Kom godt i gang

fremtiden er din

VUC Syd fra A-Å

Her kan du finde oplysninger om en lang række emner, som det kan være godt at have kendskab til under dit uddannelsesforløb hos os. For eksempel om eksamen, deltagerbetaling, SU, undervisning, studieaktivitet og ordensregler.

 • Kursist på VUC Syd
  • Hvor finder jeg mit kursistnummer?

   Som kursist på VUC Syd får du dit eget kursistnummer. Dit kursistnummer står på dit velkomstbrev.

  • Får jeg et studiekort på VUC Syd?

   Ja, du kan godt få et studiekort. Husk at bestille det først. Det gør du ved at sende en e-mail til den afdeling, som du går på. 

   • Haderslev: admhaderslev@vucsyd.dk
   • Sønderborg: admsoenderborg@vucsyd.dk
   • Aabenraa: admaabenraa@vucsyd.dk
   • Tønder: admtoender@vucsyd.dk
   • Fjernundervisning: admfjern@vucsyd.dk

   Der er en administrationstid på ca. en uge.

   ​Du får så en besked, når kortet er færdigt, og du kan hente dit studiekort hos studiesekretærerne/i receptionen i åbningstiden.

  • Har VUC Syd trådløst netværk?

   På VUC Syds afdelinger kan du anvende det trådløse netværk VUCSyd. Eneste undtagelse er afdelingen i Haderslev, hvor du skal logge på netværket VUC-Guest.

  • Hvordan melder jeg afbud til undervisningen?

   Hvis du er syg eller af anden grund er forhindret i at deltage i undervisningen, skal du give dine lærere besked.

   Det gør du ved at sende en besked til dine lærere via Ludus Web.

  • Hvor får jeg besked om aflyst undervisning?

   Aflyser din lærer undervisningen, får du besked i LUDUS Web.

  • Er VUC Syd på sociale medier?

   Ja da :-)
   Du kan finde os på her:

  • Hvordan får jeg hjælp af mentorer på VUC Syd? Mentorer på afdelingerne og på fjernundervisning

   Vi har en række mentorer, som står klar til at hjælpe dig, hvis du mangler motivation, har svært ved at holde fokus på dine opgaver, døjer med eksamensangst eller lignende.

   Tag fat i din lærer eller vejleder, hvis du har brug for at tale med en af vores mentorer.

   Mentorer på fjernundervisning:
   Vi har tilknyttet to mentorer, som står klar til at hjælpe alle vores fjernkursister.

   Du kan fange dem på mentor@vucsyd.dk og på telefon 7361 3363 i tidsrummet 08.00-16.00 mandag til onsdag, 08.00-20.00 torsdag og fredag 08.00-15.00.

 • Ferier og prøveperioder
  • Hvornår er der ferie og fridage? Opdateret august 2023.

   Ferie og fridage 

   Her kan du se, hvornår du har ferie. 

   2023/2024:
   Efterårsferie: 16.-20. oktober 2023
   Juleferie: 23. december 2023 - 3. januar 2024
   Vinterferie: 12.-16. februar 2024 (begge dage inkl.)
   Påskeferie: 25. marts -1. april 2024 (begge dage inkl.)
   Kristi Himmelfartsdag: 9. maj 2024 (og 10. maj)
   2. pinsedag: 20. maj 2024
   Grundlovsdag: 5. juni 2024
   Sommerferie: 1. juli-19. juli 2024 (VUC er lukket).

   Dimission: 28. juni 2024

 • Deltagerbetaling og økonomi (SU)
  • Hvad koster det at gå på VUC Syd?

   Der er deltagerbetaling på nogle uddannelsestilbud, mens der ikke er på andre - find ud af det her: Deltagerbetaling VUC Syd

  • Kan jeg få SU? Frister for ansøgning.
   Du skal selv søge SU på www.su.dk. For at få adgang til at søge SU skal du have NemID. Læs mere på www.nemid.nu
   Vores studiesekretærer står for den daglige administration af SU. Kontakt os på telefon 7361 3333, hvis du har spørgsmål til SU.
   Du kan tidligst søge SU én måned før uddannelsens start, og du kan først søge SU fem dage efter, du har betalt og indsendt din uddannelsesblanket. Du skal selv søge online på www.su.dk under Min SU og vælge skemaet for VUC Syd.
   Er du ny kursist og skal have SU fra august, kan du tidligst søge SU én måned før uddannelsens start. For at få SU i slutningen af juli, skal vi have modtaget din betaling og uddannelsesblanket senest d. 6. juli. Vi kan dog ikke garantere udbetaling i slutningen af juli. Kommer SU'en ikke til udbetaling slut juli, vil du få SU udbetalt i løbet af august. Du kan følge din SU på www.su.dk under Min SU.

   Modtager vi din betaling og/eller uddannelsesblanket senere end d. 6. juli, kan du først forvente at få din SU udbetalt medio/slut august.
   Søger du SU i slutningen af et kalenderår, skal du søge SENEST 5. december.
   Du kan læse mere om frister for ansøgning på SU-hjemmesiden her: Frister for SU.
   Du søger om tilskud til dækning af deltagerbetaling i minSU.
   Generelt
   For at modtage SU skal du være studieaktiv - læs mere om studieaktivitet her. Derudover er der en række betingelser du skal opfylde:
   • Du kan få SU fra kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
   • Er du 18 eller 19 år, er satsen på din SU afhængig af dine forældres indkomst.
   • Du må ikke samtidig få anden offentlig støtte (boligydelse og børnetilskud tæller ikke med)
   • Du skal være optaget på VUC Syd
   • Du skal have mindst 23 timers undervisning om ugen – 17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under syv år. Barnet skal have folkeregisteradresse hos dig
   • Der gælder særlige regler for GSK, bl.a. kan du ikke få SU, hvis du vil tage et fag om for at få en bedre karakter, og du skal have mindst 16 timers undervisning om ugen – læs de særlige regler på su.dk
   Hvis du har barn
   Har du barn under 7 år, er minimumskravet for at modtage SU 17 timers undervisning om ugen. Er du enlig forsøger, eller er begge forældre under uddannelse, er der mulighed for at søge ekstra støtte.
   Digital post
   Du modtager dine støttemeddelelser og andet fra SU-styrelsen i i digital post, så du skal sørge for at tjekke din digitale post løbende.
  • Kan jeg søge SVU?

   Reglerne for Statens Voksenuddannelsesstøtte er komplicerede. Du er velkommen til at ringe på 7361 3333, så hjælper vi dig videre.

    

 • It på VUC Syd
  • Hvordan får jeg udleveret lånt it-udstyr?

   Er du berettiget til lån af it-udstyr, og når du har betalt depositum, får du besked om, hvor du kan afhente dit it-udstyr. Du skal fremvise billedlegitimation og sygesikringsbevis. Derefter vil der være et introduktionskursus, så du er klædt på til at bruge det lånte it-udstyr.

   Du er selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • It i undervisningen

   It indgår som en helt naturlig del af undervisningen på VUC Syd. Alle elever/kursister på VUC Syd skal derfor medbringe en tablet eller computer, som de kan bruge i undervisningen.

   Du kan læse mere om krav til udstyr på denne side: It i undervisningen.

  • Er der egenbetaling ved skader på lånt it-udstyr?

   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte it-udstyr.

  • Hvad hæfter jeg for ved lån af it-udstyr?

   Du hæfter for en forsvarlig brug af lånt it-udstyr, ligesom for øvrige undervisningsmaterialer, du låner af VUC Syd.

   Du skal derfor ved modtagelsen skrive under på en erklæring, hvor det fremgår, at it-udstyret er VUC Syds ejendom og ikke må anvendes til ulovlige formål. Erklæringen er udarbejdet, så det tydeligt fremgår, at almindelig og forventet slitage ikke er omfattet af hæftelsen. VUC Syd forbeholder sig ret til at spore og logge trafikken på det lånte it-udstyr.

   Som låner er du selv ansvarlig for forsikring af det lånte udstyr.

  • Hvor afleverer jeg lånt it-udstyr?

   Det lånte it-udstyr skal afleveres i samme stand som ved udlån på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.

   Husk, det er dit ansvar som låner at forsikre det lånte it-udstyr.

  • Hvordan får jeg IT-hjælp? IT Helpdesk

   Som kursist kan du få hjælp til til at installere og logge de systemer, som du bruger i undervisningen.

   Ring til IT Helpdesk mandag til torsdag kl. 8.00-15.00 og fredag kl. 8.00-12.00 på tlf. 7361 3370.

    

  • Hvordan logger jeg på Systime?
   1. Gå til hjemmesiden https://konto.systime.dk/.
   2. Tryk på “Log ind”.
   3. Tryk på Log ind med UNI Login.
   4. Tryk på “Login med f.eks NemID” eller “Login ind med VUC Syd
   5. Scroll helt ned i bunden og vælg “VUC Syd”
   6. Login med den samme bruger, du bruger til elevintra og Ludusweb.
   7. Tryk på navnet i toppen til højre
   8. Tryk på Rediger profil.
   9. Tryk på Rediger ud fra nuværende uddannelsessted.
    Skriv vucsyd i søgefeltet og vælg VUCSyd Aabenraa.
   10. Tryk på gem.
   Der ligger også en beskrivelse til dette under "IT Helpdesk" i Elevintra.
  • Hvordan logger jeg på LudusWeb?
   Gå til https://ludusweb.vucsyd.dk/ og tryk på knappen 'AD Login'.

   Angiv dit brugernavn og din adgangskode. 
    
   Hvis du har glemt din adgangskode, kan du få hjælp til at nulstille det ved at kontakte studieadministrationen eller din lærer.
  • Hvordan logger jeg på elevintra?
   1. Du finder loginsiden her: Login elevintra. Linket ligger også på forsiden af VUCSyd.dk og øverst på alle sider.
   2. Ved loginfeltet er der link til en video, som beskriver, hvordan du logger på IT-systemer ved VUC Syd. Du benytter den samme kode, som der er beskrevet i den video.
 • Avu - almen voksenuddannelse
  • Hvilke niveauer er der på avu - almen voksenuddannelse?

   Fagene på avu er inddelt på fem niveauer Basis-G-F-E-D, hvor D er det højeste.

  • Hvad er uddannelsesmålene for avu - almen voksenuddannelse?

   Almen voksenuddannelse har til formål at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og at fremme deres interesse for at uddanne sig.

   Almen voksenuddannelse skal styrke kursisternes faglige indsigt, viden og kompetencer samt deres kritiske sans. Gennem uddannelsen skal kursisterne tilegne sig mundtlige og skriftlige udtryksmåder, der sætter dem i stand til at kommunikere nuanceret og målrettet. Kursisterne skal tillige lære at anvende forskellige arbejdsformer, og deres kreative og innovative evner skal udvikles.

   Læs mere om uddannelsesmål for avu her.

  • Er der prøver eller evalueringer?

   Avu-fagene kan afsluttes enkeltvis med prøver eller evalueringer. 

   På niveauerne G og D afsluttes med prøver. På Basis, F og E afsluttes med faglig dokumentation, der evalueres af faglæreren. Der kan være både mundtlige og skriftlige prøver.

  • Hvilke adgangskrav er der til avu - almen voksenuddannelse?

   Dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse, og du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år. Ellers er der ingen optagelsesbetingelser.

  • Hvad er AF - Almen Forberedelseseksamen?

   Du kan tage en Almen Forberedelseseksamen, som giver dig direkte adgang til den 2-årige hf.
   En hel forberedelseseksamen består af tre obligatoriske fag og to fag efter eget valg.

   For at tage en almen forberedelseseksamen, der skal bruges til at gå videre på hf, skal du bestå prøver i fem fag. De fire af fagene er altid:

   1. dansk D eller dansk som andetsprog D
   2. matematik D
   3. engelsk D
   4. naturvidenskab G eller D

   Derudover vælges et fag på niveau G eller D: enten historie eller samfundsfag eller tysk eller fransk.

  • Hvad er avu - almen voksenuddannelse?

   Avu (Almen Voksenuddannelse) svarer omtrent til folkeskolens 9. eller 10. klasse. Du kan vælge at tage Almen Voksenuddannelse som enkeltfag eller på fuld tid.

   Spørg i vejledningen.

  • Er der læreplaner for avu - almen voksenuddannelse?

   Du kan se læreplanerne fra Undervisningsministeriet her.

  • Avu (9.-10.-klasse) for unge under 25 år

   Er du under 25 år, så har du visse muligheder for at tage almen voksenuddannelse (9.-10.-klasse) samt forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) på VUC Syd.

   DINE MULIGHEDER PÅ AVU, FVU OG OBU

   Er du under 25 år, kan du stadig deltage, hvis du opfylder bare en af nedenstående betingelser:

   • Du er selvforsørgende eller er og bliver ved med at være i deltidsbeskæftigelse i mindst 20 timer om ugen.
   • Du er på barsel og ønsker at følge enkelte fag.

   ... eller særligt for AVU (9.- 10. klasse):

   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men har behov for supplerende fag.
   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse (fx KUU, EUD eller EGU), men ønsker faglig opkvalificering.
   • Du tager hf-enkeltfag, men har behov for faglig opkvalificering inden for et enkelt avu-fag med undtagelse af følgende fag: 
    • Dansk på basisniveau og på niveauerne G til D.
    • Dansk som andetsprog på basisniveau og på niveauerne G til D.

   ... eller særligt for FVU og OBU:

   • Du har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
   • Du er i gang med en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.
   • Er du af kommunen vurderet til ikke at være i målgruppen til FGU, kan du tilmeldes OBU eller FVU forløb

   Er du i tvivl, eller har du spørgsmål, så ring til VUC Syd på telefon 7361 3333.

 • Ordblindeundervisning
  • Hvad er ordblindeundervisning?

   VUC Syd tilbyder gratis undervisning målrettet voksne ordblinde. Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

   Du kan starte på VUC Syd, når du ønsker det. 

   Du lærer at bruge it-hjælpemidler, der kan hjælpe dig i din hverdag. Hos os bruger vi it-udstyr, der kan hjælpe dig til at blive bedre til at læse, skrive, stave - og regne.

  • Hvad koster ordblindeundervisning?

   Undervisningen er gratis.

  • Er der eksamener på ordblindeundervisning?

   Nej. 

  • Hvordan ved jeg, om jeg er ordblind?

   Du får lavet en test af, hvordan du læser og skriver. Det sørger VUC Syd for. Herefter finder vi ud af, hvilken undervisning du har brug for.

  • Hvad er uddannelsesmålene for ordblindeundervisning?

   Vi laver en individuel undervisningsplan ud fra dine behov.

   Læs mere om uddannelsesmål for OBU her.

 • FVU - Forberedende voksenundervisning
  • Hvad er FVU - forberedende voksenundervisning?

   Forberedende voksenundervisning - FVU - er som udgangspunkt for voksne over 25 år.

   Formålet med FVU dansk er, at du bliver bedre til skrivning, læsning og stavning. 

   Formålet med FVU matematik er, at du får en bedre talforståelse og bliver bedre til at regne.

   FVU giver voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber med henblik på videre uddannelse samt at styrke voksnes forudsætninger for aktiv medvirken i alle sider af samfundslivet.

   Du kan læse bekendtgørelsen og uddannelsesmål for FVU her.

  • Hvad er FVU dansk?

   FVU dansk er undervisning for dig, der har problemer med at læse og skrive. FVU dansk er delt i 4 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

   Ved FVU dansk niveaudeles undervisningen i fire trin. Hvert trin har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer af 60 minutter, svarende til mindst 40 og højst 80 lektioner af 45 minutter. 

   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

    

  • Hvad er FVU matematik?

   FVU matematik er undervisning for dig, der har problemer med tal og regning. FVU matematik er delt i 2 trin. Hvert trin afsluttes med en prøve. Undervisningen er gratis, men ikke SU-berettiget.

   Ved FVU matematik niveaudeles undervisningen i to trin. Trin 1 har et omfang af mindst 30 og højst 60 timer à 60 minutter. Trin 2 har et omfang af mindst 45 og højst 60 timer à 60 minutter.

   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år for at blive optaget.

 • Hf - højere forberedelseseksamen
  • Hvad er hf-eksamen?

   Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er målrettet dig, som ønsker at læse videre på en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Udvidet med flere fag vil det også være muligt at læse videre på en universitetsuddannelse.

   Formålet er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

   Hvad enten du vælger at læse et enkelt eller flere hf-fag - eller tage en fuld hf - så giver uddannelsen dig mange kompetencer, du kan bruge i dit videre liv og karrierevalg.

   Du kan selv sammensætte enkeltfag, men måske har du mere lyst til at vælge en 2-årig hf eller et af vores målrettede hf-forløb. Et af vores nyeste tilbud er, at du kan blive hf-student på tre år, hvis du har behov for tid, ro og struktur (OBS: der er visse optagelseskrav).

  • Hvad kan jeg bruge en fuld hf-eksamen til?

   En fuld hf-eksamen uden overbygning kvalificerer til optagelse på korte og mellemlange videregående uddannelser (University College, professionsbacheloruddannelser, erhvervsakademier).

   Det er muligt at søge ind på de lange videregående uddannelser (universiteterne) med en fuld hf-eksamen, hvis man gennemfører

   • en fuld hf-eksamen med overbygning eller
   • efterfølgende en fuld hf-eksamen uden overbygning supplerer med en overbygning

   En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau.
   Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A.

   Du kan læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk

   Med en hf holder du dørene åbne - også hvis du ikke er helt sikker på, hvad du vil bagefter. Viser det sig, at der er fag, du mangler, kan du altid tage dem, når du ved hvilken uddannelse, du gerne vil ind på.

   Se også Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  • Er der læreplaner for hf?

   Undervisning og vejledning i alle fag samt SSO - Større skriftlig opgave - og Eksamensprojekt foregår på grundlag af læreplaner, som er udarbejdet af Undervisningsministeriet. 

   Læreplanerne finder du på Undervisningsministeriets hjemmeside:

   Hf - læreplaner 2017

   Hf-enkeltfag læreplaner 2017

   Hf-enkeltfag læreplaner 2020

   Heri angives de mål, som du forventes at opnå via din deltagelse i undervisningen. I det hele taget alle væsentlige mål, arbejds- og prøveformer angivet i læreplanen.

  • Er der studietur på hf?

   Ja, der er en studietur planlagt i løbet af den 2-årige hf. Den finder sted i løbet af det første år på hf.

