Kom godt i gang

fremtiden er din

VUC Syd fra A-Å

Her kan du finde oplysninger om en lang række emner, som det kan være godt at have kendskab til under dit uddannelsesforløb hos os. For eksempel om eksamen, deltagerbetaling, SU, undervisning, studieaktivitet og ordensregler.

 • Kursist på VUC Syd
  • Hvor finder jeg mit kursistnummer?

   Som kursist på VUC Syd får du dit eget kursistnummer. Dit kursistnummer står på dit velkomstbrev og dit studiekort.

  • Får jeg studiekort på VUC Syd?

   Ja, du kan godt få et studiekort. Husk at bestille det først. Det gør du ved at sende en email til den afdeling, som du går på.    • Haderslev: admhaderslev@vucsyd.dk

   • Sønderborg: admsoenderborg@vucsyd.dk

   • Aabenraa: admaabenraa@vucsyd.dk

   • Tønder: admtoender@vucsyd.dk

   • Fjernundervisning: admfjern@vucsyd.dk


   ​Du får så en besked, når kortet er færdigt, og kan hente dit studiekort hos studiesekretærerne / i receptionen mellem kl. 7.30 og 15. 

  • Hvad er MitVUC og LUDUS Web?

   I din hverdag som elev på VUC Syd skal du bruge LUDUS Web og MitVUC.


   MitVUC


   I MitVUC har du adgang til drev, kalender, genveje til praktiske informationer, holdsider og mere. Du logger ind her - benyt dit brugernavn fra dit UNIlogin efterfulgt af @edu.mitvuc.dk og den kode, som du har fået i dit velkomstbrev eller din selvvalgte kode efter første login: start.mitvuc.dk/


   LUDUS Web


   I LUDUS Web finder du dit skema, kontakt til dine lærere, status på fravær, vigtige nyheder, opgaveaflevering og meget mere. Du logger ind her - benyt dit brugernavn fra dit UNIlogin efterfulgt af @edu.mitvuc.dk og den kode, som du har fået i dit velkomstbrev eller din selvvalgte kode efter første login: Ludusweb.vucsyd.dk/


   Vi forventer at du dagligt tjekker ind på LUDUS Web, for her får du mange informationer, som er vigtige for din hverdag på VUC Syd.


   Du finder en række introduktionsvideoer til LUDUS Web her.


   Du kan også klikke dig ind på guiden her: Sådan logger du på MitVUC og LUDUS Web


   Din lærer giver dig en introduktion til systemerne, så du kommer godt i gang.


   ​HUSK: Din login til systemerne ophører 30 dage efter undervisningens afslutning eller sidste eksamen. Udmelder du dig helt, ophører det med det samme.

  • Har VUC Syd trådløst netværk?

   På VUC Syds afdelinger kan du anvende det trådløse netværk VUCSyd. Eneste undtagelse er afdelingen i Haderslev, hvor du skal logge på netværket VUC-Guest.

  • Hvordan melder jeg afbud til undervisningen?

   Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du give dine lærere besked.


   Det gør du ved at sende en email til dine lærere.

  • Hvor får jeg besked om aflyst undervisning?

   Aflyser din lærer undervisningen, får du besked i LUDUS Web.

  • Hvad er kontaktudvalg og kursistråd ved VUC Syd?

   Ved hvert nyt kursusårs begyndelse afholdes der valg, hvor hver afdeling sammensætter et kontaktudvalg, der så hver især vælger repræsentanter til VUC Syds kursistråd og miljøråd. Følg med på infoskærmene og MitVUC om, hvornår der afholdes informationsmøder.

   Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag, idræt og socialt samvær.

   Kontaktudvalgene består indtil dimissionen efterfølgende år. Du kan se sammensætningen på rådene her.

   Kursistrådet mødes mindst to gange årligt med en vicedirektør. 

  • Er VUC Syd på sociale medier?

   Ja da :-)
   Du kan finde os på her:   Du kan finde vores fjernundervisningstilbud, VUC.nu, her:


  • Hvad er mentorer på VUC Syd?

   Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende. Alle kursister er velkomne til at tage kontakt til en mentor på deres afdeling.


   Haderslev
   Nina Udby Granlie, nug@vucsyd.dk, 2485 0941

   Janni Holst Jespersen, jbr@vucsyd.dk
   2044 5881

   Sønderborg:
   Lone Koed, lk@vucsyd.dk, 7361 3451

   Aabenraa
   Henrik Berthelsen Trans, hbt@vucsyd.dk, 2346 4345
   Stine Due Jensen, sdj@vucsyd.dk, 2485 3376

   Tønder:
   Ingebjørg Bang, iba@vucsyd.dk, 73 61 32 09


   Går du på fjernundervisning, er det også muligt at få mentorhjælp. Klik her og læs mere om mentorerne på vuc.nu

  • Hvad er mentorer på fjernundervisning?

   Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister. Har du svært ved at få hverdagen med fjernstudie til at hænge sammen, mangler du motivation eller noget tredje, som gør det svært at komme videre med uddannelsen, så tag fat i mentorerne på fjernundervisning.


   Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00. 


   Klik her og læs mere om mentorerne på vuc.nu

 • Ferier og prøveperioder
  • Ferier og fridage?

