Kom godt i gang

fremtiden er din

VUC Syd fra A-Å

Her kan du finde oplysninger om en lang række emner, som det kan være godt at have kendskab til under dit uddannelsesforløb hos os. For eksempel om eksamen, deltagerbetaling, SU, undervisning, studieaktivitet og ordensregler.

 • Kursist på VUC Syd
  • Hvor finder jeg mit kursistnummer?

   Som kursist på VUC Syd får du dit eget kursistnummer. Dit kursistnummer står på dit velkomstbrev.

  • Får jeg et studiekort på VUC Syd?

   Ja, du kan godt få et studiekort. Husk at bestille det først. Det gør du ved at sende en e-mail til den afdeling, som du går på.    • Haderslev: admhaderslev@vucsyd.dk

   • Sønderborg: admsoenderborg@vucsyd.dk

   • Aabenraa: admaabenraa@vucsyd.dk

   • Tønder: admtoender@vucsyd.dk

   • Fjernundervisning: admfjern@vucsyd.dk


   Der er en administrationstid på ca. en uge.


   ​Du får så en besked, når kortet er færdigt, og du kan hente dit studiekort hos studiesekretærerne/i receptionen i åbningstiden.

  • Har VUC Syd trådløst netværk?

   På VUC Syds afdelinger kan du anvende det trådløse netværk VUCSyd. Eneste undtagelse er afdelingen i Haderslev, hvor du skal logge på netværket VUC-Guest.

  • Hvordan melder jeg afbud til undervisningen?

   Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du give dine lærere besked.


   Det gør du ved at sende en besked til dine lærere via Ludus Web.

  • Hvor får jeg besked om aflyst undervisning?

   Aflyser din lærer undervisningen, får du besked i LUDUS Web.

  • Hvad er kontaktudvalg og kursistråd ved VUC Syd?

   Ved hvert nyt kursusårs begyndelse afholdes der valg, hvor hver afdeling sammensætter et kontaktudvalg, der så hver især vælger repræsentanter til VUC Syds kursistråd. Følg med på infoskærmene og Ludus Web om, hvornår der afholdes informationsmøder.

   Kontaktudvalgene mødes cirka en gang om måneden. Herigennem er det muligt at få indflydelse på forskellige kursistaktiviteter som foredrag, idræt og socialt samvær.

   Kontaktudvalgene består indtil dimissionen efterfølgende år. Du kan læse mere om rådene her.

   Kursistrådet mødes mindst to gange årligt. 

  • Er VUC Syd på sociale medier?

   Ja da :-)
   Du kan finde os på her:


  • Hvordan får jeg hjælp af mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

   Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende.


   Tag fat i din lærer eller vejleder, hvis du har brug for at tale med en af vores mentorer.


   Mentorer på fjernundervisning:
   Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.


   Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

 • Ferier og prøveperioder
  • Hvornår er der ferier og fridage? Opdateret august 2021.

   Ferier og fridage for kursusåret 2021/2022


   2021:
   Efterårsferie: 18. oktober - 22. oktober (begge dage inkl.)
   Juleferie (VUC er lukket): 23. december - 2. januar (begge dage inkl.)
   2022:
   Vinterferie: 14.-18. februar (begge dage inkl.)
   Påskeferie: 11.-18. april (begge dage inkl.)
   St. Bededag: 13. maj
   Kristi Himmelfartsdag: 26. maj (og 27. maj)
   2. pinsedag: 6. juni
   Sommerferie: 4. juli-22. juli (VUC er lukket).

 • Deltagerbetaling og økonomi (SU)
  • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

   Der er deltagerbetaling på nogle uddannelsestilbud, mens der ikke er på andre - find ud af det her: Deltagerbetaling VUC Syd

  • Kan jeg få SU? Frister for ansøgning.

   Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu


   Vores studiesekretærer står for den daglige administration af SU. Kontakt os gerne på chat, hvis du har spørgsmål til din SU. 


   Du kan tidligst søge SU én måned før uddannelsens start, og du kan først søge SU fem dage efter, du har betalt og indsendt din uddannelsesblanket. Du skal selv søge online på www.su.dk under Min SU og vælge skemaet for VUC Syd.


   Er du ny kursist og skal have SU fra august, kan du tidligst søge SU én måned før uddannelsens start. For at få SU i slutningen af juli, skal vi have modtaget din betaling og uddannelsesblanket senest d. 6. juli. Vi kan dog ikke garantere udbetaling i slutningen af juli. Kommer SU'en ikke til udbetaling slut juli, vil du få SU udbetalt i løbet af august. Du kan følge din SU på www.su.dk under Min SU.


   Modtager vi din betaling og/eller uddannelsesblanket senere end d. 6. juli, kan du først forvente at få din SU udbetalt medio/slut august.


   Søger du SU i slutningen af et kalenderår, skal du søge SENEST 5. december.


   Du kan læse mere om frister for ansøgning på SU-hjemmesiden her: Frister for SU.


   Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.


   Generelt
   For at modtage SU skal du være studieaktiv - læs mere om studieaktivitet her. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:


   • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

   • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.

   • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)

   • Du skal være optaget på VUC Syd

   • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig

   • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk


   Hvis du har barn
   Har du barn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.


   E-boks
   Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i e-boks, så du skal sørge for at have oprettet en e-boks inden du skal starte din uddannelse. Se evt. mere på www.eboks.dk

  • Kan jeg søge SVU?

   Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at ringe på 7361 3333, så hjælper vi dig videre.


    

 • It på VUC Syd
  • Hvordan får jeg udleveret lånt it-udstyr?

   Er du berettiget til lån af it-udstyr, og når du har betalt depositum, får du besked om, hvor du kan afhente dit it-udstyr. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge det lånte it-udstyr.


   Du er selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • It i undervisningen

   It indgår som en helt naturlig del af undervisningen på VUC Syd. Alle elever/kursister på VUC Syd skal derfor medbringe en tablet eller computer, som de kan bruge i undervisningen.


   Du kan læse mere om krav til udstyr på denne side: It i undervisningen.

  • Er der egenbetaling ved skader på lånt it-udstyr?

   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • Hvad hæfter jeg for ved lån af it-udstyr?

   Du hæfter for en forsvarlig brug af lånt it-udstyr, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.


   Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at it-udstyret er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på det lånte it-udstyr.


   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte udstyr.

  • Hvor afleverer jeg lånt it-udstyr?

   Det lånte it-udstyr skal afleveres i samme stand som ved udlån på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


   Husk, det er dit ansvar som låner at forsikre det lånte it-udstyr.

  • Hvordan får jeg IT-hjælp? IT Helpdesk

   Som kursist kan du få hjælp til til at installere og logge de systemer, som du bruger i undervisningen.


   Ring til IT Helpdesk mandag til torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 på tlf. 7361 3370.


    

  • Hvordan logger jeg på Systime?


   1. Gå til hjemmesiden https://konto.systime.dk/.

   2. Tryk på “Log ind”.

   3. Tryk på Log ind med UNI Login.

   4. Tryk på “Login med f.eks NemID” eller “Login ind med VUC Syd

   5. Scroll helt ned i bunden og vælg “VUC Syd”

   6. Login med den samme bruger, du bruger til elevintra og Ludusweb.

   7. Tryk på navnet i toppen til højre

   8. Tryk på Rediger profil.

   9. Tryk på Rediger ud fra nuværende uddannelsessted.
    Skriv vucsyd i søgefeltet og vælg VUCSyd Aabenraa.

   10. Tryk på gem.


   Der ligger også en beskrivelse til dette under "IT Helpdesk" i Elevintra.

  • Hvordan logger jeg på LudusWeb?