  • Hvad er SSO - Større Skriftlig Opgave - på hf?

   Alle hf-kursister (enkeltfags og på den 2-årige hf), der ønsker et samlet hf-bevis, skal skrive SSO.

   Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for et-to fag efter eget valg. Mindst ét fag skal være på B-niveau, og det skal være fag, du har mens du skriver SSO eller fag, du har haft undervisning / aflagt prøve i. Du skal skrive på det højeste niveau, som du modtager / har modtaget undervisning i faget på.

   Karakteren tæller 1,5.

  • Hvordan er studieplaner / undervisningsbeskrivelserne for hf?

   Du kan læse vores studieplaner for hf her:

    

  • Hvad er uddannelsesmålene for hf?

   2-årig hf
   Uddannelsen til hf-eksamen (hf) indgår sammen med uddannelserne til studentereksamen (det almene gymnasium), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) i et samlet gymnasialt system, som er studieforberedende og almendannende, og som giver grundlag for videregående uddannelse.

   Uddannelsen til hf-eksamen er tilrettelagt som en 2-årig ungdomsuddannelse er målrettet mod unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og som primært sigter mod videre uddannelse. Uddannelsen udgør en helhed og afsluttes med en eksamen efter national standard.

   Formålet med uddannelsen er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsens kombination af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

   Læs mere om uddannelsesmål for 2-årig hf her.

   Hf enkeltfag
   Hf enkeltfag er målrettet voksne med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion. Højere forberedelseseksamen er på niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.

   Hf enkeltfag har til formål, at voksne kursister opnår almendannelse, viden og kompetencer, som danner grundlag for videre uddannelse eller øger mulighederne på arbejdsmarkedet. Undervisningen er teoretisk og anvendelsesorienteret, og tilrettelægges fleksibelt således, at den styrker den voksnes lyst til og interesse for fortsat at tilegne sig ny viden og indsigt.

   Kursisterne skal gennem uddannelsens faglige og pædagogiske progression udvikle faglig indsigt og studiekompetence. De skal opnå fortrolighed med at anvende forskellige arbejdsformer og evne til at fungere i et studiemiljø, hvor kravene til selvstændighed, samarbejde og sans for at opsøge viden er centrale.

   Læs mere om uddannelsesmål for hf enkeltfag her.

    

  • Hvad kan jeg bruge en hf-eksamen til?

   Hf-eksamen åbner dine døre til korte og mellemlange videregående uddannelser (fx erhvervsakademi eller professionsbachelor). Det kan være uddannelser som fx lærer, sygeplejerske, politibetjent, laborant ...

   Hf-eksamen med overbygning (udvidet fagpakke) giver dig endvidere mulighed for at søge optagelse på universitetsbacheloruddannelser. En overbygning omfatter mindst 250 timer, 2-3 løft af niveau i fag, heraf mindst et løft til A-niveau. Specielt skal du være opmærksom på, at du skal have matematik på B niveau, hvis du vil tage mindst et af de følgende fag på A niveau: Biologi A, fysik A, kemi A eller samfundsfag A. Tag en snak med din vejleder, hvis du ønsker at høre mere om overbygningen.

   For alle videregående uddannelser gælder, at du skal være opmærksom på, om der stilles krav til bestemte fag og niveauer - de såkaldt "specifikke adgangskrav " samt at der er for en række uddannelser er adgangsbegrænsning, så dit karaktergennemsnit bliver afgørende for, om du kan søge optagelse.

   Du kan bruge Adgangskortet til at se, hvilke fag og niveauer, der kræves til de enkelte videregående uddannelse. Du kan også  læse mere om den uddannelse, du er interesseret i, på ug.dk.

   Se Lov om gymnasiale uddannelser samt Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser.

  • Hvornår er der laboratorieweekend for fjernkursister? Opdateret 21. maj 2024

   For fjernkursister foregår en del af undervisningen i biologi, fysik, geografi, idræt og kemi på en af VUC Syds afdelinger i form af laboratorieweekender, der går fra lørdag til søndag.

   Du bliver tilmeldt laboratorieweekend af vejlederen, når du tilmelder dig fjernundervisning. Vejlederen oplyser dig om, hvilken weekend du er tilmeldt.

   Det er dit ansvar at finde et sted at overnatte, hvis du har behov for det. Du kan for eksempel orientere dig om overnatningsmulighederne i området ved VisitAabenraa eller VisitSønderborg.

   Bemærk: Du skal deltage i laboratorieweekender for at kunne gå til eksamen i fag nedenfor. Ved 0-B-forløb skal du deltage i 2 weekender - en C-weekend og en B-weekend, for at du kan gå til eksamen. Ved idræt skal du deltage i både del 1 og del 2 for at kunne gå til eksamen.
   Du bliver som udgangspunkt altid tilmeldt den først mulige laboratorieweekend, som passer til dig, dit fag/niveau og eksamenstidspunkt - der er ikke frit valg.

   Der tages forbehold for ændringer i datoer og tidspunkter.

   Laboratorieweekender i 2024

   Biologi C: 28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-17.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi B:
   28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi C: 9. og 10. november 2024, begge dage kl. 9.00-17.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Biologi B: 9. og 10. november 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

   Fysik C: 28. og 29. september 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik C: 26. og 27. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.
   Fysik B: 16. og 17. november 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
   Løkken 1, 6400 Sønderborg.

   Geografi C: 21. og 22. september 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Geografi C: 26. og 27. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

   Idræt 0-B: 2. og 3. november 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

   Kemi C: 5. og 6. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-18.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.
   Kemi B: 12. og 13. oktober 2024, begge dage kl. 9.00-19.00.
   Lavgade 30, 6200 Aabenraa.

    

  • Kan eksamen finde steder andre steder end på VUC Syds afdelinger?

   For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet.

   Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd.

   Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

   Hvordan ansøger du?
   Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder.

   Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning.

   Hvad skal du selv gøre, før du kan sende din ansøgning?
   Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler.

   I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader).

   VUC Syd skal godkende institutionen

   Skal du selv betale for ekstra udgifter?
   Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud.

   Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid.

   Hvornår er der ansøgningsfrist?
   Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest

   • 15. marts ved sommereksamen
   • 15. oktober ved vintereksamen

   Bliver en ansøgning altid godkendt?
   Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler.

  • Hvad er SOF - supplerende overbygningsforløb?

   SOF er en overbygning til den 2-årige hf. Den giver dig adgang til universitetsuddannelser. 

   Læs mere her: 2-årig hf overbygning.

  • Vigtig information til dig, der supplerer din fulde hf. Opdateret d. 26. maj 2021

   Hvis du afslutter din hf/højere forberedelseseksamen (sammensat af hf-enkeltfag) efter den 1. maj 2022 og efterfølgende supplerer, vil gennemsnittet fra din hf-eksamen blive nedjusteret, hvis karaktererne fra dine suppleringsfag trækker gennemsnittet ned. Nedjustering gælder kun på de uddannelser, hvor du skal supplere for at opfylde adgangskravene.

   Hvis du har afsluttet din gymnasiale eksamen før den 1. maj 2022, er du ikke omfattet af den nye regel om nedjustering.

   Sådan sker nedjusteringen
   Når du har færdiggjort din supplering, vil karakteren herfra indgå i en genberegning af dit samlede karaktergennemsnit. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er lavere end det oprindelige, vil det være det nye, der gælder. Hvis det genberegnede karaktergennemsnit er højere end det oprindelige, ændres dit karaktergennemsnit ikke. Det er således ikke muligt at forbedre karaktergennemsnittet ved supplering.

   Genberegning af det samlede karaktergennemsnit sker kun i forbindelse med ansøgning til en videregående uddannelse, hvor du har brug for at supplere. Hvis du søger ind på en uddannelse, hvor du opfylder adgangskravene uden supplering, sker der ikke en genberegning. Genberegningen er kun relevant for vurdering i kvote 1.

  • Fagelementer til hf-enkeltfag

   Fagelementer er dele af enkeltfag på hf og bliver udbudt med fokus på særlige emner i det pågældende fag.

   Fagelementerne kan også sammensættes af emner fra flere forskellige fag.

   Varigheden er kortere end et normalt enkeltfag og ikke adgangsgivende, som de øvrige enkeltfag, til andre fag eller uddannelser.

   Der er ingen eksamen.

  • Hvad er eksamensprojekt (EP) på hf?

   Eksamensprojektet (EP) er en obligatorisk del af en fuld hf-eksamen. Eksamensprojektet omfatter to fag og afsluttes med en individuel mundtlig prøve på baggrund af en synopsis.

   Du vælger selv de to fag, som eksamensprojektet udarbejdes i. Projektet skal udarbejdes på det højeste faglige niveau, som du har fulgt fagene i. Emnet for det flerfaglige eksamensprojekt fastlægger du i samråd med de vejledere, som du får tildelt.

   Datoer for tilmelding til eksamensprojekt oplyses på Ludus Web.

  • Hvad er optagelseskravene på 2-årig hf?

   Du kan søge om optagelse på den to-årig hf-eksamen både efter 9. og 10. klasse.

   For at blive optaget direkte efter 9. klasse skal du opfylde følgende:

   • være vurderet uddannelsesparat til hf og have et gennemsnit på mindst 4 i standpunktskarakter
   • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Se prøvefag på uvm.dk
   • bestå folkeskolens afgangseksamen.
   • bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen. Dvs. opnå mindst 4,0 i gennemsnit af prøvekaraktererne i dansk, matematik, engelsk og fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi
   • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse (fx tysk eller fransk)
   • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 9. klasse.

   For at blive optaget direkte efter 10. klasse skal du opfylde følgende:

   • være vurderet uddannelsesparat til hf
   • aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
   • få mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver
   • have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi
   • have aflagt enten 9.-klasseprøve i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftligt i 10. klasse
   • have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse fx tysk eller fransk. NB: Hvis du søger optagelse efter 2019, skal du have modtaget sådan undervisning i 6.-9. klasse
   • have søgt om optagelse rettidig og i umiddelbar forlængelse af 10. klasse.

   Uddannelsesparat til hf

   For at blive vurderet uddannelsesparat til hf, skal du i 9./10. klasse opfylde følgende:

   • Få 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer i maj/juni måned i 9./10. klasse
   • Opfylde de sociale og personlige forudsætninger for at være uddannelsesparat.

   Elever der er vurderet ikke-uddannelsesparate

   Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på hf, hvis du får mindst 6,0 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

   ANDRE VEJE TIL HF

   Du har ligeledes retskrav på optagelse, hvis du har bestået en almen forberedelseseksamen og søger optagelse i den førstkommende termin. Du skal have bestået avu-fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

   Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale. Læs mere om optagelsesprøven her.

  • Hvilke fag skal jeg tage for at få en fuld hf efter to eller tre år?

   Du skal have følgende fag og niveauer for at få et eksamensbevis for en fuld hf efter to eller tre år. 

   Du skal også skrive SSO - større skriftlige opgave.

  • Hvilke fag skal jeg tage for at få en fuld hf på tre år med online og blended undervisning?

   Du skal have følgende fag og niveauer for at få et eksamensbevis for en fuld hf, når du vælger at gennemføre det online eller med blended undervisning (hf-enkeltfag). 

   Du skal også skrive SSO - større skriftlige opgave og EP - eksamensprojekt.

 • Professionspakker på hf-enkeltfag
  • Hvordan bliver jeg pædagog?

   Med hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Samfundsfag C opfylder du adgangskravene til pædagoguddannelsen. Vi foreslår, at du supplerer med Psykologi C eller Religion C 

  • Hvordan bliver jeg sygeplejerske?

   Pakken hjælper dig på vej til sygeplejerskeuddannelsen. Du skal have hf-enkeltfagene Dansk A og Engelsk B. Derudover skal du have et af fagene: Matematik B, Biologi B, Fysik B eller Kemi B samt et af fagene Samfundsfag C eller Psykologi C.
   Desuden kræves der 9 måneders erhvervserfaring.

  • Hvordan bliver jeg socialrådgiver?

   For at blive optaget på socialrådgiverstudiet skal du have hf-enkeltfagene Dansk A, Engelsk B, Psykologi C og Samfundsfag B.

  • Jeg ved, hvad jeg vil studere. Hvordan bliver jeg klar til studiestart?

   Ved du, hvad du gerne vil være? Mangler du et par fag eller de rette niveauer?

   Med hf-enkeltfag kan du skræddersy dit forløb, så du bliver klar til start på din drømmeuddannelse. Sammen med vores vejledere finder du ud af, hvilke fag og niveauer du mangler for at blive optaget på din drømmeuddannelse.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 eller book en tid til en samtale med en vejleder, hvis du vil optages. • Gymnasial supplering
  • Hvad er gymnasial supplering?

   Hvis du har gennemført en stx, htx, hhx eller hf, men alligevel mangler et eller flere fag på bestemte niveauer for at kunne søge optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse faget/niveauet som gymnasial supplering. Det er et krav, at faget/niveauet er krævet på den uddannelse, du søger optagelse på.

   Du kan høre mere om dine muligheder for gymnasial supplering ved at kontakte VUC Syds vejledere. Du kan få vejledning om gymnasial supplering og de videregående uddannelser ved studievalg.dk eller ug.dk/evejledning.

   Ansøgningsfristen for gymnasial supplering er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

  • Hvad er GIF?

   GIF er for dig, som er flygtning eller indvandrer med mindst 12 års skolegang og som ønsker at sidestille en ikke-adgangsgivende gymnasial eksamen, du har aflagt i hjemlandet, med en dansk gymnasial, adgangsgivende eksamen.

   VUC Syd tilbyder ikke GIF. Du kan læse mere om GIF og finde skoler, der tilbyder GIF, på UG.dk

  • Kan jeg få SU på GS-forløb?

   Du kan ansøge om SU på korte og intensive forløb. Forbruget af SU, mens du læser GSK, betyder ikke noget for antallet af SU-klip til din videregående uddannelse.

   Se mere på www.su.dk, hvor du også skal søge om SU.

  • Er der deltagerbetaling på GS?

   På GSK er undervisningen gratis, hvis du begynder senest d. 1. oktober to år efter, at du har afsluttet den adgangsgivende eksamen.
   GS-ansøgere til dette tilbud, der påbegynder kurset efter ovennævnte tidspunkt, skal betale for deltagelse efter reglerne om enkeltfagsundervisning. Deltagerbetalingens størrelse er den samme i hele landet. For ansøgere til GIF er undervisningen gratis.

   OBS!
   Deltagerbetalingen er fastsat til 550 kr. pr. fag.

  • Er der optagelseskrav på gymnasial supplering?

   Du kan læse de aktuelle optagelseskrav på odensekatedralskole.dk

   Der kan du også ansøge om optagelse på gymnasial supplering.

 • Tilmelding
  • Hvordan bliver jeg optaget på 2-årigt hf?

   Du søger om optagelse senest 1. marts via www.optagelse.dk. Du logger ind med MitID/NemID.

   Efter du har sendt din ansøgning, får du en kvittering fra www.optagelse.dk.
   Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden fristens udløb, kan du stadig sende en ansøgning via www.optagelse.dk.

   Har du spørgsmål til optagelse kan du ringe til en vejleder på 7361 3332 alle hverdage kl. 11.00-13.00 eller booke en samtale med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig hf enkeltfag og fagpakker?

   Optagelse af ansøgere til hf-enkeltfag kan tidligst ske et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som VUC skønner er tilstrækkelige.

   Tilmelding sker via vores vejledere, der kan fortælle dig mere om optagelseskrav, holdoprettelse og meget mere.

    

  • Hvordan tilmelder jeg mig avu - almen voksenuddannelse?

   Du kontakter vores vejledere og kommer ind til et møde. Her snakker I sammen om din baggrund og hvad, det er, du gerne vil med din uddannelse. Sammen planlægger I dit uddannelsesforløb og finder det rigtige niveau for dig at starte på.
   Du får lagt et skema, og I aftaler hvornår du starter, samt hvornår du skal betale for dine fag.

   Du kan løbende tilmelde dig, men du kan kun starte på avu-forløb i bestemte perioder. Se mere på vores side om avu her -> Almen voksenuddannelse

  • Hvordan tilmelder jeg mig FVU - forberedende voksenundervisning?

   Hvis du vil gå til Forberedende Voksenundervisning (FVU) skal du til en test, inden du kan begynde. Testen sker på VUC Syd og viser, om du kan få gavn af undervisningen.
   Ved samme lejlighed gennemfører vi ofte flere tests for at finde ud af, hvad du har brug for at arbejde med i FVU - og hvilket trin, du skal gå på. Testen varer mellem en halv og to timer.

   VUC Syds vejledere hjælper dig med information om holdstart og hvornår, du kan komme til test. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig ordblindeundervisning?

   Du skal gennemgå en test, der viser, om du er ordblind. Det hjælper VUC Syds vejledere dig med.
   Vi finder sammen ud af, hvordan dit kursus skal sættes sammen og hvornår, det passer dig bedst at modtage undervisning. Book møde med en vejleder.

  • Hvordan tilmelder jeg mig gymnasial supplering?

   Når du skal søge optagelse på fag som gymnasial supplering, skal du udfylde et ansøgningsskema, som findes på odensekatedralskole.dk. Du er også velkommen til at kontakte VUC Syds vejledere - så hjælper de dig videre.

   Ansøgningsfristen er 5. juli for sommerkurser. For kurser i foråret og efteråret kan fristerne variere. Find nærmere info på Odense Katedralskoles hjemmeside.

  • Hvordan melder jeg mig til en individuel kompetencevurdering IKV?

   Ønsker du at få vurderet dine kompetencer, kontakter du vores vejledere dér, hvor du bor. 
   Du har selv ansvar for at bidrage med at dokumentere dine kompetencer (f.eks. i form af kursusbeskrivelser og deltagerbeviser, udtalelser fra arbejdsgivere, lister over tillidshverv, foreningsarbejde).
   Når VUC Syd har foretaget vurderingen i forhold til målene i et givet fag, får du en tilbagemelding. Herefter kan der udstedes bevis for den anerkendte kompetence.
   I et vurderingsforløb vil der indgå bl.a. individuelle/kollektive samtaler og interviews, skriftlige opgaver og test (kan være it-baseret), mundtlige opgaver og praktiske øvelser og opgaver.

   Læs mere om individuel kompetencevurdering (IKV) her.

    

  • Hvordan tilmelder jeg mig fjernundervisning?