   Ferier og fridage for kursusåret 2020/2021


   Juleferie (VUC er lukket): 23. december - 3. januar (begge dage inkl.)
   Vinterferie: 15.-19. februar (begge dage inkl.)
   Påskeferie: 6. marts-5. april (begge dage inkl.)
   St. Bededag: 30. april
   Kristi Himmelfartsdag: 13. maj (og 14. maj)
   2. pinsedag: 24. maj
   Sommerferie: 5. juli-23. juli (VUC er lukket).


   Rejseuger for 2-årig hf - OPDATERES


   Rejseuge for 2. årgang: uge 13
   Rejseuge for 1. årgang: uge 13

 • Deltagerbetaling og økonomi (SU)
  • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

   Hvis du tager hf-enkeltfag eller almen voksenuddannelse (9./10.-klasse), skal du betale, før du kan starte på din uddannelse. Sidste frist for betaling til holdstart august 2020 er fredag d. 7. august.


   FVU - Forberedende Voksenundervisning
   FVU er gratis.


   Avu - Almen Voksenuddannelse
   Kernefag koster pr. 1. august 2019 130 kroner pr. fag: Dansk, Dansk som andetsprog, Engelsk, Fransk, Matematik, Naturvidenskab, Historie, Samfundsfag og Tysk.
   Øvrige fag koster pr. 1. august 2019 1250 kroner pr. fag. 


   Hf enkeltfag
   Kernefag koster pr. 1. april 2018 550 kroner pr. fag: Billedkunst, Biologi, Dans, Dansk, Design & Arkitektur, Dramatik, Engelsk, Fransk, Fysik, Geografi, Historie, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Psykologi, Religion, Samfundsfag, Tysk.
   Øvrige fag koster pr. 1. april 2018 1.400 kroner pr. fag.
   Tager du hf enkeltfag, der tilsammen giver en fuld hf, kan du få refunderet din deltagerbetaling. Kontakt en vejleder herom.


   Ordblindeundervisning 
   Ordblindeundervisning er gratis.


   Personer med videregående uddannelse
   Har du en videregående uddannelse, er der fuld deltagerbetaling. Ved fuld deltagerbetaling forstås en betaling, der svarer til kostprisen. Betaling afhænger af, hvor mange lektioner faget består er.


   Klik her for at udregne prisen for et fag.

   Det vil for personer med videregående uddannelse ikke være muligt at få  tilbagebetalt deltagergebyr ved udstedt bevis for en samlet enkeltfagseksamen eller ved udstedelse af bevis for bestået prøve i hvert fag i en fagrække, der er adgangsgivende til en mellemlang videregående uddannelse.
   Selvstuderende betaler almindelig deltagerbetaling uanset uddannelsesmæssig baggrund.


   BEMÆRK
   For alderspensionister og efterlønnere uden videregående uddannelse opkræves desuden yderligere 750 kr.

  • Kan jeg få SU? Frister for ansøgning.

   Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu


   Vores studiesekretærer står for den daglige administration af SU. Kontakt os gerne på chat, hvis du har spørgsmål til din SU. 


   Du kan tidligst søge SU én måned før uddannelsens start, og du kan først søge SU fem dage efter, du har betalt og indsendt din uddannelsesblanket. Du skal selv søge online på www.su.dk under Min SU og vælge skemaet for VUC Syd.


   Er du ny kursist og skal have SU fra august, kan du tidligst søge SU én måned før uddannelsens start. For at få SU i slutningen af juli 2020, skal vi have modtaget din betaling og uddannelsesblanket senest d. 6. juli. Vi kan dog ikke garantere udbetaling i slutningen af juli 2020. Kommer SU'en ikke til udbetaling slut juli, vil du få SU udbetalt i løbet af august. Du kan følge din SU på www.su.dk under Min SU.


   Modtager vi din betaling og/eller uddannelsesblanket senere end d. 6. juli. 2020, kan du først forvente at få din SU udbetalt medio/slut august.


   Søger du SU i slutningen af et kalenderår, skal du søge SENEST 5. december.


   Du kan læse mere om frister for ansøgning på SU-hjemmesiden her: Frister for SU.


   Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.


   Generelt
   For at modtage SU skal du være studieaktiv - læs mere om studieaktivitet her. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:


   • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

   • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.

   • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)

   • Du skal være optaget på VUC Syd

   • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig

   • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk


   Hvis du har barn
   Har du barn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.


   E-boks
   Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk

  • Kan jeg søge SVU?

   Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at kontakte vores vejledere for hjælp.


    

 • it-udstyr på VUC Syd
  • Hvordan får jeg udleveret lånt it-udstyr?

   Er du berettiget til lån, og når du har betalt depositum, får du besked om, hvor du kan afhente dit it-udstyr. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge det lånte it-udstyr.


   Du er selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • It i undervisningen

   It indgår som en helt naturlig del af undervisningen på VUC Syd. Alle elever/kursister på VUC Syd skal derfor medbringe en tablet eller computer, som de kan bruge i undervisningen.


   Du kan læse mere om krav til udstyr på denne side: It i undervisningen.

  • Er der egenbetaling ved skader på lånt it-udstyr?

   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • Hvad hæfter jeg for ved lån af it-udstyr?

   Du hæfter for en forsvarlig brug af lånt it-udstyr, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.


   Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at it-udstyret er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på det lånte it-udstyr.


   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte udstyr.

  • Hvor afleverer jeg lånt it-udstyr?