   Gå til https://ludusweb.vucsyd.dk/ og tryk på knappen 'AD Login'.


   Angiv dit brugernavn til UNI-Login og din adgangskode. 
    
   Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få hjælp til at nulstille det ved at kontakte studieadministrationen eller din lærer.

  • Hvordan logger jeg på elevintra?


   1. Du finder loginsiden her: Login elevintra. Linket ligger også på forsiden af VUCSyd.dk og øverst på alle sider.

   2. Ved loginfeltet er der link til en video, som beskriver, hvordan du logger på IT-systemer ved VUC Syd. Du benytter den samme kode, som der er beskrevet i den video.

 • Eksamen og prøver
  • Eksamensdatoer, -regler og frister for alle uddannelser

   Eksamensdatoer


   Skriftlige prøver


   Skriftlige eksamener og prøver bliver fastlagt af Undervisningsministeriet før skoleårets start.

   Eksamenskalenderen for hf kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra.


   Prøveperioden på hf for vinterereksamen 2021/22 er: 1. december 2021 - 14. januar 2022. 

   Prøvekalenderen for de skriftlige avu-prøver kan ses på ministeriets hjemmeside og downloades derfra


   Prøveperioden på avu for vintereksamen 2021/22 er: 6. december 2021 - 7. januar 2022. 


   Eksamensplanen på avu for sommereksamen 2022 offentliggøres senere.


   Skriftlige fvu-prøver planlægges løbende af VUC Syd. Du kan se prøvedatoer m.m. for VUC Syd og driftspartnere HER.


   Mundtlige prøver


   De mundtlige prøveplaner finder du i Ludus Web. Du får information om eksamensdatoer og tidspunkter fra din lærer og studieadministration før din eksamen. 


   Større skriftlig opgave hf (SSO)


   For hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til januar 2022:   • Tilmeldingsfrist: 12. maj 2021.

   • Skriveuge sso: 8. oktober - 15. oktober 2021.

   • Aflevering af sso: 15. oktober 2021 klokken 14. 


   For hf2- og hf-enkeltfagkursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:   • Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2021.

   • Skriveuge sso: 4. februar - 11. februar 2022.

   • Aflevering af sso: 11. februar 2022 klokken 14. 


   Du finder nærmere info om tilmelding til SSO på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start


   Eksamensprojekt hf (EP)


   For kursister på hf-enkeltfag, der afslutter fuld hf til januar 2022:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 17. maj 2021.

   • Skrivedage: 8.-12. november 2021

   • Frist for aflevering: 12. november 2021 klokken 12.


   For kursister, der afslutter fuld hf til juni 2022:   • Tilmeldingsfrist inklusive valg af fag for eksamensprojekt: 28. januar 2022.

   • Skrivedage: 25.-29. april 2022

   • Frist for aflevering: 29. april 2022 klokken 12.


   Du finder nærmere info om tilmelding til EP på vores startside - husk login: VUCSyd.dk/start


   Regler for hf-eksamen (højere forberedelseseksamen) avu-prøver (almen voksenuddannelse) og fvu-prøver (forberedende voksenundervisning)


   Her finder du eksamensbekendtgørelsen i sin helhed.

   Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen

  • Om eksamen på hf

   Tilmelding og framelding


   Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.
   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du henvende dig til kontoret omgående. Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Eksamensdatoer og -lokaler


   Kan ses på Ludus Web.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret straks efter offentliggørelsen.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Ved gruppeaflevering af synopser eller rapporter udelukkes alle i gruppen fra eksamen, hvis en enkelt kursist tages i snyd.


   Bemærk, at VUC Syd kontrollerer brug af internet!


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og begrundet. 


   Fuldt hf-eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.  


   Eksamensbeviser


   Beviser for sommereksamen kan afhentes efter endt eksamensperiode i juni/juli - har du lånt it-udstyr, skal du aflevere dette først.


   Eksamensprojekt


   Ønsker du en hel hf-eksamen af hf enkeltfag, skal du skrive eksamensprojekt. Du finder vejledningen til eksamensprojektet på VUCSyd.dk/start


   Større skriftlig opgave - SSO


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive større skriftlig prøve, SSO. Se vejledning og tilmelding til Større Skriftlig Opgave under Genveje på VUCSyd.dk/start.


   SKRIFTLIG EKSAMEN


   Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web. Du kan også se dem under FAQ "Eksamensdatoer, -regler og frister". Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen


   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. 


   Kommunikation under prøven


   Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver.
   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
   VUC Syd kontrollerer brugen af internet!


   Høretelefoner


   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
   Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre.
   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver.


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve   Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.

   Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.


   Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.
   Hjælpemidler til skriftlig eksamen


   Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl.


   MUNDTLIG EKSAMEN


   Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web. Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 3t, 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.
   Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter.
   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Kommunikation under prøven


   Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.
   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.
   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.
   VUC Syd kontrollerer brugen af internet!


   Høretelefoner


   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.
   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuet bruger-login.)


   VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så bedst er at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign. Det gælder i alle forhold din egen sikkerhed. 


   Eksamensafvikling ved storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om prøver/eksamen på avu (almen voksenuddannelse) og FVU (forberedende voksenundervisning)

   Tilmelding og framelding


   Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
   Under særlige omstændigheder er det muligt at framelde dig prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer at melde dig fra.


   Fristen for ansøgning om afmelding til prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister
   Fristen for afmelding til prøver er to uger efter endt forløb for FVU-kursister.


   Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


   Vilkår for prøver


   Du er selv ansvarlig for at kende reglerne i de fag, som du skal til prøve i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om prøvegrundlag mv.


   Er du i tvivl, så spørg din lærer/vejleder/kontoret.


   Dispensationer


   Det er muligt at søge dispensation (fx forlænget tid) til prøve, hvis du kan dokumentere særlige behov. Så tidligt som overhovedet muligt skal du selv gøre VUC Syd opmærksom på dine særlige behov. Fristen er den 15. oktober for vinterprøve og 15. marts for sommerprøver, men hvis der foreligger særlige forhold, kan der dispenseres fra denne frist. Henvend dig på kontoret!


   Prøvebevis


   Der oplyses på Ludus Web, hvordan du får dit prøve-/eksamensbevis.


   Datoer og -lokaler


   Datoer for de skriftlige avu-prøver kan downloades fra Undervisningsministeriets hjemmeside: Klik her for at se datoerne.


   Information om datoer, øvrige oplysninger og prøvelokaler for de mundtlige prøver modtager du via din lærer og via Ludus Web.


   Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her på dette link.


   Klager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøver (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se Undervisningsministeriets vejledning her.


   Prøvesammenfald


   Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal du omgående - og hurtigst - henvende dig på kontoret.


   Fuldt avu-prøvebevis - Almen Forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere).


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.
   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.
   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, studiekort, pas el. lign.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag.


   Sygeeksamen


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøve.


   Udeblivelse fra prøve


   Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.


   Skriftlig prøve


   De skriftlige prøver afvikles i perioden primo december og ultimo maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af Ludus Web.
   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret!


   Brug af computer og printning ved skriftlig prøve   Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.

   Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og prøvenummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


   Mundtlig prøve


   De mundtlige prøver afvikles i december/januar og maj/juni. Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.
   Hvis du er selvstuderende skal du kontakte din vejleder for at få det præcise tidspunkt.
   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående kontoret.
   I fag med eksamen med 24 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer/vejleder/VUC.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor kan stille enkelte spørgsmål til dig. Censor bestemmer, hvornår prøven er færdig.
   Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter.
   Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler til prøve


   Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden prøven


   Under forberedelsen må du generelt medbringe og benytte alle hjælpemidler efter eget valg, fx også din egen computer, men enhver kommunikation med omverdenen er forbudt, dvs. at det ikke er tilladt at bruge internet. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!
   Der kan dog være fastsat særlige begrænsninger i reglerne om de enkelte fag. Spørg din lærer/vejleder eller se bekendtgørelsen for faget. 