   Først skal du have en samtale med en vejleder. Sammen laver I en uddannelsesforløb, som passer til dine faglige forudsætninger og dine uddannelsesdrømme. Det er en god ide, at du gør dig nogle tanker om dit mål med uddannelsen.

   Du booker en samtale her - vælg fjernundervisning: Book vejledersamtale. Vejlederen ringer dig op på det aftalte tidspunkt. Inden samtalen bedes du uploade dine tidligere eksamensbeviser via den profil, som bliver oprettet under booking af vejledersamtale.

   Når du er optaget og har betalt for dine fag på fjernundervisning, så modtager du kort efter en mail fra din lærer. Sammen udarbejder I en arbejdsplan, som du skal godkende og følge.

  • Merit - hvordan søger jeg om merit?

   Du kan søge om merit for fag, som du har gennemført tidligere. Det er en god ide at tale med vejlederen om dette, når du bliver optaget. Husk dokumentation i form af prøvebevis eller lignende.

   Har du ikke talt med vejlederen om eventuel merit i forbindelse med din optagelse på VUC Syd, er det vigtigt, at du henvender dig til din vejleder om det, da fristen for at søge er senest seks uger efter din start på VUC Syd. Husk dokumentation.

  • Hvordan tilmelder jeg mig SOF/supplerende overbygningsforløb på hf?

   Det gør du ved at kontakte din vejleder på VUC Syd. 

   Hvis du har taget din hf et andet sted, så booker du en tid til en samtale med en vejleder her: Booking.

   Du er også velkommen til at ringe 7361 3333, hvis du har spørgsmål.

  • Hvordan tilmelder jeg mig 2-årig hf på tre år?

   For at blive optaget på 2-årig hf-uddannelsen på tre år skal du have dokumentation for en eller flere funktionsnedsættelser. Det kunne være opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD/ADD, angst, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende. Det kan også være ordblindhed, at være hørehæmmet eller at have en synsnedsættelse. 

   Derudover skal du leve op til adgangskravene til hf.

   Sådan tilmelder du dig:
   Du skal inden 1. marts søge via www.optagelse.dk. Når du det ikke, så kan du altid kontakte vores vejledere på telefon 7361 3333 eller ved at booke en samtale

   Du kan også blive optaget, hvis du har en almen forberedelseseksamen, avu i fagene dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfund eller tysk - alle på G-niveau eller derover. Ansøgningsfristen er her 1. marts.

   Du logger ind med NemId og ansøger via www.optagelse.dk.

   Efter du har sendt din ansøgning, hører du fra VUC Syd.

   Har du ikke fået ansøgt om optagelse inden 1. marts, kan du stadig sende en ansøgning via www.optagelse.dk eller kontakte vores vejledere.

  • Hvordan tilmelder jeg mig fuld hf på tre år - online og blended?

   For at blive optaget på en fuld hf på tre år som online eller blended undervisning skal du have dokumentation for en eller flere funktionsnedsættelser. Det kunne være opmærksomhedsforstyrrelser som ADHD/ADD, angst, autismespektrumforstyrrelser (ASF) eller lignende. Det kan også være ordblindhed, at være hørehæmmet eller at have en synsnedsættelse. 

   Derudover skal du leve op til adgangskravene til hf-enkeltfag. Du kan tidligst optages et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Du skal som udgangspunkt have haft fagene på det nærmeste underliggende niveau eller have faglige kvalifikationer, som VUC vurderer er tilstrækkelige.

   Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores vejledning. Du kan ringe på vejledertelefonen 7361 3332 alle hverdage kl. 11.00-13.00 eller booke en samtale her. 

   Optagelse på fuld hf på tre år som blended undervisning og som online undervisning sker ved, at du booker en vejledningssamtale her

   Forvirret? Ring til vores vejledertelefon alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332.

 • Generelt VUC Syd
  • Hvilke niveauer underviser VUC Syd på?

   VUC dækker niveauerne fra Basis-G-F-E-D som almen forberedelseseksamen.

   Fagene på hf følger de gymnasiale niveauer A, B og C, hvor A er det højeste. Man skal normalt have haft et fag på et lavere niveau, før man kan vælge faget på et højere niveau - altså C før B og B før A.

  • Hvad betyder de forskellige forkortelser?

   AVU = Almen Voksenuddannelse
   AF = Almen Forberedelseseksamen
   OBU = Ordblindeundervisning
   FVU = Forberedende Voksenundervisning
   GS = Gymnasial Supplering
   GSK = Gymnasiale Suppleringskurser
   HF = Højere Forberedelseseksamen
   IKV = Individuel Kompetencevurdering
   SOF = Særligt OverbygningsForløb
   SU = Statens Uddannelsesstøtte
   SVU = Statens Voksenuddannelsesstøtte
   VSU = Voksen specialundervisning
   VUC = Voksenuddannelsescenter

  • Hvor finder jeg beredskabsplanen?

   Der hænger beredskabsplaner på alle etager på alle afdelinger.

  • Hvilke adgangskrav er der til VUC Syd?

   Dansk som andetsprog
   For at blive optaget på avu skal du kunne dansk på et niveau, der svarer til minimum slutniveauet for danskuddannelse 2 både mundtligt og skriftligt. Se også under Tilmelding.

   FVU - forberedende voksenundervisning
   Du skal igennem en test, som klarlægger dine sproglige udfordringer. Vores vejledere hjælper dig videre.

   avu - almen voksenuddannelse (9. - 10. klasse. for voksne)
   Du skal som udgangspunkt være fyldt 25 år, og dine danskkundskaber og matematikkundskaber skal svare til mindst 8. klasse.

   Hf enkeltfag 
   Du kan tidligst blive optaget på hf, et år efter du har afsluttet 9. eller 10. klasse. Det normale optagelsesgrundlag er 10. klasses udvidet niveau i dansk, engelsk og matematik. Hf-fag kan kombineres med fag på avu (Almen voksenuddannelse, der svarer til 9. - 10. klasse.).

   Hf 2-årigt
   Du kan søge om optagelse på en to-årig hf både efter 9. og 10. klasse. Du skal være uddannelsesparat og have tilstrækkelige faglige såvel som personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

   For at opfylde de faglige forudsætninger for at være uddannelsesparat skal du, hvis du ønsker en hf-eksamen (to-årig hf) i 8., 9. eller evt. 10. klasse, have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer, samt opnået et gennemsnit på mindst 4 fra folkeskolens afgangseksamen. Så har du retskrav på optagelse.
   For at have krav på at blive optaget på en gymnasial uddannelse, som hf er, skal du ud over ovennævnte krav have søgt rettidigt, have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse og have aflagt alle foreskrevne prøver i 9.-10. klasse.
   Kommer du fra 10. klasse skal du i øvrigt have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

   Er du ikke vurderet uddannelsesparat, kan du blive optaget på toårig hf, hvis du har fået mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen.

   Du har ligeledes retskrav på optagelse med en avu-eksamen, hvis du har bestået fagene dansk eller dansk som andetsprog (D-niveau), engelsk (D-niveau), matematik (D-niveau), naturvidenskab (G-niveau eller højere) samt et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (G-niveau eller højere).

   Du kan også blive optaget efter en konkret vurdering, hvis du ikke opfylder ovenstående krav. En konkret vurdering laves på baggrund af en optagelsesprøve og en samtale.

  • Hvor finder jeg glemte sager?

   Hvis du har mistet nogle af dine ting, så prøv at henvende dig hos studiesekretærerne.
   Og finder du noget, andre har glemt - så aflever det gerne hos studiesekretærerne.

  • Hvordan melder jeg mig ud?

   Hvis du beslutter dig for at holde op, inden du har aflagt prøve eller eksamen, skal du ringe på 7361 3333 eller skrive en email til post@vucsyd.dk. Du bliver altså ikke automatisk meldt ud ved at udeblive fra undervisningen.

   Du skal aflevere lånt it-udstyr ved udmeldelse. It-udstyret skal afleveres på kontoret umiddelbart efter den sidste undervisningsdag eller den sidste planlagte eksamensdag - eller hvis du på anden måde standser din undervisning hos VUC Syd.

   Dit login til systemer på VUC Syd ophører 30 dage efter din udmeldelse eller sidste eksamen.

  • Kan jeg få Ungdomskort, når jeg går på VUC Syd?

   Er du kursist på VUC Syd, kan du bestille et Ungdomskort, som giver dig mulighed for at rejse til nedsat takst med tog og bus.

   Det kræver, at du modtager SU og er tilmeldt en ungdomsuddannelse (hf), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning for voksne (OBU) og at undervisningen er tilrettelagt som et fuldtidsstudie af mindst 3 måneders varighed.

   Det betyder: Hf, avu, FVU, OBU: Du skal have mindst 23 ugentlige lektioner. Timetalskravet kan nedsættes til 17 ugentlige lektioner, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år, når du starter på din uddannelse.

   Gymnasial Supplering (GS): Du skal være SU-berettiget.

   Læs mere på ungdomskort.dk

  • Hvor giver jeg besked, hvis jeg flytter eller får nyt telefonnummer?

   Hvis du skifter adresse eller skifter telefonnummer, bedes du hurtigst muligt give besked ved at sende en email til post@vucsyd.dk.

  • Hvad gør jeg, hvis jeg har brug for ekstra hjælp? SPS

   Hvis du lider af en såkaldt funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, har du mulighed for at søge SPS (Specialpædagogisk Støtte). Det er en særlig støtte, som skal hjælpe dig til at gennemføre din uddannelse på lige fod med andre. Du kan søge SPS, hvis du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse.

   Du kan have en funktionsnedsættelse, hvis du fx:

   • er ordblind
   • har psykiske vanskeligheder
   • har fysiske vanskeligheder
   • er døv eller hørehæmmet
   • er blind eller svagsynet 

   Støtteformen er forskellig, alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har. 

   Læs mere her: SPS - specialpædagogisk støtte

  • Hvor kan jeg parkere?

   På vore afdelinger i Haderslev, Tønder og Aabenraa finder du mulighed for at parkere på VUC Syds område. 

   Haderslev, Kroghs Kobbel 2: Der er parkeringspladser ved indgang B.

   Tønder: Benyt parkeringen bag Tønder Campus - der er adgang via Plantagevej.

   Aabenraa: Benyt p-pladsen lige ved VUC Syd. Der er adgang fra Lavgade eller Klinkbjerg. OBS: Du skal indtaste dit registreringsnummer på skærmen i receptionen lige efter ankomst. Ellers risikerer du en parkeringsafgift.

   I Sønderborg er der begrænsede muligheder for parkering. Vær opmærksom på skiltning i området.

  • Hvordan logger jeg ind på it-systemer? Hvordan finder jeg mit skema?

   Vi har lavet en lille hjemmeside, hvor det bliver forklaret, hvordan du logger på vores it-systemer. Find den her: Sådan logger du på VUC Syds systemer. 

 • Fagpakker på den 2-årige hf
  • Hf fagpakke: Mennesker og samfund - start august 2024

   Har du lyst til en uddannelse, hvor du får indblik i samspillet mellem menneske og samfund, så vælg denne fagpakke. Du får adgang til uddannelser som socialrådgiver, ernæring og sundhed og lignende.

   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Se mulighederne her:

   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller Mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Matematik B eller biologi B

   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B

   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller mediefag C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Mennesker og samfund. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Pædagogik og undervisning - start august 2024

   Har du lyst til en uddannelse, hvor læring og formidling står i centrum, så er dette fagpakken for dig. Du kan for eksempel bruge den til at læse til lærer, pædagog, socialrådgiver eller lignende.

   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Se mulighederne her:

   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller Mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Matematik B eller biologi B

   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B

   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller mediefag C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Pædagogik og undervisning. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Sikkerhed og uniform - start august 2024

   Har du interesse for at arbejde inden for politiet, forsvaret eller måske som ambulanceredder, så kan fagpakken “sikkerhed og uniform” være med til at gøre dig klar til det.

   Fagpakken indeholder psykologi C og samfundsfag B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Se mulighederne her:

   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller Mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Matematik B eller biologi B

   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller matematik B eller psykologi B

   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller mediefag C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Sikkerhed og uniform. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Økonomi og kommunikation - start august 2024

   Har du interesse for økonomi, kommunikation og markedsføring, så er dette fagpakken til dig. Du får adgang til en lang række uddannelser inden for blandt andet finans, handel og markedsføring.

   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi mediefag B eller biologi B, men valget er dit. Se mulighederne her:

   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller mediefag C eller idræt C

   Valgfag:
   Biologi B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Økonomi og kommunikation. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Sundhed og velfærd - start august 2024

   Vil du gøre en forskel for andre mennesker, så er “sundhed og velfærd” fagpakken til dig. Du kan få adgang til spændende uddannelser som sygeplejerske, socialrådgiver og lignende.

   Fagpakken indeholder erhvervsøkonomi C og matematik B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Se mulighederne her:

   Sønderborg
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Billedkunst C eller mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Sundhed og velfærd

   Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Naturvidenskab - start august 2024

   Er du optaget af matematik og det naturvidenskabelige? Har lyst til at uddanne dig til laborant, sygeplejerske, jordemoder eller måske inden for teknologi, så er dette fagpakken til dig.

   Fagpakken indeholder biologi B og matematik B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Til denne pakke anbefaler vi kemi B, men valget er dit. Se mulighederne her:

   Aabenraa
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Idræt C eller mediefag C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Tysk B eller kemi B eller samfundsfag B eller psykologi B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken Naturvidenskab. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

  • Hf fagpakke: Billedkunst og matematik - start august 2024

   Fagpakken indeholder billedkunst C og matematik B.

   Inden start vælger du et kunstnerisk fag, som interesserer dig. I løbet af det første år på hf skal du også vælge et valgfag. Se mulighederne her:

   Haderslev
   Kunstnerisk fag (du vælger ét af følgende fag):
   Design & arkitektur C eller Mediefag C eller idræt C

   Valgfag (du vælger ét af følgende fag):
   Biologi B eller samfundsfag B

   Har du spørgsmål til fagpakken og dine muligheder, så ring gerne til vores vejledere alle hverdage kl. 11.00-13.00 på 7361 3332 eller book en tid til en samtale med en af vores vejledere. Det gør du her: booking.

   På UG.dk/Adgangskortet kan du se, hvilke uddannelser du kan læse videre på med denne hf-fagpakke: Mine muligheder med hf-fagpakken matematik og billedkunst. Husk at tilføje valgfag og kunstnerisk fag fra listen ovenfor.

 • Ordensregler
  • God omgangstone og hensynsfuld adfærd. Opdateret januar 2022.

   På VUC Syd lægger vi vægt på respektfuld omgangstone og hensynsfuldhed. Vi lægger samtidig vægt på en fri og uhindret kommunikation.  

   Det betyder konkret, at:  

   • du skal følge de anvisninger, lærere og øvrigt personale giver dig 
   • du skal holde en tolerant og respektfuld tone, både når du er i skole og når du f.eks. er på sociale medier.  
   • du ikke må forstyrre undervisning og andre aktiviteter på skolen med støj, larm eller anden forstyrrende adfærd. 
   • du skal bruge dansk som det fælles sprog i skoletiden. 
   • du ikke må tildække eller skjule dit ansigt, når du er i skole.  
   • du ikke må udøve eller forkynde religion på skolen. 
  • Bygninger, inventar og IT-udstyr. Opdateret januar 2022.

   På VUC Syd passer vi på skolen, udstyr og miljøet.  

   Det betyder konkret, at:  

   • du skal slukke din telefon i undervisningstiden, medmindre andet er aftalt med læreren. 
   • du ikke må lave og dele lyd- eller billedoptagelser af andre uden deres samtykke  
   • du kun må anvende skolens lokaler, netværk og udstyr til studierelevante formål.  
   • du ikke må videregive brugernavn og kodeord til skolens systemer og tjenester til andre.  
   • du skal rydde op efter dig selv  
   • du er ansvarlig for det udstyr, du låner af VUC Syd. Hvis du ødelægger eller mister skolens ejendom kan du få et erstatningskrav.  
   • du skal spare på vand, varme og el ved f.eks. ikke at lade vandhaner løbe, ikke åbne vinduer og ved at slukke it-udstyr, du ikke bruger. 
  • Rygning og tobak. Opdateret januar 2022.

   VUC Syd er tobaksfri. Det betyder, at du ikke må bruge nogen form for tobak, f.eks. skrå, cigaretter, e-cigaretter eller snus i skoletiden – uanset om du opholder dig på eller uden for skolens område. 

  • Sanktioner ved brud på ordensreglerne. Opdateret august 2023.

   Overtrædelse af studie- og ordensreglerne kan medføre forskellige sanktioner, som er beskrevet i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, som kan læses her: bekendtgørelse 

   Nedenfor ses en liste over mulige sanktioner på VUC Syd:

   • Mundtlig eller skriftlig pædagogisk tilrettevisning jævnfør §5, stk. 1 
   • Mundtlig advarsel jævnfør §5, stk. 2
   • Skriftlig advarsel jævnfør §5, stk. 2
   • Midlertidig udelukkelse fra undervisning eller anden aktivitet med deraf følgende konsekvens for studieaktivitet, jævnfør § 6, stk. 3
   • Fortabelse af muligheden for at gå til eksamen jævnfør § 6, stk. 1
   • Nægtelse af oprykning til næste niveau på uddannelsen jævnfør § 6, stk. 1
   • Bortvisning ved gentagne eller særligt alvorlige overtrædelser jævnfør § 6, stk. 1

    

  • Vold, trusler, chikane, krænkende adfærd og mobning. Opdateret august 2023.

   VUC Syd tolererer ikke vold, trusler, chikane, krænkende adfærd eller mobning. Dette gælder også på f.eks. sociale medier uden for skoletiden jævnfør § 4, stk. 2 i Bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser. 

   Læs VUC Syds anti-mobbestrategi her. 

  • Alkohol og rusmidler. Opdateret januar 2022.

   Det er ikke tilladt at anvende rusmidler eller indtage alkohol i undervisningstiden hverken på eller uden for skolens område. Dette gælder også på f.eks. studieture. 

 • Studieaktivitetsregler
  • Studieaktivitet for kursister på VUC Syds fysiske afdelinger. Opdateret januar 2022.