   Det lånte it-udstyr skal afleveres i samme stand som ved udlån på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


   Husk, det er dit ansvar som låner at forsikre det lånte it-udstyr.

 • Eksamen og prøver
  • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

   Eksamensdatoer (kursusår 2020/21)


   Skriftlige prøver


   Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

   Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


   Prøveperioden på hf for vintereksamen 2020/21 er: 1. december 2020 - 15. januar 2021. 
   23. november 2020 offentliggøres eksamener der afholdes 1. december-22. december 2020.
   4. december 2020 offentliggøres resterende eksamener.


   Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


   Prøveperioden på avu for vintereksamen 2020/21 er: 3. december 2020 - 8. januar 2021.


   Eksamensplanen på avu  for vintereksamen 2020/21 offentliggøres senest i uge 47.


   Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


   Mundtlige prøver


   De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 


   Større skriftlig opgave hf (SSO)


   For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2021:   • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2020.

   • Skriveuge sso: 2. oktober - 9. oktober 2020

   • Aflevering af sso: 9. oktober 2020 klokken 14. 


   For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2021:   • Tilmeldingsfrist: 5. oktober 2020.

   • Skriveuge sso: 5. februar - 12. februar 2021

   • Aflevering af sso: 12. februar 2020 klokken 14. 


   Eksamensprojekt hf (EP)


   For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2021:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 18. maj 2020.

   • Skrivedage: 9.-13. november 2020

   • Frist for aflevering: 13. november 2020 klokken 12.


   For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2021:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 29. januar 2021.

   • Skrivedage: 19.-23. april 2021

   • Frist for aflevering: 23. april 2021 klokken 12.


   Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen)
   avu-prøver (almen voksenuddannelse) og
   fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


   Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

   Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 

  • Om eksamen på hf

   Tilmelding og framelding


   Du skal aktivt tilmelde dig til eksamen i de fag, som du følger undervisningen i. Ønsker du at framelde eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Eksamensdatoer og -lokaler


   Kan ses på MitVUC.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.


   Bemærk, at VUC Syd kontrollerer brug af internet!


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. 


   Fuldt hf-eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf. Fristen er for sommereksamen 15. maj 2015. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.  


   Eksamensbeviser


   Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode i juni/juli - har du lånt it-udstyr, skal du aflevere dette først.


   Eksamensprojekt


   Ønsker du en hel hf-eksamen af hf enkeltfag, skal du skrive eksamensprojekt. Du finder vejledningen til eksamensprojektet under Genveje på MitVUC.


   Større skriftlig opgave - SSO


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Selv om du ikke ønsker en hel hf-eksamen, kan du skrive en SSO. Se vejledning til Større Skriftlig Opgave under Genveje på MitVUC.


   SKRIFTLIG EKSAMEN


   Datoer og tidspunktet fremgår af MitVUC. Du kan også se dem under FAQ "Eksamensdatoer, -regler og frister". Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. 


   Kommunikation under prøven


   Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver.
   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
   VUC Syd kontrollerer brugen af internet!


   Høretelefoner


   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
   Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre.
   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.


   Brug af egen computer


   Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer og din printer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven.


   Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.


   Hjælpemidler til skriftlig eksamen


   Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.


   MUNDTLIG EKSAMEN


   Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC. Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
   Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Kommunikation under prøven


   Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
   VUC Syd kontrollerer brugen af internet!


   Høretelefoner


   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuet bruger-login.)


   VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så bedst er at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. Det gælder i alle forhold din egen sikkerhed. 


   Eksamensafvikling ved storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


    


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på MitVUC samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


    


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om eksamen avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

   Tilmelding og framelding


   Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Fristen for tilmelding som selvstuderende er 1. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om eksamensgrundlag mv.
   Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Dispensationer


   Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til eksamen, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 1. oktober for vintereksamen og 1. marts for sommereksamen, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


   Eksamensbeviser


   Der oplyses på MitVUC, hvordan du får dit eksamensbevis eller spørg i vejledningen.


   Eksamensdatoer og -lokaler


   Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.


   Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via MitVUC.


   Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


   Fuldt avu-eksamensbevis - Almen Forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


   Sygeeksamen


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


   Udeblivelse fra prøve


   Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


   Skriftlig eksamen


   De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af MitVUC.
   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


   Mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i december og maj/juni. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på MitVUC.
   Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.
   Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
   Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler til eksamen


   Med hensyn til reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd henvises kursister til Genveje under MitVUC. 


   Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
   Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


   Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


   Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


   Hjælpemidler til fvu-prøver


   FVU dansk:


   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.
   Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


   FVU matematik:


   Alle hjælpemidler er tilladte.


   For alle fag gælder:   • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

   • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


   Eksamensafvikling i storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om eksamen - fjernkursist hf

   Tilmelding til eksamen


   Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.


   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.


   For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.


   Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.


   Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.


   Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Eksamensdatoer


   Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via MitVUC.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på MitVUC i god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd, og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.


   Vejledningen på VUC.nu skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest fem dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

   Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.


   Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.


   Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Fuld hf - eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Eksamensbeviser


   Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. 


   Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.


   Du finder vejledning i genveje på MitVUC. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig eksamen


   Hvis du ønsker at bruge computer, skal du medbringe din egen computer og printer. Du skal selv kunne installere hele dit udstyr, og du kan selv sætte dit udstyr op fra kl. 8.15 (eksamen begynder 9.00). Vi tilbyder kun elstik, så det er dit ansvar at medbringe forlængerledninger og tilslutningskabler.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.

   • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.   Brug af egen computer


   Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.


   Særligt vedrørende mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.


   Særlige forhold


   Skriftlige prøver   • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.

   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Mundtlige prøver


   1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på MitVUC på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Om eksamen - fjernkursist avu

   Tilmelding og framelding


   Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.


   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.


   For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse.Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vintereksamen d. 15. oktober og for sommereksamen d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Eksamensdatoer


   Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister".


   Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc i god tid inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 


   Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.


   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.


   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).


   Sygeeksamen


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeeksamen.


   Vejledningen på VUC.nu skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen.
   Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk


   Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 31.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Skriftlig eksamen


   De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af eksamensplanen, der ligger klar i uge 46. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.


   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig eksamen


   Hvis du ønsker at bruge computer, skal du medbringe din egen computer og printer. Du skal selv kunne installere hele dit udstyr, og du kan selv sætte dit udstyr op fra kl. 8.15 (eksamen begynder 9.00). Vi tilbyder kun elstik, så forlængerledninger og tilslutningskabler bliver dit ansvar.


   Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


    


   Særligt vedrørende mundtlig eksamen


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på mitvuc medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser.


   Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler og netadgang til mundtlig eksamen


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.


   På denne side kan du finde flere informationer om mundtlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.


   Hjælpemidler til skriftlig Avu-eksamen


   På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-eksamen. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer


   Hjælpemidler til FVU-prøver


   FVU læsning:


   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC.


   Der må ikke anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


   FVU matematik: 


   Alle hjælpemidler er tilladte.


   For alle fag gælder:
   • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.   • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

   Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

  • Hvad er eksamensprojekt (EP) på hf?

   Eksamensprojektet (EP) er en obligatorisk del af en fuld hf-eksamen. Eksamensprojektet omfatter to fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.  


   Du vælger selv de to fag, som eksamensprojektet udarbejdes i. Projektet skal udarbejdes på det højeste faglige niveau, som du har fulgt fagene i. Emnet for det flerfaglige eksamensprojekt fastlægger du i samråd med de vejledere, som du får tildelt.


   Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på MitVUC. 

  • Kan jeg gå til sygeeksamen?

   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret, og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   På avu og fvu holdes ikke sygeeksamen.


   På hf skal du, for at kunne komme til sygeeksamen, have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til kontoret, ikke til underviseren.

  • Kan jeg gå til eksamen som selvstuderende?

   Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende. Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking


   Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober
   Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts


   KAPITEL 3 (UDDRAG AF EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN)


   Adgang til prøve


   § 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.


   Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.


   Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse


   (læs hele bekendtgørelsen her)

  • Kan jeg opnå dispensation fra eksamen?

   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til hf-eksamen og avu-prøver


   Prøveterminen december: 15. oktober.
   Prøveterminen maj/juni: 15. marts.


   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til fvu-prøver


   Senest 2 uger før prøvens afholdelse. 


   Visse dispensationsansøgninger skal sendes ind til ministeriet, så tal med en studievejleder så hurtigt som muligt.

  • Vil du klage over eksamen / prøve?
  • Hvordan får jeg mit eksamensbevis?

   Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis, har du to muligheder for at bestille det. 


   Fuld hf og hf-enkeltfag 


   Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.eksamensdatabasen.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb.


   Få eksamensbevis via e-boks


   Ønsker du dit eksamensbevis sendt til e-boks, skal du sende en mail til: eksamensbevis@vucsyd.dk med følgende oplysninger:   • Fuldt navn

   • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato

   • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål)

   • Eksamenstermin (f.eks. december/januar 2019, maj/juni 2020)

   • Fag


   Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din e-boks, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar.


    

 • Avu - almen voksenuddannelse
  • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

   Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

  • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

   Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.


   Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.


   Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

  • Er der prøver eller evalueringer?

   Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 


   På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

  • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

   Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

  • Hvad er AF - Almen Forberedelseseksamen?

   Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.
   En hel forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.


   For at tage en almen forberedelseseksamen, der skal bruges til at gå videre på hf, skal du bestå prøver i fem fag. De fire af fagene er altid:   1. dansk D eller dansk som andetsprog D

   2. matematik D

   3. engelsk D

   4. naturvidenskab G eller D


   Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk.

  • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

   Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.


   Spørg i vejledningen.

  • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

   Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

  • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

   Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.


   DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU


   Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:   • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.

   • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.


   ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.

   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.

   • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 


    • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.

    • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
   ... eller særligt for FVU og OBU:   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

   • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb


   Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så tag fat i os på chatten.

 • Ordblindeundervisning
  • Hvad er ordblindeundervisning?

   VUC Syd tilbyder gratis undervisning målrettet voksne ordblinde. Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.


   Du kan starte på VUC Syd, når du ønsker det. 


   Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os bruger vi it-udstyr, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at læse, skrive, stave - og regne.

  • Hvad koster ordblindeundervisning?

   Undervisningen er gratis.

  • Er der eksamener på ordblindeundervisning?

   Nej. 

  • Hvordan ved jeg, om jeg er ordblind?

   Du får lavet en test af, hvordan du læser og skriver. Det sørger VUC Syd for. Herefter finder vi ud af, hvilken undervisning du har brug for.

  • Hvad er uddannelsesmålene for ordblindeundervisning?