   Du kan også tjekke hjælpemidlerne i linket her.


   Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger.


   Hjælpemidler til fvu-prøver


   FVU dansk:


   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer.


   FVU matematik:


   Alle hjælpemidler er tilladte.


   For alle fag gælder:   • det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, at koble sig på internettet, eller at benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!

   • eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. 


   Prøveafvikling i storm og snevejr 


   Skriftlige prøver


   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Mundtlige prøver  


   1.  Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.

  • Om eksamen - fjernkursist hf

   Tilmelding til eksamen


   Som fjernkursist ved VUC Syd er du automatisk tilmeldt eksamen i de fag, hvor der er eksamen. Spørg din underviser, hvis du er i tvivl.


   Ønsker du at framelde dig eksamen, skal du straks henvende dig til administrationen i e-læringscenteret - admfjern@vucsyd.dk Husk også at orientere din lærer med det samme.


   For at gå til eksamen skal du være studieaktiv.


   Eksamensvilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende eksamensreglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen, eksamensemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse.


   Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse.


   Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts.


   Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Eksamensdatoer


   Datoer for de skriftlige eksamener kan du se under FAQ "eksamensdatoer, -regler og frister". De oplyses også via Ludus Web.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Webi god tid, inden eksamensperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til, hvilket tidspunkt på dagen du ønsker at gå til eksamen.


   Eksamenssammenfald


   Hvis du ifølge eksamensplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Hvis du har eksamen andre steder end på VUC Syd, og der er eksamenssammenfald, er du selv ansvarlig for straks at kontakte studieadministrationen: admfjern@vucsyd.dk


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas eller studiekort sammen med sygesikringsbevis. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en eksamen, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven og du mister retten til at komme til sygeeksamen (se næste afsnit).


   Sygeeksamen


   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have dokumentation for sygdom. Kontakt egen læge, som skal bekræfte skriftligt, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag, som eksamen foregår. Du skal selv betale for dokumentationen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af dokumentationens datoer.


   Vejledningen på VUC Syd skal modtage lægeerklæringen hurtigst muligt og senest fem dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.

   Sygeeksamen vil finde sted i august for sommereksamen og i maj/juni for vintereksamen.


   Kontakt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en eksamen uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære eksamen i dine fag.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale. Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.


   Bemærk at VUC Syd kontrollerer brug af internet.


   Eksamensklager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende eksamen (bedømmelsen, eksamensgrundlaget, eksamensforløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest to uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Fuld hf - eksamensbevis


   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf - og det skal ske senest d. 1. maj i samme år som du afslutter din fulde HF ved sommereksamen. Alle gamle originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Eksamensbeviser


   Alle eksamensbeviser tilsendes efter eksamen. 


   Eksamensprojekt og større skriftligt opgave (SSO)


   Ønsker du en hel hf-eksamen, skal du skrive eksamensprojekt og større skriftlig opgave.


   Du finder vejledning i genveje på VUCSyd.dk/start. Hvis du herefter er i tvivl om noget, kan du henvende dig til din underviser eller din vejleder.


   Brug af computer og udprintning ved skriftlig prøve   Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.

   Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00.


   Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.
   Ved prøverne gælder følgende:   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret og du vil få en karakter.

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan, komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning.

   • Nogle eksamener vil være med elektronisk aflevering af opgavebesvarelsen. Du orienteres om dette i god tid inden eksamen.

   • Karaktererne for de skriftlige prøver forventes offentliggjort sidst i juni.   Brug af egen computer


   Du kan IKKE få teknisk support med at betjene din computer, og du skal selv kunne gemme din besvarelse. Du skal have printet ud senest ved afslutningen af prøven. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid.


   Særligt vedrørende mundtlig eksamen


   De mundtlige prøver afvikles i perioden fra midt i maj til sidst i juni.


   Eksamensplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Dato og lokale fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales med læreren på de enkelte hold.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   I fag med eksamen med 24 t og 48ts forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Netadgang


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet.


   Særlige forhold


   Skriftlige prøver   • Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejret.

   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.00.

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (dec/jan eller maj/juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling.

   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende.


   Hvis du kommer for sent til skriftlig eksamen, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til eksamen.


   Mundtlige prøver


   1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt.

   • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge.

   • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på hjemmesiden samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet).

   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve som sygeeksamen næste eksamenstermin, dvs. uden betaling.


   2. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00  på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked. 


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Om prøver - fjernkursist avu

   Tilmelding og framelding


   Prøve er del af din studieaktivitet. Du bliver automatisk tilmeldt prøve. 
   Under særlige omstændigheder er det muligt at ansøge om fritagelse fra prøve. Kontakt din lærer snarest og i god tid inden nedenstående deadline, hvis du overvejer dette.


   Fristen for ansøgning om fritagelse fra prøver er 1. maj for sommertermin og 15. november for vintertermin for AVU-kursister


   Hvis du ønsker at aflægge prøve senere, kan det kun ske som selvstuderende ved den næste eksamenstermin - mod betaling.


   Tilmelding som selvstuderende er 15. oktober for vintereksamen og 15. marts for sommereksamen.


   Prøvevilkår


   Du er selv ansvarlig for at kende prøvereglerne i de fag, som du skal op i, fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din prøve, prøveemner, krav om afleverede synopser og rapporter mv. Er du i tvivl, så spørg din underviser eller din vejleder.


   Dispensation


   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse for at ligestille dig med andre eksaminander. Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund kan ikke betragtes som en funktionsnedsættelse. Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for vinterprøver d. 15. oktober og for sommerprøver d. 15. marts. Du skal kontakte din vejleder for at få ansøgningsskema sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk. Ansøgningsskema sammen med dokumentation, skal sendes i underskrevet stand til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Prøvedatoer


   Datoer for de skriftlige prøver kan du se på siden Eksamen og prøver.


   Hvis du kommer for sent til skriftlig prøve, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig straks til studieadministrationen på det sted, hvor du er til prøve.


   Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web i god tid inden prøveperioden starter. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser. Du kan også kontakte din underviser, hvis du har særlige ønsker til tidspunkt på dagen.


   Prøvesammenfald


   Hvis du ifølge prøveplanen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles administrationen i fjernundervisningen straks efter offentliggørelsen: admfjern@vucsyd.dk


   Fuldt avu-eksamensbevis - Almen forberedelseseksamen


   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene:   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D)

   • Engelsk (niveau D)

   • Matematik (niveau D)

   • Naturvidenskab (niveau G eller højere)

   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 


   Du er selv ansvarlig for at meddele studieadministrationen, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest 1 måned før eksamensterminsstart. Alle gamle originale beviser skal afleveres.


   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå.


   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.


   Billedlegitimation


   Du skal til alle eksamener kunne fremvise billedlegitimation på forlangende. Så medbring kørekort, pas el. lign. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede.


   Snyd


   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven.


   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale med forstanderen om din situation. Hvis mistanken om snyd bekræftes vil din prøve/karakter blive annulleret. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet!


   Klager


   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende prøve(bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren. Klagen skal være individuel og skriftlig. Se klagevejledningen her. Klagen indsendes til: sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Sygdom


   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette VUC Syd. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven.


   Sygeprøve


   På avu og FVU afholdes der ikke sygeprøver.


   Vejledningen på VUC Syd skal dog modtage lægeerklæring hurtigst muligt og senest 14 dage efter sygemeldingen. Du kan maile den til sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk

   Kontakt eventuelt administrationen i fjernundervisningen for nærmere oplysninger på tlf.nr. +45 73 61 33 33.