   At være studieaktiv på en af VUC Syds fysiske afdelinger betyder, at:  

   • du skal møde til undervisningen. 
   • du skal komme til tiden. Hvis du kommer for sent, kan du få fravær. 
   • du skal deltage aktivt i undervisningen. 
   • du skal aflevere din opgaver til tiden. 
   • du ikke må snyde, skrive af eller plagiere dine opgaver. 
   • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringer, beskeder mv.  
   • du skal give besked i Ludus Web, hvis du er fraværende eller syg. 
   • du skal deltage i prøver og eksamener. 
  • Studieaktivitet for fjernkursister. Opdateret januar 2022.

   At være studieaktiv som fjernkursist betyder, at: 

   • du skal følge din arbejdsplan i hvert fag. 
   • du skal overholde dine aftaler med din lærer, om f.eks. mundtlige samtaler, webinarer og lignende. 
   • du skal aflevere din skriftlige opgaver til tiden.  
   • du ikke må snyde med eller plagiere dine afleveringer. 
   • du hver dag skal holde dig orienteret i Ludus Web om afleveringsfrister, beskeder fra din lærer mm. 
   • du skal deltage i prøver og eksaminer. 
   • du skal deltage i de obligatoriske laboratorieweekender i fagene idræt, fysik, biologi, geografi og kemi (gældende for hf). 
   • du skal deltage i værkstedstimerne i hvert fag (gældende for AVU-fag). 
  • Klagemuligheder. Opdateret januar 2022.

   Du kan klage over afgørelser, som VUC Syd træffer på baggrund af studie- og ordensreglerne.  

   Se VUC Syds klagevejledning her 

   Hvis du har spørgsmål til studie-/ordensreglerne i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din vejleder. 

  • Fravær og sygdom for kursister på VUC Syds fysiske afdelinger. Opdateret marts 2023.

   Hvis du ikke kan komme til undervisning på grund af sygdom, skal du straks give din lærer besked via Ludus Web.  

   Hvis du er fraværende på grund af sygdom i længere tid end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt. VUC Syd kan bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale. 

   Hvis du er fraværende af andre årsager end sygdom, skal du ligeledes give din lærer besked.  

   Hvis du ikke giver VUC Syd besked om fravær, kan det betyde, at VUC Syd vurderer, at du ikke er studieaktiv. 

  • Fravær og sygdom for fjernkursister. Opdateret marts 2023.

   Hvis du ikke kan følge din arbejdsplan på grund af sygdom i længere tid end en uge, skal du kontakte din vejleder hurtigst muligt. VUC Syd kan bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale.  

   Hvis du har svært ved at følge din arbejdsplan af andre grunde end sygdom, skal du ligeledes kontakt din vejleder hurtigst muligt. 

  • Snyd under eksamen eller i undervisningen. Opdateret august 2023.

   Hvis du plagierer eller på anden vis snyder med opgaver i undervisningen, risikerer du at miste din status som studieaktiv.  

   Hvis du plagierer, snyder eller skaffer dig adgang til noget, du ikke må, under eksamen (for eksempel med hjælp fra kunstig intelligens), kan du blive bortvist fra prøven. 

  • Sanktioner ved overtrædelse af VUC Syds studieregler og manglende studieaktivitet. Opdateret januar 2022.
   • Hvis VUC Syd ikke vurderer, at du er studieaktiv, vil du blive kontaktet og bedt om at rette op på din studieaktivitet.  
   • Hvis du efterfølgende ikke retter op på din manglende studieaktivitet vil VUC Syd skriftligt varsle, at din manglende aktivitet kan få konsekvenser for din ret til SU, og at du kan blive udmeldt fra dine fag.  
   • Retter du fortsat ikke op på din aktivitet, kan VUC Syd meddele SU Styrelsen, at du ikke er studieaktiv. VUC Syd kan derudover træffe afgørelse om at udmelde dig fra de fag, du ikke er aktiv i (bortvisning).  
   • I tilfælde af snyd kan VUC Syd træffe afgørelse om midlertidigt eller permanent at bortvise dig fra VUC Syd. 

   Derfor er det vigtigt, at du orienterer VUC Syd hurtigst muligt, hvis du har problemer med at være studieaktiv.  

   Hvis du er længerevarende syg, kan VUC Syd give dig dispensation fra studieaktivitetsreglerne. Det er derfor vigtigt, at du husker at orientere VUC Syd, hvis du er syg. I forbindelse med en sygemelding kan VUC Syd bede dig om en lægeerklæring, som du selv skal betale for. 

   Hvis du ikke er studieaktiv fordi du f.eks. har tabt motivationen eller har svært ved at følge med, er det vigtigt, at du kontakter din vejleder. VUC Syd kan i nogle tilfælde hjælpe dig med f.eks. mentorstøtte. 

 • VEU - Voksen og EfterUddannelse
  • Opkvalificering i dansk, matematik, engelsk og it - FVU

   Mangler de ansatte kompetencer i dansk og matematik, engelsk og it, så kan et forløb i forberedende voksenundervisning (FVU) være det rette for dem.

   Inden start på FVU bliver medarbejderen screenet, så vedkommende starter på et passende niveau.

   Kursus og materialer er gratis. 

   Du er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

   Vi tilbyder følgende FVU-forløb:

   I FVU dansk underviser vi de ansatte i læse- og staveteknikker, grammatik og skriftligt. De bliver bedre til at læse, stave, skrive og formulere sig, så de på egen hånd hurtigere og bedre kan forstå skriftlig kommunikation i virksomheden, for eksempelvis faglige instruktioner, skemaer med mere. 

   I FVU matematik får de ansatte undervisning i talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber. De bliver bedre til at lære, regne, forstå og vurdere, så de får en bedre forståelse for manualer, instruktioner og vurdering af talmateriale. Det gør dem kort sagt bedre til at regne og udføre konkrete jobfunktioner og opgaver i hverdagen.

   I FVU digital styrker vi de ansattes basale færdigheder med anvendelsen af digitale værktøjer, medier og ressourcer i løsningen af de praktiske opgaver i den pågældende branche. Derudover udvikler vi deres digitale dømmekraft, digitale dannelse og kendskab til grundlæggende it-sikkerhed.

   I FVU engelsk forbedrer vi de ansattes basale færdigheder i engelsk i relation til deres konkrete jobfunktion og med fokus på særligt branche-sprogligt kendskab. Undervisningen og materialet er tilrettelagt, så de er relevante i forhold til jobbet og de konkrete funktioner på din virksomhed.

   FVU start er et tilbud for tosprogede, der allerede kan noget dansk, men som behøver en opgradering af ordforråd og udtale inden optagelsen på FVU læsning eller FVU matematik.

   Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

  • Har dine medarbejdere svært ved at læse og skrive? - OBU

   Godt 400.000 borgere i Danmark lider af en form for læse- eller skrivevanskelighed. Med et gratis forløb på VUC Syd kan de ansatte styrke deres læseevner og få styr på de digitale hjælpemidler, så de i langt højere grad vil være i stand til hurtigt at forstå skriftlige instrukser og kommunikere med kolleger på skrift.

   Inden start på et uddannelsesforløb skal de ansatte screenes, så de får det rette tilbud. Screeningen står VUC Syd for, og den er gratis. Alt efter resultat tilbydes de et forløb på forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning (OBU). Begge tilbud er gratis, og du kan som arbejdsgiver søge løntabsrefusion. Det kan du læse mere om på SVU.dk.

   Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

  • Vurdering af de ansattes kompetencer - individuel kompetencevurdering IKV

   En individuel kompetencevurdering (IKV) er en af mulighederne for at afdække de ansattes behov for uddannelse og kompetenceløft. Vurderingen er gratis og foretages af VUC Syd. Den afdækker den enkelte persons samlede kvalifikationer - ikke kun det, som man har eksamensbeviser på, men også det man har samlet sammen af lærdom i arbejdslivet, i fritiden og gennem privat uddannelse (eksempelvis højskoleophold, udlandsophold, frivilligt arbejde og lignende). 

   Vurderingsforløbet varer fra fire til 30 timer og kan laves på almene og gymnasiale fag.

   Medarbejderen skal dokumentere tidligere uddannelser, kurser, frivilligt arbejde og lignende. 

   Læs mere om individuel kompetencevurdering her.

  • Undervisning på 9./10.-klasses niveau - avu

   Er det lang tid siden, at de ufaglærte ansatte forlod grundskolen, så kan et forløb på almen voksenuddannelse (avu) være det rette for dem. VUC Syd kan give dem et fagligt løft i fagene dansk, dansk som andetsprog, matematik, tysk, engelsk, psykologi, it, samarbejde og kommunikation. 

   Du kan se listen over de fag, som VUC Syd udbyder, her: Avu-fag.

   Avu-fag koster enten 140 kr. eller 1380 kr. pr. fag (afhænger af valgte fag og din uddannelsesbaggrund - se aktuelle priser her). Det er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

   Du kan som arbejdsgiver søge løntabsrefusion. 

   Kontakt gerne uddannelsesleder Thierry Tramoni på 73613224 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

  • Fag på gymnasialt niveau - hf

   Hf enkeltfag er fag på gymnasialt niveau, hvilket omfatter niveauerne C til A. Hf enkeltfag kan komme på tale, hvis de ansatte har bestået grundskolen og er klar til at blive endnu bedre til fag som sprog, økonomi eller naturvidenskab. Du kan se listen over de fag, som VUC Syd udbyder, her: Hf-fag på VUC Syd

   Hf enkeltfag koster enten 550 kr. eller 1.400 kr. pr. fag (afhænger af valgte fag - se aktuelle priser her).

   Det er muligt at søge om løntabsrefusion. Læs mere på SVU.dk

   Kontakt uddannelsesleder Thierry Tramoni på 2485 2218 eller tve@vucsyd.dk for yderligere informationer.

 • Alle vores fag
  • Billedkunst niveau C (hf)

   I billedkunst arbejder du teoretisk og praktisk med tegning, maleri, skulptur og arkitektur, men også nyere former for kunst som fx fotografi, installationskunst, netkunst og videokunst.

   Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, korte kursusforløb og projektarbejde. I slutningen af undervisningsperioden skal du udarbejde et selvstændigt projekt på egen hånd. Fælles for alle arbejdsformer er, at processen og opgaveløsningerne skal samles i en portfolio.

   Billedkunst C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage billedkunst C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Billedkunst på niveau C afsluttes med mundtlig eksamen.

   Læs mere om billedkunst C på ug.dk

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Biologi niveau B (hf)

   I biologi B bygger du oven på den viden, som du har fået i Biologi C. Du lærer at forklare og benytte biologisk teori og arbejdsmetode og at gennemføre forskellige undersøgelser og eksperimenter i naturen.

   Du bliver i stand til at vurdere konkrete biologiske problemstillinger og lærer at formulere dig om biologisk faglige emner ud fra såvel etiske som holdningsmæssige synspunkter. Du får biologisk viden inden for sundhed, miljø og bioteknologi.

   Biologi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Biologi på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage biologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Tager du faget på fjernundervisning, kommer du til at studere biologi på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen i biologi på B-niveau består af en mundtlig prøve. 

   Læs mere om biologi B på ug.dk

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Biologi niveau C (hf)

   Biologi er et naturvidenskabeligt fag. Du kommer til at lave undersøgelser og eksperimenter i naturen. I biologi C kommer du blandt andet til at studere levende organismers indbydes samspil og deres relationer til det omgivende miljø.

   Du får mulighed for at reflektere over etiske problemstillinger, for eksempel i forhold til den bioteknologiske udvikling inden for det medicinske område.

   Biologi B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage biologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Som fjernkursist kommer du til at studere på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet på online undervisning. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen i biologi på C-niveau består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om biologi C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Dansk A (hf)

   Dansk A er det højeste niveau på en gymnasial uddannelse. På A-niveau fokuseres der på de tre perspektiver: sprog, litteratur og medier.

   Sprog

   Hvordan bruger man det danske sprog bedst muligt til skriftlig og mundtlig kommunikation? Hvordan er sproget opbygget? Hvordan bruger vi det i forskellige situationer? Hvordan kan man vælge en bestemt genre til at formidle et bestemt budskab?

   Litteratur

   Du lærer at analysere og fortolke tekster som romaner, noveller og digte. Hvorfor står der det, der står, eller hvorfor siger de det, de siger? Hvordan analyserer, fortolker, perspektiverer og vurderer man teksterne, så man forstår, hvad forfatteren vil sige?

   Du vil komme til at arbejde med litteraturen inden for forskellige genrer og inden for forskellige litteraturhistoriske perioder.

   Medier

   Hvad kendetegner de forskellige medier og genrer der bruges, når forskellige budskaber skal formidles? Hvad er en nyhed, og hvordan ser den ud? Hvordan kan reklamer analyseres? Hvornår er noget fiktion? Hvad kommunikerer et billede?

   Inden for medier kommer du til at arbejde med forskellige genrer, såsom sociale medier, dokumentar og kortfilm

   Dansk A på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage dansk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve 

   Eksamen i dansk på niveau A består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Læs mere om dansk A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Dansk C (hf)

   I dansk på C-niveau lærer du at formulere dig nuanceret og præcist skriftligt og mundtligt.

   Du lærer om de grammatiske og stilistiske grundbegreber og at benytte forskellige skriftlige udtryksformer.

   Du lærer også at holde oplæg for en forsamling og at argumentere for et synspunkt.

   I dansk C benyttes et bredt udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, såvel litterære som ikke-litterære. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

   Dansk C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage dansk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen i dansk på C-niveau består af en kombineret mundtlig og skriftlig prøve.

   Læs mere om dansk C på ug.dk

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Dansk D (AVU)

   I dansk på niveau D lærer du at udtrykke dig præcist og varieret. Du lærer at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt samt at forstå og analysere ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at se dem i et historisk perspektiv.

   Vi arbejder blandt andet med genre, sprog, stil og grammatik, ældre og nyere litteratur, danskfaglige begreber og journalistiske genrer, medier, trykte og elektroniske.

   For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, arbejder du blandt andet med:

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk D på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve efter dansk på niveau D.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk D.

  • Dansk E (AVU)

   Her vil du arbejde mere med det danske sprog, og hvordan du bruger det både mundtligt og skriftligt. Du vil arbejde med at skrive og analysere og forstå både ældre og nyere tekster, at få overblik over indholdet i en tekst samt at udtrykke dig godt og klart om et emne.

   Vi vil blandt andet arbejde med sprog og grammatik, ældre og nyere litteratur, journalistiske genrer og medier, kommunikation og argumentation.

   For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

   • skriftsprog og talesprog
   • mundtlige og skriftlige genrer
   • sprog og argumentation
   • ældre og nyere litteratur
   • studieteknik
   • kommunikation
   • ordbøger og håndbøger

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk E på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk E.

  • Dansk F (AVU)

   I dansk på niveau F arbejder du med at udbygge og forbedre dine evner til at skrive og tale dansk. Du vil arbejde med forskellige slags tekster og lærer at fokusere på sammenhæng mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation.

   Du vil  arbejde med forskellige måder at læse på, og du vil prøve at arbejde med punktum, komma og andre tegn, du skal bruge, når du skal skrive længere sætninger. Du vil også arbejde med opbygning af argumenter og synspunkter.
   For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

   • skriftsprog og talesprog
   • retskrivning og grammatik
   • ældre og nyere tekster
   • aviser/tidsskrifter
   • kommunikation og argumentation
   • sprog og stil
   • ordbøger og håndbøger

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk F på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter dansk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk F.

  • Dansk G (AVU)

   I dansk på niveau G går vi stille og roligt til sproget. Du lærer at bruge dansk både mundtligt og skriftligt, du lærer at indgå i en samtale og kommer til at kende nogle af de sjove og spændende ting ved sproget.

   Vi har mange redskaber, der gør det nemt og sjovt at komme i gang med dansk G.

   For at få viden om, hvordan sproget bruges i tale og skrift, skal du blandt andet arbejde med:

   • skriftsprog og talesprog
   • læsning
   • sproglig korrekthed
   • ord og betydning
   • grammatik
   • skriveprocessen
   • kommunikation

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk G på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Til slut kommer du til en mundtlig prøve og to skriftlige prøver. Herefter er du klar til at gå videre på dansk F.

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk G.

  • Dansk som andetsprog C (hf)

   OBS: Faget udbydes ikke for tiden - kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer.

    

   I dansk som andetsprog på C-niveau bliver du bedre til dansk. Både til at læse, skrive og forstå dansk.

   Sprogligt kommer du til at arbejde med ordforråd og grammatik. Du lærer at argumentere og bruge sproget på forskellige måder.

   Du kommer til at arbejde med forskellige emner. Det kunne for eksempel være kærlighed/ægteskab, medborgerskab og at føle sig anderledes.

   Du får også viden om dansk litteratur og lærer at analysere og fortolke tekster fra forskellige tidsaldre og genrer.

   Inden start skal du gennemføre en visitationstest. Det er en skriftlig test, som foregår på VUC Syd. Du får nærmere informationer fra vejlederen, når du tilmelder dig.

   PRØVE

   Eksamen består af en mundtlig prøve

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog på C-niveau.

   LÆREPLAN

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Dansk som andetsprog D (AVU)

   I dansk som andetsprog D lærer du at udtrykke dig mere præcist og nuanceret i både skriftligt og mundtligt dansk, og du bliver bedre til at indgå i samtaler.

   På dette niveau vil du arbejde meget med læsning af dansk og udenlandsk litteratur i forskellige genrer, og du skal læse et litterært værk i original udgivelse.

   Du skal også arbejde med et større medieprodukt som fx en tv-udsendelse, en avis m.m.

   Dine skrivekompetencer vil blive forbedret og udbygget, mens du arbejder med de øvrige discipliner.

   Dansk som andetsprog D på fjernundervisning

   Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes en mundtlig prøve og en prøve i skriftlig fremstilling på dansk som andetsprog niveau D.

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog D.

    

  • Dansk som andetsprog E (AVU)

   I dansk som andetsprog vil du arbejde videre med at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på ret flydende og nuanceret dansk og at tilpasse dit sprog til situationen.

   Når du skal arbejde med tekster, vil du bl.a. lære at beskrive og analysere forskellige medier og blive bevidst om afsender og modtagerforhold.

   Når du skal arbejde med læsning af tekster, får du kendskab til et udvalg af dansk litteratur efter 1870 i forskellige genrer. Du skal bl.a. læse et litterært værk i original udgivelse.