   Vi laver en individuel undervisningsplan ud fra dine behov.


   Læs mere om uddannelsesmål for OBU her.

 • FVU - Forberedende voksenundervisning
  • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

   Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.


   Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 


   Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.


   FVU giver give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


   Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

  • Hvad er FVU dansk?

   FVU dansk er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU dansk er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


   Ved FVU dansk niveaudeles undervisningen i fire trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.


    

  • Hvad er FVU matematik?

   FVU matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


   Ved FVU matematik niveaudeles undervisningen i to trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

 • Hf - højere forberedelseseksamen
  • Hvad er hf-eksamen?

   Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


   Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


   Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


   Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb.

  • Hvad kan jeg bruge en fuld hf-eksamen til?

   En fuld hf-eksamen uden overbygning kvalificerer til optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser (University College, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademier).


   Det er muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne) med en fuld hf-eksamen, hvis man gennemfører   • en fuld hf-eksamen med overbygning eller

   • efterfølgende en fuld hf-eksamen uden overbygning supplerer med en overbygning


   En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau.
   Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A.


   Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


   Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


   Se også Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  • Er der læreplaner for hf?

   Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


   Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:


   Hf - læreplaner 2017


   Hf-enkeltfag læreplaner 2017 


   Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

  • Er der studietur på hf?

   Ja, der er en studietur planlagt i løbet af den 2-årige hf. Den finder sted i løbet af det første år på hf.

  • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

   Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


   Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.
  • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

   Du kan læse vores studieplaner / undervisningsbeskrivelser for hf her.

  • Hvordan ser studiebogen for hf ud?

   DETTE PUNKT ER UNDER UDARBEJDELSE.


   Se eksempel på Studiebog VUC Syd.

  • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

   2-årig hf
   Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


   Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


   Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


   Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.


   Hf enkeltfag
   Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


   Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


   Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


   Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


    

  • Hvad kan jeg bruge den 2-årige hf-eksamen til?

   Den 2-årige hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...


   Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.


   For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.


   Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.


   Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

 • Professionspakker på hf-enkeltfag
  • Hvordan bliver jeg pædagog?

   Med hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C opfylder du adgangskravene til pædagoguddannelsen. Vi foreslår, at du supplerer med Psykologi C eller Religion C 

  • Hvordan bliver jeg sygeplejerske?

   Pakken hjælper dig på vej til sygeplejerskeuddannelsen. Du skal have hf-enkeltfagene Dansk A og Engelsk B. Derudover skal du have et af fagene: Matematik B, Biologi B, Fysik B eller Kemi B samt et af fagene Samfundsfag C eller Psykologi C.
   Desuden kræves der 9 måneders erhvervserfaring.

  • Hvordan bliver jeg socialrådgiver?

   For at blive optaget på socialrådgiverstudiet skal du have hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Psykologi C og Samfundsfag B.

  • Jeg ved, hvad jeg vil studere. Hvordan bliver jeg klar til studiestart?

   Ved du, hvad du gerne vil være? Mangler du et par fag eller de rette niveauer?


   Med hf-enkeltfag kan du skræddersy dit forløb, så du bliver klar til start på din drømmeuddannelse. Sammen med vores vejledere finder du ud af, hvilke fag og niveauer du mangler for at blive optaget på din drømmeuddannelse.


   Kontakt os på chatten her på siden eller book en tid til en samtale med en vejleder, hvis du vil optages.
 • Tilmelding
  • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

   Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk


   Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


   Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


   Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


   Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

  • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

   Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at ansøgeren har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau, eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.


   Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

   Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
   Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.


   Du kan løbende tilmelde dig, men du kan kun starte på avu-forløb i bestemte perioder. Se mere på vores side om avu her -> Almen voksenuddannelse

  • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

   Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
   Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.


   VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

   Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
   Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

   Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.


   Ansøgningsfristen er
   5. juli for sommerkurser
   15. august for kursusstart efterår
   1. december for kursusstart forår


    

  • Hvordan melder jeg mig til en kompetencevurdering?

   Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
   Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
   Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
   I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

   Book tid til en samtale med en af vores vejledere på vores fjernundervisning VUC.nu, så ringer vi dig op. Sammen finder vi så ud af, hvilke fag og niveauer, du skal tilmeldes, så det passer med de mål, du har for uddannelse. Du booker en tid hér.
   Inden ansøgning om optagelse er det en god idé at gøre sig nogle overvejelser om, hvad dit mål med uddannelsen er. Ligesom det også kan være en god idé at tage en eller flere af testene på VUC.nu.


   Du kan begynde, så snart du er oprettet og har betalt deltagergebyret.

  • Hvordan tilmelder jeg mine medarbejdere til et kursus?

   Kontakt en af vores vejledere. Sammen kan I finde frem til, hvilke kurser der kan have interesse for netop dine medarbejdere.  

  • Tilmelding af kursister med dansk som andetsprog til avu, fvu start og hf

   Alle samtaler i vejledningen foregår og afvikles på dansk og uden tolk.


   Almen voksenuddannelse (avu):
   For at blive optaget på avu skal du kunne dansk på et niveau, der svarer til minimum slutniveauet for danskuddannelse 2 både mundtligt og skriftligt.
   Du skal medbringe beviser fra danskuddannelsen til samtalen med vejlederen. Kan du ikke dokumentere din danskuddannelse eller vurderer vejlederen, at dit dansksproglige niveau er for lavt, skal du have en FVU læsetest.