   Udeblivelse fra prøve


   Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag.


   Skriftlig prøve


   De skriftlige prøver afvikles i december og maj. Datoer og lokaler samt tidspunktet for hvornår du skal møde, fremgår af prøveplanen. Vær især opmærksom på om der er særlige regler, hvis du skal bruge computer.


   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold kan VUC tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående hos VUC Syd på telefon 7361 3331 og mail sikkermail-vucsyd-fu@vucsyd.dk.


   Brug af computer og printning ved skriftlig prøve   Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig prøve. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer.

   Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til prøve. Du skal derfor komme i god tid inden prøve, dvs. fra kl. 8.30, når prøve starter kl. 9.00.


   Der vil ikke blive iværksat printerløsning med USB-stik.


   Ved prøverne gælder følgende:   • Du skal på forlangende kunne fremvise billedlegitimation

   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer.

   • Arkene skal nummereres.

   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt.

   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt.

   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen.

   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret.

   • For at sikre ro i lokalet, må ingen forlade lokalet de sidste 15 minutter inden prøven slutter.

   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning (Dette punkt gælder IKKE for fvu-prøver).

   • Hvis du bruger computer får du/har du fået særskilt information fra dit lokale VUC. Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret.

   • På forsiden af eksamensbesvarelsen skal du underskrive følgende tekst: "Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven".


   Særligt vedrørende mundtlig prøve


   Prøveplan for de mundtlige prøver offentliggøres på Ludus Web medio maj for sommereksamen og ultimo november for vintereksamen. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte din underviser.


   Dato og lokale fremgår af prøveplanen, som offentliggøres.


   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt kan aftales på de enkelte hold med læreren.


   Kommer du for sent til en mundtlig prøve, betragtes du som udeblevet fra prøven. Hvis VUC vurderer at forsinkelsen er rimeligt begrundet, kan du få lov til at blive eksamineret på et senere tidspunkt. Kontakt derfor omgående administrationen på det sted, hvor du er til prøve.


   Prøven er begyndt, når du har fået spørgsmålet, og du skal vide at enhver præstation skal vurderes.


   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig. Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede.


   Hjælpemidler og netadgang til mundtlig prøve


   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuel bruger-login.)


   Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt, systemnedbrud og sikkerhed.


   Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail o.a. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.


   På denne side kan du finde flere informationer om mundtlig eksamen og hvad du må bruge af hjælpemidler til mundtlig avu-eksamen.


   Hjælpemidler til skriftlig prøve


   På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøveog hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve. Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer


   For alle fag gælder:
   • Det er ikke tilladt at udveksle oplysninger med andre, dvs. at det f.eks. ikke er tilladt at medbringe eller bruge mobiltelefoner, kommunikere med andre på nettet, fx benytte e-mail. Bemærk at VUC kontrollerer brug af internet.   • Eksamen skal foregå i så rolige omgivelser som muligt. På VUC Syd er det derfor kun tilladt at bruge i-pod el. lign., hvis det ikke generer andre til prøven.


   Husk at medbringe billedlegitimation til alle eksaminer.


   VUC Syd ønsker alle en god eksamen!

  • Er der prøver på fvu - forberedende voksenundervisning?

   Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 


   Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

  • Hvad er eksamensprojekt (EP) på hf?

   Eksamensprojektet (EP) er en obligatorisk del af en fuld hf-eksamen. Eksamensprojektet omfatter to fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.  


   Du vælger selv de to fag, som eksamensprojektet udarbejdes i. Projektet skal udarbejdes på det højeste faglige niveau, som du har fulgt fagene i. Emnet for det flerfaglige eksamensprojekt fastlægger du i samråd med de vejledere, som du får tildelt.


   Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på Ludus Web. 

  • Kan jeg gå til sygeeksamen?

   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du straks underrette studiekontoret, og det skal ske senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen.


   På avu og fvu holdes ikke sygeeksamen.


   På hf skal du, for at kunne komme til sygeeksamen, have en lægeattest, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår. Du skal selv betale for lægeattesten, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeattestens datoer. Lægeattesten afleveres til kontoret, ikke til underviseren.

  • Kan jeg gå til eksamen som selvstuderende?

   Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende. Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking


   Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober
   Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts


   KAPITEL 3 (UDDRAG AF EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN)


   Adgang til prøve


   § 8. Personer, der opfylder adgangskravet til uddannelsen men ikke er indskrevet til undervisningen, kan aflægge prøve som selvstuderende efter reglerne herom for den enkelte uddannelse, herunder reglerne om opfyldelse af eksaminationsgrundlaget, jf. § 7, stk. 1, og om betaling. Tilmelding skal ske ved en institution, der i forvejen afholder prøve i det pågældende fag og på det pågældende niveau. Institutionen kan henvise den selvstuderende til at aflægge prøve ved en anden institution.


   Stk. 2. Institutionen kan fastsætte en frist for tilmelding, der ligger tidligst 8 uger før prøvens afholdelse, jf. dog stk. 3.


   Stk. 3. Selvstuderende, der ønsker at aflægge prøve i forberedende voksenundervisning, skal tilmelde sig normalt senest 2 uger før prøvens afholdelse


   (læs hele bekendtgørelsen her)

  • Kan jeg opnå dispensation fra eksamen?

   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til hf-eksamen og avu-prøver


   Prøveterminen december: 15. oktober.
   Prøveterminen maj/juni: 15. marts.


   Frist for ansøgning om dispensationer for handicap til fvu-prøver


   Senest 2 uger før prøvens afholdelse. 


   Visse dispensationsansøgninger skal sendes ind til ministeriet, så tal med en studievejleder så hurtigt som muligt.

  • Vil du klage over eksamen / prøve?
  • Hvordan får jeg mit eksamensbevis/prøvebevis?

   Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis, har du to muligheder for at bestille det. 


   Fuld hf og hf-enkeltfag 


   Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.minkompetencemappe.dk, hvor du kan logge ind med NemID og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb.


   Få eksamensbevis via e-boks


   Ønsker du dit eksamensbevis sendt til e-boks, skal du sende en mail til: post@vucsyd.dk med følgende oplysninger:   • Fuldt navn

   • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato

   • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål)

   • Eksamenstermin (f.eks. maj/juni 2021)

   • Fag


   Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din e-boks, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar.

  • Hvis du snyder under eksamen eller i undervisningen

   Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen, kan du blive bortvist fra prøven.


   Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv. Dette kan have indflydelse på din ret til at få SU.

  • Hvordan og fra hvornår finder jeg mine karakterer? Opdateret 16. juni 2021

   Du finder dine karakterer i Ludus Web. 


   Log først på Ludus Web og vælg så menupunktet kursist. 


   Vælg protokol.


   For eksamensperioden sommer 2021 vil alle resultater være tastet i Ludus Web d. 23. juni kl. 16.00.

 • Avu - almen voksenuddannelse
  • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

   Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

  • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

   Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.


   Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.


   Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

  • Er der prøver eller evalueringer?

   Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 


   På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

  • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

   Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

  • Hvad er AF - Almen Forberedelseseksamen?

   Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.
   En hel forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.


   For at tage en almen forberedelseseksamen, der skal bruges til at gå videre på hf, skal du bestå prøver i fem fag. De fire af fagene er altid:   1. dansk D eller dansk som andetsprog D

   2. matematik D

   3. engelsk D

   4. naturvidenskab G eller D


   Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk.

  • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

   Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.


   Spørg i vejledningen.

  • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

   Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

  • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

   Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.


   DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU


   Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:   • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.

   • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.


   ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.

   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.

   • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 


    • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.

    • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.
   ... eller særligt for FVU og OBU:   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

   • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb


   Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så tag fat i os på chatten.

 • Ordblindeundervisning
  • Hvad er ordblindeundervisning?

   VUC Syd tilbyder gratis undervisning målrettet voksne ordblinde. Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.


   Du kan starte på VUC Syd, når du ønsker det. 


   Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os bruger vi it-udstyr, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at læse, skrive, stave - og regne.

  • Hvad koster ordblindeundervisning?

   Undervisningen er gratis.

  • Er der eksamener på ordblindeundervisning?

   Nej. 

  • Hvordan ved jeg, om jeg er ordblind?

   Du får lavet en test af, hvordan du læser og skriver. Det sørger VUC Syd for. Herefter finder vi ud af, hvilken undervisning du har brug for.

  • Hvad er uddannelsesmålene for ordblindeundervisning?

   Vi laver en individuel undervisningsplan ud fra dine behov.


   Læs mere om uddannelsesmål for OBU her.

 • FVU - Forberedende voksenundervisning
  • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

   Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.


   Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 


   Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.


   FVU giver give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.


   Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

  • Hvad er FVU dansk?

   FVU dansk er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU dansk er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


   Ved FVU dansk niveaudeles undervisningen i fire trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.


    

  • Hvad er FVU matematik?

   FVU matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.


   Ved FVU matematik niveaudeles undervisningen i to trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 


   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

 • Hf - højere forberedelseseksamen
  • Hvad er hf-eksamen?

   Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.


   Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.


   Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.


   Du kan selv sammensætte enkeltfag eller måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb.

  • Hvad kan jeg bruge en fuld hf-eksamen til?

   En fuld hf-eksamen uden overbygning kvalificerer til optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser (University College, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademier).


   Det er muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne) med en fuld hf-eksamen, hvis man gennemfører   • en fuld hf-eksamen med overbygning eller

   • efterfølgende en fuld hf-eksamen uden overbygning supplerer med en overbygning


   En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau.
   Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A.


   Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk


   Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.


   Se også Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  • Er der læreplaner for hf?

   Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 


   Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:


   Hf - læreplaner 2017


   Hf-enkeltfag læreplaner 2017


   Hf-enkeltfag læreplaner 2020


   Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

  • Er der studietur på hf?

   Ja, der er en studietur planlagt i løbet af den 2-årige hf. Den finder sted i løbet af det første år på hf.

  • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

   Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO. 


   Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.


   Karakteren tæller 1,5.

  • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

   Du kan læse vores studieplaner / undervisningsbeskrivelser for hf her.

  • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

   2-årig hf
   Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.


   Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.


   Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.


   Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.


   Hf enkeltfag
   Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.


   Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.


   Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.


   Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.


    

  • Hvad kan jeg bruge den 2-årige hf-eksamen til?

   Den 2-årige hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...


   Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.


   For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.


   Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.


   Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  • Hvornår er der laboratorieweekend for fjernkursister? Opdateret 1. november 2021

   For fjernkursister foregår en del af undervisningen i biologi, fysik, geografi, idræt og kemi på en af VUC Syds afdelinger i form af laboratorieweekender, der typisk starter en fredag og slutter om søndagen.


   Du bliver tilmeldt laboratorieweekend af vejlederen, når du tilmelder dig fjernundervisning. Vejlederen oplyser dig om, hvilken weekend du er tilmeldt.


   Det er dit ansvar at finde et sted at overnatte, hvis du har behov for det. Du kan eksempelvis orientere dig om overnatningsmulighederne i området ved VisitAabenraa eller VisitSønderborg.


   Bemærk: Du skal deltage i en laboratorieweekend pr. fag. Ved 0-B forløb skal der deltages i 2 weekender - en C weekend og en B weekend, for at du kan gå til eksamen. Ved idræt skal du deltage i både del 1 og del 2 for at kunne gå til eksamen.


   OBS: Der tages forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.


   Laboratorieweekender i 2021/2022


   Biologi B: 12.-14. november 2021, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi B: 11.-13. marts 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C: 2. og 3. oktober 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C: 13. og 14. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C: 20. og 21. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C: 12. og 13. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C:
   23. og 24. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.


   Geografi C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Geografi C: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.


   Kemi C: 19. og 20. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Kemi C: 2. og 3. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Kemi C: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Kemi B: 8.-10. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.


   Idræt 0-B: 6. og 7. november 2021, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Idræt 0-B: 30. april og 1. maj 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.


   Fysik C: 26. og 27. marts 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik C: 9. og 10. april 2022, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik B: 13.-14. november 2021, lørdag og søndag kl. 8.30-18.30.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik B: 20.-21. november 2021, lørdag og søndag kl. 8.30-18.30.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik B: 22.-24. april 2022, fredag kl. 16.00-19.00, lørdag og søndag kl. 9.00-18.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.

  • Kan eksamen finde steder andre steder end på VUC Syds afdelinger?

   For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet.


   Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd.


   Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

   Hvordan ansøger du?
   Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder.


   Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning.


   Hvad skal du selv gøre, før du kan sende din ansøgning?
   Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler.


   I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader).


   VUC Syd skal godkende institutionen


   Skal du selv betale for ekstra udgifter?
   Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud.


   Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid.


   Hvornår er der ansøgningsfrist?
   Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest   • 15. marts ved sommereksamen

   • 15. oktober ved vintereksamen


   Bliver en ansøgning altid godkendt?
   Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler.

  • Hvad er SOF - supplerende overbygningsforløb?

   SOF er en overbygning til den 2-årige hf. Den giver dig adgang til universitetsuddannelser. 


   Læs mere her: 2-årig hf overbygning.

  • Vigtig information til dig, der supplerer din fulde hf. Opdateret d. 26. maj 2021

   Hvis du afslutter din hf/højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din hf-eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.


   Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.


   Sådan sker nedjusteringen
   Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.


   Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

 • Professionspakker på hf-enkeltfag
  • Hvordan bliver jeg pædagog?

   Med hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C opfylder du adgangskravene til pædagoguddannelsen. Vi foreslår, at du supplerer med Psykologi C eller Religion C 

  • Hvordan bliver jeg sygeplejerske?

   Pakken hjælper dig på vej til sygeplejerskeuddannelsen. Du skal have hf-enkeltfagene Dansk A og Engelsk B. Derudover skal du have et af fagene: Matematik B, Biologi B, Fysik B eller Kemi B samt et af fagene Samfundsfag C eller Psykologi C.
   Desuden kræves der 9 måneders erhvervserfaring.

  • Hvordan bliver jeg socialrådgiver?

   For at blive optaget på socialrådgiverstudiet skal du have hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Psykologi C og Samfundsfag B.

  • Jeg ved, hvad jeg vil studere. Hvordan bliver jeg klar til studiestart?

   Ved du, hvad du gerne vil være? Mangler du et par fag eller de rette niveauer?


   Med hf-enkeltfag kan du skræddersy dit forløb, så du bliver klar til start på din drømmeuddannelse. Sammen med vores vejledere finder du ud af, hvilke fag og niveauer du mangler for at blive optaget på din drømmeuddannelse.


   Kontakt os på chatten her på siden eller book en tid til en samtale med en vejleder, hvis du vil optages.
 • Gymnasial supplering
  • Hvad er gymnasial supplering?

   Hvis du har gennemført en stx, htx, hhx eller hf, men alligevel mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse faget/niveauet som gymnasial supplering. Det er et krav, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på.


   Du kan høre mere om dine muligheder for gymnasial supplering ved at kontakte VUC Syds vejledere. Du kan få vejledning om gymnasial supplering og de videregående uddannelser ved studievalg.dk eller ug.dk/evejledning.