   Du vil forbedre dine kompetencer i skriftlig fremstilling, hvor du arbejder med egne skriftlige tekster.

   Du skal også lære noget om, hvordan man udarbejder en synopsis baseret på en skriftlig problemformulering. 

   Dansk som andetsprog E på fjernundervisning

   Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ingen prøve på dansk som andetsprog niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog E.

    

  • Dansk som andetsprog F (AVU)

   I dansk som andetsprog F lærer du at tale og skrive på dansk. Du lærer at indgå i en samtale på rimeligt flydende dansk og tilpasse dit sprog til den konkrete situation.

   Vi vil arbejde med forskellige måder at læse på, og du vil prøve at arbejde med punktum, komma og andre tegn, du skal bruge, når du skal skrive længere sætninger. Du vil også arbejde med opbygning af argumenter og synspunkter.

   I de skriftlige opgaver arbejder du med skriveprocessens faser fra idé til det færdige produkt, og du vil udbygge og forbedre dine egne skrivekompetencer.

   Dansk som andetsprog F på fjernundervisning

   Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ingen prøve efter dansk som andetsprog niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog F.

    

  • Dansk som andetsprog G (AVU)

   I dansk som andetsprog på niveau G går vi stille og roligt til sproget. Du lærer at bruge dansk både mundtligt og skriftligt, du lærer at indgå i en samtale og kommer til at kende nogle af de sjove og spændende ting ved sproget.

   Vi har mange redskaber, der gør det nemt og sjovt at komme i gang.

   I faget dansk som andetsprog vil du arbejde med at få fire færdigheder: Tale, lytte, læse og skrive. Du vil opleve, at sproget bliver en kilde til personlig og kulturel udvikling. Du vil blive bedre til at bruge sproget korrekt og til at formulere dig.

   Dansk som andetsprog G på fjernundervisning

   Vi tilbyder også avu dansk som andetsprog G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Til slut kommer du til en mundtlig prøve og to skriftlige prøver. Herefter er du klar til at gå videre på dansk som andetsprog F.

   Du kan læse mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog G.

  • Design & arkitektur C (hf)

   Du kommer til at arbejde med design i forbindelse med produkter, kommunikation og arkitektur. Du får grundlæggende forudsætninger for at analysere og vurdere design i omverdenen samt for i praksis at gennemføre en designproces fra start til slut (fra analyse, ideudvikling, design/løsning, test, evaluering og til implementering).

   Du vil blandt andet få et indblik i design i følgende sammenhænge:

   • produktdesign (fx industrielt design)

   • design af fysiske omgivelser (fx arkitektur)

   • kommunikationsdesign

   • designhistorie

   • visualiseringsmetoder (fx 2D- og 3D-skitsering)

   • elementære researchmetoder

   • designparametre, dvs. forhold der tages hensyn til i design, så som form, funktion, kommunikation samt materiale, miljø, produktion mv.

   Vi et særligt fokus på teknologiens rolle i den moderne designproces. Derfor kommer du til at arbejde en del med computeren, forskelligt 2D- og 3D-software og foto/video i forløbet. Men filtpennen og skitseblokken kommer ikke til at samle støv, dem skal du også have gang i. Der vil også være mulighed for - i enkelte projekter - at arbejde med traditionelle fysiske designmodeller.

   Design og arkitektur C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage design og arkitektur C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger en af to prøveformer, se mere på ug.dk på nedenstående link.

   Læs mere om design og arkitektur C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Engelsk A (hf)

   Engelsk A løfter dine mundtlige og skriftlige evner, så du kan begå dig på flydende engelsk i mange forskellige situationer. Du får med andre ord skærpet din forståelse af grammatik, stavemåde, tegnsætning samt udtale.

   Du lærer at bruge opslagsværker og andre hjælpemidler i dit arbejde med sproget, og udvider dit ordforråd, så du kan deltage i samtaler om såvel almene som faglige emner.

   Du kommer også til at analysere et bredt udvalg af teksttyper samt mediestof og film og lærer at anvende de faglige ord og begreber hertil.

   Du vil også få bredt kendskab til historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i de engelsksprogede lande.

   Engelsk A på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Læs mere om engelsk A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Engelsk B (hf)

   I engelsk B bliver du bedre til at forstå og bruge det engelske sprog korrekt. Du lærer at skrive og tale flydende på engelsk om almene og faglige ting og vil i den forbindelse lære om engelsk grammatik, tegnsætning og stavemåde.

   Forløbet giver dig en dybere indsigt i de historiske, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de engelsktalende lande.

   Du kommer til at analysere et bredt udvalg af nye og ældre teksttyper (inklusiv film og mediestof) og at arbejde med tekstanalytiske begreber.

   Engelsk B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Engelsk B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Læs mere om engelsk B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Engelsk C (hf)

   I engelsk C har undervisningen fokus på, at du lærer at læse og forstå engelsk om almene emner og at du kan føre en samtale herom. Det indebærer, at du lærer om korrekt udtale, grammatik og opbygger et grundlæggende ordforråd på engelsk.

   Du vil også læse og analysere en række engelsksprogede tekster - litterære, ikke-litterære, mediestof og film - samt få indblik i væsentlige samfundsmæssige og aktuelle forhold i den engelsktalende verden.

   Engelsk C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage engelsk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve

   Læs mere om engelsk C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Engelsk D (AVU)

   I faget engelsk niveau D får du færdigheder i at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk i skrift og tale.

   For at blive bedre til at kommunikere aktivt og umiddelbart på et sammenhængende engelsk skal du arbejde med:

   • udtale og ordforråd
   • forskellige typer nyere tekster, fx noveller og artikler
   • vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
   • samtaleteknikker
   • central engelsk grammatik og stavning
   • søgning af informationer på internettet samt brug af hjælpemidler, fx ordbøger og grammatikoversigter
   • overblik over dine sproglige, stærke og svage sider.


   Du arbejder med din grundviden om kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsktalende lande, og du læser og analyserer tekster om emner af almen relevans. Desuden vil du arbejde med at formulere dine holdninger og synspunkter.

   Engelsk D på fjernundervisning

   Du kan også tage engelsk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes skriftlig og mundtlig prøve på engelsk niveau D.

   Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk D.

  • Engelsk E (AVU)

   I engelsk niveau E videreudvikler du dine færdigheder i at forstå engelsk i skrift og tale.

   Du kommer bl.a. til at arbejde med

   • udtale og ordforråd
   • forskellige typer af nyere tekster
   • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande samt engelsk som globalt sprog
   • grundlæggende tekstanalyse
   • samtaleteknikker
   • central engelsk grammatik og stavning
   • overblik over dine sproglige, stærke og svage sider


   Vi vil arbejde med din grundviden om almene, kulturelle og samfundsmæssige forhold i de engelsktalende lande. Du kommer blandt andet til at læse og analysere tekster om almindelige, kendte emner og formulere dine holdninger og synspunkter.

   Engelsk E på fjernundervisning

   Du kan også tage engelsk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk E.

  • Engelsk F (AVU)

   På engelsk niveau F vil du blive bedre til at forstå engelsk i skrift og tale. Du vi få kendskab til almene, samfundsmæssige og kulturelle forhold i de engelsktalende lande. Derudover vil du blandt andet få undervisning i engelsk grammatik og samtaleteknikker.

   For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt og sammenhængende engelsk vil du arbejde med:

   • udtale og ordforråd
   • forskellige typer af tekster, fx noveller og artikler 
   • kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
   • grundlæggende engelsk grammatik og stavning
   • brug af hjælpemidler, fx ordbøger og grammatikoversigter


   Du får også overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

   ENGELSK F PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage engelsk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter engelsk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk F.

  • Engelsk G (AVU)

   På engelsk niveau G begynder vi lige så stille at se nærmere på det engelske sprog. Du vil under forløbet blive bedre til at forstå engelsk og til at tale og skrive på et enkelt, forståeligt engelsk om almindelige emner. Samtidig får du en viden om kultur og samfund i engelsktalende lande.

   For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt, forståeligt engelsk arbejdes der bl.a. med:

   • udtale og ordforråd
   • noveller og artikler om almene emner
   • viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
   • engelsk grammatik
   • brug af hjælpemidler fx ordbøger og grammatikoversigter


   Du får også et overblik over dine sprogligt stærke og svage sider.

   Engelsk G på fjernundervisning

   Du kan også tage engelsk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes prøve i læseforståelse og mundtlig prøve på engelsk niveau G.

   Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om engelsk G.

  • Erhvervsøkonomi C (hf)

   Virksomheder er fundamentet for det danske samfund og den danske velfærdsmodel ved den økonomiske aktivitet, som de genererer. Derudover kan iværksættere/virksomhedsejere tjene mange penge, hvis de har den rigtige forretningsmodel, produkt eller service, strategi mv. Eksemplerne på entreprenante succesfulde iværksættere/virksomhedsejere er mange, eksempelvis Jeff Bezos og danske Jesper Buch.

   I erhvervsøkonomi kommer du til at beskæftige dig med blandt andet virksomhedens strategi, virksomheders konkurrencestrategier, kundesegmentering, organisation & ledelse, økonomistyring, hvordan man laver en forretningsplan og meget mere.   

   Så hvis du f.eks. gerne vil have viden om, hvordan store virksomheder som er blevet til store virksomhedssucceser, du gerne vil have en forståelse for virksomheders op- og nedture på aktiemarkederne, eller du går rundt med en iværksætterdrøm, så er erhvervsøkonomi faget for dig.    

   Erhvervsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der lærer dig om strategi, økonomi, afsætning og organisation samt om virksomheders samspil med omverden. Du får viden om de betingelser og muligheder, du har for at oprette en virksomhed i et internationalt samfund og vil blandt andet lære at:

   • anvende viden om en virksomheds branche- og markedsforhold til at diskutere og vurdere strategiske muligheder

   • redegøre for problemstillinger i forbindelse med virksomhedsetablering

   • anvende viden om en virksomheds organisation til at diskutere og vurdere virksomhedens muligheder for udvikling

   • arbejde med erhvervsøkonomiske modeller

   • anvende viden om en virksomheds økonomi til at diskutere og vurdere målopfyldelse

    

   Erhvervsøkonomi på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage erhvervsøkonomi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve. Skolen vælger én af to prøveformer. Læs mere herom på linket nedenfor.

   Læs mere om erhvervsøkonomi C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Filosofi C (hf)

   I filosofi arbejder du med filosofiske spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse.

   Undervisningen berører filosofiske problemstillinger og teorier vedrørende fundamentale opfattelser af menneske, samfund og natur og giver dig indblik i de væsentligste tidsperioder inden for filosofi og idehistorie, så du kan deltage i en fagligt funderet diskussion om forskellige typer af problemstillinger.

   Filosofi C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage filosofi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen i filosofi C består af en mundtlig prøve. 

   Du kan læse mere om filosofi på UG.dk: Filosofi

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Fysik B (hf)

   Du lærer om fysisk tankegang og metode og får kendskab til et bredt udvalg af fysiske modeller.

   Du lærer at opstille og udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater samt forklare de fysiske processer og fænomener, fx. astronomiske opdagelser og kosmologiske teorier, radioaktivitet eller simple elektriske kredsløb.

   Undervisningen vil berøre følgende emneområder:

   • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

   • Energi

   • Elektriske kredsløb

   • Bølger, herunder lyd og lys som eksempler på bølger

   • Kvantefysik, herunder fotoners energi, radioaktivitet

   • Mekanik, herunder tyngdekraft og Newtons love

   Fysik B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Fysik B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage fysik B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Tager du faget som fjernundervisning, kommer du til at studere fysik på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om fysik B på ug.dk

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Fysik C (hf)

   Fysik er et naturvidenskabeligt fag og giver dig grundlæggende indsigt i naturvidenskabelige arbejdsmetoder, enkle, fysiske modeller og eksperimenter. Du lærer at forstå fysiske fænomener som fx de fysiske egenskaber ved lyd og lys eller effekt og nyttevirkning ved omsætning af energi.

   Du får undervisning inden for følgende emneområder:

   • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede

   • Energi

   • Lyd og lys

   Undervisningen foregår både teoretisk og eksperimentelt, så du lærer at udføre egne fysiske eksperimenter og at analysere og beskrive dine resultater.

   Fysik C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage fysik C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Tager du faget som fjernundervisning, kommer du til at studere fysik på egen hånd, men også sammen med andre fjernkursister i laboratoriet på den laboratorieweekend, der er en del af forløbet. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om fysik C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Geografi C (hf)

   I geografi lærer du om vejr og klima, naturens kredsløb og befolkningsforhold. Du kommer til at lave enkle eksperimenter, hvor du skal indsamle data og på feltarbejde og efterfølgende bearbejde og bruge de indsamlede data og resultater.

   Du stifter bekendtskab med de faglige analyseværktøjer, relevant fagsprog samt følgende emneområder:

   • vejrforhold og klima

   • energistrømme og kredsløb i naturen

   • naturbetingede ressourcer, produktion og teknologi

   • befolknings- og erhvervsforhold

    

   Geografi C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage geografi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Hvis du tager geografi c på fjernundervisning, skal du møde til en laboratorieweekend, hvor du også kommer til at møde andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om geografi C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Historie A (hf)

   I historie på A-niveau opnår du viden om centrale begivenheder i dansk/europæisk og verdenshistorien, ligesom du får indsigt i egen kulturel baggrund og andre kulturer.

   Du lærer at indsamle informationer om og fra fortiden, og systematisere informationerne og at forholde dig metodisk-kritisk til eksempler på brug af historien.

   Undervisningen kommer omkring følgende emner:

   • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie fra antikken til i dag
   • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion gennem tiderne
   • forskellige styreformer og samfundsorganiseringer
   • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
   • stats- og nationsdannelser, herunder Danmarks
   • nationale, regionale og globale konflikter og samarbejdsrelationer
   • politiske og sociale revolutioner
   • demokrati, menneskerettigheder og ligestilling i nationalt og globalt perspektiv
   • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede globalisering

   Historie A på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage historie A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om historie A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Historie B (hf)

   Historieundervisningen gennemgår de største historiske begivenheder og samfundsmæssige udviklingslinjer fra oldtiden til i dag.

   Du får indsigt i de vigtigste brudflader i dansk og europæisk historie, lærer at bruge en analytisk tilgang til materialer og øver dig i kildekritik og metode. Du vil også få forståelse for samspillet mellem natur, individ og samfund i historisk perspektiv og får undervisning inden for følgende emneområder:

   • hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie ̶
   • forandringer i levevilkår, teknologi og produktion
   • styreformer, herunder demokrati og demokratiseringsprocesser
   • kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie
   • politiske ideologier, herunder ideologiernes kamp i det 20. århundrede
   • nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer
   • globalisering
   • historiebrug og -formidling

   Historie B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage historie B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om historie B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Historie D (AVU)

   I faget historie D dykker vi ned i Danmarks historie og ser nærmere på, hvilken betydning fortiden har, for at vi kan forstå nutiden. Vi vil arbejde med Danmarks historie både lokalt, europæisk og globalt.

   Du kommer til at arbejde med historiske tekster og lærer at sætte dem ind i en kronologisk sammenhæng.

   Du arbejder også med:

   • kontinuitet og brud
   • samfundsstruktur og styreform
   • livsvilkår i samspil med kultur og natur
   • kulturarv og identitet

   Historie på fjernundervisning

   Du kan også tage historie D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afsluttes med eksamen på niveau D.

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om Historie D.

  • Idræt 0-b (hf)

   Idræt 0-B dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Idræt er primært et fag hvor du er fysisk aktiv og kommer til at arbejde rigtig meget med at bruge teori i praksis. Der er selvfølgelig også teori, som er målrettet den mundtlige del af eksamen. Du vil løbende blive præsenteret for eksamenscases, så du også er tryg ved, hvordan mundtlige del af eksamen kommer til at foregå.

   Faget er delt op i tre praktiske områder: Boldspil, musik og bevægelse samt nye og klassiske idrætter. Til de områder vil man for eksempel lære om teknik, taktik, træning, arbejdsfysiologi og anatomiske bevægelsesanalyser. Udover dette dykker vi også ned i idrættens udvikling, samfundstendenser, livsstilssygdomme, idrættens skyggesider og teamudvikling. Du lærer også at udforme løbe- og styrketræningsprogrammer, som du skal bruge til dit eget træningsforløbsprojekt samt at lave en evaluering af dit forløb.

   Eksempler på boldspil kunne for eksempel være fodbold, håndbold, basketball, volleyball og ultimate. Ved musik og bevægelse kan det være rytmisk opvarmning, hiphop, jive, Rudolph Labans bevægelsesteori BESS.

   Af nye og klassiske idrætter kan det være crossfit, styrketræning, fitness, parkour, tennis, padel, badminton osv.

   Undervisningen er inddelt i temaer med forskellige perspektiver på idræt. Temaerne kunne fx være:

   • Idræt mellem sundhed og kultur

   • Sundhed i et biologisk perspektiv

   • Anatomi og bevægelseslære

   • Aerob og anaerob træning

   • Muskler og styrke

   • Fitnesssektorens historie

   • Motivation, målsætning og teamarbejde

   • Idræt og doping

   Idræt på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage idræt 0-B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Læser du idræt på fjernundervisning, skal du møde til to seminarer, hvor du naturligvis møder andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Det bliver sjovt at læse idræt på fjernundervisning , men det kræver også noget særligt af dig. Dels skal du låne/købe forskellige idrætsrekvisitter som fx en fodbold, en badmintonketcher, bolde mm. Du skal også have mulighed for at få adgang til en hal/gymnastiksal, hvilket er nødvendigt i nogle af forløbene. En træningsmakker får du også brug for, og endelig skal du kende én som kan filme nogle af de tekniske elementer som du skal øve undervejs.

   Prøve

   Eksamen består af en praktisk/mundtlig prøve.

   Læs mere om idræt B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Kemi B (hf)

   Kemi B er et naturvidenskabeligt fag, der giver dig kendskab til centrale begreber i kemi i eksperimentelle arbejdsmetoder sammen med en forståelse for stoffers opbygning og kemiske reaktioner.

   Du lærer om sammenhængen mellem stoffers struktur og kemiske/fysiske egenskaber og lærer om deres anvendelse i forskellige sammenhæng. Undervisningen er en kombination af teori og eksperimenter, og du lærer også at formidle resultaterne af dine beregninger og forsøg mundtligt og skriftligt.