   Alt efter hvilken score du opnår i testen kan du begynde på FVU Start, dansk som andetsprog basis eller på dansk som andetsprog G + avu-fag (her sker en trinindplacering på FVU på minimum trin 3). Selve FVU-testen afvikles på VUC Syd. Vejlederen sørger for at finde tidspunkter for dette.


   Viser testen, at din læsefærdighed er begrænset, henvises du til FVU Start, sprogskolernes danskundervisning, aftenskolernes tilbud eller andre relevante tilbud.


   FVU Start:
   For at blive optaget på FVU Start skal du ikke nødvendigvis gennem en FVU læsetest, men du skal gennem en vurdering, hvor det skønnes, om du efter endt FVU Start kan få udbytte af et FVU tilbud.


   Hf niveauerne Dansk som andetsprog C, B, A:
   Du skal gennem en test af 1 times varighed og evalueres af en hf-underviser med dansk som andetsprog.
   Herefter kontakter vejlederen dig og tilmelder dig på det anbefalede adgangsniveau efter testen.
  • Merit - hvordan søger jeg om merit?

   Du kan søge om merit for fag, som du har gennemført tidligere. Det er en god ide at tale med vejlederen om dette, når du bliver optaget. Husk dokumentation i form af prøvebevis eller lignende.


   Har du ikke talt med vejlederen om eventuel merit i forbindelse med din optagelse på VUC Syd, er det vigtigt, at du henvender dig til din vejleder om det, da fristen for at søge er senest seks uger efter din start på VUC Syd. Husk dokumentation.

 • Generelt VUC Syd
  • Hvilke niveauer underviser VUC Syd på?

   VUC dækker niveauerne fra Basis-G-F-E-D som almen forberedelseseksamen.


   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  • Hvad betyder de forskellige forkortelser?

   AVU = Almen Voksenuddannelse
   AF = Almen Forberedelseseksamen
   OBU = Ordblindeundervisning
   FVU = Forberedende Voksenundervisning
   GS = Gymnasial Supplering
   GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
   HF = Højere Forberedelseseksamen
   RKV = Real Kompetencevurdering
   SU = Statens Uddannelsesstøtte
   SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
   VSU = Voksen specialundervisning
   VUC = Voksenuddannelsescenter

  • Hvor finder jeg beredskabsplanen?

   Der hænger beredskabsplaner på alle etager.

  • Hvilke adgangskrav er der til VUC Syd?

   Dansk som andetsprog
   For at blive optaget på avu skal du kunne dansk på et niveau, der svarer til minimum slutniveauet for danskuddannelse 2 både mundtligt og skriftligt. Se også under Tilmelding.


   FVU - forberedende voksenundervisning
   Du skal igennem en test, som klarlægger dine sproglige problemer. Det klarer vejlederne.


   avu - almen voksenuddannelse
   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år, og dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.


   Hf enkeltfag
   Du kan tidligst blive optaget på hf, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasses udvidet niveau (FSU) i dansk, engelsk og matematik. Hf-fag kan kombineres med fag på avu (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse.).


   Hf 2-årigt
   Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse. Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.


   For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.
   For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.
   Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.


   Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.


   Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).


   Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.


   Du tilmelder dig på et særligt skema, som du kan hente på www.optagelse.dk.
   Når du tilmelder dig, bliver du indkaldt til en samtale i vejledningscentret på den afdeling, du ønsker at gå på.

  • Hvor finder jeg glemte sager?

   Hvis du har mistet nogle af dine ting, så prøv at henvende dig hos studiesekretærerne.
   Og finder du noget, andre har glemt - så aflever det gerne samme sted :-)

  • Hvordan melder jeg mig ud?

   Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du henvende dig til en vejleder og melde dig ud. Du bliver altså ikke automatisk meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.


   Du skal aflevere lånt it-udstyr ved udmeldelse. It-udstyret skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


   Din login til MitVUC ophører 30 dage efter din udmeldelse eller sidste eksamen.

  • Kan jeg få Ungdomskort, når jeg går på VUC Syd?

   Er du kursist på VUC Syd, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus.


   Det kræver, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.


   Det betyder: Hf, avu, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år, når du starter på din uddannelse.


   Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU-berettiget.


   Læs mere på ungdomskort.dk

  • Hvor giver jeg besked, hvis jeg flytter?

   Hvis du skifter adresse, bedes du hurtigst muligt give besked hos studiesekretærerne på den VUC Syd-afdeling, hvor du læser.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

   Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.


   Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:   • er ordblind

   • har psykiske vanskeligheder

   • har fysiske vanskeligheder

   • er døv eller hørehæmmet

   • er blind eller svagsynet 


   Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. Støtten kan bestå af:   • it-hjælpemidler

   • studiestøttetimer (enetimer med en mentor eller lærer med støtte til planlægning og struktur)

   • medlemskab af NOTA (undervisningsmateriale/bøger digitalt (pdf, word, lydbog))

   • personlig assistance eller sekretærhjælp (notetagning, typisk en medstuderende)

   • ergonomiske møbler


   Sådan søger du


   Hvis du vil søge om SPS, skal du starte med at kontakte SPS-vejledningen, på den afdeling hvor du går og finde tid til en samtale:   Du skal udfylde en bemyndigelseserklæring om, at du er kursist på den pågældende uddannelse, og at du har behov for støtte. Desuden skal du fremvise dokumentation på din funktionsnedsættelse. Hvis du har sådan en i forvejen, skal du derfor tage den med til samtalen.
   Hvis du vil søge SPS på grund af ordblindhed, skal du være udredt for ordblindhed. Vi kan hjælpe med en test. Ved psykiske og fysiske lidelser skal dokumentationen være lægefaglig, dvs. den skal være underskrevet af en læge eller speciallæge. Det kan også være en kopi af din journal fra sygehus eller speciallæge.