   Ansøgningsfristen for gymnasial supplering er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

  • Hvad er GIF?

   GIF er for dig, som er flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang og som ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen.


   VUC Syd tilbyder ikke GIF. Du kan læse mere om GIF og finde skoler, der tilbyder GIF, på UG.dk

  • Kan jeg få SU på GS-forløb?

   Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb. Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

   Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU.

  • Er der deltagerbetaling på GS?

   På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
   GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

   OBS!
   Deltagerbetalingen er fastsat til 550 kr. pr. fag.

  • Er der optagelseskrav på gymnasial supplering?

   Du kan læse de aktuelle optagelseskrav på odensekatedralskole.dk


   Der kan du også ansøge om optagelse på gymnasial supplering.

 • Tilmelding
  • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årigt hf?

   Går du i 9. eller 10. klasse, skal du inden 1. marts søge via www.optagelse.dk. Når du det ikke, så kan du altid kontakte vores vejledere på telefon 7361 3333 eller ved at booke en samtale.


   Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 15. marts.


   Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.


   Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.


   Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 15. marts, kan du altid kontakte vores vejledere.

  • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

   Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.


   Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

   Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
   Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.


   Du kan løbende tilmelde dig, men du kan kun starte på avu-forløb i bestemte perioder. Se mere på vores side om avu her -> Almen voksenuddannelse

  • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

   Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
   Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.


   VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

   Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
   Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

   Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.


   Ansøgningsfristen er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

  • Hvordan melder jeg mig til en kompetencevurdering?

   Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
   Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
   Når VUC har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
   I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.


    

  • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

   Først skal du have en samtale med en vejleder. Sammen laver I en uddannelsesforløb, som passer til dine faglige forudsætninger og dine uddannelsesdrømme. Det er en god ide, at du gør dig nogle tanker om dit mål med uddannelsen.


   Du booker en samtale her - vælg fjernundervisning: Book vejledersamtale. Vejlederen ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Inden samtalen bedes du uploade dine tidligere eksamensbeviser via den profil, som bliver oprettet under booking af vejledersamtale.


   Når du er optaget og har betalt for dine fag på fjernundervisning, så modtager du kort efter en mail fra din lærer. Sammen udarbejder I en arbejdsplan, som du skal godkende og følge.

  • Merit - hvordan søger jeg om merit?

   Du kan søge om merit for fag, som du har gennemført tidligere. Det er en god ide at tale med vejlederen om dette, når du bliver optaget. Husk dokumentation i form af prøvebevis eller lignende.


   Har du ikke talt med vejlederen om eventuel merit i forbindelse med din optagelse på VUC Syd, er det vigtigt, at du henvender dig til din vejleder om det, da fristen for at søge er senest seks uger efter din start på VUC Syd. Husk dokumentation.

  • Hvordan tilmelder jeg mig SOF/supplerende overbygningsforløb på hf?

   Det gør du ved at kontakte din vejleder på VUC Syd direkte. 


   Hvis du har taget din hf et andet sted, så booker du en tid til en samtale med en vejleder her: Booking.


   Du er også velkommen til at skrive til os på chatten.

 • Generelt VUC Syd
  • Hvilke niveauer underviser VUC Syd på?

   VUC dækker niveauerne fra Basis-G-F-E-D som almen forberedelseseksamen.


   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  • Hvad betyder de forskellige forkortelser?

   AVU = Almen Voksenuddannelse
   AF = Almen Forberedelseseksamen
   OBU = Ordblindeundervisning
   FVU = Forberedende Voksenundervisning
   GS = Gymnasial Supplering
   GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
   HF = Højere Forberedelseseksamen
   RKV = Real Kompetencevurdering
   SOF = Særligt OverbygningsForløb
   SU = Statens Uddannelsesstøtte
   SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
   VSU = Voksen specialundervisning
   VUC = Voksenuddannelsescenter

  • Hvor finder jeg beredskabsplanen?

   Der hænger beredskabsplaner på alle etager på alle afdelinger.

  • Hvilke adgangskrav er der til VUC Syd?

   Dansk som andetsprog
   For at blive optaget på avu skal du kunne dansk på et niveau, der svarer til minimum slutniveauet for danskuddannelse 2 både mundtligt og skriftligt. Se også under Tilmelding.


   FVU - forberedende voksenundervisning
   Du skal igennem en test, som klarlægger dine sproglige udfordringer. Vores vejledere hjælper dig videre.


   avu - almen voksenuddannelse (9. - 10. klasse. for voksne)
   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år, og dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse.


   Hf enkeltfag 
   Du kan tidligst blive optaget på hf, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasses udvidet niveau i dansk, engelsk og matematik. Hf-fag kan kombineres med fag på avu (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse.).


   Hf 2-årigt
   Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse. Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.


   For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.
   For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.
   Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.


   Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.


   Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).


   Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

  • Hvor finder jeg glemte sager?

   Hvis du har mistet nogle af dine ting, så prøv at henvende dig hos studiesekretærerne.
   Og finder du noget, andre har glemt - så aflever det gerne hos studiesekretærerne.

  • Hvordan melder jeg mig ud?

   Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du ringe på 7361 3333 eller skrive en email til post@vucsyd.dk. Du bliver altså ikke automatisk meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.


   Du skal aflevere lånt it-udstyr ved udmeldelse. It-udstyret skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.


   Dit login til systemer på VUC Syd ophører 30 dage efter din udmeldelse eller sidste eksamen.

  • Kan jeg få Ungdomskort, når jeg går på VUC Syd?

   Er du kursist på VUC Syd, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus.


   Det kræver, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.


   Det betyder: Hf, avu, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år, når du starter på din uddannelse.


   Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU-berettiget.


   Læs mere på ungdomskort.dk

  • Hvor giver jeg besked, hvis jeg flytter eller får nyt telefonnummer?

   Hvis du skifter adresse eller skifter telefonnummer, bedes du hurtigst muligt give besked ved at sende en email til post@vucsyd.dk.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

   Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.


   Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:   • er ordblind

   • har psykiske vanskeligheder

   • har fysiske vanskeligheder

   • er døv eller hørehæmmet

   • er blind eller svagsynet 


   Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. 


   Læs mere her: SPS - specialpædagogisk støtte

  • Hvor kan jeg parkere?

   På vore afdelinger i Haderslev, Tønder og Aabenraa finder du mulighed for at parkere på VUC Syds område. 


   Haderslev, Kroghs Kobbel 2: Der er parkeringspladser ved indgang B.


   Tønder: Benyt parkeringen bag Tønder Campus - der er adgang via Plantagevej.


   Aabenraa: Benyt p-pladsen lige ved VUC Syd. Der er adgang fra Lavgade eller Klinkbjerg.


   I Sønderborg er der begrænsede muligheder for parkering. Vær opmærksom på skiltning i området.

  • Hvordan logger jeg ind på it-systemer? Hvordan finder jeg mit skema?

   Vi har lavet en lille hjemmeside, hvor det bliver forklaret, hvordan du logger på vores it-systemer. Find den her: Sådan logger du på VUC Syds systemer. 

 • Hf2 fagpakker
  • Hf fagpakke: Mennesker og samfund - start august 2022

   Har du lyst til en uddannelse, hvor du får indblik i samspillet mellem menneske og samfund, så vælg denne fagpakke. Du får adgang til uddannelser som socialrådgiver, ernæring og sundhed og lignende.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller biologi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Mennesker og samfund. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Pædagogik og undervisning - start august 2022

   Har du lyst til en uddannelse, hvor læring og formidling står i centrum, så er dette fagpakken for dig. Du kan for eksempel bruge den til at læse til lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller mediefag B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Pædagogik og undervisning. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Sikkerhed og uniform - start august 2022

   Har du interesse for at arbejde inden for politiet, forsvaret eller måske som ambulanceredder, så kan fagpakken “sikkerhed og uniform” være med til at gøre dig klar til det.