   Du får undervisning inden for følgende områder:

   • stoffers opbygning, herunder struktur og stereoisomeri

   • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger

   • stofkendskab, herunder anvendelse af stofferne

   • kemiske reaktioner

   • eksperimentelt arbejde, der bl.a. handler om kvalitative og kvantitative analyser samt om kemikalier og sikkerhed

   • kemiske ligevægte

   • reaktioners hastigheder

   • kemisk syntese

   Kemi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Kemi på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage kemi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   På fjernundervisning skal du møde til en laboratorieweekend sammen med andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om kemi B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Kemi C (hf)

   Kemi C er et naturvidenskabeligt fag, hvor du får du et grundlæggende kendskab til fagsprog, begreber, beregningsmetoder og eksperimentelle arbejdsmetoder.

   Du lærer at beskrive stoffers opbygning og enkle kemiske reaktioner og at udføre kemiske beregninger og eksperimenter ved hjælp af simpelt laboratorieudstyr. Resultaterne lærer du at beskrive og forklare mundtligt og skriftligt.

   Undervisningen vil berøre følgende områder:

   • stoffers opbygning

   • mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og stofmængdekoncentration

   • kemiske reaktioner

   • eksperimentelt arbejde, herunder kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed

   Kemi C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage kemi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   På fjernundervisning skal du møde til en laboratorieweekend sammen med andre fjernkursister. Læs mere om laboratorieweekender her.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om kemi C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Matematik A (hf)

   På matematik A arbejder du blandt andet med formler, begreber og metoder og med at beskrive og løse problemer med matematisk indhold.

   Du lærer at håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer.

   Du kommer til at arbejde med simple statistiske eller sandsynlighedsteoretiske modeller til beskrivelse af et givet datamateriale, ligesom du lærer om forskellige metoder at løse eksempelvis differentialligninger og geometriske problemer.

   Du får fx undervisning inden for emneområderne:

   • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, rationale og irrationale tal, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med brug af it-værktøjer

   • matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling

   • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet samt potenssammenhænge mellem variable

   • simple statistiske metoder til håndtering af et givent datamateriale samt grafisk præsentation af dette

   • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter samt opstilling og løsning af plan- og rumgeometriske problemer

   • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier, eksponential-, potens- og logaritmefunktioner samt cosinus og sinus

   • definition og fortolkning af differentialkvotienter

   • ubestemte og bestemte integraler samt anvendelse af integralregning

   • kvalitativ analyse af og opstilling af simple differentialligninger

   • principielle egenskaber ved matematiske modeller

   I matematik på A-niveau skal du forvente en del skriftligt arbejde.

   Matematik A på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Læs mere om matematik A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Matematik B (hf)

   På matematik B lærer du at formidle viden om matematikanvendelse, at håndtere simple formler og at oversætte fra symbolholdigt sprog til naturligt sprog og omvendt. Du lærer også at behandle statistisk talmateriale og formidle konklusionerne mundtligt og skriftligt.

   Du får kendskab til, hvordan matematik kan anvendes til at forstå og behandle problemer inden for forskellige fagområder og til matematikkens udvikling i samspil med den historiske, videnskabelige og kulturelle udvikling.

   Du får eksempelvis undervisning inden for følgende emner:

   • regningsarternes hierarki, det udvidede potensbegreb, ligningsløsning med analytiske og grafiske metoder og med it-værktøjer

   • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære sammenhænge samt potenssammenhænge mellem variable

   • karakteristiske egenskaber ved lineære funktioner, polynomier samt eksponential-, potens- og logaritmefunktioner

   • de elementære funktioner samt anvendelse af integralregning

   • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

   • principielle egenskaber ved matematiske modeller

   Matematik B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Matematik B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

   Læs mere om matematik B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Matematik C (hf)

   I matematik C på lærer du at håndtere simple formler, modeller og ligninger, så du kan løse simple, matematiske problemer.

   Undervisningen har fokus på at bruge matematik i sammenhænge, der har rod i virkeligheden eksempelvis i forhold til dagligliv, samfund og natur.

   Du får også indblik i, hvordan matematikken er forbundet med den videnskabelige, teknologiske og kulturhistoriske udvikling.

   Du får blandt andet undervisning inden for følgende emner:

   • regningsarternes hierarki, ligningsløsning, samt procent- og rentesregning
   • formeludtryk til beskrivelse af ligefrem og omvendt proportionalitet, lineære og eksponentielle sammenhænge
   • beskrivende statistik med grafisk præsentation
   • forholdsberegninger i ensvinklede trekanter og trigonometriske beregninger i vilkårlige trekanter

   MATEMATIK C PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage matematik C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

   Læs mere om matematik C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Matematik D (AVU)

   I faget matematik D lærer du at bruge matematiske teknikker, som du kan anvende i dit videre uddannelsesforløb.

   Vi vil i undervisningen især forholde os til forståelse og brug af forskellige typer af matematiske funktioner, som du vil lære at kende forskel på. 

   Du arbejder med matematiske områder som:

   • De fire regningsarter (plus, minus, gange og dividere)
   • Procentregning
   • Løsning af ligninger
   • Funktionsbegrebet
   • Lineære funktioner
   • Eksponentialfunktioner
   • Potensfunktioner

   MATEMATIK D PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage matematik D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve. I den skriftlige prøve indgår blandt andet regneark.

   Du kan læse mere om matematik D i Uddannelsesguiden.

  • Matematik E (AVU)

   Matematik E byder på undervisning i matematik på et grundlæggende niveau. Vi arbejder med at bruge matematik i en række forskellige sammenhænge fra hverdagen og samfundet.

   Du vil opnå forståelse for matematiske begreber og se nærmere på, hvordan hverdagens problemer kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.

   Vi arbejder bl.a. med:

   • Talbehandling, herunder de fire regningsarter, procentregning og talfølger
   • Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
   • Funktioner, herunder grafisk løsning af to ligninger med to ubekendte

   MATEMATIK E PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage matematik E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ikke eksamen efter matematik E, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere om matematik E i Uddannelsesguiden.

  • Matematik F (AVU)

   I faget matematik F vil du fokusere på forståelse af matematiske begreber og på, hvordan matematik kan beskrive eller  løse problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet.

   Du kommer til at arbejde med matematiske emner som:

   • Talbehandling, herunder procentregning og potenser
   • Geometri, herunder målestoksforhold og beregning af rumfang
   • Funktioner, herunder variabelbegrebet

   MATEMATIK F PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage matematik F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ikke eksamen efter matematik niveau F, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere om matematik F i Uddannelsesguiden.

  • Matematik G (AVU)

   I faget matematik G lærer du matematik på et helt grundlæggende niveau. Du får en forståelse af  de fire regnearter: Plus, minus, gange, dividere - og du vil komme til at arbejde med at bruge matematik i en lang række forskellige sammenhænge fra hverdagslivet.

   I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:

   • Talbehandling, herunder procentregning og løsning af enkle ligninger
   • Geometri, herunder arealberegning af simple figurer
   • Funktioner, herunder koordinatsystemet
   • Statistik, herunder tabeller, grafer og gennemsnit

   MATEMATIK G PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage matematik G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en kombineret skriftlig og mundtlig prøve, hvor der arbejdes med et problem fra hverdagslivet. 

   Du kan læse mere i Uddannelsesguiden om matematik G.

  • Mediefag C (hf)

   I mediefag lærer du at forholde dig kritisk og analytisk til levende billeder. Dette er både fiktion (spillefilm) og fakta (dokumentar). Det er et teoretisk fag, hvor du arbejder med forskellige fagbegreber og får kendskab til grundlæggende dramaturgiske principper og fortælleforhold i forbindelse med film og tv-produktioner.

   Men mediefag er også et praktisk fag, hvor du skal optage og producere dine egne film, så du lærer at bruge optage- og redigeringsudstyr og at planlægge og gennemføre en medieproduktion. Hertil hører blandt andet at skrive synopsis og storyboard samt at tilpasse filmen til indhold og målgruppe.

   Det et vigtigt, at du har adgang til et kamera og en iPad eller en computer, som du kan redigere dine film på.

   I undervisningen vil du lære om følgende emner:

   • indføring i de medieanalytiske begreber

   • hovedtræk i filmhistorien

   • oversigt over filmgenrer

   • forskelle på fakta og fiktion

   • forløb om dokumentarbegrebet

   • filmproduktion og redigering

   Mediefag C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage mediefag C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om mediefag C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Naturvidenskab D (AVU)

   Naturvidenskab D vil give dig viden om samspillet mellem menneske og natur samt de samfundsmæssige konsekvenser heraf. Du lærer blandt andet om radioaktivitet og menneskets gener samt om vand og kredsløb i naturen.

   Naturvidenskab indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og geografi. Faget giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

   Du skal bl.a. arbejde med følgende for at få en naturfaglig viden om menneskets samspil med naturen:

   • grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
   • kemiske reaktioner
   • DNA og gener
   • genteknologi og etik
   • radioaktivitet
   • spildevand og drikkevand
   • kvælstofkredsløbet
   • økosystemer, herunder bæredygtighed

   NATURVIDENSKAB D PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage naturvidenskab D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en mundtlig prøve efter naturvidenskab niveau D.

   Du kan læse mere om naturvidenskab D i Uddannelsesguiden.

  • Naturvidenskab E (AVU)

   I naturvidenskab E får du viden om energi i samfundet med fokus på samfundets energiressourcer og indvirkningerne på klima og miljø.

   Naturvidenskab indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og geografi. Faget giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

   For at du kan få en naturfaglig viden om samfundets brug af energi og samspillet mellem mennesker og natur, skal du blandt andet arbejde med:

   • grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
   • kemiske reaktioner
   • energi i samfundet, herunder energikilder og energiforsyning
   • kulstofkredsløbet
   • klima- og miljøpåvirkninger, herunder bæredygtighed

   NATURVIDENSKAB E PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage naturvidenskab E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab niveau E, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere om naturvidenskab E i Uddannelsesguiden.

  • Naturvidenskab F (AVU)

   I faget naturvidenskab F får du viden om mennesket som biologisk væsen. Vi har fokus på kroppens opbygning samt kost, motion og sundhed.

   Naturvidenskab indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og geografi. Faget giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter.

   Du kommer blandt andet til at arbejde med:

   • grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
   • kemiske reaktioner
   • energiforhold i kroppen
   • kostens bestanddele
   • motion og sundhed
   • arv og evolution

   NATURVIDENKAB F PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage naturvidenskab F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ikke prøve efter naturvidenskab niveau F, men du skal aflevere en opgave, din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   Du kan læse mere om naturvidenskab F i Uddannelsesguiden.

  • Naturvidenskab G (AVU)

   Naturvidenskab G indeholder emner fra biologi, kemi, fysik og geografi. Faget giver dig et grundlag for at forstå og deltage i diskussioner med naturfaglige aspekter - fx klimadebat.

   Du kommer til at arbejde med

   • grundstofferne, det periodiske system og Bohrs atommodel
   • kemiske reaktioner
   • energi, herunder fotosyntese
   • kroppens organer og kredsløb
   • ernæring og fordøjelse
   • vejr og klima
   • brug af kort og globus
   • vands kredsløb
   • solsystemet

   NATURVIDENSKAB G PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage naturvidenskab G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en mundtlig prøve efter naturvidenskab G.

   Du kan læse mere om naturvidenskab G i Uddannelsesguiden.

  • Psykologi B (hf)

   Psykologi B bygger oven på C-niveau og giver dig et indgående kendskab til faget, hovedsageligt i forhold til det normaltfungerende menneske.

   Du lærer om menneskets udvikling, herunder hvad arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forhold har af betydning for læring og motivation. Derudover lærer du at forholde dig kritisk til centrale teorier og undersøgelser og skal i forløbet også gennemføre mindre former for feltundersøgelser, som du skal fremlægge mundtligt og skriftligt.

   Du får undervisning inden for følgende områder:

   • socialpsykologi
   • udviklingspsykologi
   • kognition og læring
   • personlighed og identitet

   Psykologi B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Psykologi B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage psykologi B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om psykologi B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Psykologi C (hf)

   I psykologi lærer du om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du får en bred indsigt i fagets områder og begreber og viden om menneskets udvikling, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt psykologiske og sociale forholds betydning for læring og motivation.

   Du får blandt andet undervisning inden for følgende områder:

   • socialpsykologi
   • udviklingspsykologi
   • kognition og læring
   • personlighed og identitet

   Psykologi C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage psykologi C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om psykologi C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Religion B (hf)

   I religion B lærer du at gøre rede for centrale sider af kristendom, islam og hinduisme eller buddhisme, og du får indblik i, hvilken indflydelse de i tidens løb har haft på samfund, kultur og menneske.

   Du lærer religiøse fænomener som fx myte, ritual og kult at kende og kommer til at gennemgå og analysere forskellige tekster fra Gammel og Ny Testamente, Koranen og tekster om buddhisme/hinduisme ud fra et globalt perspektiv.

   Religion B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage religion B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om religion B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Religion C (hf)

   I religion C lærer du om islam, kristendom og en tredje religion og får en forståelse af deres betydning for og påvirkning af samfund, kultur og menneske.

   Du får styr på religiøse fænomener som fx myte, ritual og kult og skal som en del af forløbet lave en mindre empirisk undersøgelse af et religionsfagligt emne.

   Du kommer til at gennemgå centrale tekster fra Gammel og Ny Testamente, Koranen samt nutidige tekster ud fra et europæisk perspektiv og med det religionsfaglige ordforråd, som du også får opbygget.

   Religion C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage religion C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om religion C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Samfundsfag B (hf)

   I samfundsfag B lærer du om grundlæggende samfundsfaglige problemstillinger og beslutningsprocesser og opnår kendskab til teorier og metoder. Du lærer at bruge din faglige viden og kendskab til begreber til at forklare samfundsmæssige problemstillinger samt at undersøge, dokumentere og diskutere politiske emner, eksempelvis EU og globale forhold.

   Undervisningen har også fokus på, at du lærer at formidle din viden mundtligt og skriftligt og blandt andet lærer om følgende områder:

   • sociologi, identitetsdannelse, socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
   • politik, ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
   • økonomi, velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
   • metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

   Samfundsfag B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Samfundsfag B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage samfundsfag B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om samfundsfag B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Samfundsfag C (hf)

   Samfundsfag giver dig den teoretiske og metodiske baggrundsviden, der gør dig i stand til at formulere samfundsfaglige spørgsmål og gøre rede for aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger.

   Du kommer til at undersøge sammenhænge mellem forskellige baggrunde og sociale og kulturelle mønstre samt politiske beslutningsprocesser og prioriteringsdilemmaer i velfærdssamfundet.

   Du får undervisning inden for følgende områder:

   • sociologi, identitetsdannelse, socialisation samt sociale og kulturelle forskelle
   • politik, ideologier, politiske beslutninger i Danmark samt demokrati og menneskerettigheder
   • økonomi, velfærd og fordeling samt det økonomiske kredsløb
   • metode, herunder centrale samfundsfaglige informationskanaler

   SAMFUNDSFAG PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage samfundsfag C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om samfundsfag C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Samfundsfag D (AVU)

   I samfundsfag D arbejder vi med det politiske system og den måde, arbejdsmarkedet er organiseret på. Du lærer om velfærdsmodeller og lærer at forstå grundlæggende økonomiske sammenhænge. Desuden beskæftiger du dig med internationale forhold og ser på sociale, kulturelle og religiøse forskelle i samfundet.

   Du vil lære om sammenhængen mellem EU, globale forhold og Danmarks handlemuligheder, og vi vil arbejde med:

   • politiske partier
   • arbejdsmarked
   • finanspolitik og EU's betydning for dansk økonomi
   • EU og internationale organisationer
   • individ og samfund

   SAMFUNDSFAG PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage samfundsfag D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes mundtlig prøve på samfundsfag, niveau D.

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om samfundsfag D.

  • Samfundsfag G (AVU)

   Du kommer til at beskæftige dig med hovedlinjerne i det danske demokratiske system. Her lærer du om magtens tredeling: den lovgivende, den udøvende og den dømmende magt.

   Samfundsfag handler også om fx samspillet mellem individ og samfund og om, hvordan samfundet kan løse konflikter og skabe forandringer gennem demokratiske processer.

   Vi vil arbejde med emnerne:

   • det politiske system
   • demokrati og menneskerettigheder
   • grundloven og retsvæsenet
   • velfærdssamfundet
   • finansloven
   • livsformer
   • sociale og kulturelle forskelle i Danmark

   SAMFUNDSFAG G PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage samfundsfag G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en mundtlig prøve på samfundsfag, niveau G

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om samfundsfag G.

  • Spansk A (hf)

   I spansk A er der fokus på mundtlig og skriftlig sprogfærdighed. Du kommer til at læse forskellige slags tekster, lærer at føre en samtale på et klart og nogenlunde flydende spansk samt at skrive enkle og sammenhængende tekster.

   Derudover får du grundlæggende viden om kultur, historie og samfundsforhold i spansksprogede områder.

   Undervisningen vil have fokus på følgende emner:

   • sprogets opbygning og grammatik
   • udtale
   • spansk kultur, litteratur, historie og samfundsforhold
   • at læse, forstå og analysere fiktive og ikke-fiktive tekster på spansk

   Spansk A på fjernundervisning 

   Du kan tage spansk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Du kan læse mere om spansk A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Spansk 0-B (hf)

   I spansk 0-B vil du lære at kommunikere på spansk og at skrive små almene tekster. Du vil læse forskellige tekstgenrer, og du vil lære om spansk grammatik, udtale og sprogbrug.

   Du lærer at forstå hovedindholdet i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner. Du lærer også at læse både fiktive og ikke-fiktive tekster på spansk.

   Forløbet giver dig indsigt i de samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold i spansksprogede områder.

   Spansk 0-B dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Spansk 0-B på fjernundervisning

   Du kan tage spansk 0-B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om spansk B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Tysk A (hf)

   I tysk A forbedrer du dine mundtlige og skriftlige færdigheder, så du kan begå dig på flydende tysk med et varieret ordforråd i mange forskellige situationer. Du får med andre ord skærpet din forståelse af grammatik, stavemåde, sprogbrug samt udtale.

   Du kommer også til at analysere et bredt udvalg af teksttyper samt mediestof og film og lærer at anvende de faglige ord og begreber hertil.

