Hf overbygning på 2-årig hf-eksamen

fremtiden er din

Overvejer du at søge ind på en lang videregående uddannelse, efter du har afsluttet din 2-årige hf eller EUX 1. del? Så kan du tage SOF, Supplerende OverbygningsForløb på VUC Syd, som giver dig adgang.

Hvis du ønsker undervisning på skolen, kan du vælge mellem fire forskellige kombinationer af fag, som hver gør dig klar til forskellige uddannelser på universitetsniveau. Du kan også vælge at tage SOF som fjernundervisning, og der kan du frit sammensætte dine SOF fag, så længe du vælger fag og niveauer efter reglerne længere nede på siden.

På VUC Syd vil du opleve et studiemiljø, hvor du møder andre, der lige som dig supplerer med fag.

Du er velkommen til at kontakte os på chatten på hjemmesiden, hvis du har spørgsmål. Book en tid, hvis du overvejer at tilmelde dig.

Hvornår kan jeg starte på Supplerende Overbygningsforløb på hf? (SOF)

Du kan starte i februar og september. Undervisningen finder sted på VUC Syds afdeling i Aabenraa eller på fjernundervisning, hvis du starter i september. SOF med start i februar foregår på fjernundervisning.

Hvilke fag kan jeg tage på overbygningen (SOF)?

Vi har lavet fire kombinationer af fag, som åbner døre til forskellige uddannelser på universitetet, se nedenfor. Du kan også vælge at kombinere med andre fag, som du tager på fjernundervisning.

Pakker på den supplerende overbygning

 • Pakke 1

  Du får adgang til universitetsuddannelser, hvor der ikke er specifikke adgangskrav med fagene:

  Engelsk A

  Religion B

 • Pakke 2

  Du får adgang til næsten alle ingeniøruddannelser, medicin, biologi, radiograf med fagene:

  Kemi B

  Matematik A

 • Pakke 3

  Du kan læse videre til eks. eksportingeniør, sociologi, alle uddannelser på CBS og de fleste erhvervsakademiuddannelser med fagene:

  Matematik B

  Engelsk A

 • Pakke 4

  Du får adgang til at læse matematik (bachelor) med fagene:

  Matematik A

  Religion B

Du kan også vælge at tage en SOF med andre fag, som du så tager som fjernundervisning.

Udover de nævnte fag kan du vælge historie A, tysk A, spansk A og alle fag på B-niveau. Se listen over fag her: hf-enkeltfag

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Der er nogle få regler for forløbet:

 • Det skal aftales med en vejleder ved VUC Syd
 • Det skal være målrettet en bestemt videregående uddannelse
 • Du skal tage mindst 1 løft til A-niveau
 • Du skal tage et fag på B-niveau
 • Du har kun et forsøg at gennemføre SOF med SU, og det skal gennemføres på maks. 1 semester.

Du skal begynde på dine overbygningsfag efter, du har afsluttet din hf-eksamen, og du skal have gennemført fagene to år efter, du har afsluttet din hf-eksamen. Undervisningen på det supplerende overbygningsforløb er gratis, hvis du tager det inden for de to år efter afsluttet uddannelse.

Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på. Vores vejledere hjælper dig med at få styr på denne del.

Den supplerende overbygning til hf er et intensivt forløb med en stor arbejdsbyrde. Men vores lærere og mentorer vil naturligvis tage hånd om dig, så du kommer godt igennem uddannelsen.

Når du tager suppleringsfag oven på din 2-årige hf, hhx, htx, stx samt højere forberedelseseksamen og eux, kan eksamensresultatet medføre en nedjustering af dit eksamensgennemsnit, hvis karaktererne fra suppleringsfagene trækker gennemsnittet ned. Læs mere længere her: Vigtig information til dig, der supplerer din fulde hf​.

Kan jeg få SU på den supplerende overbygning?

Overbygningen er SU-berettiget, når fagene tages inden for et halvt år - dog får du kun SU i de måneder, hvor du modtager undervisning. Du får med andre ord ikke SU i eksamenstiden eller i tiden fra din sidste eksamen på hf og til din start på SOF.

Har jeg andre muligheder?

Du kan vælge at tage de fag, du mangler, som supplering med et fag ad gangen, men så er der ikke mulighed for at få SU. Dette forløb skal også aftale med en vejleder og målrettes en bestemt videregående uddannelse. Med denne løsning vil der være deltagerbetaling.