   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi psykologi B eller mediefag B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B


   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Sikkerhed og uniform. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Økonomi og kommunikation - start august 2022

   Har du interesse for økonomi, kommunikation og markedsføring, så er dette fagpakken til dig. Du får adgang til en lang række uddannelser inden for blandt andet finans, handel og markedsføring.


   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi mediefag B eller biologi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B, samfundsfag B eller biologi B


   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag:
   Biologi B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Økonomi og kommunikation. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Sundhed og velfærd - start august 2022

   Vil du gøre en forskel for andre mennesker, så er “sundhed og velfærd” fagpakken til dig. Du kan få adgang til spændende uddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver og lignende.


   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B, hvis du vælger den i Haderslev eller Sønderborg. I Aabenraa indeholder fagpakken biologi B og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi mediefag B eller biologi B, hvis du vælger Haderslev eller Sønderborg og kemi B eller samfundsfag B i Aabenraa, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Haderslev
   Fagpakke:
   Erhvervsøkonomi C og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller
   Mediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Mediefag B, samfundsfag B eller biologi B


   Sønderborg
   Fagpakke:
   Erhvervsøkonomi C og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller
   mediefag C


   Valgfag:
   Biologi B


   Aabenraa
   Fagpakke:
   Biolog B og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller samfundsfag B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke:


   Haderslev eller Sønderborg - Mine muligheder med hf-fagpakken Sundhed og velfærd


   Aabenraa - Mine muligheder med hf-fagpakken Sundhed og velfærd


   Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Naturvidenskab - start august 2022

   Er du optaget af matematik og det naturvidenskabelige? Har lyst til at uddanne dig til laborant, sygeplejerske, jordemoder eller måske inden for teknologi, så er dette fagpakken til dig.


   Fagpakken indeholder biologi B og matematik B.


   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi kemi B, men valget er dit. Se mulighederne her:


   Aabenraa
   Fagpakke:
   Biolog B og matematik B


   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller m
   ediefag C


   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller samfundsfag B


   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så kontakt os gerne på chatten på hjemmesiden eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.


   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Naturvidenskab. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

 • Ordensregler
  • Trivsel og kommunikation

   Vi lægger vægt på, at alle trives på VUC Syd og er fælles om at sikre den gode stemning, respektfuld omgang med hinanden og ro til fordybelse og læring.


   Det betyder, at vi ikke forstyrrer undervisningen, støjer unødigt eller opfører os truende, krænkende eller voldeligt. Dette gælder både på og uden for VUC Syd, samt når vi er online (f.eks. på sociale medier, emails og andet).


   Det er også vigtigt, at vi hjælpes ad og gør opmærksom på det, hvis nogen ikke trives eller bliver mobbet. Du kan læse vores antimobbestrategi her.


   I forbindelse med undervisningen taler vi alle dansk, medmindre der er tale om undervisning i et sprogfag.

  • Vi passer godt på tingene...

   Vi er alle ansvarlige for at passe godt på VUC Syds bygninger, møbler og inventar. Derfor rydder vi op efter os selv, sætter ikke fødderne op på møblerne, står ikke på stole/borde, spiser kun i kantinen etc. Dette gælder også slik, frugt og lignende. Du må dog gerne drikke vand alle steder.

  • Rygning, alkohol og stoffer

   Tobaksfri skole


   Der er tobaksfri skoletid på hele VUC Syd. Tobaksfri skoletid betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge i løbet af skoledagen. Det gælder også for snus og e-cigaretter. 


   Alkohol   • Du må ikke indtage alkohol i undervisningstiden, hverken på eller udenfor VUC Syds afdelinger. Du må for eksempel ikke forlade VUC Syd i pauserne for at drikke alkohol

   • Vi forventer, at du møder op til undervisning i ædru tilstand.

   • Til fester eller eftermiddagscafé på VUC Syd må du indtage alkohol i afstemte mængder; men altid under ansvar for egen adfærd. Hvis du bliver stærkt beruset forbeholder vi os retten til at bortvise dig fra arrangementet.   Illegale stoffer   • Nul-tolerance

   • Det er ikke tilladt at være påvirket eller i besiddelse af nogen former for illegale stoffer i undervisningstiden eller under andre aktiviteter i VUC Syds regi; for eksempel på studieture, ekskursioner eller til fester.   Konsekvenser   • Hvis du er påvirket af alkohol eller stoffer i undervisningstiden, kan du uden yderligere grund sendes hjem af undervisere og øvrigt personale

   • Forbrug eller besiddelse af stoffer i forbindelse med undervisning eller andre aktiviteter kan føre til bortvisning og politianmeldelse

   • Salg af stoffer i VUC Syds regi vil som hovedregel føre til bortvisning og politianmeldelse

   • Vi forbeholder os retten til, i samarbejde med politiet, at foretage uanmeldte undersøgelser, hvis der er begrundet mistanke om besiddelse af illegale rusmidler på VUC Syd.


   Få hjælp


   Vi tilbyder hjælp, hvis du har problemer med misbrug af rusmidler. Du kan trygt henvende dig til dine undervisere, mentorer eller vejledere, der naturligvis har tavshedspligt. De vil sætte gang i en proces, som skal sikre, at du får hjælp til at komme i gang med de offentlige tilbud der findes i forbindelse med misbrug.

  • Brug af it-udstyr/telefon og internet

   Det er vigtigt, at alle har fokus på undervisningen, derfor skal telefonen være slukket, medmindre andet er aftalt med underviseren.


   Når vi surfer rundt på nettet, skal det ske på en etisk forsvarlig måde, der ikke krænker andre. Det betyder, at vi ikke kommunikerer krænkende og deler billeder eller videoer på internettet eller sociale medier, hvis personerne på optagelserne ikke først har givet tilladelse til det.


   Derudover optager vi ikke billeder eller video af personer uden først at bede dem om tilladelse.

  • Religion og politiske holdninger

   Religion, politiske holdninger mm. er en privat sag. Derfor udøver, forkynder eller tilskynder vi ikke hinanden til hverken det ene eller det andet på VUC Syd.

  • Brud på reglerne

   Det er vigtigt, at vi følger reglerne, der er beskrevet ovenfor. I de få tilfælde, hvor nogen har svært ved at opføre sig ordentligt, så vil følgende kunne træde i kraft, alt efter overtrædelsens karakter:   • Samtale med uddannelsesleder:
    Gentagne eller grove overtrædelser medfører indkaldelse til samtale med en uddannelsesleder.

   • Skriftlig advarsel:
    Har samtalen ikke ført til bedring, eller var forseelsens karakter alvorlig, så skrides der til skriftlig advarsel, som er skridtet før udmeldelse fra VUC Syd.

   • Udelukkelse:
    Trusler, chikane, hærværk og vold tolereres ikke og kan medføre udelukkelse fra bestemte hold, bortvisning (udskrivning) fra VUC Syd samt evt. politianmeldelse.

 • Studieaktivitetsregler
  • Studieaktivitet for kursister og elever på hf, AVU, FVU og OBU på VUC Syd. Opdateret 30. juni 2020.

   På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


   For at være studieaktiv i undervisningen er det dit ansvar, at du:   • deltager aktivt i undervisningen, og følger din arbejdsplan i hvert fag.

   • afleverer dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

   • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

   • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

   • giver besked i ludusweb, hvis du er fraværende pga. sygdom

   • deltager i eksaminer.


   Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du møder til undervisningen, er aktiv og afleverer opgaver i de fag, du er tilmeldt.