   Undervisningen vil også give dig et grundigt indblik i historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Tyskland.

   Undervisningen vil omfatte:

   • litterære og ikke-litterære tekster
   • analyse af nyere og ældre tekster
   • væsentlige sider af de tysksprogede landes kultur, historie og samfundsforhold med hovedvægt på Tyskland efter 1945
   • aktuelle forhold og indsigt i levevilkår, værdier og normer i tysksprogede lande med hovedvægt på Tyskland
   • væsentlige normer og regler for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation

   Tysk A på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk A på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

   Læs mere om tysk A på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Tysk B (hf)

   Tysk B bygger oven på C-niveau, så du bliver bedre til at læse og forstå skrevet og talt tysk samt får yderligere træning i at føre en samtale på nogenlunde flydende og korrekt tysk.

   Det betyder, at du vil blive bedre til at mestre tysk grammatik, stavemåde og sprogbrug, samt at du vil komme til at læse et bredt udvalg af forskellige tyske tekster med hovedvægt på tiden efter 1945.

   Du vil også få et bedre kendskab til de samfundsmæssige, historiske og kulturelle forhold i Tyskland.

   Undervisningen vil tage udgangspunkt i følgende emner:

   • regler og normer for skriftlig og mundtlig sprogbrug og kommunikation
   • udtale
   • kulturelle og samfundsmæssige forhold med fokus på ligheder og forskelle mellem tyske og andre kultur- og samfundsforhold
   • aktuelle forhold i tysksprogede lande
   • nyere litterære tekster, som giver varieret og nuanceret indsigt i levevilkår, værdier og normer i Tyskland

   Tysk B kan også tages som 0-B, der dækker to niveauer. Det vil sige, at du får både niveau C og B i et og samme fag, der afsluttes med en eksamen efter forløbet. Som kursist betyder det, at du efter eksamen ender med B-niveauet på dit bevis.

   Tysk B på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk B på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om tysk B på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Tysk C (hf)

   I tysk C på fjernundervisning lærer du at læse og forstå tysk om almene emner, så du kan føre en samtale herom samt skrive enkle tekster på tysk.

   Det indebærer, at du lærer om korrekt udtale, grammatik og opbygger et basalt ordforråd om specifikke emner.

   Du vil læse og analysere en række tyske tekster - såval litterære som ikke-litterære, mediestof og film. Derudover giver undervisningen dig indblik i væsentlige samfundsmæssige og aktuelle forhold.

   Tysk C på fjernundervisning

   Du kan tage faget på vores skoler, men der er også mulighed for at tage tysk C på fjernundervisning. Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om tysk C på ug.dk.

   Læreplan

   Du kan finde fagets læreplan her: Læreplan 

  • Tysk D (AVU)

   Vi vil arbejde med mundtlig og skriftlig kommunikation på tysk om aktuelle emner indenfor hverdagen, samfundet og kulturen. Undervisningen giver dig mulighed for at læse og forstå forskellige typer tekst fra aviser, internet, film mv.

   Du arbejder blandt andet med:

   • centralt tysk ordforråd
   • udtale
   • kommunikationsstrategier
   • tysk grammatik, retskrivning og sætningsstrukturer
   • fiktive og nonfiktive tekster om udvalgte almene emner
   • tekster om tyske kultur- og samfundsforhold inden for udvalgte almene emner

   TYSK D PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage tysk D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes mundtlig og skriftlig prøve på tysk, niveau D

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk D.

  • Tysk E (AVU)

   Du arbejder med mundtlig og skriftlig kommunikation på tysk om dagligdags, samfundsrelaterede og kulturelle emner. Du lærer at udtrykke dig i korte sætninger og kommer til at arbejde med tysk udtale. Undervisningsmaterialet består af forskellige typer tekster også fra fx tv og internet.

   Du arbejder bl.a. med:

   • centralt tysk ordforråd
   • udtale
   • lytte- og samtalestrategier
   • tysk grammatik, retskrivning og enkel sætningsopbygning
   • fiktive og ikke-fiktive tekster om kendte emner
   • tyske kultur- og samfundsforhold

   TYSK E PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage tysk E som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ingen prøve efter tysk niveau E, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk E.

  • Tysk F (AVU)

   Du bliver bedre til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Vi vil især arbejde med skriftlig tysk, hvor du lærer at skrive postkort, små slogans, notitser mv. Du arbejder med tekster fra fx aviser, bøger, tv og internet.

   Vi arbejder bl.a. med

   • centralt tysk ordforråd
   • udtale
   • tysk grammatik og sætningsstruktur
   • fiktive og nonfiktive tekster om kendte emner
   • tyske kultur- og samfundsforhold

   TYSK F PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage tysk F som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes ingen prøve efter tysk niveau F, men du skal aflevere en opgave, som din lærer skal godkende (faglig dokumentation).

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk F.

  • Tysk G (AVU)

   Du bliver i stand til at kommunikere mundtligt og skriftligt på tysk. Vi starter med hverdagens emner som indkøb, ferie, arbejdsplads mv.

   Du vil også lære at forstå korte tekster, som hentes fx fra bøger, film og internet.

   Vi arbejder blandt andet med

   • tysk ordforråd på begynderstadiet
   • udtale
   • tysk grammatik
   • retskrivning
   • tyske kultur- og samfundsforhold

   TYSK G PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage tysk G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en mundtlig prøve på tysk, niveau G.

   I Uddannelsesguiden kan du læse mere om tysk G.

  • Dansk Basis (AVU)
   Basisniveau i dansk er det mest grundlæggende niveau.
   Du arbejder med det talte sprog, du lytter til sproget og taler og skriver dansk. Du lærer også grammatik.
   Du lærer at formulere dig på skrift og i tale og lærer om ordenes betydning.

   For at blive bedre til at kommunikere på dansk arbejder du blandt andet med:

   • grammatik, retskrivning og tegnsætning
   • sproglig korrekthed
   • skriftsprog
   • genrer, person- og miljøkarakteristik i lette tekster
   • læsning, læsestrategier og ordforråd
   • udtale
   • argumentationsteknikker
   • kommunikation

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk Basis på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter dansk på basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk basis.

  • Dansk som andetsprog Basis (AVU)
   Basisniveau i dansk som andetsprog er det mest grundlæggende niveau.
   Du lærer at udtrykke dig både mundtlig og skriftligt. Du læser danske tekster og skriver enkle tekster. 
   I undervisningen kommer du til at arbejde med emner fra hverdagen og blandt andet at arbejde med:
   • ordforråd
   • udtale
   • kommunikation
   • skriftsprog
   • sproglig korrekthed
   • elementær grammatik

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Dansk som andetsprog Basis på fjernundervisning

   Du kan også tage dansk som andetsprog på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter dansk som andetsprog på basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om Dansk som andetsprog basis.

  • Matematik Basis (AVU)
   I matematik på basisniveau lærer du om matematik på et helt grundlæggende niveau. Du arbejder med forståelse af matematiske begreber.
   Undervisningen vil fokusere på, hvordan matematiske begreber bliver brugt i forskellige sammenhænge fra hverdagen.

   Du kommer til at arbejde med:

   • talsystemet
   • regningsarterne: plus, minus, gange og dividere
   • brøker
   • procent
   • regning med enheder, fx km, g, cl, m3
   • geometriske figurer

   It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

   Matematik Basis på fjernundervisning

   Du kan også tage matematik på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter matematik på basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om matematik basis.

  • Engelsk Basis (AVU)
   Basisniveau i engelsk er det mest grundlæggende niveau.

   Du får genopfrisket eller bliver bedre til at forstå, tale og skrive engelsk om emner fra hverdagen. Du lærer også om levevilkår i de lande, hvor engelsk er hovedsproget.

   Du kommer blandt andet til at arbejde med:

   • udtale og ordforråd
   • korte tekster hverdagsemner
   • viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande
   • den centrale engelske grammatik
   • enkle samtaleteknikker
   • søgning af informationer på internettet
   • brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter

   I forbindelse med de skriftlige opgaver bruger du elementær tekstbehandling, ligesom du bruger it til informationssøgning.

   Engelsk Basis på fjernundervisning

   Du kan også tage engelsk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter engelsk på basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om engelsk basis.

  • Tysk Basis (AVU)

   Basisniveau i tysk er det mest grundlæggende niveau. Du kommer til at lære at kommunikere på et meget enkelt tysk om emner fra hverdagen - familie, bolig eller uddannelse.

   Du lærer at forstå og stille enkle spørgsmål og fortælle om et emne, du har interesse for. Du arbejder også med korte tekster på tysk, for eksempel informationer på skilte, køreplaner og tv-programmer.

   Du kommer blandt andet til at arbejde med:

   • tysk udtale
   • ordforråd
   • grundlæggende grammatik
   • enkle tekster om genkendelige emner
   • enkle kommunikationsstrategier
   • tyske kultur- og samfundsforhold

   Du bruger it i forbindelse med sprogindlæring, informationssøgning og kommunikation.

   Tysk Basis på fjernundervisning

   Du kan også tage tysk på basisniveau som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen. 

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke prøve efter tysk på basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om tysk basis.

  • Grundlæggende IT G (AVU)

   Grundlæggende IT G er for dig som har nogen erfaring med computeren. Foruden fagets grundlæggende fokus på brug af internettet, e-mail og håndtering af filer, vil du også arbejde praktisk, ved at løse opgaver som er baseret på uddannelse, arbejds- og privatliv.

   Grundlæggende IT G på fjernundervisning

   Du kan tage grundlæggende IT G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der vil blive afholdt en kombineret mundtlig og praktisk prøve efter grundlæggende IT på G-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om grundlæggende IT G.

  • Billedkunst niveau D (AVU)

   På billedkunst niveau D lære du at forstå billedkunst. Du trænes for eksempel i at beskrive, analysere og fortolke billeder og skulpturer. Du får også viden om forskellige tiders opfattelse af kunst.

   Du kommer blandt andet til at arbejde:

   • praktisk og eksperimenterende billedfremstilling
   • kendskab til materialer og teknikker
   • viden om billedsproglige virkemidler, fx farver, lys, skygge, komposition og perspektiv
   • kunsthistoriske perioder - også nyere tid
   • besøg på udstillinger eller besøg af gæstelærere
   • populær hverdagskunst
   • kunstneriske udtryk fra andre verdensdele

   It indgår i undervisningen og bruges til informationssøgning samt til billedfremstilling og billedbehandling.

   Billedkunst på fjernundervisning

   Du kan også tage billedkunst D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Billedkunst på niveau D afsluttes med mundtlig eksamen.

   Læs mere om billedkunst D på ug.dk

  • Grundlæggende IT Basis (AVU)
   Grundlæggende IT Basis er for dig, som har ingen eller kun få erfaringer med brug af computer. Du stifter kendskab til mus og tastatur, at skrive e-mails, bruge internettet og enkel håndtering af filer.
   Grundlæggende IT på basis-niveau tilbydes ikke som fjernundervisning.
   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der afholdes ikke nogen prøve efter grundlæggende IT på Basis-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om grundlæggende IT Basis.

  • Idræt D (AVU)

   På idræt D kommer du til at arbejde både praktisk og teoretisk med motion, krop og sundhed.

   Gennem fysiske udfoldelser og den faglige viden om motion og livsstil får du indsigt for, hvordan idræt bidrager til udvikling af sociale relationer og personlig identitet.

   I løbet af faget arbejder du med følgende emner:

   • Forskellige former for motion og aktiviteter, der styrker kropsbeherskelse
   • Træningslære, livsstil og motionsvaner
   • Aktiviteter, der fokuserer på samarbejde og fremmer selvværd
   • Træningsdagbog

   Idræt på fjernundervisning

   Du kan også tage idræt D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Eksamen består af en kombineret praktisk/mundtlig prøve.

   Læs mere om idræt D på ug.dk.

  • Psykologi D (AVU)

   På psykologi D får du indsigt i teorier om det psykiske liv, der udspiller sig i mennesket og i dets relationer til andre.

   I undervisningen vil der være fokus på normalfungerende menneskers tænkning, følelser og handlinger samt på deres sammenhæng og udvikling i samspil med omgivelserne.

   I løbet af faget kommer du til at arbejde med:

   • Gruppepsykologi
   • Familie og opdragelse
   • Socialisering og kulturpåvirkninger
   • Udviklingspsykologi
   • Identitet
   • Læring og intelligens

   IT anvendes primært i forbindelse med dine skriftlige opgaver, informationssøgning og formidling.

   PSYKOLOGI D KUN PÅ FJERNUNDERVISNING

   Psykologi D kan kun tages som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Eksamen består af en mundtlig prøve.

   Læs mere om psykologi D på ug.dk.

  • Samarbejde og kommunikation G (AVU)

   Samarbejde og kommunikation G handler om mennesker i organisationer og deres relationer. Undervisningen fokuserer på sociale kompetencer, og du får lejlighed til at reflektere over din egen rolle i grupper.

   Du lærer om organisationsteori og om samspillet mellem individ og organisation og lærer at at bruge centrale begreber inden for samarbejde og gruppeprocesser.

   Du kommer blandt andet til at arbejde med:

   • Kommunikation
   • Grupper og team
   • Konflikthåndtering
   • Ledelse og motivation
   • Psykisk arbejdsmiljø
   • Organisationsformer

   It bruges især til informationssøgning og i forbindelse med skriftlige opgaver.

   SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION G PÅ FJERNUNDERVISNING

   Du kan også tage samarbejde og kommunikation G som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på en af vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   PRØVE

   Der afholdes en mundtlig prøve efter samarbejde og kommunikation niveau G.

   Du kan læse mere om Samarbejde og kommunikation G i Uddannelsesguiden.

  • Livsanskuelse D (AVU)

   I faget livsanskuelse opbygger du viden om for eksempel etiske problemstillinger og lærer at gøre rede for forskellige menneskesyn, og hvordan de kommer til udtryk i forskellige kulturer.

   For at få viden om etiske og eksistentielle problemstillinger skal du arbejde med:

   • Etiske teorier
   • Eksistensfilosofi
   • Religiøse og ateistiske livssyn
   • Demokrati og menneskerettigheder
   • Identitetsdannelse før og nu

    

   Livsanskuelse D på fjernundervisning

   Du kan tage livsanskuelse D som en kombination af e-læring og almindelig undervisning. På den måde foregår op til 80% af din undervisning online, mens resten af undervisningen foregår på vores afdelinger, hvor du møder fysisk ind til undervisningen.

   Kontakt VUC Syd på telefon 7361 3333 for yderligere informationer eller book en samtale for tilmelding. Klik her for yderligere kontaktinformationer.

   Prøve

   Der vil blive afholdt en mundtlig prøve efter livsanskuelse på D-niveau.

   Du kan lære mere på Uddannelsesguiden.dk om livsanskuelse D.

 • Eksamen og prøver
  • Tilmelding til prøve eller eksamen

   Eksamen er en del af din studieaktivitet. Du er automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som du følger undervisningen i.

  • Eksamens- og prøvevilkår

   Dine lærere informerer dig om de regler, der er gældende for dine prøver. Du kan finde datoer og tidspunkter for prøver og eksamen i Ludus Web.

   Det er vigtigt, at du selv sætter dig ind i reglerne i de fag, som du skal op i - fx forberedelsestiden, hvor og hvornår du skal trække spørgsmål, tid og sted for din eksamen eller prøve, emner, krav om afleverede synopser og rapporter, tilladte hjælpemidler mv.  

   Er du i tvivl, så spørg din lærer. 

  • Eksamensdatoer

   Du skal følge med på Ludus Web op til eksamenstiden. Her vil dato og tidspunkt for eksamen/prøver blive offentliggjort. Det er en god ide at tjekke din eksamensplan i Ludus Web af og til, da tidspunktet for din prøve kan ændre sig lidt, hvis andre elever for eksempel melder afbud.

   Spørg din lærer, hvis du er i tvivl. 

  • Sammenfald af prøver

   Hvis du ifølge planen skal op i mere end ét fag på samme dag, og dette ikke kan løses ved bytning af dage på holdene, skal dette meddeles til kontoret hurtigst muligt efter offentliggørelse af eksamensplanen. 

  • ID og legitimation

   Du skal til alle eksamener/prøver kunne fremvise billedlegitimation.  

   Medbring kørekort eller pas. Hvis du ikke har pas eller kørekort, kan du på Borgerservice i din kommune få udstedt et id-kort med billede. 

  • Sygdom og sygeeksamen

   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du underrette studiekontoret straks og senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven, og du mister retten til at komme til sygeeksamen. 

   For at kunne komme til sygeeksamen skal du have en lægeerklæring, som bekræfter, at du er/har været syg på eksamensdagen(e). Du skal derfor søge læge senest samme dag som eksamen foregår.  

   Du skal selv betale for lægeerklæringen, og du kan kun komme til sygeeksamen i de fag, som er omfattet af lægeerklæringens datoer, med lægeerklæringens udskrivningsdato som første mulige dag. Lægeerklæringen skal afleveres til kontoret, ikke til underviseren, senest 5 dage efter du skulle have været op til den aktuelle eksamen. 

   Vigtigt om tidspunkt for sygeeksamen
   Kan du ikke møde til eksamen/prøve grundet sygdom i sommerterminen (maj/juni), kan du komme til sygeeksamen i august måned.

   Kan du ikke møde til eksamen/prøve grundet sygdom i vinterterminen (december/januar), kan du komme til sygeeksamen i juni måned.

  • Udeblivelse fra prøve

   Hvis du udebliver fra en prøve uden at meddele det til VUC, betragtes det som overtrædelse af reglerne om studieaktivitet.  

   Udebliver du fra en prøve uden at give besked, kan du først komme op efter en ny tilmelding og efter en ny betaling ved næste ordinære prøve i dine fag. 

   Hvis du kommer for sent, betragtes du som udeblevet, og du har ikke ret til at deltage i prøven. Hvis der er særlige forhold, kan VUC Syd tillade, at du deltager i den resterende del af prøvetiden, så henvend dig omgående på kontoret! 

  • Hvis du snyder til eksamen

   Hvis du under en prøve bruger eller giver hjælp som ikke er tilladt, er det snyd, og du vil blive bortvist fra prøven. 

   Hvis der efter prøven opstår mistanke om at du har snydt, vil du blive indkaldt til en samtale om din situation.  

   Hvis mistanken om snyd bekræftes, vil din prøve/karakter blive annulleret.