   Forberedelse til samtalen


   SPS-vejlederen vil spørge dig om, hvilke vanskeligheder du oplever i forbindelse med din uddannelse, og hvilke krav der stilles til kursister på den uddannelse, du tager. Sammen skal I finde frem til forslag til støtte, som kan hjælpe dig.
   Inden du taler med SPS-vejlederen, kan du derfor med fordel tænke over:   • hvad du ikke kan i det daglige på uddannelsen

   • hvorfor du tror, at du ikke kan det

   • hvilken støtte, der vil bringe dig i stand til at kunne


   Hvornår kan du søge?


   Du kan søge om SPS, så snart du er optaget på en uddannelse.
   Allerede når du søger om optagelse på uddannelsen, bør du gøre uddannelsen opmærksom på, at du eventuelt vil have et behov for SPS for at kunne gennemføre uddannelsen. Behandlingstiden kan nemlig være op til seks uger.


   Uddannelsesstedet laver selve ansøgningen


   Uddannelsesstedet opretter en ansøgning og søger om støtte hos Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen træffer afgørelse i sagen.
   Vi giver dig besked, når der er truffet en afgørelse, og du vil også modtage et brev i din e-Boks. Hvis du er under 18 år, vil dine forældre/værge også få en meddelelse om afgørelsen via dit uddannelsessted.
   Hvis styrelsen bevilger støtte, sørger uddannelsesstedet for at bestille støtten.


   Områder SPS ikke dækker


   Der gives ikke SPS til:   • specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen

   • sygeundervisning eller undervisning pga. fravær

   • bygningsmæssige ændringer

   • befordring til og fra uddannelsesstedet.


   Du kan læse mere om SPS på Undervisningsministeriets hjemmeside.

  • Hvor kan jeg parkere?

   På vore afdelinger i Haderslev, Tønder og Aabenraa finder du mulighed for at parkere på VUC Syds område. 


   Haderslev, Kroghs Kobbel 2: Der er parkeringspladser ved indgang B.


   Tønder: Benyt parkeringen bag Tønder Campus - der er adgang via Plantagevej.


   Aabenraa: Benyt p-pladsen lige ved VUC Syd. Der er adgang fra Lavgade eller Klinkbjerg.


   I Sønderborg er der begrænsede muligheder for parkering. Vær opmærksom på skiltning i området.

  • Hvordan logger jeg ind på it-systemer? Hvordan finder jeg mit skema?

   Vi har lavet en lille hjemmeside, hvor det bliver forklaret, hvordan du logger på vores it-systemer. Find den her: Introduktion til Ludus Web Der kommer løbende nye vejledninger.


   Skemaet finder du i Ludusweb fra fredag d. 8. august.

 • Hf2 retninger
  • Hf fagpakke: Mennesker og samfund - start august 2021

   Har du lyst til en uddannelse, hvor du får indblik i samspillet mellem menneske og samfund, så vælg denne fagpakke. Du får adgang til uddannelser som socialrådgiver, ernæring og sundhed og lignende.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller biologi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

  • Hf fagpakke: Pædagogik og undervisning - start august 2021

   Har du lyst til en uddannelse, hvor læring og formidling står i centrum, så er dette fagpakken for dig. Du kan for eksempel bruge den til at læse til lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller mediefag B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

  • Hf fagpakke: Sikkerhed og uniform - start august 2021

   Har du interesse for at arbejde inden for politiet, forsvaret eller måske som ambulanceredder, så kan fagpakken “sikkerhed og uniform” være med til at gøre dig klar til det.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller mediefag B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

  • Hf fagpakke: Økonomi og kommunikation - start august 2021

   Har du interesse for økonomi, kommunikation og markedsføring, så er dette fagpakken til dig. Du får adgang til en lang række uddannelser inden for blandt andet finans, handel og markedsføring.


   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi mediefag B eller biologi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B, samfundsfag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag:
   Biologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

  • Hf fagpakke: Sundhed og velfærd - start august 2021

   Vil du gøre en forskel for andre mennesker, så er “sundhed og velfærd” fagpakken til dig. Du kan få adgang til spændende uddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver og lignende.


   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B, hvis du vælger den i Haderslev eller Sønderborg. I Aabenraa indeholder fagpakken biologi B og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi mediefag B eller biologi B, hvis du vælger Haderslev eller Sønderborg og kemi B eller samfundsfag B i Aabenraa, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Fagpakke:
   Erhvervsøkonomi C og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B, samfundsfag B eller biologi B


   Sønderborg
   Fagpakke:
   Erhvervsøkonomi C og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag:
   Biologi B


   Aabenraa
   Fagpakke:
   Biolog B og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller samfundsfag B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

  • Hf fagpakke: Naturvidenskab - start august 2021

   Er du optaget af matematik og det naturvidenskabelige? Har lyst til at uddanne dig til laborant, sygeplejerske, jordemoder eller måske inden for teknologi, så er dette fagpakken til dig.