   Har du svært ved at følge dine fag, så kontakt din underviser. Du kan også søge hjælp fra vores mentorer. Læs mere om mentorerne her.


   Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


   Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


   Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


   Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


   Hvis du bliver syg


   Hvis du ikke kan komme i skole på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web. Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


   For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


   Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

  • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret 30. juni 2020.

   På VUC Syd tager vi din uddannelse seriøst, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig bedst muligt.


   For at være studieaktiv på fjernundervisning er det dit ansvar, at du:   • deltager aktivt i undervisningen, webinar og følger din arbejdsplan i hvert fag.

   • afleverer alle dine opgaver og ikke snyder med afleveringerne.

   • er i god dialog med dine undervisere, særligt hvis du har brug for hjælp.

   • dagligt holder dig orienteret i ludusweb om afleveringsfrister, beskeder mm.

   • deltager i eksaminer.

   • deltager i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf).

   • deltager i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag)


   Det er vigtigt, at du er studieaktiv, fordi det kan få betydning for dine muligheder for at fortsætte din uddannelse. Vi stiller krav om, at du afleverer alle opgaver i de fag, du er tilmeldt.


   Har du svært ved at følge dine arbejdsplaner, så book en tid ved din underviser og du kan søge hjælp fra vores mentorer.  Læs mere om mentorerne her.


   Studieaktivitet er en konkret, individuel vurdering, som vi løbende laver.


   Hvis du ikke opfylder ovenstående krav til studieaktivitet i et fag, vil du modtage en advarsel. Hvis du ikke efterfølgende hurtigt bliver studieaktiv, vil du blive udmeldt faget.


   Hvis det medfører, at du kommer under det krævede timetal for at modtage SU, vil SU straks blive stoppet. 


   Du vil tidligst kunne blive optaget på nye fag i det næste semester.


   Hvis du bliver syg


   Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt.


   For retningslinjer i forbindelse med sygdom og COVID-19 bedes du læse nærmere på denne side: VUCSyd.dk/corona


   Hvis du har spørgsmål til studie/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte vejledningen.

  • Klagemuligheder

   Du kan klage over skriftlige advarsler og afgørelse omkring studieinaktivitet, hvis du mener, at der foreligger informationer, som skolen ikke har taget hensyn til.


   Se VUC Syds klagevejledning

  • Registrering af fravær

   Vi vil rigtig gerne se dig hver gang til undervisningen og læse alle dine opgaver. Du lærer nemlig mest, når du deltager aktivt.


   For hurtigt at kunne hjælpe dig med at rette op på faldende studieaktivitet, registrerer vi fravær sådan her:   • din lærer fører fravær senest fem minutter inde i timen

   • hvis du kommer senere, får du fravær for hele timen uanset årsag - men kom alligevel til undervisningen, så du ikke kommer bagud

   • hvis der ligger to eller flere timer i træk, føres der fravær for hver time

   • hvis du går før en times afslutning, kan du blive registreret som fraværende


   Fravær er ikke det samme som studieaktivitet. Selvom du har fravær, kan du altså godt være studieaktiv. Men dit fravær indgår i den samlede vurdering, og det er vigtigt at du kommer til tiden: både for din egen skyld – og for dine læreres og medkursisters skyld.

 • COVID-19
  • Hvordan sørger jeg for god håndvask/hygiejne? Opdateret august 2021

   Du gør en forskel i kampen mod COVID-19, når du har fokus på god hygiejne.


   Husk derfor at vaske dine hænder og spritte dem af jævnligt og grundigt.


   Du skal vaske hænder eller spritte hænder af,   • når du møder i skole om morgenen

   • efter hver 2. lektion

   • inden du går hjem fra skole, og igen når du kommer hjem

   • efter du har været på toilettet

   • når du har været udenfor

   • før og efter spisning

   • når du har pudset næse eller hostet/nyst i hånden

  • Skal jeg stadig holde afstand? Opdateret august 2021

   Det er stadig en god ide at passe på dig selv og andre, men myndighederne har ikke længere anbefalinger om at holde en særlig afstand, når du er på eksempelvis VUC Syd.


   OBS: Det er stadig vigtigt, at du er opmærksom på god hygiejne (vask hænder og sprit af ofte), hosteetikette (host og nys i et papirlommetørklæde/i dit ærme og vask hænder bagefter).

  • Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg/får symptomer? Opdateret november 2021

   Har du symptomer på COVID-19, så SKAL du:   • gå i selvisolation

   • være særligt opmærksom på hygiejne og rengøring

   • blive PCR-testet


   Symptomer på COVID-19 omfatter typisk:   • feber

   • tør hoste

   • tab af smags- og lugtesans

   • vejrtrækningsbesvær

   • træthed

   • muskelsmerter

   • ondt i halsen


   Nogle kan også opleve andre symptomer som fx kvalme, diarré og opkast.


   Her kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig: Anbefalinger


   Får du konstateret smitte med COVID-19, skal du kontakte VUC Syd med besked herom, så VUC Syd kan igangsætte smittesporing.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg er nær kontakt til en smittet? Opdateret november 2021

   Du er en nær kontakt, hvis du har været tæt på en smittet person med COVID-19 i en af
   følgende perioder:   • Smittet person med symptomer: Fra 48 timer før personens symptomer startede,
    og indtil 48 timer efter personens symptomer stoppede.

   • Smittet person uden symptomer: Fra 48 timer før personen fik foretaget testen, til
    7 dage efter testen blev taget.


   Som nær kontakt kan du ikke vide, om du er smittet, før du er blevet testet. Derfor skal du følge retningslinjerne her (anbefaling fra 9/11 2021):


   Hvis du er nær kontakt og færdigvaccineret* eller tidligere smittet**:   • Behøver du ikke at gå i selvisolation. Husk dog stadig Sundhedsstyrelsens gode råd
    til at forebygge smitte.

   • Bliv PCR-testet som udgangspunkt to gange*** på henholdsvis 4.- og 6.-dagen efter
    sidste kontakt til den smittede person. Hvis du får symptomer på COVID-19, skal du
    straks gå i selvisolation og blive testet med det samme.

   • Hvis du tester positiv på en af dine tests, skal du straks gå i selvisolation. Læs mere
    på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.


   Hvis du er nær kontakt og hverken er færdigvaccineret* eller tidligere smittet**:   • Gå straks i selvisolation.

   • Bliv PCR-testet som udgangspunkt to gange*** på henholdsvis 4.- og 6.-dagen efter
    sidste kontakt til den smittede person. Bliv testet med en PCR-test med det samme,
    hvis du får symptomer på COVID-19.

   • Selvom din første PCR-test er negativ, skal du fortsætte din selvisolation. Du kan
    ophæve din selvisolation, når du får et negativt svar på din sidste PCR-test.

   • Hvis du tester positiv på en af dine tests, skal du blive i selvisolation. 


   Læs mere i pjecen her: Sådan gør du som nær kontakt.
   Husk at give din lærer besked om dit fravær.

  • Mundbind/visir: Hvordan er reglerne? Opdateret august 2021

   Der er ikke længere krav om brug af mundbind eller visir, når du er på VUC Syd.


   Er du mere tryg ved at bære mundbind eller visir, så må du gerne det.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg testes positiv i hurtigtest/kviktest? Opdateret august 2021.

   Hvis du er blevet testet positiv for COVID-19 med en hurtigtest/kviktest, skal du have taget en opfølgende PCR-test hurtigst muligt, som kan be- eller afkræfte, at hurtigtesten har givet det rigtige svar.


   Husk at informere VUC Syd, hvis du testes positiv for COVID-19.


   Se sundhedsstyrelsens retningslinjer her.

Brug for hjælp?