   Bemærk, at VUC kontrollerer brug af internet! 

   Læs også vores studie- og ordensregler.

  • Hvis du vil klage over en prøve

   Hvis du ønsker at klage over forhold vedrørende en prøve/eksamen (bedømmelsen, grundlaget, forløbet eller andre forhold), skal du indgive klagen skriftligt senest 2 uger efter, at du har fået karakteren.

   Klagen skal være individuel og begrundet. Send klagen til post@VUCSyd.dk

   Se Undervisningsministeriets klagevejledning. 

  • Skriftlig prøve - vigtig information

   Datoer og tidspunktet fremgår af Ludus Web.  

   Reglerne for anvendelse af it/computer ved prøver ved VUC Syd informeres der om på Ludus Web inden eksamen.  

   Ved prøverne gælder følgende: 

   • Prøven er begyndt, når du har fået opgaven udleveret. Du vil få en karakter.
   • Alle ark skal kunne identificeres. Du skal derfor skrive navn og eksamensnummer på samtlige besvarelses-ark og evt. hjælpeark, som du afleverer. 
   • Arkene skal nummereres. 
   • Du afgør selv, hvilke besvarelsesark og evt. hjælpeark, du ønsker bedømt. 
   • Du skal blive siddende på din plads og må ikke forlade eksamenslokalet, før du personligt har afleveret de ark, som du ønsker bedømt, til en eksamensvagt. 
   • Efter aflevering kan der ikke ændres i besvarelsen. 
   • Hvis du under prøven forlader lokalet uden tilladelse fra eller uden ledsagelse af en eksamensvagt, betragtes opgavebesvarelsen som ikke afleveret. 
   • For at sikre ro i lokalet må ingen forlade lokalet de sidste 30 minutter, inden prøven slutter. 
   • Når prøven slutter, kan du tage de besvarelsesark, du ikke ønsker bedømt, samt opgaven med ud af lokalet. Hvis du afleverer inden prøvens slutning, må du ikke tage nogen ark eller opgaver med dig. Du kan komme tilbage og hente ark og opgaver efter prøvens afslutning. 
   • Hvis du bruger computer, får du/har du fået særskilt information fra VUC Syd.  
   • VUC Syd er tobaksfri skole. Derfor kan du ikke forlade prøven under prøven for at ryge eller lignende.

   Kommunikation under prøven 

   Du må ikke udveksle oplysninger med andre under prøver. 
   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven. 
   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven. 
   VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

   Høretelefoner

   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven. 
   Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.
   Lyd skal afspilles på en sådan måde, at det ikke kan høres af andre. 
   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under prøver. 

   Hjælpemidler

   Du er selv ansvarlig for at vide hvilke hjælpemidler, der er tilladt/ikke tilladt. Spørg din lærer/vejleder hvis du er i tvivl. 

  • Brug af computer og printer til prøve - vigtig information

   Du skal selv medbringe pc eller lignende til skriftlig eksamen. Husk forlængerledning på minimum tre meters længde. Du har mulighed for at printe på VUC Syds printere. Husk USB-stick. Du kan også medbringe egen printer. 

   Du skal selv stille dit udstyr op og gøre det klar til eksamen. Du skal derfor komme i god tid inden eksamen, dvs. fra kl. 8.30, når eksamen starter kl. 9.00. 

   Hvis der er tekniske vanskeligheder med med dit it-udstyr undervejs, kan VUC tilbyde begrænset hjælp via tekniker. Hvis du ikke kan fortsætte prøven med brug af tekniske hjælpemidler, må du skrive i hånden dog uden at få ekstra tid. 

  • Mundtlig prøve hf - vigtig information

   Dato fremgår af eksamensplanen, som offentliggøres på Ludus Web.  

   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold. 

   I fag med eksamen med 3 timers, 24 timers og 48 timers forberedelse gælder dog andre regler, som du vil få særskilt meddelelse om fra din lærer. 

   Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter. 

   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.  

   Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede. 

   Kommunikation under prøven

   Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.

   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.

   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.

   VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

   Høretelefoner

   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

   Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.

   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen. 

   Adgang til internet

   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login.) 

   VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så det er bedst at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.  

  • Eksamen og prøver ved storm og snevejr

   Skriftlige prøver

   Alle skriftlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig! 

   • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele afbud fra kl. 8.30. 
   • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne aflægge prøve i den efterfølgende eksamenstermin (maj- juni) som sygeeksamen, dvs. uden betaling. 
   • Tilmeldingsprocedure aftales med kursisten efterfølgende. 

   Mundtlige prøver

   1. Alle mundtlige prøver afvikles som planlagt uanset vejrlig - se dog punkt 2!
    • Eksaminander kontakter undervisningsafdelingens kontor for at meddele senere ankomst, hvis det er nødvendigt. 
    • Eksaminator og censor udviser konduite i forhold til ændringer af eksaminationsrækkefølge. 
    • Starttidspunktet for eksamen kan evt. rykkes 1-2 timer (Meddeles på Ludus Web samt så vidt muligt ved opslag ved eksamenslokalet). 
    • Hvis al udkørsel frarådes af Vejdirektoratet og/eller tog- og busdrift er indstillet, kan kursisterne efter nærmere aftale få tilladelse til at aflægge prøve i som sygeeksamen i januar eller næste eksamenstermin i maj-juni, dvs. uden betaling. 
   1. Aflysning af mundtlige prøver finder kun sted hvis eksaminator og/eller censor ikke kan møde frem før kl. 11.00 på eksamensdagen. Aflysning af eksamen oplyses på Ludus Web på eksamensdagen. Ny eksamen vil blive afviklet hurtigst muligt. Kursisterne får skriftlig besked.
  • Dispensation: Hvis du har brug for særlig støtte til eksamen

   Dispensationer kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Dispensationen kan gives for at ligestille dig med andre eksaminander uden funktionsnedsættelse. 

   Du skal kunne fremlægge dokumentation, fx erklæring fra læge, psykolog, ordblindetest el. lign. Fremmedsproglig baggrund betragtes ikke som en funktionsnedsættelse. 

   Du skal selv ansøge om dispensation, og dette skal ske skriftligt. Der er ansøgningsfrist for dispensation til vintereksamen d. 15. oktober og for dispensation til sommereksamen d. 15. marts for prøver på hf og avu.

   Kontakt din vejleder for at få nærmere informationer og ansøgningsskema. 

  • Hvordan får jeg mit bevis for prøve på hf (fuld hf og hf-enkeltfag)?

   Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis kan du få dit bevis således:

   Efter endt eksamensperiode bliver beviser og karakterer uploadet til www.minkompetencemappe.dk, hvor du kan logge ind og se dem. Skal du bruge dit bevis til at søge om optagelse på en videregående uddannelse, kan du finde beviset på www.optagelse.dk. Her kan du vedhæfte det til din ansøgning om optagelse, når du søger inden ansøgningsfristens udløb. 

  • Eksamen og prøve som selvstuderende (selvstudium)

   Det er muligt at gå til eksamen som selvstuderende på hf eller avu (9/10.-klasse). Et selvstudium kan være relevant for dig, hvis du tidligere har fået undervisning i et fag eller har andre forudsætninger for at kunne bestå en eksamen uden at få undervisning.

   Du tilmelder dig ved at kontakte vejledningen. Du kan booke en samtale med en vejleder på siden her: Booking 

   Fristen for tilmelding til vintereksamen er for selvstuderende 15. oktober 
   Fristen for tilmelding til sommereksamen er for selvstuderende  15. marts 

   Der er deltagerbetaling for selvstuderende: Deltagerbetaling.

  • Kan min prøve finde sted et andet sted end på VUC Syd?

   For hf-kursister er det i særlige tilfælde muligt at tage eksamen andre steder end på VUC Syds afdelinger. For eksempel kan det være, at du bor i udlandet. 

   Eksamen i fagene biologi, idræt, fysik, kemi samt matematik C og B kan kun finde sted ved fremmøde på VUC Syd. 

   Hvis du opholder dig i udlandet i eksamensperioden, skal du ansøge om at få lov til at gå til virtuel prøve i udlandet. 

   Hvordan ansøger jeg? 
   Overvejer du at tage eksamen fra udlandet eller et andet sted i Danmark, skal du kontakte din vejleder snarest muligt for at høre nærmere om dine muligheder. 

   Vejlederen deler en kontrakt med dig, som du skal bruge til din ansøgning. 

   Hvad skal jeg selv gøre, før jeg kan sende min ansøgning? 
   Du skal tage kontakt til en institution, hvor VUC Syd har sikkerhed for, at eksamen afholdes efter gældende regler. 

   I udlandet skal eksamen som udgangspunkt foregå på danske repræsentationer (konsulater og ambassader). 

   VUC Syd skal godkende institutionen 

   Skal jeg selv betale for ekstra udgifter? 
   Ja. Du skal selv betale for de særlige udgifter, der er forbundet med eksamen i udlandet. Prisen afhænger af eksamensform. Prisen fastlægges af institutionen, der lægger lokaler og personale til, hvorfor den ikke kan fastlægges præcist forud. 

   Vær opmærksom på tidsforskelle, hvis du ønsker at gå til eksamen i udlandet. Eksamenerne skal typisk afvikles mellem kl. 8.00 - 17.00 dansk tid. 

   Hvornår er der ansøgningsfrist? 
   Du ansøger ved at udfylde, underskrive og indsende kontrakten senest 

   • 15. marts ved sommereksamen 
   • 15. oktober ved vintereksamen 

   Bliver en ansøgning altid godkendt? 
   Nej. VUC Syd kan vælge at afvise din ansøgning, hvis det skønnes at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at den institution, du har fundet, kan afvikle eksamen efter de gældende regler. 

  • Fuldt hf-eksamensbevis af hf-enkeltfag

   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld hf af hf-enkeltfag.

   Alle gamle, originale beviser skal afleveres. Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. 

   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse.

  • Fuldt avu-prøvebevis - almen forberedelseseksamen

   Almen forberedelseseksamen giver retskrav på optagelse på 2-årigt hf, hvis den er sammensat af prøverne i fagene: 

   • Dansk eller dansk som andetsprog (niveau D) 
   • Engelsk (niveau D) 
   • Matematik (niveau D) 
   • Naturvidenskab (niveau G eller højere) 
   • Et af fagene historie, samfundsfag, tysk eller fransk (niveau G eller højere). 

   Du er selv ansvarlig for at meddele kontoret, at du skal afslutte en fuld Almen Forberedelseseksamen - og dette bør ske senest en måned før eksamensterminsstart. Alle gamle, originale beviser skal afleveres. 
   Hvis du har karakterer fra andre skoler end VUC Syd, skal du medbringe original bekræftelse herpå. 
   Hvis du har flere valgfag end nødvendigt, får du udstedt enkeltfagsbeviser for disse. 

  • Sygdom

   Hvis du bliver syg og derfor ikke kan møde til en prøve, skal du underrette studiekontoret straks og senest kl. 9 den pågældende dag. Ellers betragtes du som udeblevet fra prøven. 

   Der afholdes ikke sygeprøve på avu. Det betyder, at du ikke får et bevis for et fag, som du ikke kom til eksamen i. I visse tilfælde kan du tage faget og niveauet igen. Det må du snakke med din vejleder om.

  • Mundtlig prøve avu - vigtig information

   Dato fremgår af prøveplanen, som offentliggøres på Ludus Web.  

   Eksaminationsrækkefølge og præcist tidspunkt aftales på de enkelte hold. 

   Prøven er begyndt, når du har trukket/fået spørgsmålet og du vil få en karakter. 

   En mundtlig prøve er en samtale mellem dig og din lærer, medmindre andet følger af bestemmelserne om det enkelte fag. Censor har også lov til at spørge. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er færdig.  

   Du og eventuelle tilhørere skal forlade lokalet, mens din lærer og censor fastsætter din karakter. Derefter bliver du kaldt ind i lokalet, hvor din lærer vil meddele dig din karakter. Dette skal ske, mens censor er til stede. 

   Kommunikation under prøven

   Du må ikke udveksle oplysninger med andre i forberedelsestiden.

   Mobiltelefoner og lign. skal slukkes og må ikke være tilgængelige under prøven.

   Overtrædelse vil medføre bortvisning fra prøven.

   VUC Syd kontrollerer brugen af internet! 

   Høretelefoner

   Du må bruge høretelefoner, når der indgår multimedie-filer i det materiale, der har været anvendt i undervisningen, og hvor det indgår i prøven.

   Er du ordblind og modtager SPS, må du gerne benytte høretelefoner til at lytte til teksterne.

   Du må ikke bruge online-streamingtjenester under forberedelsen. 

   Adgang til internet

   Du må gå på nettet for at finde egne noter, egne læremidler og andre arbejder (e-læring, i-bøger og lign. platforme med individuelt bruger-login.) 

   VUC sørger for særlig begrænset adgang, hvor det er tilladt. Vi kan dog ikke garantere for adgangen, fx ved strømsvigt og systemnedbrud, så det er bedst at være forberedt på nedbrud ved at medbringe bøger, mapper o. lign.  

   Hvad du skal medbringe eller ej

   Din lærer har ansvaret for, at apparatur mv., der skal benyttes i forbindelse med forberedelsen og eksaminationen, findes i forberedelseslokalet og eksamenslokalet. Forhør dig hos din lærer, hvad du selv skal medbringe, og hvad din lærer fremlægger. 

  • Hjælpemidler til skriftlig prøve

   På denne side kan du finde flere informationer om skriftlig prøve og hvad du må bruge af hjælpemidler til skriftlig avu-prøve.

   Det er fornuftigt at drøfte omfanget af relevante hjælpemidler med din faglærer 

  • Hjælpemidler til FVU-prøver

   FVU-dansk: 

   På alle trin skal opgavesæt 1 besvares uden brug af hjælpemidler og der kan ved besvarelse af opgavesæt 2 bruges de ordbøger, der har været brugt i undervisningen, og som stilles til rådighed ved prøven af VUC. Til opgavesæt 2 må der anvendes stave- og grammatikkontrol, hvis prøven skrives på computer. 

   FVU-matematik: 

   Alle hjælpemidler er tilladte. 

  • Hvordan får jeg mit bevis for prøve på avu?

   Er du færdig med din uddannelse og skal bruge dit eksamensbevis kan du få dit bevis således:

   Få dit bevis tilsendt via digital post ved at sende en mail til: post@vucsyd.dk med følgende oplysninger: 

   • Fuldt navn 
   • Kursistnummer eller alternativt fuldt navn og fødselsdato 
   • Telefonnummer (i tilfælde af spørgsmål) 
   • Eksamenstermin (f.eks. maj/juni 2022) 
   • Fag 

   Ønsker du selv at hente dit bevis på studiekontoret i stedet for at få det sendt til din digital post, kan du skrive det i mailen. Husk også at notere afdelingen, hvor du ønsker at hente det. Så giver vi dig besked om, hvornår det er klar. 

  • Er der prøver på FVU - forberedende voksenundervisning?

   Som FVU-kursist har du mulighed for at aflægge prøve for hvert afsluttet undervisningstrin. Efter endt prøve sender vi dit prøvebevis til dig. 

   Datoer for FVU prøver på VUC Syd og driftspartnere kan du se her

    

 • IKV - individuel kompetencevurdering
  • Jeg har dumpet eksamen. Kan jeg få en IKV i stedet?

   Nej. En IKV er bevis for, at du har de rette kompetencer i forhold til faget og dets niveau. En ikke-bestået eksamen viser, at du ikke har opnået de faglige mål. For at få en IKV i et fag, du har dumpet, skal du efterfølgende har forbedret dine kompetencer.  

  • Jeg går til faget nu – kan jeg få en IKV i stedet for?

   Nej. Er du optaget på et fag (eller i gang med at søge om optag på det) kan du ikke søge om IKV i samme fag.  

  • Jeg har ingen dokumentation – hvad gør jeg?

   Hvis du ikke har nogen dokumentation for de kompetencer, du ønsker vurderet, kan du ikke ansøge om IKV. Vi anbefaler, at du i stedet går til eksamen som selvstuderende. 

  • Hvilken dokumentation skal jeg finde og sende til individuel kompetencevurdering?

   Alt det, der er relevant for det pågældende fag/niveau. Det kan være kursusbeviser, udtalelser, bevis for gennemførte fag på andre uddannelser, højskolebeviser og lignende.  

   Vejlederen fortæller dig, hvor du skal sende dokumenterne hen. 

  • Er individuel kompetencevurdering (IKV) en test/eksamen?

   Nej, en IKV er en vurdering af de dokumenterede kompetencer, du har på ansøgningstidspunktet. Det er den fremsendte dokumentation, der afgør, om der er basis for at igangsætte en IKV-bedømmelse. Den faglærer, der foretager bedømmelsen, KAN vælge at indkalde dig til en supplerende test/samtale. Det kan være et interview, en skriftlig opgave, en uddybning af din dokumentation etc. 

  • Jeg har brug for hjælp med individuel kompetencevurdering (IKV). Hvem kan hjælpe mig videre?

   Ring til vores vejledere. Se åbningstider her.

   Du kan booke en tid til samtale med en vejleder

  • Klageadgang vedrørende individuel kompetencevurdering (IKV)

   Klage over faglig vurdering

   Er du ikke enig i den faglige vurdering i din individuelle kompetencevurdering, har du mulighed for at klage.

   Klagen sendes til VUC Syd på post@vucsyd.dk senest fire uger efter, at du har modtaget din individuelle kompetencevurdering.

   Din klage skal være skriftlig og begrundet. Klagen skal stiles til Kvalifikationsnævnet.

   Fasholder VUC Syd den faglige vurdering efter din klage, oversendes din klage til Kvalifikationsnævnet.

   Klage over retlige mangler

   Mener du, at der er retlige mangler i afgørelsen om din individuelle kompetencevurdering, har du mulighed for at klage. 

   Klagen sendes til VUC Syd på post@vucsyd.dk senest to uger efter, at du har modtaget din individuelle kompetencevurdering.

   Klagen skal være skriftlig og begrundet og stiles til direktøren på VUC Syd. 

   Fasholder VUC Syd afgørelsen efter din klage, oversendes din klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  • Hvad koster det at få en individuel kompetencevurdering (IKV)?

   Det koster ikke noget at få foretaget en individuel kompetencevurdering på gymnasialt og AVU-niveau.

Brug for hjælp?