til stede i undervisningen og hjælper dig og dine klassekammerater med at få struktur på opgaverne. Du kan også få individuelle mentorsamtaler som støtte til at gennemføre din uddannelse. 

I Aabenraa og Sønderborg opretter vi særlige klasser til det tre-årige forløb. I Haderslev går eleverne i samme klasse som elever på det to-årige forløb - de har bare ikke så mange fag ad gangen. Derudover er tilbuddet helt det samme, og vi går langt for, at DU skal komme godt videre med din uddannelse. 

Du kan vælge mellem vores hf-fagpakker på lige fod med dem, som tager hf på to år. Du kan læse mere om hf-fagpakkerne her.

Vi starter nye hold i august hvert år. Husk at ansøge om optagelse inden 1. marts på dette tilbud via optagelse.dk

Her kan du se, hvordan de tre år er tilrettelagt.

ONLINE: FULD HF PÅ TRE ÅR

Hos VUC Syd kan du også tage en fuld hf på tre år via et særligt tilrettelagt onlinetilbud til elever med en funktionsnedsættelse. Dette er et rigtig godt tilbud til dig, der gerne vil have en gymnasial eksamen, men som har svært ved at deltage i undervisning på en skole.  

Du kommer til at gå i en digital klasse og får derfor klassekammerater, du kan samarbejde med. En del af undervisningstiden foregår som live undervisning i et virtuelt undervisningslokale. En anden del foregår som individuelle samtaler med underviserne i dine forskellige fag, og så kommer du også til at aflevere skriftlige opgaver af og til. 

Du skal kun møde op til undervisning, når du har laboratorieøvelser i naturfagene (biologi, geografi, kemi). Her inviterer vi til særlige laboratoriedage.

Du får tilbudt mentorstøtte hele vejen gennem uddannelsen. 

Vi starter nye hold i august hvert år. Du tilmelder dig ved at booke en vejledningssamtale her.

Her kan du se, hvordan uddannelsen er tilrettelagt over tre år.

Der er deltagerbetaling på dette tilbud. Du kan som udgangspunkt få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom.
Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

BLENDED: FULD HF PÅ tre år

Blended giver dig en god blanding af struktur og rammer ved at møde frem til undervisning og lidt mere fleksibilitet og selvstændighed med fjernundervisning. Du får et godt klassefællesskab på skolen og online. Denne mulighed kan du vælge på alle vores afdelinger i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Du skal have en funktionsnedsættelse for at blive optaget.

Du kan få mentorstøtte hele vejen gennem din uddannelse.

Det er et rigtig godt tilbud til dig, der godt kan lide at arbejde selvstændigt, men også synes, det er vigtigt at gå "rigtigt" i skole. 

Vi starter nye hold i august hvert år. Du tilmelder dig ved at booke en vejledningssamtale her.

Her kan du se, hvordan uddannelsen er tilrettelagt over tre år.

Der er deltagerbetaling på dette tilbud. Du kan som udgangspunkt få refunderet din deltagerbetaling, hvis du afslutter forløbet med en fuld hf. Kontakt en vejleder herom.
Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

VIL DU VIDE MERE OM HF PÅ TRE ÅR?

Vi har samlet lidt information nedenfor, men du er også velkommen til at ringe på vejledertelefonen 7361 3332 alle hverdage kl. 11-13 eller booke en samtale her: 

Værd at vide om hf

Herunder kan du få svar på nogle af de spørgsmål, som vores vejledere ofte får. Finder du ikke svar på det, du har brug for, så ring til os eller book et møde med en af vores vejledere.

 • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årig hf på tre år?

  For at blive optaget på 2-årig hf-uddannelsen på tre år skal du have dokumentation for en eller flere funktionsnedsættelser. Det kunne være opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD/ADD, angst, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende. Det kan også være ordblindhed, at være hørehæmmet eller at have en synsnedsættelse. 

  Derudover skal du leve op til adgangskravene til hf.

  Sådan tilmelder du dig:
  Du skal inden 1. marts søge via www.optagelse.dk. Når du det ikke, så kan du altid kontakte vores vejledere på telefon 7361 3333 eller ved at booke en samtale

  Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 1. marts.

  Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

  Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

  Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 1. marts, kan du stadig sende en ansøgning via www.optagelse.dk eller kontakte vores vejledere.

 • Hvilke fag skal jeg tage for at få en fuld hf efter to eller tre år?

  Du skal have følgende fag og niveauer for at få et eksamensbevis for en fuld hf efter to eller tre år. 

  Du skal også skrive SSO - større skriftlige opgave.

 • Hvordan tilmelder jeg mig fuld hf på tre år - online og blended?

  For at blive optaget på en fuld hf på tre år som online eller blended undervisning skal du have dokumentation for en eller flere funktionsnedsættelser. Det kunne være opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD/ADD, angst, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende. Det kan også være ordblindhed, at være hørehæmmet eller at have en synsnedsættelse. 

  Derudover skal du leve op til adgangskravene til hf-enkeltfag. Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som VUC vurderer er tilstrækkelige.

  Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores vejledning. Du kan ringe på vejledertelefonen 7361 3332 alle hverdage kl. 11.00-13.00 eller booke en samtale her. 

  Optagelse på fuld hf på tre år som blended undervisning og som online undervisning sker ved, at du booker en vejledningssamtale her

  Forvirret? Ring til vores vejledertelefon alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332.

 • Hvilke fag skal jeg tage for at få en fuld hf på tre år med online og blended undervisning?

  Du skal have følgende fag og niveauer for at få et eksamensbevis for en fuld hf, når du vælger at gennemføre det online eller med blended undervisning (hf-enkeltfag). 

  Du skal også skrive SSO - større skriftlige opgave og EP - eksamensprojekt.

 • Hvad kan jeg bruge en hf-eksamen til?

  Hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...

  Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.

  For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

  Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.

  Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Hvad er hf-eksamen?

  Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

  Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

  Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.

  Du kan selv sammensætte enkeltfag, men måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb. Et af vores nyeste tilbud er, at du kan blive hf-student på tre år, hvis du har behov for tid, ro og struktur (OBS: der er visse optagelseskrav).

 • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

  2-årig hf
  Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.

  Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

  Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

  Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.

  Hf enkeltfag
  Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

  Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.

  Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

  Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.

   

 • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

  Du kan læse vores studieplaner for hf her:

   

 • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

  Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO.

  Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.

  Karakteren tæller 1,5.

Mathias Sørensen, hf

- Jeg sætter stor pris på lærerne. De er der altid, hvis man har brug for hjælp. Hvis de ikke lige har en løsning, så finder vi én sammen, siger Mathias.

Mathias Sørensen, hf