SOF - Hf-overbygning på 2-årig hf-eksamen

fremtiden er din

Overvejer du at søge ind på en lang videregående uddannelse, efter du har afsluttet din 2-årige hf, hf-enkeltfag, EUX 1. del eller IB med 18-23 point? Så kan du tage SOF, supplerende overbygningsforløb på VUC Syd, som giver dig adgang.

Hvis du ønsker undervisning på skolen, kan du vælge mellem forskellige kombinationer af fag, som hver især gør dig klar til forskellige uddannelser på universitetsniveau. Du kan også vælge at tage SOF som fjernundervisning, og der kan du frit sammensætte dine SOF-fag, så længe du vælger fag og niveauer efter reglerne længere nede på siden.

På VUC Syd vil du opleve et studiemiljø, hvor du møder andre, der lige som dig supplerer deres eksamensbevis.

Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding

Hvornår kan jeg starte på supplerende overbygningsforløb (SOF) på hf?

Du kan begynde i februar og september. Undervisningen finder sted på VUC Syds afdeling i Aabenraa eller på fjernundervisning, hvis du starter i september. SOF med start i februar foregår på fjernundervisning.

Hvilke fag kan jeg tage på overbygningen (SOF)?

Vi har lavet kombinationer af fag, som åbner døre til forskellige uddannelser på universitetet, se nedenfor. Du kan også vælge at kombinere med andre fag, som du tager på fjernundervisning.

Eksempler på pakker på den supplerende overbygning

Du kan også vælge at tage en SOF med andre fag, som du så tager som fjernundervisning.

Udover de nævnte fag kan du vælge historie A, tysk A, spansk A og alle fag på B-niveau. Se listen over fag her: hf-enkeltfag

Har du brug for flere end to fag, kan du vælge faget som hf-enkeltfag eller GSK-fag bagefter.

Hvad skal jeg være opmærksom på?

Der er nogle få regler for forløbet:

  • Det skal aftales med en vejleder ved VUC Syd
  • Det skal være målrettet en bestemt videregående uddannelse
  • Du skal tage mindst 1 løft til A-niveau
  • Du skal tage et fag på B-niveau
  • Du har kun et forsøg på at gennemføre SOF med SU, og det skal gennemføres på maks. et semester.
  • SOF skal indeholde mindst 250

Du skal begynde på dine overbygningsfag, efter du har afsluttet din hf-eksamen, og du skal have påbegyndt SOF senest 1. oktober to år efter, du har afsluttet din hf-eksamen. Undervisningen på det supplerende overbygningsforløb er gratis, hvis du tager det inden for de to år efter afsluttet uddannelse.

Vær meget opmærksom på optagelseskravene til den videregående uddannelse, som du efterfølgende vil søge ind på. Vores vejledere hjælper dig med at få styr på den del.

Den supplerende overbygning til hf er et intensivt forløb med en stor arbejdsbyrde. Men vores lærere og mentorer vil naturligvis tage hånd om dig, så du kommer godt igennem uddannelsen.

Når du ansøger i kvote 1 med et SOF-bevis, kan eksamensresultatet medføre en nedjustering af dit eksamensgennemsnit, hvis karaktererne fra suppleringsfagene trækker gennemsnittet ned. Læs mere her: Vigtig information til dig, der supplerer din fulde hf​.

Kan jeg få SU på den supplerende overbygning?

Overbygningen er SU-berettiget, når fagene tages inden for et halvt år - dog får du kun SU i de måneder, hvor du modtager undervisning. Du får som regel SU i tre måneder. Du får med andre ord ikke SU i eksamenstiden eller i tiden fra din sidste eksamen på hf og til din start på SOF.

Har jeg andre muligheder?

Du kan vælge at tage de fag, du mangler, som supplering med et fag ad gangen, men så er der ikke mulighed for at få SU. Dette forløb skal også aftales med en vejleder og målrettes en bestemt videregående uddannelse. Med denne løsning vil der være deltagerbetaling.

Når du vælger denne mulighed, kan du bytte dine beviser til et SOF-bevis bagefter.