   Fagpakken indeholder biologi B og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi kemi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Aabenraa
   Fagpakke:
   Biolog B og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller samfundsfag B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

 • Ordensregler
  • Trivsel og kommunikation

   Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.


   Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).


   Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.


   I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

  • Vi passer godt på tingene...

   Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i kantinen etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

  • Rygning, alkohol og stoffer

   Rygning


   I Tønder Campus er der fra 1. august 2020 røgfri skoletid. Røgfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Det gælder også for snus og e-cigaretter. På afdelingen i Haderslev bliver der fra 1. jaunuar 2021 også indført røgfri skoletid.


   Derudover gælder der følgende regler for rygning:


   Rygning foregår udelukkende i rygezonerne udenfor. Dette gælder også e-cigaretter - og alle rygere sørger naturligvis for, at skodderne smides i askebægeret og ikke lander på jorden.


   Stoffer


   Det er ikke tilladt at møde påvirket frem eller indtage stoffer/alkohol på VUC Syd og ved undervisning uden for skolen. Overtrædelse af dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning.

  • Brug af it-udstyr/telefon og internet

   Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.


   Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.


   Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

  • Religion og politiske holdninger

   Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

  • Brud på reglerne

   Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:   • Samtale med uddannelsesleder:
    Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.

   • Skriftlig advarsel:
    Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.

   • Udelukkelse:
    Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.

 • Studieaktivitetsregler
  • Studieaktivitet for kursister og elever på hf, AVU, FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 30. juni 2020.

   På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


   For at være studieaktiv i undervisningen er det dit ansvar, at du:   • deltager aktivt i undervisningen, og følger din arbejdsplan i hvert fag.

   • afleverer dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

   • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

   • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

   • giver besked i ludusweb, hvis du er fraværende pga. sygdom

   • deltager i eksaminer.


   Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du møder til undervisningen, er aktiv og afleverer opgaver i de fag, du er tilmeldt.


   Har du svært ved at følge dine fag, så kontakt din underviser. Du kan også søge hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


   Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


   Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


   Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


   Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


   Hvis du bliver syg


   Hvis du ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web. Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


   For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


   Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

  • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

   På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


   For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:   • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.

   • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

   • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

   • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

   • deltager i eksaminer.

   • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).

   • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)


   Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.


   Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.


   Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


   Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


   Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


   Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


   Hvis du bliver syg


   Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


   For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


   Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

  • SU-berettigelse

   Er du kursist på SU, skal du som minimum have 23 timer om ugen og være studieaktiv.


   Har du eget hjemmeboende barn under syv år, skal du dog kun have 17 timer ugentligt.


   Du kan læse mere om SU-reglerne på linket her eller kontakte VUC Syds vejledere, hvis du har spørgsmål om SU. Du kan i hverdagene også fange dem på chatten her på hjemmesiden.

  • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

   Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.


   Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

  • Klagemuligheder

   Du kan klage over skriftlige advarsler og afgørelse omkring studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.


   Se VUC Syds klagevejledning

  • Registrering af fravær

   Vi vil rigtig gerne se dig hver gang til undervisningen og læse alle dine opgaver. Du lærer nemlig mest, når du deltager aktivt.


   For hurtigt at kunne hjælpe dig med at rette op på faldende studieaktivitet, registrerer vi fravær sådan her:   • din lærer fører fravær senest fem minutter inde i timen

   • hvis du kommer senere, får du fravær for hele timen uanset årsag - men kom alligevel til undervisningen, så du ikke kommer bagud

   • hvis der ligger to eller flere timer i træk, føres der fravær for hver time

   • hvis du går før en times afslutning, kan du blive registreret som fraværende


   Fravær er ikke det samme som studieaktivitet. Selvom du har fravær, kan du altså godt være studieaktiv. Men dit fravær indgår i den samlede vurdering, og det er vigtigt at du kommer til tiden: både for din egen skyld – og for dine læreres og medkursisters skyld.

 • It på VUC Syd
  • Hvordan logger jeg på MitVUC?

   Login til MitVUC
   For at logge på MitVUC, LUDUS Web og andre systemer på VUC Syd, bør du starte med at logge ind på https://start.mitvuc.dk med dit UNI-Login brugernavn efterfulgt af '@edu.mitvuc.dk' og din selvvalgte adgangskode.

  • Hvordan logger jeg på LudusWeb?

   Gå til https://ludusweb.vucsyd.dk/ og tryk på knappen 'AD Login'.


   Hvis de er logget ind på MitVUC, logges du automatisk ind på LUDUS Web.

   Hvis du ikke er logget ind på MitVUC, angiver du dit UNI-Login brugernavn og din selvvalgte adgangskode.
    
   Hvis du har glemt dit kodeord, kan du få hjælp til at nulstille det ved at kontakte studieadministrationen eller din lærer.


   Du kan også følge denne guide: Sådan logger du på MitVUC og Ludusweb

  • Hvordan logger jeg på Systime?

   Gå til hjemmesiden https://systime.dk/. Vælg "log på med Google-konto" og bruge dit Uni-login efterfualgt af '@edu.mitvuc.dk'.


   Er du fjernkursist skal du også redigere din profil og opdatere "Mit uddannelsessted" til "MitVUC 2020/2021".

Brug for hjælp?